Logo image
Logo image

Psykedeelien käyttö parantumattomista sairauksista kärsivien hoidossa

3 minuuttia
Viimeaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, että psykedeelit voivat tarjota fyysistä, emotionaalista ja henkistä helpotusta parantumattomasti sairaille potilaille. Tutustu niiden terapeuttiseen potentiaaliin alla.
Psykedeelien käyttö parantumattomista sairauksista kärsivien hoidossa
Viimeisin päivitys: 04 heinäkuuta, 2023

Parantumattomat sairaudet vahingoittavat potilaiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Krooninen kipu ja tieto siitä, että sairauteen ei ole parannuskeinoa, vaikuttavat negatiivisesti elämänlaatuun. Onneksi palliatiivinen lääketiede on edistynyt merkittävästi tässä suhteessa. Yksi lupaavimmista ratkaisuista parantumattomista sairauksista kärsivien hoidossa ovat psykedeelit.

Nämä aineet, jotka muuttavat kognitiota, havaintokykyä ja tietoisuuden tilaa, voivat tarjota tarvittavaa helpotusta kärsiville, jos niitä käytetään oikein. Ne eivät paranna sairautta, mutta ne parantavat ahdistuksen, masennuksen tai eksistentiaalisen ahdistuksen oireita, joita esiintyy usein kuolemaan johtavan sairauden loppuvaiheessa.

Psykedeelien terapeuttinen potentiaali

Psykedeelit ovat psykotrooppisia aineita, jotka saavat aikaan muuttuneen tajunnantilan. Kun muut lääkkeet muokkaavat kokemusta kvantitatiivisesti (kuten elimistöä nopeuttavat piristeet tai sitä hidastavat masennuslääkkeet), psykedeelit saavat aikaan laadullista muutosta. Tämä tuo kärsivän lähemmäksi unen, meditaation tai transsin kaltaisia tiloja.

Näitä aineita on käytetty parantamiseen tuhansien vuosien ajan eri alkuperäiskansojen keskuudessa. Länsimainen lääketiede on jopa tutkinut niitä erilaisten psyykkisten häiriöiden apuna. Vaikka tämä tutkimus pysähtyi joksikin aikaa, tieteellinen kiinnostus aihetta kohtaan on herännyt uudelleen viime vuosikymmeninä.

Mutta miten nämä aineet toimivat? Tutkimukset viittaavat siihen, että psykedeelit muokkaavat aivoja sekä rakenteellisella että toiminnallisella tasolla. Eläimillä tehdyssä tutkimuksessa, joka julkaistiin Cell Reports lehdessä, havaittiin, että nämä lääkkeet edistävät aivojen plastisuutta, mikä saa hermosolut todennäköisemmin haarautumaan ja muodostamaan yhteyden toisiinsa.

Lisäksi toinen, European Neuropsychopharmacology -lehdessä julkaistu tutkimus, viittaa siihen, että psykedeelisten lääkkeiden pitkäaikainen käyttö korreloi merkittäviin eroihin aivokuoren paksuudessa joillakin aivoalueilla.

Nämä muutokset vaikuttavat huomioprosesseihin, itsereferenssiajatteluun ja sisäiseen mielenkäsittelyyn liittyviin alueisiin. Tämä selittää kuluttajien ilmoittamat muutokset persoonallisuudessa.

Monille ihmisille psykedeelit muodostavat transsendenttisen kokemuksen, joka saa aikaan merkittäviä muutoksia heidän emotionaalisessa hyvinvoinnissaan. Tämä vahvistetaan Psychopharmacology –lehdessä julkaistussa artikkelissa.

Some figure
Vaikka psykedeelit eivät kumoa diagnoosia, ne lievittävät ahdistuksen ja masennuksen oireita.

Psykedeelit ja parantumattomat sairaudet

Voivatko psykedeelit auttaa parantumattomasta sairaudesta kärsiviä? Hoidon tai parantumisen puuttuessa palliatiivisen hoidon tavoitteena on näissä tapauksissa säilyttää mahdollisimman paljon potilaiden elämänlaatua ja edistää ihmisarvoista kuolemaa. Siten nämä psykotrooppiset aineet vaikuttavat eri tavoin.

Ensinnäkin ne ovat tehokkaita ahdistuneisuuden ja masennuksen oireiden hoidossa potilailla, joilla on kuolemaan johtava sairaus. Esimerkiksi BMC Psychiatryssa julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että jopa yksittäisinä annoksina psykedeelit tarjoavat nopean ja jatkuvan oireiden vähenemisen terminaalista syöpää sairastavilla potilailla.

Tämä saattaa johtua niiden kyvystä edistää hermosolujen plastisuutta, kuten edellä mainitussa Cell Reportin tutkimuksessa mainittiin. Lisäksi tässä tutkimuksessa havaittiin, että masennuksen tapauksissa prefrontaalisessa aivokuoressa havaitaan rakenteellisia muutoksia tai surkastumista. Tämä tapahtuu myös ahdistuksessa, riippuvuuksissa ja traumaperäisessä stressihäiriössä.

Siksi psykedeelit estävät näitä prosesseja edistämällä neuriittien (dendriittien tai neuronin aksonien) kasvua.

Myös Psychopharmacology -lehdessä julkaistu systemaattinen katsaus viittaa siihen, että psykedeeleillä on positiivisia vaikutuksia eksistentiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin, elämänlaatuun ja hyväksyttävyyteen potilailla, joilla on parantumaton sairaus. Nämä vaikutukset saavutetaan harvoilla haittavaikutuksilla, jotka eivät ole vakavia.

Kuinka psykedeelejä käytetään parantumattomien sairausten hoidossa

Näitä aineita on tutkittu lievittävänä hoitona parantumattomissa sairauksissa, kuten syöpä, sydämen vajaatoiminta, maksan vajaatoiminta ja amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS). Journal of Palliative Medicine –lehden julkaiseman artikkelin mukaan on testattu erilaisia psykedeelejä, joista mainitaan psilosybiini, ketamiini ja MDMA.

Näiden lääkkeiden muutamat lyhytaikaiset ja haittavaikutukset voivat kuitenkin olla merkittäviä. Tästä syystä on tärkeää, että ne annetaan aina ammattilaisen valvonnassa. Hän pystyy havaitsemaan, onko lääkitys sopiva potilaalle, ja takaamaan kokemuksen turvallisuuden valmiissa ja valvotussa ympäristössä.

Center for the Advancement of Palliative Care -keskuksen kirjoittamassa artikkelissa mainitaan turvallisten psykedeelisten hoitojen edellytykset. Ne viittaavat viiteen erityiseen näkökohtaan:

 • Mukava ja rauhallinen fyysinen ympäristö.
 • Potilaan yksilöllinen arviointi.
 • Pätevä seura istunnon aikana.
 • Valmistautuminen tiedottamaan ja edistämään positiivista ajattelutapaa.
 • Hoidonjälkeisen neuvonnan tarjoaminen, jotta potilas voi ymmärtää kokemuksensa.
Some figure
Henkinen kärsimyksen minimoiminen parantumattomasti sairailla potilailla on yksi psykedeelisen hoidon tarkoitus.

Mielenkiintoinen ja lupaava vaihtoehto

Kaiken kaikkiaan psykedeelisten lääkkeiden käyttö parantumattomien sairauksien hoidossa vaikuttaa lupaavalta. Vaikka niitä käytetään tällä hetkellä ensisijaisesti tutkimustarkoituksiin, on todennäköistä, että tulevaisuudessa niistä tulee hyödyllinen polku palliatiivisen lääketieteen alalla.

Fyysisen kivun lisäksi emotionaalinen ja henkinen kärsimys ahdistaa parantumattomista sairauksista kärsiviä ja heikentää heidän elämänlaatuaan. Siksi psykedeelien hallittu ja valvottu käyttö on mielenkiintoinen vaihtoehto.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Bouso, J. C., Palhano-Fontes, F., Rodríguez-Fornells, A., Ribeiro, S., Sanches, R., Crippa, J. A. S., … & Riba, J. (2015). Long-term use of psychedelic drugs is associated with differences in brain structure and personality in humans. European Neuropsychopharmacology25(4), 483-492. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924977X15000097
 • Byock, I. (2018). Taking psychedelics seriously. Journal of palliative medicine21(4), 417-421. https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/jpm.2017.0684
 • Byock, I. (2022). Psicodélicos para enfermedades graves: cinco cosas que los médicos deben saber. Centro para el Avance de los Cuidados Paliativos. https://www.capc.org/blog/psychedelics-for-serious-illness-five-things-clinicians-need-to-know/
 • Dos Santos, R. G., Bouso, J. C., & Hallak, J. E. (2019). Serotonergic hallucinogens/psychedelics could be promising treatments for depressive and anxiety disorders in end-stage cancer. BMC psychiatry19(1), 1-4. https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-019-2288-z
 • Griffiths, R. R., Richards, W. A., McCann, U., & Jesse, R. (2006). Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance. Psychopharmacology187, 268-283. https://link.springer.com/article/10.1007/s00213-006-0457-5
 • Ly, C., Greb, A. C., Cameron, L. P., Wong, J. M., Barragan, E. V., Wilson, P. C., … & Olson, D. E. (2018). Psychedelics promote structural and functional neural plasticity. Cell reports23(11), 3170-3182. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124718307551
 • Schimmel, N., Breeksema, J. J., Smith-Apeldoorn, S. Y., Veraart, J., van den Brink, W., & Schoevers, R. A. (2022). Psychedelics for the treatment of depression, anxiety, and existential distress in patients with a terminal illness: a systematic review. Psychopharmacology239(1), 15-33. https://www.researchgate.net/publication/356481065_Psychedelics_for_the_treatment_of_depression_anxiety_and_existential_distress_in_patients_with_a_terminal_illness_a_systematic_review

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.