Filosofia ja psykologia

Filosofia ja psykologia ovat kaksi eri tietämysalaa, mutta niillä on kuitenkin usein sama tausta. Tässä osiossa voit lukea muun muassa suurista vaikuttajista kuten Carl Jungista, buddhalaisuudesta sekä idän filosofiasta.

Friedrich Nietzsche ja vallantahto

Friedrich Nietzsche oli yksi 1800-luvun tärkeimmistä filosofeista muiden merkittävien hahmojen, kuten Sigmund Freudin ja Karl Marxin, ohessa. Moni kutsuu näitä ajattelijoita ”epäilyksen filosofeiksi” johtuen heidän halustaan paljastaa valistuneiden arvojen, rationaalisuuden ja totuuden, alla piilevä valheellisuus. Erityisesti Nietzsche puhui vallantahdosta, josta…

Jin ja jang: olemassaolon kaksinaisuus

Käsite jin ja jang on peräisin taolaisuudesta, kiinalaisesta filosofiasta. Taolaisuus on filosofinen, Laotsen luoma rakenne. Laotse oli muinainen kirjailija, jota ei välttämättä ollut edes olemassa, mutta se on kuitenkin varmaa, että nämä käsitteet ovat olleet olemassa jo 6. vuosisadalta eaa.…

Ihmisten kuolevaisuus

Ihminen on ainoa laji, joka ymmärtää elämän olevan rajallista. Ihmiset loivat jopa kokonaisen alan, jossa tutkitaan ihmisen elämän rajallisuutta: filosofian. Vietämme paljon aikaa pohtien kuolemaa. Vaikuttaa siltä, kuin ihmisten kuolevaisuus ja siitä tietoisena oleminen työntäisi päivittäisten tekojemme ja päätöstemme pohtimista…

Axel Honnethin tunnustamisen teoria

Axel Honnethin tunnustamisen teoria perustuu ihmisen kamppailuun olla tunnustettu. Aikaisempina aikakausina ihmiset hakivat tunnustusta kansalleen tai suurten ihmisryhmien oikeuksille. Jatkuvasti muuttuvan yhteiskunnan myötä ihmiset etsivät tunnustusta edelleen.  Tämän teorian ymmärtäminen edellyttää nykyisen asiayhteytemme ymmärtämistä. Elämme globalisoituneessa maailmassa hypermodernisuuden keskellä. Zygmunt…

Rakkauden neljä puolta buddhalaisuudessa

Zen-mestari Thich Nhat Hanh esitteli buddhalaisuuden rakkauden neljä puolta teoksessaan True Love: A Practice for Awakening the Heart. Siinä ei puhuta vain romanttisesta rakkaudesta, vaan kaikista rakastavista suhteista, mukaanlukien siitä, joka meillä on itseemme. Rakkauden ominaisuudet ovat niin yksinkertaisia totuuksia, että…

Umberto Eco: romaanikirjailija ja filosofi

Umberto Eco oli italialainen romaanikirjailija, filosofi, kirjallisuuskriitikko, semiootikko ja yliopiston professori. Hänet tunnetaan erityisesti vuonna 1980 ilmestyneestä romaanistaan Ruusun nimi (Il nome della rosa). Teos on dekkarimuotoinen romaani, jossa yhdistyvät fiktio, Raamatun analyysi, keskiajan opinnot ja kirjallisuusteoria. Umberto Eco syntyi…

Byung-Chul Hanin viisi avainkäsitettä

Byung-Chul Hanin filosofinen työ on todella mielenkiintoista. Hänen käsitteensä ovat ehdottomasti analysoimisen arvoisia, etenkin siksi, että ne sallivat meidän pohtia nykyisiä elämäntapojamme. Tämä etelä-korealainen filosofi ja kirjailija on kulttuuritieteiden asiantuntija, ja hänestä on ehdottomasti tullut yksi kunnioitetuimmista nykyajan ajattelijoista. Hänen työnsä keskittyy…

Søren Kierkegaard: eksistentialismin isän elämäkerta

Sanotaan, että Søren Kierkegaard rakasti Regine Olsenia viimeiseen päiväänsä asti. Mutta hänen elämänsä tarkoitus oli kuitenkin omistaa koko ruumiinsa ja sielunsa filosofian ja kristinuskon tutkimiseen. Tämän tanskalaisen teologin ja filosofin oli elettävä sen tuskan kanssa, ettei hän saanut elää rakkaansa…

David Hume: elämänkerta ja teokset

David Hume oli yksi mahtavista filosofeista. Hän korosti oppimisen, tapojen luomisen sekä synnynnäisen, alkukantaisen tiedon puuttumisen tärkeyttä. Tämä asetelma vaikutti tietenkin merkittävästi hänen aikansa filosofiaan. Lisäksi se vaikutti myös psykologiaan, kun se vahvistui noin vuosisataa myöhemmin. Filosofia on tieteenala, joka…

Filosofia ja psykologia: mikä on niiden välinen suhde?

Filosofia ja psykologia ovat kaksi tutkimusalaa, joilla on yhteinen paikka historiassa. Psykologia syntyy filosofiasta. Se syntyi empiirisen menetelmän sisällyttämiseksi käsiteltäessä filosofian esittämiä kysymyksiä. Siksi filosofia on tuonut eri tutkimusaiheita psykologian alalle, kuten tunne, havainto, älykkyys ja muisti. Sitä vastoin kunkin alan…

7 mielenkiintoista filosofista teoriaa

Saatat muistaa filosofian yhtenä tylsimpänä aineena koulussa. Mutta filosofia on kuitenkin perusteellinen osa jokapäiväistä elämäämme. Filosofiset teoriat kehottavat meitä pohtimaan keitä olemme ja minne olemme menossa. Filosofia opettaa meitä ajattelemaan ja pohtimaan. Filosofia kehottaa meitä kyseenalaistamaan vakiintuneita totuuksia, vahvistamaan hypoteeseja ja etsimään…

Sosiaalinen valta: määritelmät ja tyypit

Opettajilla on valtaa oppilaisiinsa. Vanhemmilla on valtaa lapsiinsa. Johtajilla valtaa työntekijöihinsä. Ja poliitikoilla valtaa yhteisöön. Sosiaalinen valta on läsnä jokaisella elämänalueella. Tietyillä ihmisillä ja ammateilla on valtaa muihin… mutta mitä valta tarkalleen ottaen on? Katsotaanpa. Valta tarkoittaa kapasiteettia tehdä tai…

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: idealistinen filosofi

Georg Wilhelm Friedrich Hegel eli Länsi-Euroopan ja 1800-luvun Venäjän aikaisen filosofista ajattelua ennen ja sen jälkeen. Hän oli Platonin, Descartesin ja Kantin uskollinen ihailija. Hegel auttoi kehittämään saksalaista idealismia. Itse asiassa hän edisti tietoisen kehityksen teorian läpimurtoa. Useimmat ihmiset tietävät,…

Jean-Paul Sartre: eksistentiaalisen filosofin elämänkerta

Jean-Paul Sartre kirjoitti yhden maailman parhaista kirjallisista teoksista: Inho. Tässä romaanissa hän kehottaa meitä kapinoimaan tyranniaa vastaan ja käyttämään synnynnäistä vapauttamme, muistaen aina, ettei millään tässä maailmassa ole merkitystä. Filosofi, aktivisti, journalisti, poliitikko, kirjailija… Jean-Paul Sartre oli yksi ensimmäisistä eksistentialismin ja…

Vapautuspsykologian kantaisä Ignacio Martín-Baró

Ignacio Martín-Baró oli vapautuspsykologian kantaisä, liikkeen, joka muutti täysin meidän käsityksemme sosiaalisesta psykologiasta. Muiden vapautusliikkeiden inspiroimana Martín-Baró keskittyi tutkimaan ihmisten ongelmia ja olosuhteita. Yhteiskunnallinen psykologia syntyi hänen ideoistaan. Se keskittyi yhteiskuntien voimaannuttamiseen, köyhyyttä vastaan taistelemiseen sekä demokratian ja mielenterveyden puolustamiseen.…

Seneca ja hänen salaisuutensa ahdistukseen

Et ehkä usko sitä, mutta ihmiset ovat puhuneet ahdistuksesta jo Senecan ajoilta lähtien, kristinuskon alussa. Sitä ei kylläkään vielä kutsuttu nimellä ”ahdistus”, eikä psykologiaa opiskeltu tieteenalana kuten nykyään teemme. Mutta vaikka psykologeja ei ollutkaan olemassa, omistivat filosofit tuolloin itsensä toisinaan…

Fritz Perls, mielenkiintoinen hahmo psykologian historiassa

Friedrich Salomon Perls, paremmin tunnettu nimellä Fritz Perls, oli saksalainen lääkäri, psykiatri ja psykoanalyytikko. Hän oli Gestalt-terapian isä. Hän oli ristiriitainen ja kiehtova mies, joka vietti koko elämänsä intellektuelleissa piireissä, otti osaa teoreettisiin keskusteluihin ja matkusti maailmalla. Perls syntyi juutalaiskorttelissa…

Japanilaisen psykologian 5 avainta

Japanilaisen psykologian juuret johtavat hyvin erityiseen elämänfilosofiaan. Japanilaiset järkeistävät tunteensa ja kanavoivat ne hengellisellä tavalla. He myös pitävät perhettä ja yhteisöä suuressa arvossa. He ylläpitävät itsekuvaa, jossa muiden kunnioittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Luottamus ryhmien välillä on myös jotain, johon tulisi…

Alfred Adler – yksilöpsykologian isä

Alfred Adler oli wieniläinen lääkäri, joka vaikutti huomattavasti ihmismielen teorioihin. Adler, Sigmund Freud ja Carl Gustav Jung muodostivat ”suuren kolmosen”. Toisin sanoen he ovat perustajia sille, minkä me tunnemme ”syvyyspsykologiana”. Adler syntyi Wienissä Itävallassa 7. helmikuuta 1870. Hän oli toinen…