Teoriat

Täällä voit tutustua psykologian alan mielenkiintoisimpiin teorioihin. Behaviorismi, psykoanalyysi, kognitio, strukturalismi ja gestalt-terapia muiden muassa auttavat meitä ymmärtämään käyttäytymistämme paremmin.

Inca Garcilaso de la Vega: perulaisen kirjallisuuden isä

Kirjan ja ruusun päivää juhlistetaan joka vuosi 23. huhtikuuta tämän samaisen päivän kunniaksi. Useimmat ihmiset luulevat, että päivä on merkittävä siksi, että silloin kuolivat sekä Miguel de Cervantes että William Shakespeare. Todellisuudessa Miguel de Cervantes kuoli päivää ennen, ja hänet…

Kolme stoalaista strategiaa onnen löytämiseksi

Vaikka luultavasti tiedätkin jo tämän, voivat ihmiset parantaa tapaa, jolla heidän mielensä toimii. Monet ihmiset ovat tehneet tästä henkilökohtaisen tavoitteen viime vuosien aikana. On monia apuvälineitä ja harjoituksia, jotka voivat auttaa sinua sen saavuttamisessa. Tässä artikkelissa jaamme kanssasi kolme stoalaista…

3 ahdistuneisuuden tyyppiä Sigmund Freudin mukaan

Sigmund Freudin mukaan ahdistuneisuus syntyy sielullisen konfliktin seurauksena. Sitä voisi kuvailla kuin energiamme ”myrkylliseksi muutokseksi” tai ”Viettipohjaksi”, joka tarvitsee tiettyjä asioita ja jota ei voi saavuttaa eikä tyydyttää. Tämä myrkyllinen muutos saa ravintonsa niistä pakkomielteistä, joita usein piilottelemme. Lisäksi se…

Richard Wagner: piinatun muusikon elämä

Richard Wagner oli säveltäjä, joka määritteli aikakauden, vaikuttaen moniin suuriin musikaalisiin liikkeisiin. Wagnerin vaikutus tapaan, jolla ihmiset sävelsivät musiikkia, oli näkyvää melodioissa ja harmonioissa, ja myöskin orkestroinnissa. Hänen ajatuksensa, teoriansa ja elämäntyylinsä sai osakseen ihailijoita ja vihollisia. Hän oli kiistanalainen hahmo.…

Teorioita nälästä: miksi me syömme?

On iltapäivä ja olet nälkäinen. Tunnet itsesi jopa nälkäisemmäksi, kun minuutit kuluvat. Sinun täytyy syödä nyt! Olet kuitenkin liian kiireinen tällä hetkellä, joten et voi. Kello on neljä iltapäivällä, etkä ole enää nälkäinen. Kuinka monta kertaa olet kuullut sanottavan ”minulla…

Uskalletaan syntyä

Syntyminen ei ole hetki vaan prosessi. Se tapahtuu useita kertoja elämän aikana. Ihmisolennolle syntyminen tarkoittaa toisesta erottautumista ikiajoiksi. Siinä katkaistaan ihmiset toisiinsa kytkevä liitos. Sen myötä astutaan tuntemattomaan maailmaan ja omaksutaan yksilön identiteetti sekä sen myötä yksinäisyys, joka määrittelee meidät. Elämän…

Eduard Punset: karismaattinen tiedeneuvonantaja

Eduard Punset oli kiistelty, karismaattinen ja innovatiivinen henkilö. Hän oli kirjailija, ekonomisti, poliitikko ja tieteen yleistajuistaja. Redes -shown’sa ansiosta, jota esitettiin televisiossa lähes kahden vuosikymmenen ajan, miljoonat espanjalaiset kiinnostuivat tieteestä. Eduard Punset mahdollisti sen, että tiede ulottui espanjalaisiin koteihin. Suurin…

Antiikin kreikkalainen parannus masennukseen ja ahdistukseen

Antiikin kreikkalainen parannus masennukseen ja ahdistukseen perustuu mielenkiintoiseen holistiseen lähestymistapaan, joka tunnetaan nimellä ”bios pythagorikos”. Tämä elämäntyyli sisältää terveelliset tavat, ruokavalion, liikunnan ja etenkin mielen kehityksen. Kreikkalaisen kulttuurin mukaan sekä mielestä että ruumiista huolehtiminen ovat hyvinvoinnin perusta. Saatamme nykyään pitää…

Neuroseksismi: oletetut erot miesten ja naisten aivojen välillä

Jotkut tutkimukset väittävät, että miesten ja naisten aivojen välillä on tärkeitä eroja. Sitä neuroseksismi on. Siinä väitetään, että miesten ja naisten aivot ovat erikokoiset ja -muotoiset. Nämä tutkimukset perustuvat neuromyytteihin, joita ihmiset usein käyttävät huomauttaakseen oletetuista eroista miesten ja naisten…

Jalka oven välissä -tekniikka

Kuvittele tilanne, että joku koputtaa oveesi pyytäen lahjoitusta voittoa tavoittelemattomalle järjestölle, joka taistelee harvinaista sairautta vastaan. Saatat kertoa hänelle, ettei sinulla ole juuri nyt käteistä ja käännytät henkilön pois. Kuvittele nyt, että sama henkilö tulee ovellesi tarjotaksesi sinulle ilmaisen pinssin.…

Saloveyn ja Mayerin teoria tunneälystä

Monet ovat osoittaneet kiinnostusta oppia lisää tunneälystä ja siitä, miten se voi auttaa hallitsemaan tunteita paremmin. Suosiostaan huolimatta, vain harva tietää käsitteen alkuperän. Saloveyn ja Mayerin teoria tunneälystä julkaistiin ensimmäisen kerran kirjassa vuonna 1990. Kirjassaan he pohtivat tunneälyn käsitettä ja…

Mary Ainsworth: elämä ja saavutukset

Mary Ainsworth oli amerikkalais-kanadalainen psykologi, joka kehitti John Bowlbyn kanssa yhden merkittävimmistä ja hyödyllisimmistä psykologian teorioista koskien varhaista sosiaalista kehitystä: kiintymyssuhdeteorian. Aluksi he kehittivät tämän teorian koskemaan vain lapsia, mutta 60- ja 70-luvuilla Ainsworth esitteli uusia käsitteitä, jotka johtivat siihen,…

Sternbergin triarkkinen teoria älykkyydestä

Sternbergin triarkkinen teoria älykkyydestä koostuu analyyttisesta, luovasta ja kontekstuaalisesta älykkyydestä. Jokaisella älykkyyden tyypillä on läheinen suhde konkreettisiin ajatuksiin ja taitoihin. Vaikka useimmilla ihmisillä on melko selkeä ajatus siitä mitä älykkyys on, se on silti määritelty monella eri tavalla historian aikana.…

Klassinen testiteoria

Psykologian testit ovat joko psykologisia tai psykoteknisiä, ja niiden tarkoituksena on arvioida toimintaa. Psykologiset testit ovat siten subjektin psykologisia ominaisuuksia arvioivia tai mittaavia työkaluja. Jatka lukemista ja opi mikä on klassinen testiteoria. Testiteoriat Testit ovat hienostuneita mittausvälineitä. Monissa tapauksissa ne…

Arthur W. Staatsin psykologinen behaviorismi

Psykologinen behaviorismi uskoo, että persoonallisuutta voi selittää käytöstä havainnoimalla. Watson kehitti behaviorismin yleisteorian, joka käsittää psykologisen behaviorismin, vuonna 1912. Skinner myöhemmin laajensi tätä teoriaa omalla radikaalilla behaviorismillaan. Staatsin myöhemmät menettelytavat keskittyvät keskustelemaan psykologisesta behaviorismista joka korostaa yksilön persoonallisuutta ja sisäistä…

Syypää tekemiisi virheisiin voi olla kognitiivinen vinouma

Teemme päivän aikana paljon päätöksiä. Useimmat niistä silmänrapäyksessä ja lähes ajattelematta. Vain harvoin pohdimme juurta jaksain jokaisen mahdollisen vaihtoehdon seurauksia, vaan ratkaisu valitaan lähes sokeasti. Kognitiivinen vinouma ohjaa ajatteluasi. Muulloin, etenkin kun kyseessä on tärkeä päätös, punnitsemme kaikkia asiaan liittyviä tietoja…

Kohlbergin teoria moraalisesta kehityksestä

Olemme kaikki kehittäneet omaa siirtymätöntä moraaliamme. Meillä on arvoja, jotka eivät vain erota ”hyvää” ”pahasta” abstraktissa maailmassa, vaan ne vaikuttavat myöskin käyttäytymiseemme, havaintoihimme ja ajatuksiimme. Voisimme jopa sanoa, että joskus moraalit ovat niin sisäistettyjä, että ne voivat vaikuttaa tunteisiimme. Yksi…

Kurt Lewin ja kenttäteoria

Kurt Lewin keksi monia teorioita, joiden joukossa oli kenttäteoria. Joitakin vuosia sitten, ennen kuin sosiaalipsykologiaksi kutsuttua psykologian alaa oli edes olemassa, kokivat ihmiset käyttäytymisen vain reaktioina. Behaviorismi oli siihen aikaan suosittu teoria ja tiedemiehet käyttivät sitä yrittääkseen selittää käyttäytymistämme. Kun…

Tieteen ja uskonnon järjettömän väittelyn tulokset

Tieteen ja uskonnon välillä on tyypillinen, klassinen ja myös todella väärä ristiriita. Ihmiset väittelevät tieteestä ja uskonnosta niin suuressa määrin, että jokaisen täytyy valita yksi ja vihata toista. Sosiaalisessa mediassa näkyy kaikenlaisia järjettömiä järkeilyjä. Ja jos epäoikeudenmukaisuutta on paljon, on…