Eläinten tietoisuus: ovatko ne tietoisia kärsimyksestään?

19.7.2019
Lue kaikki eläinten tietoisuudesta tästä artikkelista!

Ovatko eläimet tietoisia kärsimyksestään? Usko tai älä, jokainen meistä on pohtinut tätä varmasti joskus. Voimme luottavaisin mielin todeta, että ainakin jokainen lemmikin omistaja tai eläinten ystävä tietää varman vastauksen tähän kysymykseen. Mutta mitä neurotiede sanoo tästä? Onko tiede vahvistanut tämän ja tukeeko se sitä ajatusta, että eläimillä olisi tietoisuus ja ne ymmärtäisivät oman kärsimyksensä?

Neurotieteessä on saatu ratkaisevia todisteita siitä, että kaikki nisäkkäät, linnut ja muut eläinlajit ovat tietoisia omasta kärsimyksestään. Eläinten tietoisuus ei muuten ole mikään uusi aihe. Jo vuonna 2012 Cambridgen julistus tietoisuudesta nosti kysymyksen esiin.

Tutkijat ovat tunnistaneet ihmisillä ja eläimillä samankaltaisia hermoverkkoja, joiden toiminta vastaa tietoista kokemusta. Näyttää siltä, että ne hermoverkot jotka ovat aktivoituneina silloin kun eläin tuntee jotain, ovat samat kuin ne jotka aktivoituvat ihmisillä. Tunnetut neurologit ympäri maailmaa tukevat tätä tutkimusta ja ovat yhtä mieltä siitä, että eläimet ovat kuin ovatkin tietoisia omasta kärsimyksestään.

Cambridgen julistus tietoisuudesta

Heinäkuun 7. päivänä vuonna 2012 joukko tunnettuja tiedemiehiä allekirjoitti Cambridgen julistuksen tietoisuudesta. Tässä asiakirjassa todetaan, että ihmisten lisäksi myös merkittävä määrä eläimiä, sekä selkärankaisia että selkärangattomia, on tuntevia olentoja. Ne siis ovat tietoisia kokemuksistaan ja niidenkin mieliala voi olla joko hyvä tai huono.

Tieteessä ollaan yhtä mieltä niistä todisteista, jotka osoittavat eläinten omaavan tietoisuuden edellyttämiä neuroanatomisia, neurokemiallisia ja neurofysiologisia kasvualustoja sekä kyvyn tarkoituksenmukaiseen käyttäytymiseen. Toisin sanoen ihmiset eivät ole ainoita olentoja, joilla on tietoisuuden synnyttävät hermostolliset kasvualustat.

Eläimet tiedostavat kärsimyksensä

Cambridgen julistuksen tietoisuudesta allekirjoittivat Kalifornian neurodiagnostisen yhtiön NeuroVigilin perustaja ja toimitusjohtaja Philip Low, Christof Koch aivotieteiden Allen-instituutista Seattlessa, David Edelman neurotieteiden institituutista La Jollasta ja monet muut arvovaltaiset neurotieteilijät.

On vahvistettu, että kyky elää positiivisia tai negatiivisia kokemuksia on se mikä tekee olennosta tietoisen.

”Yhdelläkään olennolla maapallolla ei ole enemmän tai vähemmän oikeutta olla täällä.”

-Anthony Douglas Williams-

Viimeaikaisia tutkimuksia aiheesta

Monet uudet tutkimukset vahvistavat nämä faktat. Vuonna 2016 Jarrod Bailey ja Shiranee Pereira esittivät tutkimuksen aivojen tunteisiin liittyvistä hermoverkoista ja koirien empatiasta. Tämä tutkimus vahvistaa ja laajentaa Cambridgen tietoisuuden julistuksen johtopäätöksiä.

Myös Inra ja Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto suorittivat tutkimuksen eläinten tietoisuudesta. Tulokset paljastettiin yleisölle vuonna 2017 Parmassa, Italiassa. Tämä tutkimus vahvistaa sen, että eläimillä on hermostot, jotka tukevat monimutkaisen tiedon tietoista käsittelyä, mukaan lukien kipuaistiärsykkeiden aiheuttamia negatiivisia tunteita.

Tutkimuksessa analysoitiin eri lajeja, mukaan lukien kädellisiä, variksia, jyrsijöitä ja märehtijöitä. Tutkijat tulivat siihen johtopäätökseen, että autobiografisen muistin omaavilla eläimillä, kuten kädellisillä, variksilla ja jyrsijöillä, saattaa olla haluja ja päämääriä, jotka ulottuvat menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että ne voivat kärsiä syvästi hyvin epämiellyttävistä kokemuksista.

Kädellisillä on tietoisuus

Eläinten tietoisuus on todellista

Eläimiä kaltoinkohtelevat ihmiset puolustelevat tekojaan sanomalla, että eläimillä ei ole tunteita. Mutta seitsemän vuoden aikana eläinten tietoisuudesta saadun vahvan näytön sekä tätä lausuntoa tukevien jatkotutkimusten jälkeen eläinten kaltoinkohtelun puolustamista ei voi enää oikeuttaa mitenkään.

Ihmiset, jotka suhtautuvat eläimiin kuin esineisiin, kaltoinkohtelevat niitä ja pahoinpitelevät eri tavoin, joutuvat nyt etsimään muita perusteluja puolustautuakseen, sillä tiede ei tue heitä vähääkään. Lisäksi eläinten oikeuksia, eläintensuojelua ja eläinten hyvinvointia koskevat lakisäädökset ovat vaikuttaneet asiaan suuresti. Periaatteessa kaikista mainitsemistamme tutkimuksista ja todisteista ollaan tekemässä lakeja.

Huolimatta ihmisen tietoisuuden tutkimisen monimutkaisuudesta näyttää siltä, että tästä lähtien sen ohella tullaan tutkimaan myös eläinten tietoisuutta.