Logo image
Logo image

Luovuuden viisi tasoa Irving A. Taylorin mukaan

3 minuuttia
Irving A. Taylor ehdotti ajatusta, että luovuudella on viisi tasoa. Jotkut niistä ilmenevät jokapäiväisessä elämässä ja toiset taiteellisissa, tieteellisissä ja teknologisissa yhteyksissä. Joskus on mahdollista, että yhdellä henkilöllä on ne kaikki.
Luovuuden viisi tasoa Irving A. Taylorin mukaan
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González

Kirjoittanut Edith Sánchez
Viimeisin päivitys: 24 tammikuuta, 2023

Irving A. Taylorin mukaan luovuuden tasot muodostavat luovan toiminnan eri ulottuvuuksia, joista jokaista sovelletaan eri tavoitteisiin. Ne erottuvat toisistaan niistä syntyvien tuotteiden ja niiden saavuttamiseen tarvittavien kykyjen perusteella.

Jotkut asiaan perehtyneet puhuvat mieluummin luovista puolista eivätkä luovuuden tasoista. Taylor piti kuitenkin tasojen nimeämistä tärkeänä, koska jokainen näistä luokista omaa eri syvyysasteen.

Monien mielestä luova teko on ihmisolemuksen olennaisin ja korkein ilmentymä. Vaikka useat eläimet voivat myös luoda, vain ihminen pystyy muuttamaan radikaalisti ympäristöään innovaatioillaan. Katsotaanpa, mitkä ovat luovuuden tasot Irving R. Taylorin mukaan.

Uteliaisuus elämää kohtaan sen kaikissa puolissa on mielestäni edelleen suurten luovien ihmisten salaisuus.”

-Leo Burnett-

Some figure

1. Ilmaiseva luovuus

Taylorin ensimmäinen luovuuden taso on ekspressiivinen. Se vastaa spontaanisuuden ja improvisaation maailmaa. Tässä tapauksessa mielikuvitus ilmenee sisäisen maailman, tunteiden ja tuntemusten ilmaisuna. Se liittyy kaikkiin tapoihin, joilla viesti tai kokemus voidaan ilmentää ja viestiä.

Ilmaiseva luovuus vastaa ihmisen tarpeeseen tunnustaa itseään ja olla yhteydessä ympäristöön. Voidaan sanoa, että se on aidoin ja suorin luovuuden muoto. Se visualisoituu ilmaisuissa, kuten lasten piirustuksissa, spontaanissa kirjoituksessa, tanssimisessa (muissa yhteyksissä kuin harjoiteltu esitys), spontaanissa laulamisessa jne.

2. Teknologinen luovuus

Teknologia on toinen Taylorin luovuuden tasoista. Tässä tapauksessa spontaaniutta tai improvisaatiota on vähän, ja aiemmin opittuja strategioita ja tekniikoita käytetään tietyn tuotteen tai kehityksen saavuttamiseksi. Näillä täytyy olla tehtävä todellisessa maailmassa.

Tällä tasolla vallitsee käytännöllisyys. Jotain luodaan ongelman ratkaisemiseksi, objektin tai menettelyn parantamiseksi tai tarpeen tyydyttämiseksi. Tarkoituksena onkin luoda jotain, joka on hyödyllistä muille. Suunnittelijat, arkkitehdit tai tuotekehittäjät käyttävät tämän tason luovuutta.

3. Kekseliäs luovuus

Yksi luovuuden taso on kekseliäisyys. Se vastaa sellaisten keksintöjen tai löytöjen luomista, jotka perustuvat uuteen tapaan nähdä todellisuus tai uusien suhteiden luomiseen olemassa olevien elementtien välille. Tällöin voimassa olevat loogiset lähtökohdat ylitetään ja syntyy jotain aivan uutta.

Tämän luovuuden tuotteet perustuvat sellaisen näkemiseen, jota muut katsovat, mutta josta he eivät ole tietoisia. Tai kekseliäs ihminen näkee saman kuin kaikki muutkin, mutta löytää suhteita, joita ei ole aiemmin havaittu. Keksinnöt, kuten hehkulamppu, ja tieteelliset löydöt, kuten penisilliini, vastaavat tätä luovuuden tasoa.

Some figure

4. Innovatiivinen luovuus

Innovatiivisella luovuudella on yhtäläisyyksiä muiden luovuuden tasojen kanssa, mutta sillä on erilaisia ominaisuuksia. Tässä tapauksessa mielikuvitusta käytetään löytämään menetelmiä tai strategioita, jotka auttavat saavuttamaan sosiaalisen hyväksynnän uusille tavoille havaita tai käyttää asioita tai käsitteitä.

Tämä luovuuden taso perustuu intuitioon ja empatiaan. Tyypillisin esimerkki on muoti. Esimerkiksi ne, jotka omistautuvat tällaiselle luovuudelle, tekevät klassiseen vaatekaappiin joskus todella rohkeita muutoksia. Heillä on erityinen kyky havaita, mihin kuluttajien maku on menossa, tai kyky saada heidät hyväksymään muutokset tavanomaiseen verrattuna. Revityt farkut ovat ilmeinen osoitus tästä.

5. Nouseva luovuus

Nouseva on kaikista luovuuden korkein taso. Se vastaa poikkeuksellisia tai äärimmäisen transsendenttisia innovaatioita. Se liittyy uusien paradigmojen, järjestysten tai periaatteiden luomiseen. Sen vaikutukset ovat mullistavia koko yhteisölle. Harvat ihmiset saavuttavat tämän tason. Niitä, jotka saavuttavat, pidetään neroina.

Tarvitaan kykyä järjestää uudelleen jo olemassa olevan todellisuuden perusta. Ne, jotka osoittavat tämäntyyppistä luovuutta, käyttävät usein lateraalista ajatteluaan täysillä. Esimerkki tästä on uuden koulukunnan luominen tai keksintö, joka muuttaa täysin tapaa tehdä asioita. Esimerkiksi Internetin keksiminen.

Se, että Taylor puhuu luovuuden tasoista, ei kuitenkaan tarkoita, että yksilö käy ne kaikki läpi ja saavuttaa korkeimman. Lisäksi kaikki ulottuvuudet voivat esiintyä rinnakkain samassa ihmisessä. Yksi niistä kehittyy yleensä enemmän kuin muut.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Castañares, Wenceslao. (2008). El acto creativo: Continuidad, innovación y creación de hábitos. Utopìa y Praxis Latinoamericana13(40), 67-82. Recuperado en 31 de octubre de 2022, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-52162008000100004&lng=es&tlng=es.
  • Castillo, M. A. G. (1980). La creatividad y su evaluación. Revista española de Pedagogía, 31-62.
  • Ruiz, A. (2004). Conformación de identidades personales entre la autoidentificación y el heterorreconocimiento. Oficios Terrestres.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.