Kuinka lapset tekevät moraalisia arvioita?

3.5.2019

Yksi monimutkaisimmista vanhemmuuden ongelmista on se, kuinka opettaa lapsille hyvän ja pahan ero. Tämä johtuu osittain siitä, että aikuisen roolimallin on asetettava johdonmukainen esimerkki, jos tämä on hänen tavoitteensa. Ennen kuin lapselle opetetaan oikean ja väärän ero, on tärkeää ymmärtää kuinka lapset tekevät moraalisia arvioita.

Viime aikoihin asti ihmiset ovat ajatelleet, etteivät lapset kykene suorittamaan asianmukaista moraalista arviointia, sillä lapset eivät ota tiettyjä tekijöitä huomioon, kuten esimerkiksi aikomuksia. Mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että lapset kykenevät arvioimaan hyvän ja pahan melkein samalla tavalla kuin aikuisetkin.

1930-luvulla sveitsiläinen psykologi Jean Piaget, joka on tunnettu kognitiivisen kehityksen teoriastaan, selitti, että lapset käyvät kolmen moraalisen järkeilyvaiheen läpi kasvaessaan. Häntä seuranneet psykologit ovat myös tutkineet kuinka moraalinen kehitys ilmenee ja mitkä ovat lasten ajatukset oikeasta ja väärästä.

Tutkiaksemme moraalista järkeilyä, Piaget esitti lapsille kirjoja. Sitten kun hän oli koonnut lasten reaktiot tiettyjä moraalisuutta käsitteleviä skenaarioita kohtaan, Piaget tuli siihen lopputulokseen, että lapset eivät kykene ottamaan toisen henkilön aikomuksia huomioon heidän arvioidessaan valintojen moraalia. Sen sijaan lapset keskittyvät itse sattuneisiin tapahtumiin.

Vuosikymmeniä myöhemmin psykologi Lawrence Kohlberg keksi oman teoriansa moraalisesta kehityksestä. Hän esitti lapsille moraalisia dilemmoja arvioidakseen kuinka lapset näkevät hyvän ja pahan.

Kohlbergin mukaan 2-10 vuoden ikäiset lapset siteeraavat liittyviä rangaistuksia ja palkintoja tehdessään moraalisia arvioita. Jos toiminnosta rankaistaan, se on paha. Mutta vastaus siihen, kuinka lapset ajattelevat oikeasta ja väärästä ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen.

poika katselee merelle

Onko aikomuksilla väliä lapsille?

Eivätkö lapset tosiaan ota aikomuksia huomioon? Useammat tutkimukset osoittavat, että Piagetin ja Kohlbergin moraalisen kehityksen teoriat ovat hämääviä. Ne osoittavat, että jos tutkijat korostavat hahmon aikomuksia tarinassa, käyttäen kuvitelmia ja leluja ymmärtämisen helpottamiseksi, niin lapset ottavat silloin aikomukset arviointeihinsa mukaan.

Ainoa syy miksi aikomuksilla on oltava täsmällistä painotusta on se, että lasten on vaikea muistaa kaikkia yksityiskohtia. Jos lapsia ei pyydetä muistamaan jokaisen yksilön tekojen takana olevia aikomuksia, he perustavat arviointinsa tarinan kaikkein viimeisimpään osaan: tulokseen.

Mutta kuinka tärkeitä aikomukset ja tulokset ovat lapsille? Tutkimukset koskien sekä lapsia että aikuisia osoittavat, että aikomuksen tuomitseminen voi muuttua riippuen toiminnan tuloksesta.

Uskomuksemme toisten ihmisten aikomuksista riippuu siitä, onko toiminnan tulos hyvä vai huono. Jos toiminnalla on negatiivisia tuloksia, sekä lapset että aikuiset ajattelevat todennäköisemmin, että se oli myös tarkoitus.

Oikea ja väärä epäsuorien seurausten mukaan

Miksi lapset ja aikuiset sanovat todennäköisemmin, että negatiivisten sivuvaikutusten toiminnat ovat tarkoituksenmukaisia? Yhdellä mahdollisella vastauksella on tekemistä normien rikkomisella. Filosofi Richard Holton on sanonut, että intuitiomme toisten ihmisten aikomuksista on selitetty sillä, rikkooko toiminta vai vaaliiko se normia.

Jos se rikkoo tunnustettua normia, ajattelemme toiminnan olleen tahallista. Toisaalta, jos se vaalii normia, emme näe sitä tarkoituksenmukaisena. Ajattelemme, että ihmiset seuraavat normeja näkemättä paljon vaivaa, mutta he tekevät tietoisia pyrkimyksiä normien rikkomiseksi.

Tämä tunnetaan Knobe-vaikutuksena. Siinä on kyse erikoisesta epäsymmetriasta tarkoituksellisuudessa koskien ihmisten tekojen ennustettuja vaikutuksia. Tasa-arvoisena huonojen tulosten uskotaan olevan tarkoituksenmukaisesti aiheutettuja, mutta ei hyvien.

pieni tyttö itkee

Kuinka lapset tekevät moraalisia arvioita

Viimeaikaiset tutkimukset ehdottavat, että lasten moraalinen järkeily on monimutkaisempaa kuin olemme aikaisemmin ajatelleet. Ensimmäiset muutamat tutkimukset jotka ovat käyttäneet moraalisia dilemmoja olivat virheellisiä, sillä ne olivat liian monimutkaisia. Lisäksi, tutkijat eivät ymmärtäneet lasten kognitiivisia kykyjä täydellisesti.

Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K. D. (2001). Bad Is Stronger Than Good. Review of General Psychology. http://doi.org/10.1037/1089-2680.5.4.323

Miller, R. F. (2016). Children. In Dostoevsky in Context. http://doi.org/10.1017/CBO9781139236867.017

Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting Style as Context: An Integrative Model. Psychological Bulletin. http://doi.org/10.1037/0033-2909.113.3.487