Persoonallisuushäiriöt: enemmän kuin mitä silmä näkee

15.2.2017

Joskus toisten ihmisten käyttäytyminen voi olla hämmentävää ja täysin käsittämätöntä omasta perspektiivistämme katsottuna. Olet todennäköisesti miettinyt useasti toisten ihmisten persoonallisuutta löytämättä vastauksia.

Persoonallisuudet eivät ole kiveen kaiverrettuja. Ne ovat paremminkin täynnä erilaisia kuoppia ja halkeamia. Joskus nämä halkeamat ovat kuitenkin niin syviä että ne hajottavat ihmisen ja niistä tulee heidän persoonallisuutensa kaikista huomattavimpia piirteitä.

Joskus tietyt häiritsevät tekijät voivat esiintyä henkilössä, eivät niinkään poikkeuksina, vaan toistuvina kaavoina heidän käyttäytymisessään. Nämä tunnetaan persoonallisuushäiriöinä.

Mitä persoonallisuushäiriöt ovat?

Persoonallisuushäiriö on käyttäytymiskaava joka ilmenee nuoruusiän loppupuolella ja aikuisiän alussa. Tällaisella käyttäytymisellä on taipumus muuttaa henkilön ihmissuhteita toisten kanssa.

Mitä me näemme persoonallisuushäiriöinä on se, että tietyt piirteet tulevat täysin keskeisiksi jonkun käyttäytymisessä. Haluamme esimerkiksi kaikki olla huomion keskipisteessä tietyissä tilanteissa, mutta jotkut henkilöt eivät kykene toimimaan jos he eivät ole huomion keskipisteenä jollakin tavalla koko ajan.

Joitakin yleisimpiä persoonallisuushäiriöitä

Joistakin tietyistä sopimattomimmista piirteistä tulee tavanmukaisia käyttäytymismalleja, jotka pysyvät samanlaisina ajan mittaan ja eri tilanteissa. Selitämme joitakin näistä persoonallisuushäiriöistä jotka aiheuttavat eniten kärsimystä:

Narsistinen persoonallisuushäiriö

Tästä häiriöstä kärsiviä henkilöitä luonnehditaan sellaisiksi, joilla on suuruudentunteita ja joilla on tarve saada ihailua toisilta. Heillä on taipumusta omahyväisyyteen, ja heidät valtaa usein fantasiat rajattomasta menestyksestä, vallasta, loistavuudesta, kauneudesta ja rakkaudesta.

Narsisteilla on taipumusta ylimielisiin asenteisiin ja empatian puutteeseen. He käyttävät ihmissuhteita päämääriensä saavuttamiseen. He ajattelevat olevansa erityisiä ja ainutlaatuisia. He teeskentelevät ja ovat taipuvaisia hyväksikäyttöön ja kateuteen.

Narsismi

Vainoharhainen persoonallisuushäiriö

Tästä häiriöstä kärsivät ovat taipuvaisia epäluottamukseen ja epäluuloon ympäristöään kohtaan ja he tulkitsevat toisten ihmisten käytöksen pahansuopana. He ajattelevat jatkuvasti, että jollakin on salaliitto heitä vastaan, tai että heitä kohtaan osoitetaan perusteettomia loukkauksia ja syytöksiä. Tunnistat heidät heidän tavastaan vastaanottaa aikomuksesi epäluuloisesti ja epäluottamuksella.

Lojaalisuus on heille pakkomielle, ja he epäilevät toisten pettävän heidät minä hetkenä tahansa, ja että se mitä ihmiset tietävät heistä on ase jota tullaan käyttämään heitä vastaan.

Tämä johtaa siihen, että he ovat vastahakoisia luomaan intiimejä ja luottavaisia suhteita. Sen lisäksi, jos he ajattelevat tulleensa petetyiksi, he kantavat kaunaa pitkään, jatkuvasti palaten näihin epäkohtiin. Ei ole epätavallista että tämä käyttäytyminen osoitetaan erityisesti heidän kumppaneitaan kohtaan, sillä he ajattelevat jatkuvasti näiden olevan uskottomia.

Epävakaa persoonallisuushäiriö

Tässä persoonallisuushäiriössä nähdään yleinen kaava epävakaisuutta ihmissuhteissa ja omakuvassa, sekä huomattavaa impulsiivisuutta, joka alkaa aikuisuuden alussa ja ilmenee erilaisissa tilanteissa. Heillä on taipumus syyttää muita omasta kärsimyksestään.

Sitä kutsutaan nimellä myös nimellä ”rajatilapersoonallisuus”, sillä näillä henkilöillä voi olla äärimmäistä neuroottisuutta, joka saattaa johtaa psykoottisiin episodeihin joissakin tilanteissa.

Masennuksen lisäksi tämä häiriö näyttää olevan nopeimmin kasvava väestön keskuudessa, ja siitä syystä selitämmekin sen yksityiskohtaisemmin. Henkilöitä joilla on tämä häiriö voidaan luonnehtia toistuvilla epävakailla ihmissuhteilla. Kaikki on joko negatiivista tai positiivista, ilman mahdollisuutta olla jotakin siltä väliltä.

Kaikista häiritsevin tekijä epävakaassa persoonallisuushäiriössä on tunteiden säätely. Terapia kohdistetaan yleisimmin siihen, että henkilö kykenee vahvistamaan ja mukauttamaan itseään, hyväksymään ja säätelemään tunteitaan.

Monet teoriat, kuten Anthony Batemanin ja Peter Fonagyn teoria, sanovat että nämä ihmiset ovat kykenemättömiä ymmärtämään itseään tai toisia subjektiivisesti. Se tarkoittaa, että heidän ahdistuksensa muuntuu heti toiminnaksi, ilman että se kulkee mielen suodattimen lävitse.

Heidän ahdinkonsa ja kyvyttömyytensä ymmärtää asioita järkevästi materialisoituu äkilliseksi toiminnaksi. Itsetuhoisen käytöksen ja itsemurhan mahdollisuus on tässä häiriössä muita suurempi. Eräs suosittu terapia tähän häiriöön on Marsha M. Linehanin dialektinen käyttäytymisterapia.

Linehan kärsii itse tästä häiriöstä ja hän kehitti idean että tälle häiriölle on olemassa geneettinen taipumus, mutta ympäristötekijät laukaisevat puhkeamisen. Joitakin elokuvia jotka ovat kuvanneet tätä häiriötä ovat nimeltään Girl, Interrupted (suom. Vuosi nuoruudestani) ja espanjalainen elokuva La Herida (suom. Vamma).

Vuosi nuoruudestani

Riippuvainen persoonallisuushäiriö

Tämä häiriö luokitellaan pelokkaaksi ja ahdistuneeksi persoonallisuushäiriöksi. Näillä ihmisillä on käyttäytymismalli joka esiintyy yleisenä, liiallisena tarpeena olla jonkun huolehdittavana, joka johtaa alistumiseen, riippuvuuteen, ja eroon liittyviin pelkoihin.

Riippuvaiset ihmiset pelkäävät tehdä päätöksiä itse, ja he tarvitsevat vakuuttelua ja vahvistusta toisilta. Riippuvaisilla ihmisillä on taipumus etsiä epätoivoisesti kumppaneita, vaikka he eivät tuntisikaan olevansa todella sitoutuneita emotionaalisesti. He eivät yksinkertaisesti halua olla yksin tai joutua hylätyksi. Joskus, jos he tuntevat itsensä hylätyksi, he yrittävät saada huomiota ylittämällä tiettyjä rajoja ja syyttämällä toisia.

kadet sidottuna

Huomiohakuinen persoonallisuus

Henkilöt jolla on tämä häiriö omaavat käyttäytymismallin johon liittyy liioiteltuja tunteita ja huomiohakuisuutta. He käyttäytyvät viettelevästi, dramaattisesti ja innokkaasti etsiessään huomiota. Tällainen käytös liittyy itsekeskeisyyteen ja kykenemättömyyteen hyväksyä levottomuutta heidän sosiaalisissa kanssakäymisissään.

Huomiohakuiset ihmiset haluavat olla huomion keskipisteenä hinnalla millä hyvänsä, olipa se sitten tärkeilyä, mahtipontisuutta tai liiallista uhriksi heittäytymistä.

Heillä vaikuttaa olevan hyvät sosiaaliset taidot, mutta heidän liiallinen dramaattisuutensa ja teatraalisuutensa usein syövyttävät heidän ihmissuhteensa. He eivät siedä turhautumista hyvin, ja minkälainen hylkäys tahansa tai merkki välinpitämättömyydestä heitä kohtaan on sietämätön loukkaus, joka aiheuttaa heille paljon ahdinkoa.