Kliininen psykologia

Kliininen psykologia antaa meille työkaluja tutkiaksemme, ymmärtääksemme ja hoitaaksemme psyykkisiä tiloja ja häiriöitä. Se voi myös auttaa meitä kasvattamaan potentiaaliamme ja kehitystämme ihmisinä.

Neuroottiset ja psykoottiset puolustusmekanismit

Puolustusmekanismit ovat automaattisia psykologisia prosesseja. Ne suojaavat meitä ahdistukselta ja sisäisten/ulkoisten vaarojen tai stressitekijöiden havaitsemiselta. Puolustusmekanismit ovat välittäjiä yksilön reaktioihin sisäisten ja ulkoisten stressitekijöiden ja psyykkisten konfliktien välillä. Tässä artikkelissa tutkimme, millaisia neuroottiset ja psykoottiset puolustusmekanismit ovat. Vaikka neuroosi ja…

Epätyypillinen masennus

Nimestään huolimatta epätyypillinen masennus on oikeastaan melko tyypillinen. Se on samankaltainen kuin kliininen masennus, mutta tästä erityisestä sairaudesta kärsivät potilaat kärsivät epätavallisista oireista. He voivat esimerkiksi reagoida positiivisesti ympäristöönsä sekä omata hyvän ruokahalun, mutta tuntea kätensä ja jalkansa raskaiksi. Psykologit…

Skitsofreniaa sairastavien ihmisten päivittäiset vaikeudet

Skitsofreniaa sairastavien ihmisten päivittäiset vaikeudet ovat moninaisia ja vaihtelevia, ja lisäksi he joutuvat kohtaamaan niitä monilla eri tasoilla niin biologisesti, psykologisesti kuin sosiaalisestikin. Jokainen tämänkaltaisista sairauksista kärsivä ihminen tietää, että henkisiin sairauksiin, tässä tapauksessa skitsofreniaan, liittyy päivittäisiä vaikeuksia, johon lisätään…

Poikiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö

Poikiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö on yksi vaietuimmista hirveyksistä. Vaikka sitä tapahtuu myös tytöille, tilastot osoittavat, että poikien hyväksikäyttöä kannattaisi tutkailla lähemmin. Monelle tulee yllätyksenä, että se on melko yleistä. Eräässä Australiassa tehdyssä tutkimuksessa arvioitiin, että yksi 11 pojasta ja yksi…

Piirustelu: lasten salainen kieli

Lapset hämmästyttävät meitä luovuudellaan. Koska lapsilla ei ole sisäistettyä standardia tapaa kommunikoida, he voivat olla todella kekseliäitä sosiaalisen vuorovaikutuksen kontekstissa. Yksi tapa, jolla he tämän tekevät, on piirustelu. Tällä viittaamme merkintöjen tekemiseen tietyllä konkreettisella merkityksellä. Piirustelu voi kuitenkin olla enemmänkin…

Enkopreesi: oireet, syyt ja hoito

Enkopreesi on tila, joka kuuluu niin sanottuihin eliminaatiohäiriöihin, kuten myös enureesi eli yökastelu. Näille häiriöille ominaista on kyvyttömyys hallita ulosteen ja virtsan tuloa iässä, jolloin lapsen pitäisi jo kyetä niin tekemään. Enkopreesi viittaa erityisesti lapsen kyvyttömyyteen hallita ulosteen tuloa. Tämä…

Onko riippuvuuden vertaaminen kiintymykseen oikein?

Sata vuotta sitten huumeet kiellettiin ensimmäistä kertaa. Koko tämän huumeiden vastaisen sodan vuosisadan ajan opettajamme ja hallituksemme ovat kertoneet meille tarinaa riippuvuudesta. Tämä tarina on niin juurtunut mieleemme, että pidämme sitä jo itsestään selvänä. Se vaikuttaa ilmiselvältä ja näyttäisi olevan…

Kun ahdistus ottaa vallan, et ole enää oma itsesi

Kun ahdistus ottaa vallan todellisuudessamme, kaikki muuttuu, hajoaa ja haalistuu. Ahdistus on kuin se ärsyttävä vieras, joka käyttää meitä hyväkseen, joka kieltäytyy poistumasta kun sitä pyydämme, ja josta lähes tietämättämme miten, kasvaa se ”kotimme valtaaja”, joka sotkee kaiken. Kun näin…

Kriisityö epävakaan persoonallisuuden parissa

Epävakaa persoonallisuus sisältää epävakaisuuden malleja siitä kärsivän yksilön ihmissuhteissa, omakuvassa ja tunteissa. Useimmissa tapauksissa näitä malleja pidetään itsetuhoisina. Nämä ihmiset kokevat erilaisia kriisejä elämänsä aikana, ja ne ovat reaktiota tietyille stressitekijöille tai biologisille tekijöille. Tässä artikkelissa kerromme kriisityöstä epävakaan persoonallisuuden…

Harhaluulojen ensisijaiset tyypit

Harhaluulot ovat henkisille ja neurologisille sairauksille ominaisia piirteitä. Harhaluulojen avulla voidaan siis diagnosoida psykoottisia sairauksia. Psykiatri ja filosofi Karl Jaspers oli ensimmäinen, joka määritteli kirjassaan General psychopathology (1913) pääkriteerit näiden harhaluulojen tunnistamiseksi. Näitä kriteereitä ovat: Varmuus. Uskomalla johonkin vahvalla vakaumuksella.…

Kärsitkö ahdistuksen aiheuttamasta rintakivusta?

Jos kärsit ahdistuksesta, tiedät että se voi alkaa verottamaan kehoasi. Ahdistus voi aiheuttaa monenlaisia fyysisiä oireita, ja jokainen kokee ahdistuksen eri tavalla. Ollessasi ahdistunut, saattaa olla ettet pysty hengittämään, tai voit pahoin ja sinua pyörryttää. Jotkut oireet ylittävät yksinkertaiset fysiologiset aktivaatiot,…

Ennakoivasta ahdistuksesta kärsiminen

Ennakoivasta ahdistuksesta kärsivät ihmiset elävät sellaisen epävarmuuden ja murehtimisen kanssa, että heidän on vaikea hengittää. He itse ovat omien ahdistavien mieltensä uhreja, aina ajatellen pahinta. Vain harvat kokemukset ovat pahempia kuin jumittuminen jatkuvaan ahdistukseen, jossa pelko on ottanut kehosta ja mielestä…

Miten auttaa ahdistunutta ihmistä?

Ahdistuneen ihmisen auttaminen ja tukena oleminen vaatii paljon tahdikkuutta, empatiaa ja älykkyyttä. Näissä tilanteissa turhien lauseiden, kuten ”rauhoitu nyt, kyllä se siitä” tai ”ei tämä ole mitään vakavaa, sinun täytyy vain nähdä asiat toisella tavalla” on täysin hyödytöntä. Ne ihmiset,…

Konversiohäiriö ja la belle indifférence

Konversiohäiriö, tai la belle indifférence, on toiminnallinen häiriö, mutta sen oireet ovat fyysisiä, melkein kuin kyseessä olisi elimellinen sairaus. Somaattisia oireita aiheuttavat häiriöt ovat peräisin hysteerisistä neurooseista. Konversiohäiriön oirekuvaan kuuluu kehon toimintojen heikkeneminen, ja tämä tapahtuu ennen kaikkea ilman mitään…

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö ja sen teoreettiset mallit

Tavalla tai toisella käsitys ahdistuksesta on meille kaikille tuttu. Tiedämme sen vaikuttavat jokaiseen henkilöön omalla tavallaan, ja että siihen liittyy useita muita häiriöitä. Yksi näistä on yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-5) määrittelee ahdistuksen monella tapaa, mukaan lukien yleistyneenä…

Valeraskaus

Valerauskaus on ainoa psykosomaattinen tila, jossa psykologisella etiologialla ei ole tilaa epäilyksille. Myös miehet voivat kokea valeraskauden. Valeraskaus on listattu moniin erilaisiin psykiatristen häiriöiden kategorioihin, kuten konversiohäiriön tai hysteerisen konversiohäiriön kategoriaan. Valeraskaus on somatoforminen häiriö, mikä tarkoittaa sitä, että niillä joilla…

Skitsofrenian positiiviset ja negatiiviset oireet

Skitsofrenian positiiviset ja negatiiviset oireet tekevät siitä yhden tuhoisimmista mielisairauksista. Noin 20 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii siitä. Jotta potilaalla voidaan diagnosoida skitsofrenia, toteaa DSM5-luokitus, että potilaalla täytyy olla kaksi tai useampi ominainen oire ja jokaisen niistä tulee jatkua vähintään kuukauden…

Mielisairauden leiman poistaminen

Psykologinen hyvinvointi yhdistetään usein erittäin negatiivisiin myytteihin. Siitä syystä mielisairauden leiman poistaminen ei ole helppo tehtävä. Sinun tulisi ensin aloittaa kyseenalaistamalla omat ajatuksesi mielenterveyteen liittyen. Sitten kun olet päässyt yli siihen yhdistetyistä leimoista ja myyteistä, huomaat kaiken terveemmästä ja tuomitsemattomasta…

Eksistentiaalinen tyhjiö: kun elämä on merkityksetöntä

Elämä on merkityksetöntä. Se on pääuskomus kaikkien niiden keskuudessa, jotka suhtautuvat välinpitämättömästi elämään. He ovat ihmisiä, jotka tuntevat epäoikeudenmukaisuuden painon sekä eräänlaista irtautumista kaikkia heitä ympäröiviä asioita kohtaan. Toisin sanoen, heidät valtaa eksistentiaalinen tyhjiö. He ovat yleensä pohtivia ihmisiä, jotka…