Filosofia ja psykologia

Filosofia ja psykologia ovat kaksi eri tietämysalaa, mutta niillä on kuitenkin usein sama tausta. Tässä osiossa voit lukea muun muassa suurista vaikuttajista kuten Carl Jungista, buddhalaisuudesta sekä idän filosofiasta.

Medard Boss ja Dasein-filosofia

Medard Boss oli sveitsiläinen psykoanalyyttinen psykiatri, joka kehitti Dasein-analyysina tunnetun psykoterapian muodon. Tämä analyysi yhdisti keskenään psykoanalyysin psykoterapeuttisen puolen sekä Heideggerin fenomenologisen ja eksistentialistisen filosofian. Termi Dasein, jota käytetään pääosin filosofiassa, on peräisin saksan kielestä ja tarkoittaa ”täällä olemista”. Monet…

Friedrich Nietzsche ja vallantahto

Friedrich Nietzsche oli yksi 1800-luvun tärkeimmistä filosofeista muiden merkittävien hahmojen, kuten Sigmund Freudin ja Karl Marxin, ohessa. Moni kutsuu näitä ajattelijoita ”epäilyksen filosofeiksi” johtuen heidän halustaan paljastaa valistuneiden arvojen, rationaalisuuden ja totuuden, alla piilevä valheellisuus. Erityisesti Nietzsche puhui vallantahdosta, josta…

Jin ja jang: olemassaolon kaksinaisuus

Käsite jin ja jang on peräisin taolaisuudesta, kiinalaisesta filosofiasta. Taolaisuus on filosofinen, Laotsen luoma rakenne. Laotse oli muinainen kirjailija, jota ei välttämättä ollut edes olemassa, mutta se on kuitenkin varmaa, että nämä käsitteet ovat olleet olemassa jo 6. vuosisadalta eaa.…

Ihmisten kuolevaisuus

Ihminen on ainoa laji, joka ymmärtää elämän olevan rajallista. Ihmiset loivat jopa kokonaisen alan, jossa tutkitaan ihmisen elämän rajallisuutta: filosofian. Vietämme paljon aikaa pohtien kuolemaa. Vaikuttaa siltä, kuin ihmisten kuolevaisuus ja siitä tietoisena oleminen työntäisi päivittäisten tekojemme ja päätöstemme pohtimista…

Axel Honnethin tunnustamisen teoria

Axel Honnethin tunnustamisen teoria perustuu ihmisen kamppailuun olla tunnustettu. Aikaisempina aikakausina ihmiset hakivat tunnustusta kansalleen tai suurten ihmisryhmien oikeuksille. Jatkuvasti muuttuvan yhteiskunnan myötä ihmiset etsivät tunnustusta edelleen.  Tämän teorian ymmärtäminen edellyttää nykyisen asiayhteytemme ymmärtämistä. Elämme globalisoituneessa maailmassa hypermodernisuuden keskellä. Zygmunt…

Byung-Chul Hanin viisi avainkäsitettä

Byung-Chul Hanin filosofinen työ on todella mielenkiintoista. Hänen käsitteensä ovat ehdottomasti analysoimisen arvoisia, etenkin siksi, että ne sallivat meidän pohtia nykyisiä elämäntapojamme. Tämä etelä-korealainen filosofi ja kirjailija on kulttuuritieteiden asiantuntija, ja hänestä on ehdottomasti tullut yksi kunnioitetuimmista nykyajan ajattelijoista. Hänen työnsä keskittyy…

David Hume: elämänkerta ja teokset

David Hume oli yksi mahtavista filosofeista. Hän korosti oppimisen, tapojen luomisen sekä synnynnäisen, alkukantaisen tiedon puuttumisen tärkeyttä. Tämä asetelma vaikutti tietenkin merkittävästi hänen aikansa filosofiaan. Lisäksi se vaikutti myös psykologiaan, kun se vahvistui noin vuosisataa myöhemmin. Filosofia on tieteenala, joka…

7 mielenkiintoista filosofista teoriaa

Saatat muistaa filosofian yhtenä tylsimpänä aineena koulussa. Mutta filosofia on kuitenkin perusteellinen osa jokapäiväistä elämäämme. Filosofiset teoriat kehottavat meitä pohtimaan keitä olemme ja minne olemme menossa. Filosofia opettaa meitä ajattelemaan ja pohtimaan. Filosofia kehottaa meitä kyseenalaistamaan vakiintuneita totuuksia, vahvistamaan hypoteeseja ja etsimään…

Japanilaisen psykologian 5 avainta

Japanilaisen psykologian juuret johtavat hyvin erityiseen elämänfilosofiaan. Japanilaiset järkeistävät tunteensa ja kanavoivat ne hengellisellä tavalla. He myös pitävät perhettä ja yhteisöä suuressa arvossa. He ylläpitävät itsekuvaa, jossa muiden kunnioittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Luottamus ryhmien välillä on myös jotain, johon tulisi…