Persoonallisuuspsykologia

Tässä osiossa sinulla on mahdollisuus tutustua olennaisimpiin persoonallisuuspsykologian teorioihin. Psykoanalyysi, humanismi ja kognitio auttavat sinua ymmärtämään paremmin sekä itseäsi että muita ihmisiä.

Pahansuopa narsismi Erich Frommin mukaan

Erich Fromm määritteli käsitteen pahansuopa narsismi vuonna 1964. Hän kuvaili sitä sairaudeksi, jossa yksilölle on ominaista mahtipontinen, epäsosiaalinen ja vihamielinen käyttäytyminen. Siitä kärsivät ihmiset epäinhimillistävät jokaisen tilanteen, johon he joutuvat. Heidän empatian puutteensa sekä pahamielisyytensä voi vahingoittaa muita ihmisiä. Samankaltaisen…

Epäkypsät ihmiset: 8 yleistä piirrettä

Epäkypsille ihmisille on ominaista se, että he kantavat mukanaan tiettyjä lapsuusajan toiveita ja fantasioita. Tästä syystä tunteiden säätelyn puutteet ja itsekeskeisyys ovat kaksi heidän kaikkein tyypillisintä piirrettään. Myös impulsiivisuus ja empatian puute ovat heille ominaista. Epäkypsät ihmiset tavallisesti tekevät asioita…

Valokeilailmiö: kärpäsestä härkänen

Valokeilailmiö saa siitä kärsivän pelkäämään kuollakseen finniä kasvoillaan. Hän luulee, että kaikki huomaavat tämä pienen epätäydellisyyden. Hän kuvittelee myös, että muut puhuvat hänestä ja arvostelevat häntä hänen selkänsä takana. Näiden ihmisten mielessä tapahtuu kaksi ristiriitaista tilannetta. Toisaalta heillä on huono…

Pahuuden tiede

Monet tutkijat ovat yrittäneet päästä lähemmäksi sitä, mitä pahuuden tiede käsittää, yrittäessään löytää pahaa käytöstä aiheuttavat juuret. Neurotiede on tutkinut pahoja asioita tekevien ihmisten aivoja. Samaan aikaan monet sosiaalipsykologit ovat kehittäneet kokeiluja, joilla on sama päämäärä. Vaikuttaa siltä, että ihmisillä…

Viisi ihmistyyppiä, jotka ärsyttävät muita

On erilaisia ihmistyyppejä, jotka ärsyttävät muita, useimmiten käytöksensä ja asenteensa takia. Nämä ihmiset kuitenkin kieltäytyvät usein näkemästä sitä. Niin ikään he eivät tulkitse muiden heille lähettämiä merkkejä ja totuus on, että heidän on vaikea ylläpitää hyviä ihmissuhteita ympärillään olevien ihmisten…

Megalomaanisten ihmisten seitsemän piirrettä

Tiedätkö jonkun sellaisen ihmisen, joka on vakuuttunut siitä, että kaikki hänen sanomansa tai ajattelemansa asiat ovat mahtipontisia? Tällainen ihminen on luultavasti megalomaaninen. Yleensä megalomaanisten ihmisten on tapana vähätellä muita, koska he tuntevat olevansa ylempiarvoisia. Mutta heidän valtavaa egoaan lukuunottamatta, kuinka…

Gordon Allport – persoonallisuuspsykologian isä

Gordon Allport oli psykologi, joka loi perustan persoonallisuuspsykologialle. Hänen teoriaansa pidetään yhtenä ensimmäisistä humanistisista teorioista, koska se mieltää ihmisen itsenäiseksi olennoksi, jolla on vapaa tahto. Hän väitti, etteivät vaistot ja mielijohteet ole ainoita ihmistä motivoivia tekijöitä. Hän uskoi myös, ettei…

B-persoonallisuustyypin luonteenpiirteiden määrittely

Persoonallisuus tarkoittaa luonteenpiirteitä, jotka määrittelevät meidät ja erottavat meidät muista ihmisistä. Nämä ominaisuudet voivat myös enteillä käyttäytymistämme ja asenteitamme. Tässä artikkelissa keskitymme Rosenmanin ja Friedmanin kehittämään luokitteluun siitä, mikä on B-tyypin persoonallisuus. On olemassa useita persoonallisuutta selittäviä teorioita, mutta yhteistä…

Lucifer-efekti: miksi teemme pahoja tekoja

Lucifer-efekti voi tapahtua missä tahansa tilanteessa jokapäiväisessä elämässämme. Se on muutos. Se voi tehdä ilmeisen normaalista, hyvästä ja koulutetusta henkilöstä sellaisen, joka kykenee tekemään julmia tekoja. He ovat ihmisiä, joilla ei ole häiriötä tai traumaattista menneisyyttä, mutta joista tulee epäinhimillisiä…

5 viivyttelevää tyyppiä

Tässä artikkelissa esittelemme 5 viivyttelevää tyyppiä, älä siis viivyttele niiden oppimista! Jotkut sanonnat eivät ole täysin oikeita. Itse asiassa on monia sanontoja jotka ovat täysin virheellisiä, mutta jotkut ovat yhä melko paikkansa pitäviä. Luultavasti kaikki ovat kuulleet esimerkiksi sanonnan ”älä…

Synkkä kolmikko: narsismi, häikäilemättömyys ja psykopatia

Kutsumme sellaista kategoriaa nimellä ”synkkä kolmikko”, jossa ihmisiltä puuttuu kyky olla yhteydessä muiden kanssa tai he pystyvät tietoisesti katkaisemaan tunteensa. Tämä luonteenpiirteiden sarja koostuu narsismista, häikäilemättömyydestä ja psykopatiasta. Äärimmäisissä tapauksissa ihmiset, joilla on joitakin tämän synkän kolmikon ominaisuuksia, muuttuvat rikollisiksi…

Pakko-oireinen persoonallisuushäiriö

Pakko-oireinen persoonallisuushäiriö on nykyään melko yleinen häiriö. Totuus on se, että nykymaailmassa, tai ainakin suuressa osassa sitä, arvostamme ja vahvistamme käyttäytymistä, joka liittyy työhön, tuottavuuteen ja tuloksiin. Työpaikalla arvostetaan ominaisuuksia kuten perfektionismi, huolellisuus, organisointikyky ja osaaminen. Niinpä ihmiset, joilla on näitä…

Minäkuva: alkuperä ja määritelmä

Minäkuva on käsitys ajatuksesta tai kuvasta, joka meillä on itsestämme. Sen muodostumiseen vaikuttavat monet roolit joita meillä on, tavoitteet ja päämäärät, persoonallisuutemme, ideologiamme ja filosofiamme, vain muutamia mainitaksemme. Se on myös dynaaminen, mikä tarkoittaa, että se muuttuu ajan myötä. Itsemme…

Cattellin 16 persoonallisuusmallia

Cattellin malli on epäilemättä yksi kuuluisimmista persoonallisuusmalleista, ja hänen pyrkimyksensä kuvailla persoonallisuutta saavutti ihmiset kuuluisalla testillä, 16 PF -testillä. Vaikka Cattellin alkuperäistä versiota ei enää käytetä, sen henki on edelleen voimissaan. Cattell erottuu muista, sillä hän esitti kaksi eri älykkyyden…

Epäaito anteliaisuus: narsistinen ansa

Epäaito anteliaisuus on avoimesti nähtävissä maailmassa. Jotkut ihmiset ovat niin ystävällisiä ja huomaavaisia vain siksi, että he haluavat jotain vastapalvelusta. Poliitikot tekevät tätä, jotkut perheenjäsenemme tekevät tätä, ja pomot tekevät tätä työntekijöiden kanssa, sillä he tietävät että ystävällisyys voi parantaa…

Kuinka persoonallisuutemme vaikuttaa elämäämme?

Me kaikki tiedämme tai tajuamme ainakin intuitiivisesti, että persoonallisuutemme vaikuttaa siihen, miten käsittelemme ongelmia, kohtelemme muita tai juhlimme tavoitteitamme. Kuitenkin harvat tietävät, että persoonallisuus on sarja muuttumattomia tai pysyviä piirteitä, jotka määrittelevät jokaisen meistä. On totta, että persoonallisuudellamme on suuri…

Carl Rogersin humanistinen psykologia

Carl Rogersin humanistinen psykologia oli niin kunnioitettu, että hänen aikansa ihmiset kutsuivat sitä hiljaiseksi vallankumoukseksi. Hän toi fundamentaalisen optimisminsa psykoterapiaan näyttääkseen, kuinka me kaikki ansaitsemme olla sitä, mistä me unelmoimme. Hän puhui autenttisista suhteista ja tarpeestamme ’’kukkia’’ täyteen potentiaaliimme. Psykologiassa…