Kuinka synkän kolmikon persoonallisuus tekee moraalisia päätöksiä

Joillakin ihmisillä on synkkiä ja kylmiä persoonallisuuden piirteitä. Kun heidän pitää tehdä päätöksiä, joissa moraalilla on tärkeä rooli, miten he toimivat?
Kuinka synkän kolmikon persoonallisuus tekee moraalisia päätöksiä
Gorka Jiménez Pajares

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Gorka Jiménez Pajares.

Viimeisin päivitys: 03 heinäkuuta, 2023

Synkän kolmikon persoonallisuus sisältää narsismin, psykopatian ja häikäilemättömyyden piirteitä. Nämä henkilöt ovat erittäin ristiriitaisia ihmissuhteissaan. Lisäksi heidän on vaikea tunnistaa tunteitaan, koska heiltä joko puuttuu empatia täysin tai heillä on sitä vain vähän. Lisäksi tämäntyyppinen persoonallisuus ei yleensä pysty tekemään mitään epäitsekkäästi saadakseen muut tuntemaan olonsa mukavaksi ja kotoisaksi, ja heillä on puutteita prososiaalisessa käyttäytymisessä.

Portugalin terveysteknologian ja -palvelujen tutkimuskeskus teki hiljattain tutkimuksen, joka analysoi synkän kolmikon persoonallisuuden ja moraalisen päätöksenteon välistä suhdetta. Ennen kuin kerromme tästä tutkimuksesta, haluamme määritellä synkän kolmikon persoonallisuuden ja tarkastella sitä, mikä muodostaa moraalisen päätöksenteon.

“Leijona ei voi suojautua ansoilta, eikä kettu voi puolustautua susilta. Siksi täytyy olla kettu tunnistaakseen ansat ja leijona pelotellakseen sudet.”

-Machiavelli-

Miehellä on selvästi synkän kolmikon persoonallisuus.
Synkän kolmikon persoonallisuutta leimaa empatian puuttuminen.

Synkän kolmikon persoonallisuus

Asiantuntijat ovat vuosien ajan tienneet, että on olemassa kolme tekijää, jotka yhdistettynä synnyttävät synkän kolmikon persoonallisuuden. Delroy Paulhaus ja Kevin Williams kehittivät tämän konseptin vuonna 2002. He määrittelivät kunkin komponentin ominaisuudet seuraavasti:

1. Narsismi

Tämä piirre viittaa subkliiniseen ulottuvuuteen. Vaikka piirre saattaa olla ilmeinen, se ei ole niin vakava että kyseessä olisi narsistinen persoonallisuushäiriö.

Voimme selittää narsismin metaforalla. Kuvittele nuorallakävelijä, joka kävelee korkealla nuorallaan. Näin narsistiset ihmiset kulkevat läpi elämän. Nuoran toisessa päässä he näyttävät olevansa mahtipontisia, ansaitsevansa mitä korkeimman kunnioituksen ja suurimman ihailun. Kuitenkin toisaalta he ovat yksilöitä, joilla on poikkeuksellisen haavoittuva itsetunto.

Narsismi on prosessi, jonka tavoitteena on itsensä rakentaminen. Narsistin moottori on itsevahvistuksen tarve.

2. Häikäilemättömyys

Häikäilemättömyyden tai machiavellismin pääominaisuus on kyynisyys. Cambridge Dictionary määrittelee kyynisyyden “tunteeksi, että ihminen on kiinnostunut vain itsestään eikä ole vilpitön” ja häikäilemättömyyden “teoksi, jossa käytetään jonkun tunteita omaksi hyödykseen”.

Häikäilemättömille ihmisille on ominaista periaatteiden tai arvojen puuttuminen. Heille tärkeintä on lopputulos ja se, mitä he itse haluavat. Siksi häikäilemättömät ihmiset manipuloivat muita ihmisiä omien päämääriensä saavuttamiseksi.

“Kyyniset ihmiset uskovat ihmisten väliseen manipulointiin elämän menestyksen avaimena ja käyttäytyvät sen mukaisesti.”

-Fernando Renee González-

3. Psykopatia

Psykopaatilla on epäsosiaalisia persoonallisuuden piirteitä. Heille on ominaista se, että he eivät ole herkkiä muiden tarpeita kohtaan. Lisäksi heidän on vaikea tai jopa mahdoton saada emotionaalinen yhteys ympärillään oleviin, sillä heidän empatiakykynsä on vahingoittunut.

Siksi he ovat kylmiä päätöksiä tehdessään ja toimivat impulsiivisesti. Yhteiskunnallisten normien rikkominen ei häiritse heitä vähimmässäkään määrin. Tästä syystä kipinät lentävät, kun he joutuvat kosketuksiin yhteiskunnan kanssa. Loppujen lopuksi heille konflikti on normi eikä poikkeus.

“Psykopatialle on ominaista alhainen ystävällisyys ja vastuullisuus.”

-Fernando Renee González-

Moraaliset päätökset

Moraaliset päätökset ovat polkuja, joita seurataan, kun pohditaan jotain tavoitteena erottaa, onko ratkaisu oikea vai väärä moraalisesta näkökulmasta. Niitä tutkitaan yleensä sosiaalisten dilemmojen avulla.

Sosiaaliset dilemmat voidaan jakaa kolmeen laajaan alueeseen:

  • Henkilökohtaiset. Ne viittaavat käyttäytymiseen, joka todennäköisesti aiheuttaa suoraan vakavaa vahinkoa yksilölle tai ryhmälle.
  • Persoonattomat. Käyttäytyminen, joka vaikuttaa epäsuorasti johonkuhun.
  • Moraalisen arvioinnin puute. Vaihtoehtoiset käyttäytymiset haittojen puuttumisen yhteydessä.

Moraalisissa dilemmoissa tekemät päätökset voivat olla utilitaristisia tai ei-utilitaristisia. Utilitaristiset päätökset tavoittelevat hyvää suurimmalle osalle dilemmaan osallistuvista ihmisistä, vaikka tämä merkitsisikin joillekin heistä haittaa. Esimerkiksi jos yksi ihminen kuolee, mutta kaksi pelastuu prosessissa. Toisaalta ei-utilitaristiset päätökset merkitsevät sitä, että kukaan ei koe haittaa päätöksen takia.

“Ihmiset tekevät usein utilitaristisia päätöksiä ei-moraalisissa ongelmissa. Henkilökohtaisten tai persoonattomien pulmien edessä päätökset ovat yleensä ei-utilitaristisia.”

-Fernando Renee González-

Stressi: tekijä, joka liittyy synkkään kolmikkoon ja moraalisiin päätöksiin

Emotionaalinen ylivoimaisuus vaikuttaa moraalisiin ongelmiin. Kun jokin ärsyke ilmaantuu kontekstista, joka on suurempi kuin kykysi selviytyä siitä, koet stressiä.

Stressin täyttämissä olosuhteissa kykysi ajatella ja tehdä päätöksiä moraalisista ongelmista kärsii. Tätä tapahtuu voimakkaasti ristiriitaisissa moraalisissa tilanteissa sekä ihmisillä, joilla on synkän kolmikon persoonallisuus.

“Stressi estää kognitiivisen kontrollin, joka on tarpeen emotionaalisten ja automaattisten reaktioiden pysäyttämiseksi.”

-Fernando Renee González-

Synkän kolmikon persoonallisuuksilla on taipumus tehdä päätöksiä, joissa päätavoitteena on saavuttaa maksimaalinen hyöty, vaikka se tarkoittaisi muiden vahingoittamista.

Muutokset sosiaalisessa kognitiossa

Stressiolosuhteissa yksilöillä, joilla on synkän kolmikon persoonallisuus, on puutteita sosiaalisessa kognitiossa. Sosiaalinen kognitio viittaa tapaan, jolla toimimme, muunnamme ja käsittelemme muihin ihmisiin liittyvää tietoa. Aiemmin mainitsemamme tutkimus viittaa siihen, että niillä, joilla on nämä persoonallisuuden piirteet, on taipumus tehdä enemmän utilitaristisia päätöksiä. Tämä johtuu siitä, että muiden vahingoittaminen on heille merkityksetöntä niin kauan kuin he voivat saavuttaa suurimman mahdollisen hyödyn.

Yleensä moraaliset ongelmat aiheuttavat suurta emotionaalista ylivoimaisuutta. Tämä puolestaan aiheuttaa stressiä. Ihmisillä, joilla ei ole synkän kolmikon piirteitä, emotionaalinen stressi estää heidän utilitaristista moraalista päätöksentekoaan. Synkän kolmikon ihmisillä taas ei juurikaan ole herkkyyttä tälle tunnestressille. Tämän seurauksena heillä on taipumus tehdä utilitaristisia moraalisia päätöksiä.

Kuten jo mainitsimme, synkän kolmikon persoonallisuudet pitävät keinoja, joilla he saavuttavat tavoitteen, epäolennaisina niin kauan kuin he saavuttavat tavoitteen. Empatian puuttumisella on tärkeä rooli heidän emotionaalisessa tunteettomuudessaan. He käyttäytyvät narsistisesti ja häikäilemättömästi, jos näyttää siltä, että voiton eteen jonkun täytyy kärsiä.

“Utilitaristinen päätöksenteko voi johtua myös vähentyneestä huolesta moraalia kohtaan, jonka on joskus nähty liittyvän ihmisiin, joilla on synkän kolmikon persoonallisuuden piirteitä.”

-Fernando Renee González-


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Martins, A. T., Sobral, T., Jiménez-Ros, A. M., & Faísca, L. (2022). The relationship between stress, negative (dark) personality traits, and utilitarian moral decisions. Revista De Psicopatología Y Psicología Clínica, 27(3), 205–216. https://doi.org/10.5944/rppc.28948
  • Moraga, F. R. G. (2015). La tríada oscura de la personalidad: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Una mirada evolutiva. Criminalidad, 57(2), 253-265.
  • Beltri, R. T., & Fuentes, À. C. (2008). Psicopatía: una entidad clínica controvertida pero necesaria en psiquiatría forense. Revista española de medicina legal, 34(1), 25-35.
  • Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2002). The dark triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Journal of research in personality, 36(6), 556-563.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.