Kliininen psykologia

Kliininen psykologia antaa meille työkaluja tutkiaksemme, ymmärtääksemme ja hoitaaksemme psyykkisiä tiloja ja häiriöitä. Se voi myös auttaa meitä kasvattamaan potentiaaliamme ja kehitystämme ihmisinä.

8 mielenkiintoista faktaa ahdistuksesta

Ei ole epäilystäkään siitä, että elämme ahdistuksen aikakautta. Ahdistus on se ikävä tunnetila, joka myllertää vatsassamme kuin käärme, joka tuntuu solmuna kurkussamme ja joka muuntautuu lukemattomiksi huolenaiheiksi ahdistuneisuudesta kärsivän ihmisen henkisellä tasolla. Tässä artikkelissa esittelemme 8 mielenkiintoista faktaa ahdistuksesta. Joskus ahdistus…

Voiko masennus olla periytyvää?

Masennus on yksi maailman yleisimmistä mielialahäiriöistä ja yksi psykologian ja psykiatrian alan hoidetuimmista mielenterveysongelmista. Masennus voi lisäksi vaikuttaa mihin tahansa ikäryhmään ja sen oireet vaihtelevat sen kehitysvaiheen mukaisesti, jota kyseinen ihminen käy läpi. Lapsilla somaattiset oireet ovat yleisempiä kuin aikuisilla,…

Epätyypillinen masennus

Nimestään huolimatta epätyypillinen masennus on oikeastaan melko tyypillinen. Se on samankaltainen kuin kliininen masennus, mutta tästä erityisestä sairaudesta kärsivät potilaat kärsivät epätavallisista oireista. He voivat esimerkiksi reagoida positiivisesti ympäristöönsä sekä omata hyvän ruokahalun, mutta tuntea kätensä ja jalkansa raskaiksi. Psykologit…

Piirustelu: lasten salainen kieli

Lapset hämmästyttävät meitä luovuudellaan. Koska lapsilla ei ole sisäistettyä standardia tapaa kommunikoida, he voivat olla todella kekseliäitä sosiaalisen vuorovaikutuksen kontekstissa. Yksi tapa, jolla he tämän tekevät, on piirustelu. Tällä viittaamme merkintöjen tekemiseen tietyllä konkreettisella merkityksellä. Piirustelu voi kuitenkin olla enemmänkin…

Enkopreesi: oireet, syyt ja hoito

Enkopreesi on tila, joka kuuluu niin sanottuihin eliminaatiohäiriöihin, kuten myös enureesi eli yökastelu. Näille häiriöille ominaista on kyvyttömyys hallita ulosteen ja virtsan tuloa iässä, jolloin lapsen pitäisi jo kyetä niin tekemään. Enkopreesi viittaa erityisesti lapsen kyvyttömyyteen hallita ulosteen tuloa. Tämä…