Psykologiset perusprosessit

Psykologiset perusprosessit viittaavat esimerkiksi tarkkaavaisuuteen, motivaatioon, havaintokykyyn, oppimiseen ja muistiin. Ne ovat perusnäkökohtia ymmärtääksemme psykologian tutkimusta.

Tarkkaavaisuus ja sen viisi eri tyyppiä

Sen ymmärtäminen, että tarkkaavaisuutta löytyy montaa eri tyyppiä, on aivan yhtä tärkeää kuin sen jokaisen osa-alueen kehittäminen. Meillä on tapana määritellä tarkkaavaisuus kyvyksi keskittyä ja käytämme tätä käsitettä yleensä antonyyminsä eli tarkkaavaisuuden puutteen vuoksi. Aina silloin, kun puhumme että joku…

Eriävä epidemiologia: miksi älykkyys ennustaa kuolleisuuden

Eriävä epidemiologia keskittyy siihen tutkimusalueeseen, jonka päätavoitteena on luoda yhteys ihmisen älykkyystekijän eli g-tekijän, hänen persoonallisuutensa piirteiden sekä myöhemmän kuolleisuuden välille. Edinburghin yliopiston tutkijoiden vuonna 2017 suorittamassa tutkimuksessa on löydetty todisteita, jotka tukevat koehenkilöiden lapsuudessa mitatun älyllisen tason ja kuolleisuuden…

Fiksaatio ja regressio kehitysprosessissa

Normaaleissa olosuhteissa elolliset olennot käyvät läpi luontaisen kehitysprosessin kohti kypsymistä. Mutta kasvu ei ole täysin lineaarista; jopa normaalissa kehitysprosessissa on eteenpäin menemistä, paikallaan pysymistä ja taantumista. Tähän viittaavat psykoanalyysin käsitteet fiksaatio ja regressio.

Kuinka lapset tekevät moraalisia arvioita?

Yksi monimutkaisimmista vanhemmuuden ongelmista on se, kuinka opettaa lapsille hyvän ja pahan ero. Tämä johtuu osittain siitä, että aikuisen roolimallin on asetettava johdonmukainen esimerkki, jos tämä on hänen tavoitteensa. Ennen kuin lapselle opetetaan oikean ja väärän ero, on tärkeää ymmärtää…

8 psykologista perusprosessia

Oma käytöksemme on meillä oleva voimavara meitä ympäröivään maailmaan sopeutumisessa. Se saa meidät muokkaamaan ympäristöämme ja todellisuuttamme, jotta sopeutuisimme siihen mitä elämässämme tapahtuu. Tiedämme, että käytöksemme välittyy sisäisten henkisten prosessien kautta. Mutta mitä nuo psykologiset perusprosessit ovat? Psykologiset perusprosessit ovat:…