Terapiat

Terapia tuo yhteen erilaisia tekniikoita ja mekanismeja pyrkimyksissä auttaa ihmistä muuttumaan. Tässä osiossa pääset tutustumaan olennaisiimpiin terapiamuotoihin, miten ne toimivat ja mitä työkaluja ne käyttävät.

Terapian vastustus: neljä tyyppiä
Terapian vastustus: neljä tyyppiä

Terapian vastustus tarkoittaa potilaan osoittamia käytöksen, tunnustuksen tai tunteen muotoja, jotka toimivat esteenä hänen kehitykselleen. Vastustuksen laajuus vaihtelee ihmisestä toiseen.…

Alkoholismin psykologiset hoidot
Alkoholismin psykologiset hoidot

Useimpien alkoholismin psykologisten hoitojen perustana käytetään kognitiivista käyttäytymismallia. Tämä malli käsittää alkoholin voimakkaana vahvistavana mekanismina, joka pitää yllä henkilön alkoholinkäyttöä…

Rentoutusharjoitusten haasteet
Rentoutusharjoitusten haasteet

Asiantuntijat uskovat, että hengitys- ja rentoutusharjoitukset voivat olla erinomaisia liittolaisia mm. ahdistusta, masennusta ja pakko-oireista häiriötä vastaan taistellessa. Vaikka rentoutusharjoitusten…

Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Vuosien varrella psykologia on omaksunut useita eri ​​lähestymistapoja ihmisen toiminnan ymmärtämiseksi ja käsittelemiseksi. Jokaisella psykologisella lähestymistavalla on myös omat teoreettiset…

Unihalvauksen hoito MR-terapialla
Unihalvauksen hoito MR-terapialla

Unihalvauksen hoito onnistuu MR-terapialla (muscle relaxation) eli lihasrentoutusterapialla. Tässä unihäiriössä on kyse lihasten halvaantumisesta, ja se voi tapahtua joko heti…

Harhaluulojen hallinta terapiassa
Harhaluulojen hallinta terapiassa

Onko harhaluuloista kärsivää ihmistä mahdollista vakuuttaa siitä, että hänen harhaluulonsa eivät ole totta? Pitäisikö terapeutin teeskennellä uskovansa potilaan harhaluuloja hoidon…

Kelluntatankin hyödyt
Kelluntatankin hyödyt

Kelluntatankki, joka tunnetaan maailmalla monella nimellä, poistuu ja tulee aina aika ajoin taas muotiin. Niiden alkuperäinen tarkoitus oli aivojen tutkiminen, mutta nykyään niitä käytetään rentoutumistapana. Monet yritykset ovat erikoistuneet kelluntatankkeihin,…