Sosiaalipsykologia

Sosiaalipsykologia auttaa meitä ymmärtämään miten yhteiskunta toimii. Tässä osiossa voit tutustua niihin teorioihin ja lähestymistapoihin jotka selittävät meidän kanssakäymistämme ja persoonallisuutemme puolia, jotka parantavat tai vaikeuttavat yhteiseloa muiden kanssa.

Ulkomailla asuminen: sopeutuisitko sinä hyvin?

Ulkomailla asuminen vaikuttaa helpommalta nyt kuin koskaan ennen, ja maailma tuntuu jatkuvasti kutistuvan. Pitkät välimatkat eivät ole enää ongelma, ja olemme päivittäin yhteydessä muiden maiden ja kulttuurien ihmisiin, jotka tuntuvat olevan jatkuvasti yhä lähempänä ja helpommin tavoitettavissa. Nykyään näyttää myös…

Sosiaalityöntekijöiden rooli hätätilanteissa

Kun tapahtuu katastrofi, joka vaikuttaa tiettyyn yhteisöön tai suureen määrään ihmisiä, eri alojen ammattilaisten on osallistuttava sen purkamiseen ja hoitoon. Sosiaalityöntekijöiden rooli ja tavoite kriisitilanteissa on kokonaisvaltainen ongelmanratkaisu sosiaalisen intervention avulla. Yleisesti ottaen sosiaalityöntekijöillä tulisi olla erilaisia protokollia, joita he…

Luottaisitko ihmiseen, johon vasta tutustuit?

Jos et luota ihmisiin, sillä on monia kielteisiä seurauksia: eristät lopulta itsesi maailmasta ja omaksut vainoharhaisen asenteen. Toinenkaan ääripää, eli sellaiseen ihmiseen luottaminen johon vasta tutustuit, ei myöskään ole hyväksi, sillä voit antaa tilaa elämässäsi ihmiselle, joka ei sitä ansaitse.…

Fyysisen olemuksen rooli viehätysvoimassa

Maailmasta löytyy monia teorioita, jotka puhuvat fyysisen olemuksen merkityksestä viehätysvoimassa, etenkin analysoimalla sen toimintaa ihmissuhteiden alussa. Myös sosiaalisen kognition psykologian piirissä fyysisen olemuksen rooli viehätysvoimassa on tutkittu näkökohta, josta on tehty lukuisia eri tutkimuksia ja analyysejä. Viehätysvoiman käsitettä on tarpeen…

Suostuttelutekniikat asenteiden muuttamiseksi

Sosiaalipsykologia on tutkinut jo useiden vuosien ajan sitä, millaisia ​​suostuttelutekniikoita voitaisiin käyttää asenteiden muuttamiseksi ja kuinka niiden avulla ihmisiä kyettäisiin johdattelemaan käyttäytymään tietyllä tavalla. Näiden tutkimusten tarkoituksena on paitsi edistää houkuttelevien mainoskampanjoiden luomista, mutta samalla myös ajaa eteenpäin muutoksia kohti…

Tunne näkökulmat itsestä, mutta älä takerru niihin

Monet sosiaalipsykologian teoriat ovat yrittäneet määritellä ”itseä”: alkaen 1800-luvulla William Jamesista, joka erotti ”minän” kokemusobjektina ja ”minän” tarkkailijana, aina kaikkein oikeaoppisimpiin psykoanalyyseihin. ”Itse” on viittaus siihen osaan, keitä me olemme. Se antaa merkityksen identiteetillemme ja se riippuu siitä kuinka näemme…

Fasismin psykologiset piirteet Umberto Econ mukaan

Umberto Eco oli yksi niistä ajattelijoista, jotka syventyivät eniten erilaisiin kulttuuri-ilmiöihin, mukaan lukien siihen kuinka valta muovaa yhteiskuntaa. Hän analysoi tätä kysymystä esittämällä fasismin psykologiset piirteet. Tämä aihe on tälläkin hetkellä hyvin tärkeä, sillä jotkut ihmiset ja organisaatiot puolustavat näennäisesti…

Mikä on Genovese-oireyhtymä?

Genovese-oireyhtymä on termi, jota käytämme kun kuvailemme psykologista ilmiötä, jossa auttamisen sijaan ihmiset lamaantuvat hätätilanteissa, kun ihmiset tarvitsevat heidän apuaan jonkinlaisen vaaran edessä. Tämä kuulostaa todella oudolta, eikö niin? Nimi Genovese-oireyhtymä on peräisin rikoksesta, joka tapahtui Yhdysvalloissa vuonna 1964, kun mies…

Voivatko tragediat periytyä sukupolvelta toiselle?

Lähes jokainen sukupolvi on kokenut vaikeuksia; jos ei sotia, niin ainakin nälänhätää, kansanmurhia tai suuria talouskriisejä. Tiedät jo, millaisia fyysisiä ja psyykkisiä seurauksia niillä voi olla näissä olosuhteissa eläville ihmisille, mutta voivatko tragediat periytyä? Negatiiviset kokemukset voivat jättää geneettisen jäljen…

Ihmiset, jotka tekevät olostasi epämukavan alusta lähtien

Jotkut ihmiset tekevät olostasi epämukavan alusta lähtien. Toisinaan se johtuu heidän asenteestaan tai tavasta, jolla he katsovat sinuun, puhuttelevat muita tai valtaavat tilasi. Toisinaan se johtuu vain heidän tavastaan puhua. Aivan kuin hienotunteinen, mutta primitiivinen hälytysjärjestelmä menisi päälle sisälläsi. Tämä hälytys…

Ideologinen ekstremismi ja metakognitio

Nykyiset poliittiset ja yhteiskunnalliset konfliktit ovat pakottaneet tiedemiehet suuntaamaan huomionsa tapahtuvien asioiden ohella myös siihen, kuinka ekstremistien aivot toimivat. Tähän asti emme ole tienneet, tukevatko tietyt ihmiset ideologista ekstremismiä vain silloin, kun on kyse tiettyjen aiheiden ideoista ja mielipiteistä, vai…

Toiminnallinen monimuotoisuus: uusi näkökulma vammaisuudesta

Läpi historian eri mallit ovat yrittäneet selittää vammaisuuksia, ja tässä artikkelissa aiomme tutkia laajemmin käsitettä toiminnallinen monimuotoisuus. Annamme ensiksi paremman käsityksen tämän käsitteen historiasta, ennen kuin puhumme siitä mitä se tarkoittaa. Tarkastellaanpa, kuinka maailma on nähnyt vammaisuuksista kärsivät ihmiset. Matkallamme…

Vaaralliset juorut: mitä ne ovat?

Vaaralliset juorut: olemme kaikki kuulleet niitä ja olemme ehkä myös levittäneet niitä. Perinteisemmissä, konservatiivisemmissa tilanteissa ne ravistelevat kokonaisia perheitä. Nykyään ne leviävät eri tavalla, koska myös tapa, jolla jaamme tietoja, on muuttunut. Tosiasia on, että juoruilla on valtavat mahdollisuudet häiritä…

Mitä on sosiaalinen kognitio?

Sosiaalinen kognitio on tutkimusta siitä, miten käsittelemme tietoa (Adolphs, 1999). Toisin sanoen prosessi sisältää tavan, jolla me koodaamme, tallennamme ja haemme tietoa sosiaalisista tilanteista. Tällä hetkellä sosiaalinen kognitio on vallitseva malli ja lähestymistapa sosiaalipsykologiassa. Vaihtoehtona on behaviorismi, joka hylkää henkiset…

Paradoksaalinen kommunikointi: 6 vinkkiä

Miksi joskus sanomme kyllä, vaikka ajattelemme että ei? Miksi haluamme mieluummin pysyä hiljaa emmekä sano mitään, vaikka tiedämme mitä haluamme? Mikä tämän kaiken takana on? Paradoksaalinen kommunikointi on syy tällaiseen käytökseen. Olemme päivittäin uppoutuneena moniin suhteisiin. Tästä syystä ihmisen kommunikoinnin…

Kun tunteesi saavat sinut menettämään rahaa

Tekemämme valinnat saavat meidän joko ansaitsemaan tai menettämään rahaa. Tämä on syvällisempää kuin suuren tai pienen rahamäärän omistaminen; määrittelevä osapuoli on se, kuinka tätä omaisuutta käsitellään. Varakkuus on omaksunut itselleen fetissin aseman, sillä elämme maailmassa, joka on hiljalleen muuttanut kaiken…

Black Fridayn kolme psykologista vaikutusta

Nykyään suurin osa suomalaisistakin tietänee, mikä on Black Friday (musta perjantai). Marraskuun viimeinen perjantai tuo mukanaan alennukset ja tarjoukset kaupungin jokaiseen kauppaan, ja tietenkin myös kaikkiin nettikauppoihin. Jo viikkoja ennen tätä päivää monet ihmiset ajattelevat mitä alennettuja tuotteita he haluaisivat ostaa.…

Tehokas kommunikoiminen: 8 vinkkiä

Olemme luonteeltamme sosiaalisia. Tehokas kommunikoiminen toisten ihmisten kanssa on tärkeää. Toisiin ihmisiin samaistuminen antaa meille emotionaalisia etuja, kuten toisten ymmärtäminen ja tukeminen sekä parempi itsetunto. Tästä huolimatta monet eivät osaa pitää yhteyttä ympärillään oleviin ihmisiin. Tämä voi johtua monista syistä,…

Ensivaikutelmat: jokaisen ihmissuhteen alkupiste

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään sitä, kuinka nopeasti ensivaikutelmat edessäsi olevista ihmisistä muodostuvat? Tai kuinka voit siirtyä niin nopeasti siitä mitä näet siihen mitä tunnet? Oletko koskaan tajunnut, että aivosi hahmottelevat melkein automaattisesti profiilin ympärilläsi olevista ihmisistä? Nämä ovat vain muutamia…