Logo image
Logo image

Kuinka kauan kestää, että psykologinen terapia alkaa toimia?

4 minuuttia
Usein potilaan psykoterapiassa käymiseen liittyvät pelot hankaloittavat hoidon aloittamista. Lisäksi monet kysyvät, kuinka kauan kestää, kunnes edistyminen alkaa näkyä. Lue lisää täältä.
Kuinka kauan kestää, että psykologinen terapia alkaa toimia?
Viimeisin päivitys: 11 kesäkuuta, 2024

Monet ihmiset kysyvät terapeutiltaan hoidon alussa, että kuinka kauan kestää, kunnes psykologinen terapia alkaa toimia. Yleensä potilas alkaa huomaamaan muutoksia kolmannen hoitokerran aikana tai jälkeen. Tässä vaiheessa hän yleensä kokee helpotusta, koska hän tuntee tulevansa ymmärretyksi ja muodostaa liiton terapeutin kanssa, joka ohjaa häntä hänen matkallaan.

Merkittävät edistysaskeleet riippuvat kuitenkin kunkin potilaan olosuhteista. Ne riippuvat myös psykologista ja hänen käyttämänsä metodologisen strategian tyypistä. On myös joitakin mielenterveysongelmia, jotka vaativat pidemmän hoitoajan, kuten persoonallisuushäiriöt tai vakava masennus.

Tiettyihin ongelmiin keskittyvät kognitiiviset käyttäytymisterapiat ovat yleensä lyhimpiä hoitomuotoja.

Tekijät, jotka määräävät, kuinka kauan kestää, jotta psykologinen terapia alkaa toimia

Ensimmäisen askeleen ottaminen ja terapiaan meneminen on usein rohkeuden harjoittelua. Yksilö voi joutua voittamaan monia pelkoja yksinkertaisesti yltääkseen odotushuoneeseen. Se on prosessi, joka ei ole helppo kaikille, koska se voi olla tuskallinen yritys ja/tai sillä on myös taloudellisia kustannuksia.

Tämä saa jotkut potilaat toivomaan tuloksia mahdollisimman pian. Tällaisissa tapauksissa on hyödyllistä tietää, että monet muuttujat välittävät kauan odotettua terapeuttista edistystä.

Zürichin yliopiston (Sveitsi) tekemä katsaus väittää, että potilaan mahdollisesti tarvitsemien hoitokertojen määrän arvioinnin tarkkuuden parantaminen edustaa edistystä mielenterveyden alalla. Esimerkiksi Iso-Britanniassa vähimmäismäärä vaihtelee 8 ja 20 hoitokerran välillä.

Kuitenkin jälleen kerran sanottakoon, että jokainen potilas on erilainen. Näin ollen ei ole aina helppoa selvittää, milloin potilas voisi olla valmis lopettamaan hoidon.

Some figure
Psykologista terapiaa aloittaessaan monet odottavat nopeaa edistymistä, mutta tämä ei aina ole mahdollista.

1. Mitä American Psychological Association sanoo?

Vuonna 2017 American Psychological Association (APA) julkaisi tiedot siitä, kuinka monta hoitokertaa potilas tarvitsee muutoksen havaitsemiseksi. Tiedot olivat seuraavat:

 • Jos suoritetaan 15–20 hoitokertaa, 50 prosenttia potilaista voi jatkaa itsenäisesti.
 • Jotkin sairaudet vaativat pidempää terapeuttista interventiota, koska ne ovat alttiita uusiutumiselle.
 • Persoonallisuushäiriöistä kärsivät ihmiset tarvitsevat terapeuttista hoitoa eri elämänvaiheissa.
 • Jotkut psykologiset terapiat vaativat lähestymistapansa vuoksi vähemmän istuntoja ja joissakin tapauksissa ne voivat olla yhtä tehokkaita. Esimerkiksi lyhyt strateginen terapia.

2. Se riippuu kunkin potilaan henkilökohtaisesta todellisuudesta

Jotta voisimme arvioida, kuinka kauan kestää, että psykologinen terapia alkaa toimia, meidän on pohdittava, mitä potilas tarvitsee erikoisavun pyytämiseen. Yleensä ongelman tyyppi on vuorovaikutuksessa muiden muuttujien kanssa, jotka lyhentävät tai pidentävät interventiota.

Tukiverkon laajuus ja laatu tai käsitys häiriöstä ovat tekijöitä, joilla on tässä suhteessa paljon painoarvoa. Myös seuraavat muuttujat tulee ottaa huomioon:

 • Ahdistuneisuushäiriöt ja fobiat hyötyvät lyhyemmästäkin hoidosta ja edistyminen havaitaan nopeammin.
 • Kliiniset häiriöt, kuten rajatilapersoonallisuus tai vakava masennus, voivat vaatia enemmän istuntoja.
 • Potilaan tarvitsemien hoitokertojen määrä riippuu myös hänen avoimuudestaan, persoonallisuudestaan ja sitoutumisestaan terapeuttiseen prosessiin.
 • Joskus potilas voi osoittaa suurta vastustuskykyä terapialle. Tämä tarkoittaa, että paraneminen kestää kauemmin.

Pääsääntöisesti psykologi määrittelee ensimmäisen istunnon aikana potilaan kanssa saavutettavat tavoitteet ja niihin tarvittavat istunnot. Edistyminen näkyy asteittain.

3. Jotkut hoidot tuovat nopeampia tuloksia

Psykologisen terapian avulla potilas voi kehittää uusia työkaluja, taitoja ja tekniikoita ongelmien käsittelemiseksi. Strategia muuttuu saadun hoidon tyypin mukaan. On olemassa erilaisia koulukuntia ja terapeuttisia malleja ja jokainen niistä edistyy omaa tahtiaan.

Kognitiiviset käyttäytymisterapiat tarjoavat suhteellisen nopeita tuloksia. Frontiers in Psychology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa korostetaan, että tämä on tutkituin malli ja yksi niistä, joita tuetaan useisiin psykologisiin tarpeisiin.

Toisaalta on olemassa myös lyhyitä strategisia hoitoja, kuten Giorgio Nardonen kehittämä. Se kestää yleensä 5–12 istuntoa ja osoittaa varhaisia tuloksia masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. On syytä huomata, että psykodynamiikalla on merkitystä pohdittaessa, mitkä hoitomuodot ovat kattavimpia.

4. Psykologi on olennainen elementti

Psykologi on avainasemassa potilaan edistymisessä. Joissakin tapauksissa empaattista ja mukavaa yhteyttä ammattilaiseen ei saavuteta. Tämä huomataan ensimmäisten 3–5 istunnon aikana. Erilaiset tekijät voivat aiheuttaa etäisyyttä asiantuntijan ja potilaan välillä.

Jos näin tapahtuu, potilaan tulee etsiä toinen vaihtoehto. On monia erittäin hyvin valmistautuneita psykologeja, joiden kanssa hän voi saavuttaa hyvinvoinnin.

5. Se riippuu potilaan näkemyksistä psykologisesta terapiasta

Potilaan käsitys psykoterapiaprosessista vaikuttaa siihen, huomaako hän etuja ennemmin vai myöhemmin. Valitettavasti tästä on edelleen olemassa vääriä uskomuksia, mikä voi vaikeuttaa terapeuttisten tavoitteiden saavuttamista. On otettava huomioon, että:

 • Terapia ei ole passiivinen prosessi, jossa potilas vain kuuntelee ammattilaista.
 • Psykologin tehtävänä ei ole ratkaista potilaan ongelmia tai tehdä työtä hänen puolestaan.
 • Prosessi ei ole aina lineaarinen. On välttämättömiä takaiskuja, jotka osoittavat, missä ovat kaikkein monimutkaisimmat konfliktit, jotka on ratkaistava.
 • Psykoterapia on oppimisharjoitus, jonka avulla integroidaan uusia työkaluja nykyhetken sekä tulevien ylä- ja alamäkien kohtaamiseen.

Psykologisen terapian tarkoituksena ei ole “korjata” potilaita, vaan antaa heille voimaa, jotta he voivat opituilla työkaluilla ratkaista omia ongelmiaan. Tämän sisäistäminen tarkoittaa, että he huomaavat edistyksen terapeuttisessa prosessissa paljon nopeammin.

Some figure
Keskimäärin psykologisen terapian edistymistä aletaan havaita kolmannesta istunnosta lähtien.

Sitoutuminen vaikuttaa siihen, kuinka kauan kestää, jotta psykologinen terapia alkaa toimia

Usein potilaat huomaavat pieniä edistysaskeleita kolmen ensimmäisen istunnon jälkeen. Tämä määrä on usein riittävä, jotta potilas havaitsee edistymistä. Hän pystyy myös sisäistämään tiettyjä strategioita, jotka parantavat hänen selviytymistaitojaan, jolloin hän voi alkaa parantaa haavojaan.

Tästä pisteestä matka alkaa. Potilas ja psykologi alkavat sitoutumisellaan ja ponnistelullaan vastata potilaan syvimpiin tarpeisiin.

Vaikeita hetkiä tulee edelleen, mutta potilas ei saa luovuttaa. Itse asiassa, parantuakseen kunnolla, tarvitaan aina hieman enemmän kärsimystä ennen kuin haavat voidaan parantaa lopullisesti. Kenenkään ei pitäisi koskaan luopua terapiasta. Se on paras mahdollinen liittolainen hyvinvoinnillemme.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Clark D. M. (2018). Realizing the Mass Public Benefit of Evidence-Based Psychological Therapies: The IAPT Program. Annual review of clinical psychology14, 159–183. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5942544/
 • David, D., Cristea, I., & Hofmann, S. G. (2018). Why Cognitive Behavioral Therapy Is the Current Gold Standard of Psychotherapy. Frontiers in psychiatry9, 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5797481/
 • Durham, R. C., Chambers, J. A., Power, K. G., Sharp, D. M., Macdonald, R. R., Major, K. A., Dow, M. G., & Gumley, A. I. (2005). Long-term outcome of cognitive behaviour therapy clinical trials in central Scotland. Health technology assessment (Winchester, England)9(42), 1–174. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16266559/
 • Flückiger, C., Wampold, B. E., Delgadillo, J., Rubel, J., Vîslă, A., & Lutz, W. (2020). Is There an Evidence-Based Number of Sessions in Outpatient Psychotherapy? – A Comparison of Naturalistic Conditions across Countries. Psychotherapy and psychosomatics89(5), 333–335. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7490483/
 • How Long Will It Take for Treatment to Work? (2017). Asociación Estadounidense de Psicología. Connsultado el 22 de abril de 2023. https://www.apa.org/ptsd-guideline/patients-and-families/length-treatment
 • Lambert, MJ. (2013). The efficacy and effectiveness of psychotherapy. In: Lambert MJ, editor. Bergin and Garfield’s Handbook of Psychotherapy and Behavior Change. 6th ed. New York: Wiley. https://scholar.google.com/scholar?q=Lambert+M+The+efficacy+and+effectiveness+of+psychotherapy+Lambert+MJ+Bergin+and+Garfield%27s+Handbook+of+Psychotherapy+and+Behavior+Change+2013+ed+6+New+York+Wiley+pp+169+218+#:~:text=%5BLIBRO%5D-,Bergin%20and%20Garfield%27s%20handbook%20of%20psychotherapy%20and%20behavior%20change,-MJ%20Lambert%20%2D%202013

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.