Terapiat

Terapia tuo yhteen erilaisia tekniikoita ja mekanismeja pyrkimyksissä auttaa ihmistä muuttumaan. Tässä osiossa pääset tutustumaan olennaisiimpiin terapiamuotoihin, miten ne toimivat ja mitä työkaluja ne käyttävät.

Terapian vastustus: neljä tyyppiä

Terapian vastustus tarkoittaa potilaan osoittamia käytöksen, tunnustuksen tai tunteen muotoja, jotka toimivat esteenä hänen kehitykselleen. Vastustuksen laajuus vaihtelee ihmisestä toiseen. Vaikka kaikki potilaat eivät osoitakaan vastarintaa, voi olla hetkiä, jolloin terapeutti  havaitsee potilaan polkevan paikallaan. Hän voi kieltäytyä kertomasta terapeutille…

Alkoholismin psykologiset hoidot

Useimpien alkoholismin psykologisten hoitojen perustana käytetään kognitiivista käyttäytymismallia. Tämä malli käsittää alkoholin voimakkaana vahvistavana mekanismina, joka pitää yllä henkilön alkoholinkäyttöä itsehoitona. Kognitiivinen käyttäytymismalli tarjoaa vaihtoehtoisia lähestymistapoja perinteisten hoitojen sijaan, jotka pitävät alkoholismia sairautena. Psykologisten hoitojen lopullinen tavoite on vähentää henkilön mieltymystä…

Rentoutusharjoitusten haasteet

Asiantuntijat uskovat, että hengitys- ja rentoutusharjoitukset voivat olla erinomaisia liittolaisia mm. ahdistusta, masennusta ja pakko-oireista häiriötä vastaan taistellessa. Vaikka rentoutusharjoitusten hyödyt ovat lukemattomat, niiden harjoittamisessa voi silti olla vaikeuksia. Rentoutusharjoitusten haasteet estävät ihmisiä saavuttamasta tavoitteitaan. Tässä artikkelissa puhumme niistä ongelmista,…

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Vuosien varrella psykologia on omaksunut useita eri ​​lähestymistapoja ihmisen toiminnan ymmärtämiseksi ja käsittelemiseksi. Jokaisella psykologisella lähestymistavalla on myös omat teoreettiset toimintatapansa ja sovelluksensa käytännössä. Kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta on kuitenkin kasvanut yli kolmen vuosikymmenen aikana psykoterapeuttinen suuntautuminen, jonka tehokkuudesta on saatu eniten…

Unihalvauksen hoito MR-terapialla

Unihalvauksen hoito onnistuu MR-terapialla (muscle relaxation) eli lihasrentoutusterapialla. Tässä unihäiriössä on kyse lihasten halvaantumisesta, ja se voi tapahtua joko heti nukkumaan mennessä tai heti herätessä. Unihalvaus johtuu ongelmasta niissä aivomekanismeissa, jotka säätelevät REM-unen ja valveen sykliä. Unihalvauksen aikana ihminen on…

Harhaluulojen hallinta terapiassa

Onko harhaluuloista kärsivää ihmistä mahdollista vakuuttaa siitä, että hänen harhaluulonsa eivät ole totta? Pitäisikö terapeutin teeskennellä uskovansa potilaan harhaluuloja hoidon toteuttamiseksi? Voiko terapeutti mahdollisesti estää pääsynsä potilaan harhaluuloihin? Pyrimme seuraavaksi vastaamaan ja selvittämään, kuinka harhaluulojen hallinta terapiassa tapahtuu riippumatta siitä,…

Kelluntatankin hyödyt

Kelluntatankki, joka tunnetaan maailmalla monella nimellä, poistuu ja tulee aina aika ajoin taas muotiin. Niiden alkuperäinen tarkoitus oli aivojen tutkiminen, mutta nykyään niitä käytetään rentoutumistapana. Monet yritykset ovat erikoistuneet kelluntatankkeihin, ja myös monissa kylpylöissä on niitä. Tänään tutkimme, mitkä ovat…

Musiikkiterapian vaikutus kehoon

Musiikkiterapian vaikutus ihmiseen on hyvin samanlainen kuin musiikin vaikutus yleisesti. Ajattele vaikka. Kuinka monella tärkeällä elämäsi hetkellä onkaan tekemistä musiikin kanssa? Kuinka monet tilanteet ovatkaan muuttuneet joksikin ainutlaatuiseksi ja erityiseksi musiikin ansiosta? Musiikki on universaali kommunikaatiomuoto. Musiikin positiiviset vaikutukset ihmisten…