Psykologia

Psykologia on yksi mielenkiintoisimmista tieteenaloista. Käytöksemme ymmärtäminen, persoonallisuuden ja mielen mysteerit, älykkyyteen vaikuttavien prosessien ymmärtäminen, ihmisen kehitys sekä taito kehittää ihmissuhteita ovat ulottuvuuksia, joihin pääset tutustumaan tässä osiossa.

Neuroottiset ja psykoottiset puolustusmekanismit

Puolustusmekanismit ovat automaattisia psykologisia prosesseja. Ne suojaavat meitä ahdistukselta ja sisäisten/ulkoisten vaarojen tai stressitekijöiden havaitsemiselta. Puolustusmekanismit ovat välittäjiä yksilön reaktioihin sisäisten ja ulkoisten stressitekijöiden ja psyykkisten konfliktien välillä. Tässä artikkelissa tutkimme, millaisia neuroottiset ja psykoottiset puolustusmekanismit ovat. Vaikka neuroosi ja…

Ulkomailla asuminen: sopeutuisitko sinä hyvin?

Ulkomailla asuminen vaikuttaa helpommalta nyt kuin koskaan ennen, ja maailma tuntuu jatkuvasti kutistuvan. Pitkät välimatkat eivät ole enää ongelma, ja olemme päivittäin yhteydessä muiden maiden ja kulttuurien ihmisiin, jotka tuntuvat olevan jatkuvasti yhä lähempänä ja helpommin tavoitettavissa. Nykyään näyttää myös…

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT): käsitteet ja kliiniset strategiat

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) kuuluu ”kolmannen sukupolven terapioiden” kategoriaan. Nämä terapiat poikkeavat tavanomaisista psykologisista hoidoista, sillä ne keskittyvät enemmän tiettyihin mielenterveydellisiin puoliin. HOT:ssa tärkeitä ovat asiat kuten hyväksyntä, tietoisuustaito, kognitiiviset deaktivaatiot, dialektiikka, arvot, hengellisyys ja ihmissuhteet. Tässä artikkelissa käymme läpi HOT:n…

Vastustus terapiassa: mitä sille voi tehdä

Vastustus terapiassa viittaa sellaiseen asenteeseen, käytökseen tai ajatuksiin potilaan taholta, jotka voivat viivyttää tai estää terapian tehoamista. Tavallisesti sitä ilmenee arvioinnin ensimmäisissä vaiheissa, koska tällöin potilas saattaa alkaa kyseenalaistamaan hoitoa. Tämän lisäksi hän saattaa kieltäytyä puhumasta rehellisesti tai vastaamasta terapeutin…

Sosiaalityöntekijöiden rooli hätätilanteissa

Kun tapahtuu katastrofi, joka vaikuttaa tiettyyn yhteisöön tai suureen määrään ihmisiä, eri alojen ammattilaisten on osallistuttava sen purkamiseen ja hoitoon. Sosiaalityöntekijöiden rooli ja tavoite kriisitilanteissa on kokonaisvaltainen ongelmanratkaisu sosiaalisen intervention avulla. Yleisesti ottaen sosiaalityöntekijöillä tulisi olla erilaisia protokollia, joita he…

Pahansuopa narsismi Erich Frommin mukaan

Erich Fromm määritteli käsitteen pahansuopa narsismi vuonna 1964. Hän kuvaili sitä sairaudeksi, jossa yksilölle on ominaista mahtipontinen, epäsosiaalinen ja vihamielinen käyttäytyminen. Siitä kärsivät ihmiset epäinhimillistävät jokaisen tilanteen, johon he joutuvat. Heidän empatian puutteensa sekä pahamielisyytensä voi vahingoittaa muita ihmisiä. Samankaltaisen…

Opetussuunnitelman muokkaus erityisoppilaille

Opetussuunnitelman muokkaus koostuu muutoksista, jotka opettajat tekevät opetussuunnitelmaan tehdäkseen siitä sopivamman erityisoppilaille. Opettajat luokittelevat opetussuunnitelman muokkauksen yhdeksi koulutusmenetelmäksi. Lyhyesti sanottuna kyseessä on erityisoppilaille suunniteltu resurssi, joka auttaa heitä saamaan tietoa paremmin. Tämän suhteen opettajien tulee olla tietoisia oppilaiden yksilöllisistä piirteistä…

Epäkypsät ihmiset: 8 yleistä piirrettä

Epäkypsille ihmisille on ominaista se, että he kantavat mukanaan tiettyjä lapsuusajan toiveita ja fantasioita. Tästä syystä tunteiden säätelyn puutteet ja itsekeskeisyys ovat kaksi heidän kaikkein tyypillisintä piirrettään. Myös impulsiivisuus ja empatian puute ovat heille ominaista. Epäkypsät ihmiset tavallisesti tekevät asioita…

Mitä opinto-ohjaajat tekevät?

Opinto-ohjaajat ovat tärkeitä oppilaiden menestyksen kannalta. Siitä syystä heitä on melkein kaikissa kouluissa. Useimmiten ihmiset eivät kuitenkaan tiedä, mitä he oikeasti tekevät. Ehkä silloin, kun itse olit koulussa, et koskaan nähnyt opinto-ohjaajaa. Tiesit todennäköisesti hyvin vähän tai et mitään heistä…

Epätyypillinen masennus

Nimestään huolimatta epätyypillinen masennus on oikeastaan melko tyypillinen. Se on samankaltainen kuin kliininen masennus, mutta tästä erityisestä sairaudesta kärsivät potilaat kärsivät epätavallisista oireista. He voivat esimerkiksi reagoida positiivisesti ympäristöönsä sekä omata hyvän ruokahalun, mutta tuntea kätensä ja jalkansa raskaiksi. Psykologit…

Skitsofreniaa sairastavien ihmisten päivittäiset vaikeudet

Skitsofreniaa sairastavien ihmisten päivittäiset vaikeudet ovat moninaisia ja vaihtelevia, ja lisäksi he joutuvat kohtaamaan niitä monilla eri tasoilla niin biologisesti, psykologisesti kuin sosiaalisestikin. Jokainen tämänkaltaisista sairauksista kärsivä ihminen tietää, että henkisiin sairauksiin, tässä tapauksessa skitsofreniaan, liittyy päivittäisiä vaikeuksia, johon lisätään…

Luottaisitko ihmiseen, johon vasta tutustuit?

Jos et luota ihmisiin, sillä on monia kielteisiä seurauksia: eristät lopulta itsesi maailmasta ja omaksut vainoharhaisen asenteen. Toinenkaan ääripää, eli sellaiseen ihmiseen luottaminen johon vasta tutustuit, ei myöskään ole hyväksi, sillä voit antaa tilaa elämässäsi ihmiselle, joka ei sitä ansaitse.…

Unihalvauksen hoito MR-terapialla

Unihalvauksen hoito onnistuu MR-terapialla (muscle relaxation) eli lihasrentoutusterapialla. Tässä unihäiriössä on kyse lihasten halvaantumisesta, ja se voi tapahtua joko heti nukkumaan mennessä tai heti herätessä. Unihalvaus johtuu ongelmasta niissä aivomekanismeissa, jotka säätelevät REM-unen ja valveen sykliä. Unihalvauksen aikana ihminen on…

Synektiikka ja luova ongelmanratkaisu

Kun on kyse synektiikasta, luovuudesta ja ongelmanratkaisusta, aivot ovat kuin jäävuoren huippu: havaitsemme vain pienen osa kokonaisuudesta. Eli kun tämä elin havaitsee ongelman, sen on ratkaistava se. Huomattava osa henkisistä prosesseista jotka johtavat tähän ratkaisuun ovat tiedostamattomia, ja tässä synektiikka tulee mukaan…

Mikä on ennalta varautumisen periaate?

Ennalta varautumisen periaate on osa oikeudellista prosessia. Sillä on eräs tietty tarkoitus: tehdä itse prosessista tehokas. Vielä tarkemmin sanottuna se antaa määrätylle tuomiolle oikeellisuutta. Ensisijainen tavoite on taata prosessin lopputulos käyttämällä eri menetelmiä ja välttää mahdollisia ongelmia. ”Ennalta varautuva” tarkoittaa…

Poikiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö

Poikiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö on yksi vaietuimmista hirveyksistä. Vaikka sitä tapahtuu myös tytöille, tilastot osoittavat, että poikien hyväksikäyttöä kannattaisi tutkailla lähemmin. Monelle tulee yllätyksenä, että se on melko yleistä. Eräässä Australiassa tehdyssä tutkimuksessa arvioitiin, että yksi 11 pojasta ja yksi…

”Aivot voivat tehdä meidät sairaiksi”, sanoo Suzanne O’Sullivan

Tohtori Suzanne O’Sullivan on kuuluisa irlantilainen neurologi ja kirjan It’s All in Your Head kirjoittaja. Tässä kirjassa hän vaaliikin ajatusta siitä, että ”aivot voivat tehdä meidät sairaiksi”. Tällä viitataan vielä tuntemattomaan psykosomaattisten sairauksien maailmaan. Psykosomaattiset sairaudet ovat olleet tiedossa jo…

Harhaluulojen hallinta terapiassa

Onko harhaluuloista kärsivää ihmistä mahdollista vakuuttaa siitä, että hänen harhaluulonsa eivät ole totta? Pitäisikö terapeutin teeskennellä uskovansa potilaan harhaluuloja hoidon toteuttamiseksi? Voiko terapeutti mahdollisesti estää pääsynsä potilaan harhaluuloihin? Pyrimme seuraavaksi vastaamaan ja selvittämään, kuinka harhaluulojen hallinta terapiassa tapahtuu riippumatta siitä,…

Uhri, syyttäjä ja pelastaja: kolme eksistentiaalista asemaa

Psykologi Stephen Karpman nosti esille ajatuksen siitä, että epäluonnollisissa ihmissuhteissa otetaan usein käyttöön niin sanottuja manipulaatiomekanismeja, joita Karpman kutsui ”kontrollileikiksi”. Tähän leikkiin osallistujat päätyvät periaatteessa omaksumaan kolme eksistentiaalista roolia tai asemaa: uhri, syyttäjä ja pelastaja. Nämä eksistentiaaliset asemat ovat tyypillisiä…

Piirustelu: lasten salainen kieli

Lapset hämmästyttävät meitä luovuudellaan. Koska lapsilla ei ole sisäistettyä standardia tapaa kommunikoida, he voivat olla todella kekseliäitä sosiaalisen vuorovaikutuksen kontekstissa. Yksi tapa, jolla he tämän tekevät, on piirustelu. Tällä viittaamme merkintöjen tekemiseen tietyllä konkreettisella merkityksellä. Piirustelu voi kuitenkin olla enemmänkin…