Psykologia

Psykologia on yksi mielenkiintoisimmista tieteenaloista. Käytöksemme ymmärtäminen, persoonallisuuden ja mielen mysteerit, älykkyyteen vaikuttavien prosessien ymmärtäminen, ihmisen kehitys sekä taito kehittää ihmissuhteita ovat ulottuvuuksia, joihin pääset tutustumaan tässä osiossa.

Koulupelko: kun koulussa käymisestä tulee ongelma

Monet ihmiset pelkäävät lapsena muun muuassa pimeää, tiettyjä eläimiä ja luonnonilmiöitä, kuten myrskyjä, mutta useimmissa tapauksissa nämä pelot alkavat haihtua heidän vanhetessaan. On kuitenkin yksi pelko, jota lasten on todella vaikea käsitellä: koulupelko. Fobioita kutsutaan ”kehitysopillisiksi peloiksi”. Mutta mitä tapahtuu,…

Sukupuoliongelmat: seksismi nyky-yhteiskunnassa

Seksismi on naisten oletettua alempiarvoisuutta ryhmänä. Se on asenne, joka on pysynyt ja kehittynyt läpi historian monista sosiologisista syistä johtuen. Mutta seksismi on johtanut jo pitkään naisten sortoon siitä yksinkertaisesta syystä, että he ovat naisia, ja vieläpä modernissa yhteiskunnassa. Nykyään et…

Sosiaalinen interventio koulutusympäristössä

Koulunkäynti voi olla haastavaa oppilaalle, ja lisäksi oppilaan vanhemmille tai huoltajille. Oppilas saattaa kokea kiusaamista, arvosanojen heikkenemistä, poissaoloja, vaikeita tilanteita kotona, oppimisvaikeuksia jne. Joskus oppilas tarvitsee kolmatta osapuolta, joka tietää kuinka tietyt ongelmat ratkaistaan. Siksi sosiaalinen interventio koulutusympäristössä on niin…

Hymyn voima – kolme koetta

Tutkijoiden mukaan vain ihmiset hymyilevät. Jotkut ovat kuitenkin näkevinään hymyjä myös lemmikkiensä tai muiden eläinten kasvoilla. Varmaa on ainakin se, että kyseessä on sellainen kasvojen ilme, joka vaikuttaa hyvin voimakkaasti, ei vain hymyilevään ihmiseen itseensä, vaan myös henkilöön jolle hymyillään.…

Alkoholismin psykologiset hoidot

Useimpien alkoholismin psykologisten hoitojen perustana käytetään kognitiivista käyttäytymismallia. Tämä malli käsittää alkoholin voimakkaana vahvistavana mekanismina, joka pitää yllä henkilön alkoholinkäyttöä itsehoitona. Kognitiivinen käyttäytymismalli tarjoaa vaihtoehtoisia lähestymistapoja perinteisten hoitojen sijaan, jotka pitävät alkoholismia sairautena. Psykologisten hoitojen lopullinen tavoite on vähentää henkilön mieltymystä…

Avoimen haavan taakka: kun uhrista tulee teloittaja

Avoimet haavat voivat joskus muuttua kaunan, raivon ja haavoittuvuuden pohjattomiksi kuiluiksi. Jotkut ihmiset, jotka ovat joutuneet pahoinpitelyn, hylkäyksen tai kaltoinkohtelun kohteeksi, saattavat kokea tätä ilmiötä. Näiden kokemusten pysyvät jäljet ja kyvyttömyys parantua saavat ihmiset heijastamaan tätä pysyvää haavaa muille. Tämä…

Viisauden käsite psykologian näkökulmasta

Älykkyyttä tutkivat asiantuntijat ja psykologit ovat tutkineet paljon sitä viisauden konseptia, joka yltää paljon suosittua käsitystä kauemmas. Itse asiassa viisauden käsite on tieteellisellä tasolla paljon muutakin kuin niiden tietojen ja taitojen jakamista, joita vanhemmat ja kokeneet ihmiset yleisesti ottaen omaavat.…

Thanatos: onko kuolemanvietti niin negatiivista kuin miltä se kuulostaa?

Harvat termit ovat ehkä niin synkkiä kuin psykoanalyytikkojen kastama kuolemanvietti. Vaikka kuolemanvietti onkin aina tuhoisa, ei se ole vihollinen selviytymisen kannalta, kunhan vain opimme hallitsemaan sitä hyvin. Jotkin elämänkokemukset ovat täysin sydäntäsärkeviä. Ne täyttävät meidät valtavalla tyhjyyden tunteella, joka kumpuaa…

Kiitollisuuden opettaminen lapselle

Kiitollisuuden opettaminen lapselle on paljon muutakin kuin totuttu kiitoksen sanominen oikeassa tilanteessa. Kiitollisuuden opettaminen lapselle niin, että hän sisäistää sen kunnolla, on jotain täysin muuta. Kiitollisuus ylittää hyvät käytöstavat: se on mentaliteetti, ominaisuus ja elämäntapa. Kiitollisuus on näin ollen arvo,…

Uhrimentaliteetti: miten siihen tulee suhtautua?

Kaikki ovat jossakin vaiheessa elämäänsä ottaneet uhrin roolin kivuliaassa tai traumaattisessa tilanteessa. Olemme tunteneet olomme haavoittuvaisiksi, suojattomiksi sekä huolen ja suojan tarpeessa oleviksi. Uhrina oleminen, tai uhrimentaliteetti, vahvistaa tätä saamalla uhrin roolin ottavan ihmisen tuntemaan olonsa lohdutetuksi ja tuetuksi. Kun…

Rentoutusharjoitusten haasteet

Asiantuntijat uskovat, että hengitys- ja rentoutusharjoitukset voivat olla erinomaisia liittolaisia mm. ahdistusta, masennusta ja pakko-oireista häiriötä vastaan taistellessa. Vaikka rentoutusharjoitusten hyödyt ovat lukemattomat, niiden harjoittamisessa voi silti olla vaikeuksia. Rentoutusharjoitusten haasteet estävät ihmisiä saavuttamasta tavoitteitaan. Tässä artikkelissa puhumme niistä ongelmista,…

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Vuosien varrella psykologia on omaksunut useita eri ​​lähestymistapoja ihmisen toiminnan ymmärtämiseksi ja käsittelemiseksi. Jokaisella psykologisella lähestymistavalla on myös omat teoreettiset toimintatapansa ja sovelluksensa käytännössä. Kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta on kuitenkin kasvanut yli kolmen vuosikymmenen aikana psykoterapeuttinen suuntautuminen, jonka tehokkuudesta on saatu eniten…

Voiko masennus olla periytyvää?

Masennus on yksi maailman yleisimmistä mielialahäiriöistä ja yksi psykologian ja psykiatrian alan hoidetuimmista mielenterveysongelmista. Masennus voi lisäksi vaikuttaa mihin tahansa ikäryhmään ja sen oireet vaihtelevat sen kehitysvaiheen mukaisesti, jota kyseinen ihminen käy läpi. Lapsilla somaattiset oireet ovat yleisempiä kuin aikuisilla,…

Neuroottiset ja psykoottiset puolustusmekanismit

Puolustusmekanismit ovat automaattisia psykologisia prosesseja. Ne suojaavat meitä ahdistukselta ja sisäisten/ulkoisten vaarojen tai stressitekijöiden havaitsemiselta. Puolustusmekanismit ovat välittäjiä yksilön reaktioihin sisäisten ja ulkoisten stressitekijöiden ja psyykkisten konfliktien välillä. Tässä artikkelissa tutkimme, millaisia neuroottiset ja psykoottiset puolustusmekanismit ovat. Vaikka neuroosi ja…

Ulkomailla asuminen: sopeutuisitko sinä hyvin?

Ulkomailla asuminen vaikuttaa helpommalta nyt kuin koskaan ennen, ja maailma tuntuu jatkuvasti kutistuvan. Pitkät välimatkat eivät ole enää ongelma, ja olemme päivittäin yhteydessä muiden maiden ja kulttuurien ihmisiin, jotka tuntuvat olevan jatkuvasti yhä lähempänä ja helpommin tavoitettavissa. Nykyään näyttää myös…

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT): käsitteet ja kliiniset strategiat

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) kuuluu ”kolmannen sukupolven terapioiden” kategoriaan. Nämä terapiat poikkeavat tavanomaisista psykologisista hoidoista, sillä ne keskittyvät enemmän tiettyihin mielenterveydellisiin puoliin. HOT:ssa tärkeitä ovat asiat kuten hyväksyntä, tietoisuustaito, kognitiiviset deaktivaatiot, dialektiikka, arvot, hengellisyys ja ihmissuhteet. Tässä artikkelissa käymme läpi HOT:n…

Vastustus terapiassa: mitä sille voi tehdä

Vastustus terapiassa viittaa sellaiseen asenteeseen, käytökseen tai ajatuksiin potilaan taholta, jotka voivat viivyttää tai estää terapian tehoamista. Tavallisesti sitä ilmenee arvioinnin ensimmäisissä vaiheissa, koska tällöin potilas saattaa alkaa kyseenalaistamaan hoitoa. Tämän lisäksi hän saattaa kieltäytyä puhumasta rehellisesti tai vastaamasta terapeutin…

Sosiaalityöntekijöiden rooli hätätilanteissa

Kun tapahtuu katastrofi, joka vaikuttaa tiettyyn yhteisöön tai suureen määrään ihmisiä, eri alojen ammattilaisten on osallistuttava sen purkamiseen ja hoitoon. Sosiaalityöntekijöiden rooli ja tavoite kriisitilanteissa on kokonaisvaltainen ongelmanratkaisu sosiaalisen intervention avulla. Yleisesti ottaen sosiaalityöntekijöillä tulisi olla erilaisia protokollia, joita he…

Pahansuopa narsismi Erich Frommin mukaan

Erich Fromm määritteli käsitteen pahansuopa narsismi vuonna 1964. Hän kuvaili sitä sairaudeksi, jossa yksilölle on ominaista mahtipontinen, epäsosiaalinen ja vihamielinen käyttäytyminen. Siitä kärsivät ihmiset epäinhimillistävät jokaisen tilanteen, johon he joutuvat. Heidän empatian puutteensa sekä pahamielisyytensä voi vahingoittaa muita ihmisiä. Samankaltaisen…

Opetussuunnitelman muokkaus erityisoppilaille

Opetussuunnitelman muokkaus koostuu muutoksista, jotka opettajat tekevät opetussuunnitelmaan tehdäkseen siitä sopivamman erityisoppilaille. Opettajat luokittelevat opetussuunnitelman muokkauksen yhdeksi koulutusmenetelmäksi. Lyhyesti sanottuna kyseessä on erityisoppilaille suunniteltu resurssi, joka auttaa heitä saamaan tietoa paremmin. Tämän suhteen opettajien tulee olla tietoisia oppilaiden yksilöllisistä piirteistä…