Filosofia ja psykologia

Filosofia ja psykologia ovat kaksi eri tietämysalaa, mutta niillä on kuitenkin usein sama tausta. Tässä osiossa voit lukea muun muassa suurista vaikuttajista kuten Carl Jungista, buddhalaisuudesta sekä idän filosofiasta.

Mielenterveysongelmien filosofia
Mielenterveysongelmien filosofia

Mielenterveysongelmien filosofia on monitieteinen tutkimusalue. Se yhdistää filosofian, psykologian, neurotieteen ja etiikan näkemykset sekä menetelmät erilaisten mielenterveysongelmien analysoimiseksi. Mielenterveysongelmien filosofian…

Ihmisten kuolevaisuus
Ihmisten kuolevaisuus

Ihminen on ainoa laji, joka ymmärtää elämän olevan rajallista. Ihmiset loivat jopa kokonaisen alan, jossa tutkitaan ihmisen elämän rajallisuutta: filosofian. Vietämme paljon aikaa pohtien kuolemaa. Vaikuttaa siltä, kuin ihmisten kuolevaisuus…