Psykologiset perusprosessit

<p>Psykologiset perusprosessit viittaavat esimerkiksi tarkkaavaisuuteen, motivaatioon, havaintokykyyn, oppimiseen ja muistiin. Ne ovat perusnäkökohtia ymmärtääksemme psykologian tutkimusta.</p>