Teoriat

Täällä voit tutustua psykologian alan mielenkiintoisimpiin teorioihin. Behaviorismi, psykoanalyysi, kognitio, strukturalismi ja gestalt-terapia muiden muassa auttavat meitä ymmärtämään käyttäytymistämme paremmin.

Teorioita nälästä: miksi me syömme?

On iltapäivä ja olet nälkäinen. Tunnet itsesi jopa nälkäisemmäksi, kun minuutit kuluvat. Sinun täytyy syödä nyt! Olet kuitenkin liian kiireinen tällä hetkellä, joten et voi. Kello on neljä iltapäivällä, etkä ole enää nälkäinen. Kuinka monta kertaa olet kuullut sanottavan ”minulla…

Saloveyn ja Mayerin teoria tunneälystä

Monet ovat osoittaneet kiinnostusta oppia lisää tunneälystä ja siitä, miten se voi auttaa hallitsemaan tunteita paremmin. Suosiostaan huolimatta, vain harva tietää käsitteen alkuperän. Saloveyn ja Mayerin teoria tunneälystä julkaistiin ensimmäisen kerran kirjassa vuonna 1990. Kirjassaan he pohtivat tunneälyn käsitettä ja…

Mary Ainsworth: elämä ja saavutukset

Mary Ainsworth oli amerikkalais-kanadalainen psykologi, joka kehitti John Bowlbyn kanssa yhden merkittävimmistä ja hyödyllisimmistä psykologian teorioista koskien varhaista sosiaalista kehitystä: kiintymyssuhdeteorian. Aluksi he kehittivät tämän teorian koskemaan vain lapsia, mutta 60- ja 70-luvuilla Ainsworth esitteli uusia käsitteitä, jotka johtivat siihen,…

Sternbergin triarkkinen teoria älykkyydestä

Sternbergin triarkkinen teoria älykkyydestä koostuu analyyttisesta, luovasta ja kontekstuaalisesta älykkyydestä. Jokaisella älykkyyden tyypillä on läheinen suhde konkreettisiin ajatuksiin ja taitoihin. Vaikka useimmilla ihmisillä on melko selkeä ajatus siitä mitä älykkyys on, se on silti määritelty monella eri tavalla historian aikana.…

Klassinen testiteoria

Psykologian testit ovat joko psykologisia tai psykoteknisiä, ja niiden tarkoituksena on arvioida toimintaa. Psykologiset testit ovat siten subjektin psykologisia ominaisuuksia arvioivia tai mittaavia työkaluja. Jatka lukemista ja opi mikä on klassinen testiteoria. Testiteoriat Testit ovat hienostuneita mittausvälineitä. Monissa tapauksissa ne…

Arthur W. Staatsin psykologinen behaviorismi

Psykologinen behaviorismi uskoo, että persoonallisuutta voi selittää käytöstä havainnoimalla. Watson kehitti behaviorismin yleisteorian, joka käsittää psykologisen behaviorismin, vuonna 1912. Skinner myöhemmin laajensi tätä teoriaa omalla radikaalilla behaviorismillaan. Staatsin myöhemmät menettelytavat keskittyvät keskustelemaan psykologisesta behaviorismista joka korostaa yksilön persoonallisuutta ja sisäistä…

Syypää tekemiisi virheisiin voi olla kognitiivinen vinouma

Teemme päivän aikana paljon päätöksiä. Useimmat niistä silmänrapäyksessä ja lähes ajattelematta. Vain harvoin pohdimme juurta jaksain jokaisen mahdollisen vaihtoehdon seurauksia, vaan ratkaisu valitaan lähes sokeasti. Kognitiivinen vinouma ohjaa ajatteluasi. Muulloin, etenkin kun kyseessä on tärkeä päätös, punnitsemme kaikkia asiaan liittyviä tietoja…

Tunnetuimmat psykologit: 9 kuuluisinta

He ovat historian suurten psykologisten koulujen perustajia. Ajattelijoita, jotka ovat antaneet perustavanlaatuisen panoksen tieteeseen ja joilla on ollut merkittävä rooli ihmisen ajattelun ja tiedon kehittämisessä. He ovat psykologian historian tunnetuimmat psykologit, ja nyt esittelemme heidät. Nämä tunnetuimmat psykologit ovat tutkijoita,…

Kohlbergin teoria moraalisesta kehityksestä

Olemme kaikki kehittäneet omaa siirtymätöntä moraaliamme. Meillä on arvoja, jotka eivät vain erota ”hyvää” ”pahasta” abstraktissa maailmassa, vaan ne vaikuttavat myöskin käyttäytymiseemme, havaintoihimme ja ajatuksiimme. Voisimme jopa sanoa, että joskus moraalit ovat niin sisäistettyjä, että ne voivat vaikuttaa tunteisiimme. Yksi…

Kurt Lewin ja kenttäteoria

Kurt Lewin keksi monia teorioita, joiden joukossa oli kenttäteoria. Joitakin vuosia sitten, ennen kuin sosiaalipsykologiaksi kutsuttua psykologian alaa oli edes olemassa, kokivat ihmiset käyttäytymisen vain reaktioina. Behaviorismi oli siihen aikaan suosittu teoria ja tiedemiehet käyttivät sitä yrittääkseen selittää käyttäytymistämme. Kun…

Tieteen ja uskonnon järjettömän väittelyn tulokset

Tieteen ja uskonnon välillä on tyypillinen, klassinen ja myös todella väärä ristiriita. Ihmiset väittelevät tieteestä ja uskonnosta niin suuressa määrin, että jokaisen täytyy valita yksi ja vihata toista. Sosiaalisessa mediassa näkyy kaikenlaisia järjettömiä järkeilyjä. Ja jos epäoikeudenmukaisuutta on paljon, on…

Carl Jungin sanayhdistystesti

Carl Jungin sanayhdistystesti on yksi mielenkiintoisimmista psykologisista arvioinneista. Se perustuu siihen ajatukseen, että alitajuntamme kykenee joskus hallitsemaan tietoista tahtoamme. Tällaisena jopa yksi sana voi vapauttaa menneitä traumoja tai tuoda ilmi ratkaisemattomia sisäisiä konflikteja. Jungin sanayhdistystesti oli hyväksytty laajalti monen vuosikymmenen ajan.…

Kun tulokset riippuvat tietoteoriasta

Olet varmasti joskus kuullut termistä tietoteoria (epistemologia). Tämän sanan monimutkaisuus itsessään tekee tästä sanasta tärkeän kuuloisen, ja sitä se itse asiassa onkin. Monet ihmiset ovat tutkineet tätä termiä ja keskustelleet siitä. Mutta mitä se oikein on? Tietoteoria on filosofian haara, joka…

John Swellerin kognitiivinen kuormitusteoria

John Swellerin kognitiivinen kuormitusteoria sanoo, että ihmiset oppivat paremmin sellaisissa olosuhteissa jotka kohdistuvat yhteen ihmisen kognitiivisen arkkitehtuurin kanssa. Kognitiivinen kuormitus liittyy siihen tietomäärään, jonka työmuisti voi kerralla varastoida. Työmuistilla on rajoitettu kapasiteetti. Siten Swellerin mukaan ohjeistusmentelmien pitäisi välttää sen ylikuormittamista. Lisäaktiviteetit,…

Tapaus Aimée eli itsensä rankaisemisen paranoia

Tapaus Aimée on yksi tunnetuimmista tapauksista psykiatrian ja psykoanalyysin aloilla. Tämä johtuu pääasiassa kahdesta syystä. Ensimmäinen on se, että tämä perustavanlaatuinen tapaus osoitti Jacques Lacanin tutkielman toteen. Toinen on se, että se edusti merkittävää kulmakiveä paranoidisen psykoosin tutkimuksessa. Jacques Lacan…