Hubert Hermansin dialoginen minäteoria

Tapa, jolla puhut itsellesi, riippuu paljon siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu, ja rakentamistasi ihmissuhteista. Tämä sisäinen todellisuus tunnetaan dialogisena minänä.
Hubert Hermansin dialoginen minäteoria
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Psykologi Hubert Hermansin dialoginen minäteoria ehdottaa mielenkiintoista lähestymistapaa sisäisen vuoropuhelumme dynamiikan rakentamiseen. Tästä näkökulmasta katsottuna minä voi omaksua sitä ympäröivien yhteiskunnallisten päähahmojen äänet. Loppujen lopuksi olemme kaikki osa monimutkaista skenaariota, jonka muodostavat useat ihmiset ja instituutiot, jotka hallitsevat meitä.

Voit esimerkiksi ottaa erilaisia asemia, kuten äitisi, pomosi, kumppanisi jne. Toisin sanoen otat  sisäisiin keskusteluihisi mukaan monia ihmisiä, jotka ovat elämässäsi. Voit kuvitella, mitä paras ystäväsi voisi sanoa, kun kerrot hänelle tiettyjä asioita. Mietit myös, mitä isäsi ajattelisi tietyistä tekemistäsi päätöksistä.

Dialoginen minä on näkökulma, joka seisoo yksilön ja häntä ympäröivän yhteiskunnan välissä. Painopiste ei ole klassisessa sisäisessä vuoropuhelussa, joka on suunnattu yksinomaan itseen. Dialogisessa minässä katseemme liikkuu ulospäin ja yrittää kuvitella ympärillämme kiertävien entiteettien näkökulmia.

Dialoginen minäteoria naisen päässä.
Yksilöminällä on myös sosiaalinen alkuperä. Siksi sisäinen dialogi voidaan keskittyä ulospäin.

Dialoginen minäteoria

Voisimme sanoa, että dialogisella minäteorialla on puitteet William Jamesin keskitetyn minän ja Mihail Bahtinin dialogisen ja kulttuurisen koulukunnan välillä. Sen loi 1980-luvulla hollantilainen psykologi Hubert Hermans. Hän halusi tuoda uuden näkökulman minän rakentamiseen. Sellaisen, jossa se voidaan ajatella yhteneväisemmin itse yhteiskuntaan.

Mietitäänpä tätä ajatusta. Käsität sisäisen vuoropuhelusi usein maailmasta erillisenä mekanismina. Tässä intiimissä ja yksinäisessä tilassa kritisoit ja arvostelet itseäsi, ruokit pelkojasi ja toiveitasi. Unohdat kuitenkin, että suureen osaan tätä sisäistä puhetta vaikuttaa kaikki, mikä sinua ympäröi. Olet yhteiskunnan muovaama.

Me olemme yleensä tietämättömiä tällaisesta ehdollistamisesta. Ajattele esimerkiksi teini-ikäistä, joka alkaa aliarvostamaan itseään. Hän käy sisäisiä keskusteluja, joissa hän ruokkii vihaa itseään ja oletettua ei-normatiivista kehoaan kohtaan. Tämä johtuu siitä, että kulutusyhteiskunta ja hänen päivittäin sosiaalisessa mediassa näkemänsä kuvat arvostavat muunlaisia malleja.

Dialogisessa minäteoriassa “minä” on laajennettu entiteetti. Se väittää, että olemme kaikki sidoksissa yhteiskuntaan, joka sisältää meidät. Luomme puolestamme sisällemme pieniä miniyhteiskuntia, joiden kanssa kommunikoimme.

Dialogisen minän erilaiset kannat

Hubert Hermans on narratiivisen psykologian avainhenkilö. Hänen dialoginen minäteoriansa etsi erilaisia tavoitteita. Yksi niistä oli auttaa ymmärtämään sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön vaikutusta sisäiseen vuoropuheluun. Toinen oli työskennellä kaikkien niiden “minien” parissa, joita kannamme sisällämme ja jotka määrittelevät keitä me olemme.

Tämän dialogisen lähestymistavan mukaan meillä on kaksi kantaa tai näkökulmaa:

  • Ensimmäinen on sisäinen kanta, joka keskittyy kaikkiin niihin tapoihin, joilla havaitsemme itsemme. Esimerkiksi: “Olen luova. Olen tunteiden etsijä, eläinten rakastaja, ystävieni ystävä, väkivaltaisten vihollinen…”.
  • Ulkoiset kannat edustavat niitä rooleja, joita täytämme yhteiskunnassa. Esimerkiksi: “Olen isä, olen tytär, sisko, matematiikan opettaja…”.

Vuonna 2001 julkaisemassaan tutkimuksessa Hermans korosti, että hänen tarkoituksenaan oli hajauttaa klassinen näkemys minästä yksinomaan yksilöllisenä tai sosiaalisena. Hän väitti, että olemme molempien sfäärien yhdistelmä.

Dialogisen minän relevanssi on erittäin hyödyllinen kehityspsykologian alalla. Tämä johtuu siitä, että sen avulla voimme ymmärtää, kuinka lapset rakentavat näkemyksensä itsestään perustuen suhteisiinsa yhteiskuntaan.

Psykologisen kärsimyksen alkuperä Hubert Hermansin mukaan

Dialoginen minäteoria ehdottaa, että inhimillinen kärsimys selittyy sisäisen minän tukahduttamisella ja ulkoisen minän ehdollistamisella. Toisin sanoen päädymme usein syrjäyttämään sen, mitä olemme (joku luova, joka etsii tunteita) sillä, mitä yhteiskunta pakottaa meidät tekemään.

Tämä voi tarkoittaa, että vanhemmuus tai tietyn työn tekeminen varjostaa sisäistä minääsi, jolla on myös omat tarpeensa. Tämän seurauksena sisäinen piirisi joutuu usein ristiriitaan ulkoisen piirisi kanssa.

Dialogista minäteoriaa edustava labyrintti.
Dialoginen minä sallii meidän kohdata ajatuksia, jotka olemme rakentaneet itsestämme ja joihin yhteiskunta vaikuttaa.

Personal Position Repertoire (PPR) -menetelmä itsensä arvioimiseen ja kohtaamiseen

Hubert Hermans suunnitteli PPR-menetelmän arvioimaan minän sisäisiä ja ulkoisia alueita. Hän käyttää narratiivista terapiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen potilas yrittää ymmärtää oman elämänsä tarinan ja tunnistaa tarpeensa, kykynsä, toiveensa ja vaikeutensa.

Dialogisen minän parissa työskenteleminen helpottaa ihmisen ymmärtämistä, millainen suhde hänellä on yhteiskuntaan ja itseensä. Hän analysoi, kuinka perhe, työ, ystävät, häntä ympäröivä kulttuuri, paikat ja jopa esineet vaikuttavat häneen. Kaikki tämä helpottaa hänen päivittäistä toimintaansa ohjaavien piirien tunnistamista.

Seuraava askel on helpottaa itsensä konfrontaatiota. Sitten hän voi löytää kaikki sisäiset kertomuksensa, suhteet, joita hän on rakentanut ympäristöönsä, ja kuinka hän määrittää tai tulkitsee ne. Se on työlästä itsensä löytämisen työtä, jossa hän päättää, mitä muutoksia tulisi soveltaa tai miten hänen tulisi käsitellä tiettyjä asioita.

Loppujen lopuksi olemme kaikki tarinoita, joita sisäinen minämme on kertonut, eivätkä he ole ulkopuolisia sille, mikä heitä ympäröi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Hermans HJM. The Dialogical Self: Toward a Theory of Personal and Cultural Positioning. Culture & Psychology. 2001;7(3):243-281. doi:10.1177/1354067X0173001
  • Hermans, H.J.M., & Gieser, T. (Eds.) (2012). Handbook of Dialogical Self Theory. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  • Hermans, H.J.M. (2012). Between dreaming and recognition seeking: The emergence of dialogical self theory. Lanham: Maryland: University Press of America.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.