Logo image
Logo image

Vastuuvapauslauseke

GRUPO M CONTIGO SL., espanjalainen yritys, jonka verotunnus on B37527900 ja joka sijaitsee osoitteessa Calle Concejo, 13, 2ºA, 37002, Salamanca, Espanja, ja joka on rekisteröity Salamancan kaupparekisteriin, päivätty 20.08.2013, tiedosto 146, nide 442, kirja 0, arkki SA-15157, (jäljempänä “rekisterinpitäjä” tai “GRUPO MCONTIGO”), on sitoutunut ylläpitämään verkkosivustollaan vierailevien ja sitä käyttävien käyttäjien luottamuksen ja yksityisyyden.

Tässä tietosuojakäytännössä annamme tietoa siitä, milloin ja miksi keräämme henkilötietojasi, miten käytämme niitä, millä rajoitetuilla ehdoilla voimme luovuttaa niitä muille ja miten pidämme ne turvassa.

Koska yrityksemme sijaitsee Euroopassa, keräämme, käytämme ja luovutamme henkilötietoja luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (“GDPR”) mukaisesti. Yleisesti ottaen ennen kuin keräämme sinulta henkilötietoja, ilmoitamme sinulle tarkoituksista, joihin henkilötietojasi voidaan kerätä, käyttää ja luovuttaa, sekä pyydämme suostumuksen aiottuja tarkoituksia varten. Brasilian yleistä tietosuojalakia (“LGPD”) voidaan kuitenkin soveltaa tilanteissa, joissa kyseessä ovat Brasilian kansalaiset, ja heille myönnetyt oikeudet on laajennettu koskemaan kaikkia käyttäjiämme. Sama koskee käsittelyä, joka kuuluu Kalifornian kuluttajayksityisyyden suojaa koskevan lain (CCPA) soveltamisalaan, jonka vaikutukset ovat myös ekstraterritoriaalisia. Sijaintisi mukaan sovellettavaksi voi tulla muitakin säädöksiä.

Toivomme, että pystymme vastaamaan kysymyksiisi, joita sinulla saattaa olla sen suhteen, miten käsittelemme tietojasi. Jos sinulla on kuitenkin edelleen huolia tai kysymyksiä siitä, miten käsittelemme tietojasi, voit ottaa yhteyttä tietosuojasta vastaavaan henkilöön osoitteessa [email protected].

1. Mitä henkilötietoja keräämme ja mihin tarkoituksiin?

Rekisterinpitäjä voi kerätä seuraavia tietoja:

 • Sijainti.
 • IP-osoite.
 • Päivämäärä ja kellonaika.
 • Selain, kieliasetukset, selainohjelmiston versio, käyttöjärjestelmä ja rajapinta.
 • Laitteistotiedot.
 • Tiedot, jotka saatat jakaa palveluntarjoajien kanssa tai kun otat meihin yhteyttä.

Rekisterinpitäjä voi käyttää tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Vastataksemme esittely-, yhteydenotto- tai lisätietopyyntöösi asiakkaana, toimittajana tai loppukäyttäjänä.
 • Kaupalliseen käyttöön.
 • Palveluihimme liittyvien uutisten ja kampanjoiden välittämiseen (mukaan lukien uutiskirjeet) sekä palveluidemme tarjoamiseen, parantamiseen, testaamiseen ja tehokkuuden seurantaan.
 • Suorituskykymittareiden seurantaan ja sivuston toiminnan parantamiseen.
 • Hallinnoidaksemme ja käsitelläksemme suhdettasi alustan käyttäjänä.
 • Vastaaminen kyselyihin, joita voi syntyä alustan normaalin käytön yhteydessä.
 • Mihin tahansa muuhun tarkoitukseen, jonka ilmoitamme sinulle tietoja antaessasi.
 • Lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi.
 • Rekrytointiin, hakemusten arviointiin ja sopimus- ja/tai työsuhteen hallinnointiin.
 • Sopimusten laatimiseen, neuvottelemiseen tai tekemiseen kanssasi.
 • Verkkosivustomme tai alustamme (rekisteröintitiedostot) turvaamiseksi ja esittämiseksi.

2. Mikä on oikeusperustamme näiden henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle?

Oikeudellinen perustamme henkilötietojesi keräämiselle ja käytölle riippuu kyseisistä henkilötiedoista ja siitä, missä yhteydessä keräämme niitä. Tietosuojasäännösten mukaan voimme käsitellä henkilötietojasi laillisesti yhdellä tai useammalla seuraavista laillisista perusteista:

 • Tavaroiden tai palveluiden toimittamista koskevan sopimuksen toteuttamiseksi.
 • Lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • Rekisterinpitäjien oikeutetun edun vuoksi.
 • Käyttäjän suostumus.

Jos keräämme ja käytämme henkilötietojasi perustuen oikeutettuihin etuihimme (tai kolmannen osapuolen etuihin), voit pyytää, että annamme sinulle tietoja näistä oikeutetuista eduista ottamalla meihin yhteyttä tämän tietosuojakäytännön yläosassa olevaan sähköpostiosoitteeseen (-osoitteisiin).

3. Kenen kanssa jaamme tietojasi?

Emme jaa henkilötietojasi Grupo M Contigon ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle, paitsi rajoitetuissa olosuhteissa, mukaan lukien: jos laki tai asetus sitä vaatii, jos toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen sitä vaatii, tai jos uskomme, että tällainen toiminta on välttämätöntä petosten tai rikosten estämiseksi tai palveluidemme tai jonkun henkilön oikeuksien, omaisuuden tai henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamiseksi.

Kolmannen osapuolen tiedonhallinta-alustat tai mainos- ja analyysikumppanit, joiden kanssa teemme yhteistyötä, ovat seuraavat:

Voit klikata näiden kolmansien osapuolten nimiä päästäksesi niiden tietosuojakäytäntöihin.

Kunnioitamme yksityisyyttäsi, emmekä myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Saatamme luovuttaa tietoja ja koottuja tilastoja palveluidemme käyttäjistä mahdollisille kumppaneille, mainostajille, sponsoreille ja muille hyvämaineisille kolmansille osapuolille kuvaillaksemme palveluitamme, toimittaaksemme kohdennettua mainontaa tai muihin laillisiin tarkoituksiin, mutta nämä tiedot ja tilastot eivät sisällä tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa.

Emme myy, vaihda tai muulla tavoin siirrä henkilötietojasi ulkopuolisille osapuolille. Voimme jakaa henkilötietojasi luotettavien kumppaneiden ja toimittajien kanssa vain, jos he tarvitsevat kyseisiä tietoja täyttääkseen erityisvelvoitteensa (esim. tarjotakseen sinulle palveluitamme, kerätäkseen, tallentaakseen ja käsitelläkseen henkilötietojasi, valitakseen ja tarjotakseen asiaankuuluvia mainoksia sekä parantaakseen ja optimoidakseen sivustojamme ja sovelluksiamme), ja vaadimme heitä tekemään niin ohjeidemme perusteella ja tämän tietosuoja- ja evästekäytännön sekä muiden asianmukaisten luottamuksellisuus- ja turvatoimien ja sovellettavien asetusten mukaisesti.

4. Kansainväliset siirrot

Toimimme maailmanlaajuisesti ja voimme siirtää henkilötietojasi kolmansille osapuolille eri puolilla maailmaa tässä tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten. Mihin tahansa siirrämme, tai missä tahansa säilytämme tai käsittelemme henkilötietojasi, ryhdymme kohtuullisiin toimiin henkilötietojesi yksityisyyden suojaamiseksi.

Niille, joita GDPR koskee, ilmoitamme, että osa edellä mainituista palveluntarjoajista sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolisilla alueilla, jotka eivät tarjoa Euroopan unionin tietosuojan tasoa vastaavaa tietosuojaa. Tällaisissa tapauksissa siirrämme tietosi riittävin suojatoimin ja pidämme tietosi aina turvassa käyttämällä sopivimpia kansainvälisiä tiedonsiirtovälineitä, esimerkiksi vakiosopimuslausekkeita ja kaikkia asiaankuuluvia lisätoimenpiteitä. Voit tutustua tällaisten vakiosopimuslausekkeiden sisältöön seuraavan linkin kautta.

5. Oikeutesi rekisteröitynä

Sinulla on erilaisia oikeuksia henkilötietojesi suhteen. Sinulla on erityisesti oikeus:

 • Saada vahvistus siitä, että käsittelemme henkilötietojasi, ja pyytää kopio sinusta hallussamme olevista henkilötiedoista.
 • Saada kopio tiedoistasi koneellisesti luettavassa muodossa.
 • Pyytää, että päivitämme hallussamme olevat henkilötietosi tai korjaamme sellaiset henkilötiedot, jotka ovat mielestäsi virheellisiä tai puutteellisia.
 • Pyytää, että poistamme hallussamme olevat henkilötietosi tai rajoitamme niiden käyttöä.
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä oman oikeutetun etumme, yleisen edun tai profiloinnin vuoksi, paitsi jos pystymme osoittamaan, että on olemassa pakottavia ja perusteltuja syitä, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely tapahtuu oikeudellisten vaatimusten esittämistä tai puolustamista varten.
 • Jos käytämme suostumustasi, sinulla on aina mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi.

Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, voit ottaa yhteyttä meihin tai tietosuojavastaavaamme kohdassa 14 esitettyjen tietojen kautta.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle, jos olet sitä mieltä, että emme ole noudattaneet sovellettavia tietosuojavelvoitteita.

6. Miten suojaamme ja turvaamme henkilötietosi?

Sinusta saamiemme tietojen suojaaminen on ensisijainen tavoitteemme. Toteutamme asianmukaisia turvatoimia suojellaksemme tietojasi katoamiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta käytöltä, muuttamiselta, paljastamiselta tai tuhoamiselta. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin varmistaaksemme henkilötietoja käsittelevien järjestelmien ja palvelujen jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, saatavuuden ja häiriönsietokyvyn, ja palautamme tietojen saatavuuden ja niihin pääsyn fyysisen tai teknisen vaaratilanteen sattuessa hyvissä ajoin.

GRUPO MCONTIGO on ottanut käyttöön ne tietosuojan turvallisuustasot, jotka ovat lakisääteisiä ja jotka sisältyvät kuninkaalliseen asetukseen 1720/2007 PDPL-direktiivistä. Se tarjoaa kuitenkin muitakin lisäkeinoja, kuten nykyaikaisia palomuureja, teknisten toimenpiteiden lisäksi, kuten luottamuksellisten tietojen salausohjelmistot ja henkilötietoihin pääsyn valvonta, rajoitetut käyttäjät, turvallisuuskäytännöt, käyttäjät ja salasanat, jotka vanhenevat LOPD:n vaatimusten mukaisesti, sekä muita järjestelmiä, joiden tarkoituksena on estää GRUPO MCONTIGOlle toimitettujen henkilötietojen väärinkäyttö, muuttaminen, luvaton pääsy ja varastaminen.

GRUPO MCONTIGO käyttää SSL/TLS-protokollaa suojattujen yhteyksien luomiseen käyttäjien ja palvelimiemme välille Internetin kautta, mikä varmistaa, että välitetyt tiedot ovat salattuja ja että ulkopuolinen kolmas osapuoli ei voi lukea niitä, mikä tekee verkkosivustollamme tapahtuvista toimista paljon turvallisempia.

Valitettavasti mikään organisaatio ei voi taata tietojen, etenkään internetin kautta siirrettyjen tietojen, ehdotonta turvallisuutta. Jos sinulla on kuitenkin syytä uskoa, että vuorovaikutuksesi kanssamme ei ole enää turvallista (esimerkiksi jos henkilökohtaiset tietosi ovat saattaneet vaarantua), ota välittömästi yhteyttä osoitteeseen [email protected].

7. Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen tai sallittua sen tarkoituksen (tarkoitusten) kannalta, jota varten ne on saatu. Säilytysaikamme määrittämisessä käytettäviä kriteerejä ovat muun muassa:  (i) se, kuinka kauan meillä on jatkuva suhde sinuun ja tarjoamme sinulle palvelua; (ii) se, onko olemassa oikeudellinen velvoite, joka koskee meitä; ja (iii) se, onko säilyttäminen suositeltavaa oikeudellisen asemamme kannalta (esimerkiksi sovellettavien vanhentumisaikojen, oikeudenkäyntien tai viranomaistutkimusten kannalta).

Jos haluat lisätietoja säilytysajoistamme, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostiosoitteessa [email protected].

Jos haluat pyytää tietojesi poistamista pysyvästi, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected]

8. Vastuu henkilötietojen tarkkuudesta ja totuudenmukaisuudesta

Käyttäjä on yksin vastuussa verkossa olevien lomakkeiden kautta antamiensa tietojen tarkkuudesta ja oikeellisuudesta, jolloin GRUPO MCONTIGO vapautuu kaikesta vastuusta tältä osin. Käyttäjät takaavat ja vastaavat joka tapauksessa annettujen henkilötietojen oikeellisuudesta, pätevyydestä ja aitoudesta ja sitoutuvat pitämään ne ajan tasalla. Käyttäjä sitoutuu antamaan täydelliset ja oikeat tiedot täyttämissään lomakkeissa.

GRUPO MCONTIGO ei ole vastuussa niiden tietojen todenperäisyydestä, jotka eivät ole sen omia ja joiden lähteenä on ilmoitettu jokin muu taho, joten se ei ota vastuuta hypoteettisista vahingoista, jotka voivat aiheutua tällaisten tietojen käytöstä.

GRUPO MCONTIGO vapautetaan vastuusta kaikista tappioista tai vahingoista, joita käyttäjälle voi aiheutua virheistä, puutteista tai laiminlyönneistä GRUPO MCONTIGOn toimittamissa tiedoissa, jos ne ovat peräisin ulkopuolisista lähteistä.

9. Alaikäisten tiedot

Pääsääntöisesti GRUPO MCONTIGO ei käsittele alaikäisten tietoja GRUPO MCONTIGOn tarjoaman käsittelyn ja palvelujen toteuttamiseksi. Jos käyttäjä antaa tietoja alle 14-vuotiaista lapsista (tai alle 16-vuotiaista, kun kyseessä on Kaliforniassa asuva henkilö), käyttäjä takaa vanhempiensa tai huoltajiensa ennakkosuostumuksen. Jos GRUPO MCONTIGO sitä vaatii, käyttäjän on todistettava, että hän on saanut tällaisen suostumuksen.

10. Miten käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä optimoidaksemme ja personoidaksemme selauskokemuksesi. Evästeet ovat fyysisiä tietotiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän omaan tietokoneeseen tai muuhun selainlaitteeseen. Evästeiden avulla kerättyjen tietojen tarkoituksena on helpottaa käyttäjän navigointia portaalissa ja optimoida selailukokemus. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän kanssa, mutta niiden avulla saatuja tietoja ei missään tapauksessa yhdistetä henkilötietoihin tai tietoihin, joista käyttäjä voidaan tunnistaa. Jos käyttäjä ei kuitenkaan halua, että evästeitä asennetaan hänen kiintolevylleen, hänellä on mahdollisuus määrittää selaimensa siten, että se estää näiden tiedostojen asentamisen: Evästeasetukset.

Lisätietoja saat evästekäytännöstämme.

11. Tietoa Kaliforniassa asuville

Tämä ilmoitus Kalifornian asukkaille toimitetaan Kalifornian lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien California Online Privacy Protection Act (“CalOPPA”) ja California Consumer Act (“CCPA”), Cal. Civil Code 1798.100, et. seq. Tämä ilmoitus täydentää tietosuojakäytäntöämme selittämällä Kalifornian tietosuojaoikeutesi, jos olet Kaliforniassa asuva henkilö, ja se sisältää tiettyjä pakollisia tietoja Kalifornian asukkaiden tietojen käsittelystä sekä verkossa että sen ulkopuolella.

Viimeisten 12 kuukauden aikana olemme keränneet seuraavia henkilötietoryhmiä: tunnistetiedot (kuten nimi, yhteystiedot ja laitetunnisteet), internet- tai muut sähköisen verkon toimintatiedot (kuten selauskäyttäytyminen), likimääräiset maantieteelliset sijaintitiedot, johtopäätökset (kuten likimääräiset sijainti- tai tuoteharrastukset) ja muut henkilötiedot (kuten maksutapaa koskevat tiedot, käyttäjän tunnistetiedot). Keräämiemme henkilötietojen lähteet ovat suoraan käyttäjiltämme.

Lisätietoja keräämistämme henkilötiedoista, mukaan lukien tietoluokat ja lähteet, on edellä kohdassa “Mitä henkilötietoja keräämme ja mihin tarkoituksiin?”. Henkilötietojen keräämisen liiketoiminnalliset tai kaupalliset tarkoitukset on kuvattu tarkemmin edellä kohdassa “Mitä henkilötietoja keräämme ja mihin tarkoituksiin?”.

Jaamme näitä tietoja edellä olevassa kohdassa “Kenen kanssa jaamme tietojasi?” kuvattujen kolmansien osapuolten kanssa.

Tiettyjä rajoituksia ja poikkeuksia lukuun ottamatta, CCPA antaa kalifornialaisille kuluttajille oikeuden pyytää enintään kaksi kertaa vuodessa lisätietoja niistä henkilötietoryhmistä ja tietyistä henkilötiedoista, joita keräämme, käytämme, luovutamme ja myymme, oikeuden poistaa henkilötietonsa, oikeuden kieltäytyä mahdollisesta “myynnistä” ja oikeuden olla joutumatta syrjityksi näiden oikeuksien käyttämisen vuoksi.

Emme “myy” keräämiämme henkilötietoja tai alle 16-vuotiaiden tunnettujen alaikäisten henkilötietoja. (emmekä aio myydä niitä tulevaisuudessa tarjoamatta oikeutta kieltäytyä).

Do Not Track (“DNT”) on tietosuoja-asetus, jonka käyttäjät voivat asettaa tietyissä selaimissa. DNT:n avulla käyttäjät voivat ilmoittaa verkkosivustoille ja palveluille, etteivät he halua, että tiettyjä tietoja heidän verkkosivuvierailuistaan kerätään ajan mittaan. Koska asiasta ei ole olemassa oikeudellista standardia, ilmoitamme, ettemme tunnista DNT-signaaleja emmekä vastaa niihin.

Kalifornialaiset kuluttajat voivat esittää oikeuksia koskevan pyynnön lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Tarkistamme pyyntösi pyytämällä sinua antamaan tietoja, jotka vastaavat niitä sinua koskevia tietoja, jotka meillä jo on. Käyttäjät voivat myös nimetä valtuutetun edustajan käyttämään näitä oikeuksia puolestaan, mutta vaadimme todisteen siitä, että henkilöllä on valtuudet toimia puolestasi, ja saatamme edelleen pyytää sinua varmistamaan henkilöllisyytesi suoraan kanssamme.

12. Tietoa Brasilian asukkaille

Tämä ilmoitus Brasilian asukkaille on laadittu Brasilian yleisen tietosuojalain (LGPD) mukaisesti. Tämä ilmoitus täydentää tietosuojakäytäntöämme selittämällä brasilialaisen tietosuojakäytännön mukaiset oikeutesi, jos olet Brasiliassa asuva henkilö, ja se sisältää tiettyjä pakollisia tietoja brasilialaisten henkilöiden tietojen käsittelystä sekä verkossa että sen ulkopuolella.

Jos sinä, Brasiliassa asuva käyttäjä, vierailet jollakin sivullamme tai teet sopimuksen GRUPO MCONTIGOn kanssa, henkilötietojasi hallitsee GRUPO MCONTIGO.

Henkilötietojasi käytetään ensisijaisesti pyytämiesi GRUPO MCONTIGO -tuotteiden tai -palvelujen toimittamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen tai oikeutettujen etujemme toteuttamiseen, kuten kokemuksesi personoimiseen, palveluidemme kehittämiseen ja parantamiseen tai laittoman toiminnan havaitsemiseen. GRUPO MCONTIGO voi myös käsitellä henkilötietoja noudattaakseen sovellettavia paikallisia lakeja ja määräyksiä alueella, jolla tuotteitamme ja palveluitamme tarjotaan. Tietoja voidaan käyttää myös tarjousten ja kampanjoiden lähettämiseen, jos olet antanut siihen etukäteen suostumuksesi tai jos siihen on oikeutettu syy.

Sinulla on useita Brasilian tietosuojalainsäädännössä säädettyjä oikeuksia, muun muassa oikeus vahvistaa henkilötietojesi käsittelyn olemassaolo, pyytää pääsyä henkilötietoihisi, muuttaa tai poistaa niitä tai muuttaa markkinointiasetuksiasi (mukaan lukien suostumuksesi peruuttaminen milloin tahansa). Lue koko tietosuojakäytäntömme saadaksesi lisätietoja markkinointiasetuksiesi hallinnoinnista tai henkilötietojesi poistamisesta.

13. Tämän tietosuojakäytännön päivitykset

Pidätämme oikeuden muuttaa tai täydentää tätä käytäntöä. Saatamme esimerkiksi joutua muuttamaan tätä käytäntöä, kun uusi tietosuojalainsäädäntö otetaan käyttöön tai kun olemassa olevia säännöksiä muutetaan. Tähän käytäntöön tehdyistä muutoksista ilmoitetaan verkkosivustolla. Rekisterinpitäjä tiedottaa mahdollisuuksien mukaan olennaisista muutoksista.

14. Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä, valituksia tai huolenaiheita tästä tietosuojakäytännöstä tai jos haluat käyttää tietosuojaoikeuksiasi, ota meihin yhteyttä seuraaviin osoitteisiin:

Voimaantulopäivä: 26/07/2022