Neurotiede

Neurotiede antaa meille päivittäin uusia ja mitä mielenkiintoisempia faktoja käyttäytymiseemme liittyen. Tässä osiossa teemme matkan aivojen neurobiologisiin sekä biokemiallisiin perusasioihin. Tulemme ymmärtämään miten tunteet ja käyttäytymiskaavat sekä eräät sairaudet ja häiriöt syntyvät. Täällä esittelemme uusimmat löydökset ja tutkimukset lääkkeistä ja neuropsykiatriasta selkeällä, mutta kiehtovalla tavalla.

7 tapaa tuottaa uusia hermosoluja läpi elämän

Monet ihmiset ajattelevat, että hermosoluja menetetään iän myötä korjaamattomasti ja peruuttamattomasti eikä uusia hermosoluja enää synny, mutta onneksi tämä katastrofaaliselta vaikuttava tilanne ei ole kuitenkaan täysin totta. Neurogeneesi eli uusien hermosolujen muodostuminen jatkuu aivoissa myös vanhuudessa ja erityisesti hippokampuksen alueella,…

Eriävä epidemiologia: miksi älykkyys ennustaa kuolleisuuden

Eriävä epidemiologia keskittyy siihen tutkimusalueeseen, jonka päätavoitteena on luoda yhteys ihmisen älykkyystekijän eli g-tekijän, hänen persoonallisuutensa piirteiden sekä myöhemmän kuolleisuuden välille. Edinburghin yliopiston tutkijoiden vuonna 2017 suorittamassa tutkimuksessa on löydetty todisteita, jotka tukevat koehenkilöiden lapsuudessa mitatun älyllisen tason ja kuolleisuuden…

Masennuslääkkeet ja alkoholi: mitkä ovat riskit?

Varmaan kaikki meistä pohtivat joskus, kuinka alkoholi vaikuttaa tiettyihin lääkkeisiin. Masennuslääkkeet ja alkoholi eivät ole poikkeus. Näiden kahden kohdalla on tärkeää muistaa, että ne molemmat ovat psykoaktiivisia aineita, joilla voi olla suuria vaikutuksia elimistöön. Ne sattuvat olemaan myös kaksi sellaista…

Inhimillisen kiintymyksen neurobiologia

Kiintymyksen on todettu olevan nisäkkäiden määrittävä ominaisuus. Inhimillisen kiintymyksen neurobiologiset tutkimukset perustuvat siis myös eläinten tutkimiseen. Viimeaikaiset tutkimukset ehdottavatkin, että kiintymys perustuu aivojuoviossa tapahtuvan oksitosiinin ja dopamiinin väliseen vuorovaikutukseen. Vaikuttaa melko varmalta, että eri inhimilliset kiintymykset jakavat saman neurobiologian kiintymyksissä,…

Opi kaikki psykoosilääkkeiden käytöstä

Ihmiset voivat ostaa psykoosilääkkeitä vain lääkärin määräyksestä. Ne ovat hyväksyttyjä lääkkeitä mielenterveysongelmien hoitamiseen, joille psykoottiset oireet ovat ominaisia. Esimerkiksi skitsofreniaan, skitsoaffektiiviseen häiriöön sekä muihin kaksisuuntaisen mielialahäiriön muotoihin tai vakavaan masennukseen. Joitakin psykoosilääkkeitä voidaan käyttää myös vakavan ahdistuksen hoitoon (mutta vain…

Opioidiepidemia Yhdysvalloissa

Vuodesta 2012 lähtien opioidiepidemia on levinnyt räjähdysmäisesti Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen opioidikäyttäjien lukumäärä on korkein maailmassa. Center for Disease Control (CDC) -keskuksen tekemän raportin mukaan vuonna 2017 noin 72 000 ihmistä kuoli opioidin yliannostukseen (lähinnä fentanyylin ja heroiinin). Huumeet tappavat Yhdysvalloissa enemmän ihmisiä…

Neuroetiikan kehitys ja piirteet

Neuroetiikka on tieteenala, joka ottaa edistysaskelia kansainvälisessä tiedeyhteisössä johtuen neurotieteen tutkimusten lisääntymisestä viime vuosien aikana. Se on tutkimusala, joka ilmaantui jo vuonna 2002, kun ryhmä eri alojen asiantuntijoita kokoontui yhteen tutkimaan aivotutkimuksen eettisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. Heidän mielestään klassinen bioetiikka…

Väri ja persoonallisuus: miten ne liittyvät toisiinsa?

Jokaiselle yksilölle väri ja persoonallisuus ovat kaksi toisiinsa liittyvää mieltymystä tai suuntausta; mieltymys tiettyihin väreihin vastaa yleensä tiettyjä persoonallisuuksien malleja. Opimme seuraavaksi hieman lisää tästä mielenkiintoisesta suhteesta ihmisen psykologiassa. Vaikka suuri joukko ihmisiä ajatteleekin, että värit eivät liity mitenkään tunteisiin,…

Haloperidoli: mitä se on ja mihin sitä käytetään?

Haloperidoli on antipsykoottinen tai neuroleptinen lääke. Sen kemiallisesta rakenteesta johtuen kyseessä on butyrofenoni. Paul Janssen löysi sen vuonna 1958 ja se on tyypillinen antipsykootti. Se siis auttaa hoitamaan skitsofrenian positiivisia oireita, kuten hallusinaatioita, harhaluuloja tai levottomuutta. Haloperidoli on keskushermostoa masentava…

Neurotieteen historia lyhyesti

Neurotieteen historia alkoi monia, monia vuosia sitten. 400-luvulla ennen ajanlaskun alkua Alkmaion Krotonlainen oli leikkelemässä eläintä, kun hän löysi sen näköhermon. Tämä löytö sai hänet kehittämään teorian siitä, kuinka ajatukset ja tunteet asustavat aivoissa. Vastauksena tähän suhteelliseen moderniin teoriaan Aristoteles…

Mitä neuropaattinen kipu on?

Ääreishermosto (PNS) on keskushermoston ulkopuolella oleva hermoverkosto (käsittäen aivot ja selkäytimen). Sen päätehtävänä on kuljettaa fyysisten tuntemuksien signaaleja perifeerisestä hermostosta aivoihin. Neuropaattinen kipu syntyy, kun nämä hermot eivät toimi oikealla tavalla, koska ne ovat vahingoittuneet. Ääreishermostoon kuuluu useita eri hermotyyppejä,…

Kuinka unihäiriöt vaikuttavat neurodegeneratiivisiin sairauksiin?

Neurodegeneratiiviset sairaudet ovat sairauksia, joissa keskushermoston neuronit lakkaavat toimimasta tai kuolevat hitaasti aiheuttaen erilaisia neurologisia merkkejä ja oireita. Näiden sairauksien on tapana pahentua ajan myötä ja ne ovat parantumattomia. Niitä saattaa esiintyä geneettisen rakenneosan, kasvaimen tai aivohalvauksen vuoksi. Nämä sairaudet ovat…

ASMR: mielihyvää ja rentoutumista tietyille onnekkaille ihmisille

Kun olin lapsi, näin ihmisten usein tekevän tiettyjä asioita, jotka hypnotisoivat minut. Sinä hetkenä tiesin, että pystyin vain tuntemaan miellyttävien asioiden kihelmöivän päässäni, enkä tiennyt miksi. Pidin siitä kokemuksesta. Ajan kuluessa sain selville, että tälle ilmiölle on oma nimi: ASMR…

Oletko hetken mielijohteiden vietävissä?

Mielijohteet ovat peräisin ihmisen irrationaalisesta, alkukantaisesta puolesta. Ne ovat kuin yrittäisi kesyttää villipetoa: se saattaa vaikuttaa säyseältä enimmän osan ajasta, mutta tietyissä tilanteissa se käyttäytyy luontonsa mukaan. Noina hetkinä ei ole merkitystä, onko eläimen tekemistä asioista lopulta hyötyä vai ei.…

Akalkulia: kyvyttömyys ymmärtää numeroita

Kuvittele, ettet pystyisi ymmärtämään yksinkertaisia numeroita ja laskutoimituksia, kuten 2 tai mitä on 2+2. Tämä matemaattinen häiriö, akalkulia, oli ensimmäisen kerran neurologi Salomon Henschenin vuonna 1925 kuvailema, ja se hämmästyttää tieteellistä maailmaa edelleen.  Tiesitkö, että tietty aivojesi osa suorittaa matemaattisia laskutoimituksia?…

Hippocampalin rakenne ja toiminnot

Kognitiiviset prosessit, kuten oppiminen ja muisti, ovat tärkeitä jokaiselle meistä. Näissä prosesseissa yhdellä hippocampalin tärkeimmistä alueista, hippokampuksella eli aivotursolla, on hyvin tärkeä rooli. Hippocampalin rakenne muistuttaa erehdyttävästi C-kirjaimen muotoisesta muodostumaa, jonka voimme löytää aivojen sivukammion pohjan osasta. Aivoturso itsessään koostuu kolmesta…

Avojy: uusi lääke migreenin ehkäisyyn

Migreenin ehkäisy on tärkeä haaste koko yhteiskunnalle, sillä se on yksi tämän päivän yleisimmistä lamauttavista sairauksista. Tässä mielessä Ajovy (jonka vaikuttava ainesosa on fremanezumab) on uusi lääke, joka voi olla erittäin hyödyllinen apuväline sekä migreenin ehkäisyyn että sen hoitoon. Migreeni…

Ruutuaivojen toiminnot ja rakenne

Ymmärtääksemme paremmin aivojen toimivuutta ja kehitystä, jaamme ne eri osiin. Yksi näistä aivojen osista ovat ruutuaivot; tämä aivojen alue on lähtöisin alkion keskushermoston kehityksen ensimmäisestä kolmirakkulavaiheesta. Kun puhutaan ruutuaivoista, viitataan tällä usein myös aivojen takaosaan eli taka-aivoihin (metencephalon). Ruutuaivoissa on…

Esittelyssä Blue Brain -projekti

Aivan kuten astrofyysikot suuntaavat katseensa ulospäin ymmärtääkseen tähtien mekaniikkaa, samoin neurotieteilijät kurkistavat sisäänpäin purkaakseen ihmisen aivojen toimintaa. Tämä jo vuosikymmeniä sitten syntynyt kunnianhimoinen tieteenhaara ja lähes loputon matka näyttelee nyt suurinta eksponenttia seuraavan tutkimushankkeen muodossa: aloite tunnetaan nimellä Blue Brain,…

Tietoon perustuva suostumus psykologiassa

Tietoon perustuva suostumus psykologiassa liittyy henkilön itsemääräämisoikeuteen. Se on yksi tärkeimmistä vaatimuksista ammattipsykologin vastaanotolla, ja se tulisi antaa ennen mitä tahansa psykologista arviointia tai hoitoa. Tietoon perustuvassa suostumuksessa on kyse siitä, että potilas myöntyy – asiaankuuluvat tiedot kuultuaan tai luettuaan…