Terapiat

Terapia tuo yhteen erilaisia tekniikoita ja mekanismeja pyrkimyksissä auttaa ihmistä muuttumaan. Tässä osiossa pääset tutustumaan olennaisiimpiin terapiamuotoihin, miten ne toimivat ja mitä työkaluja ne käyttävät.

Terapian vastustus: neljä tyyppiä
Terapian vastustus: neljä tyyppiä

Terapian vastustus tarkoittaa potilaan osoittamia käytöksen, tunnustuksen tai tunteen muotoja, jotka toimivat esteenä hänen kehitykselleen. Vastustuksen laajuus vaihtelee ihmisestä toiseen.…

Alkoholismin psykologiset hoidot
Alkoholismin psykologiset hoidot

Useimpien alkoholismin psykologisten hoitojen perustana käytetään kognitiivista käyttäytymismallia. Tämä malli käsittää alkoholin voimakkaana vahvistavana mekanismina, joka pitää yllä henkilön alkoholinkäyttöä…

Rentoutusharjoitusten haasteet
Rentoutusharjoitusten haasteet

Asiantuntijat uskovat, että hengitys- ja rentoutusharjoitukset voivat olla erinomaisia liittolaisia mm. ahdistusta, masennusta ja pakko-oireista häiriötä vastaan taistellessa. Vaikka rentoutusharjoitusten…

Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Vuosien varrella psykologia on omaksunut useita eri ​​lähestymistapoja ihmisen toiminnan ymmärtämiseksi ja käsittelemiseksi. Jokaisella psykologisella lähestymistavalla on myös omat teoreettiset…