Logo image
Logo image

Freudin mielihyväperiaate

4 minuuttia
Psyykkinen koneistomme on monimutkainen järjestelmä, jota Freud yritti tulkita koko ammatillisen elämänsä ajan. Vaikka hän huomasi, että sen moottori on halu, se ei aina toimi mielihyvällä.
Freudin mielihyväperiaate
Viimeisin päivitys: 03 toukokuuta, 2023

Jos et ole kiinnostunut rikkomaan yleisiä ajatuskanoneja, voi olla parempi, että lopetat lukemisen nyt. Toisaalta, jos olet kiinnostunut, pohdipa, mihin Sigmund Freud viittasi esseessään Beyond the Pleasure Principle (“Mielihyväperiaatetta pidemmälle”).

Yksi niistä motivaatioista, joka ohjasi Freudin työtä, oli hänen halunsa tietää enemmän psyykkisen koneiston rakenteesta. Toisin sanoen siitä, kuinka psyykemme toimii. Ensimmäisissä teorioissaan hän tuli siihen tulokseen, että psyyken rakenne perustaa dynaamisuutensa mielihyväperiaatteeseen.

Some figure
Freud käytti hypnoosia terapiana alkuaikoinaan.

Freudin psyykkisen koneiston rakenne

Freudille psyyke muodostui kolmesta psyykkisestä instanssista:

Erilliset järjestelmät, erilaiset toiminnot

Freud väitti, että alitajunnassa eli tiedostamattomassa on sarja syvää alkuperää olevia psyykkisiä elementtejä. Ne ovat joukko traumoja, jotka on tukahdutettu, piilotettu ja haudattu. Nämä muistot edustavat henkilölle ristiriitaa.

Toisaalta hän näki tietoisen tunnustettuna ja hyväksyttynä alueena, josta yksilö on vuorovaikutuksessa ulkomaailman ja häntä ympäröivien ihmisten kanssa.

Lopuksi esitietoisuudessa Freud näki sisältöä, joka joko muuttuu tietoisiksi esityksiksi tai uppoaa alitajunnan syvyyksiin.

Nämä kolme järjestelmää antavat muodon psyykkiselle koneistolle. Pitääkseen itseään yllä se vaatii välitystoiminnon tai sensuurin apua. Toiminnon, jota ilman tukahdutettu sisältö ei löytäisi vastustusta tietoisuuteen pääsylle.

Freudin mukaan sensuuri on olennainen ja pysyvä toiminto. Se muodostaa eräänlaisen valikoivan esteen, joka estää vapaata tiedonkulkua toisaalta tiedostamattomien järjestelmien ja toisaalta esitietoisten järjestelmien välillä. Se estää tiedostamattomia haluja ja niistä johdettuja muodostelmia pääsemästä tietoisuuden tasolle ja sijoittumaan siten tukahdutuksen alkupisteeseen.

Kuten aiemmin mainitsimme, pääosin psyykkisen koneiston toimintaa ylläpitää mielihyväperiaate.

Mielihyväperiaate, Freudin ensimmäinen teoria

Nämä kolme järjestelmää joutuvat ristiriitaan, kun koneistoon tunkeutuu jännite. Freudin mukaan jännitys on energinen varaus, joka syntyy ja aiheuttaa häiriön psyyken toiminnassa. Se häiritsee nautinnon tunnetta, koska se katoaa hetkellisesti.

Tämän häiriön edessä koneisto reagoi mielihyvään. Toisin sanoen se yrittää purkaa energiansa ja jatkaa kadotettua nautintoa. Freud tunnisti tämän purkausta ohjaavan voiman tai impulssin vietiksi.

Jos nyt palaamme ensimmäiseen kysymykseemme, kurkistetaanpa mielihyväperiaatetta pidemmälle.

Mielihyväperiaatetta pidemmälle

Metapsykologinen muutos ensimmäisestä aiheesta toiseen johtui alunperin joistakin psykoanalyyttisen kentän havainnoista.

Vuonna 1920 Sigmund Freud teki täyskäännöksen teoriassaan. Hän tunnusti omat puutteensa ja kehitti tästä teoriasta uuden version. Hän teki eron kahden eri vietin välillä:

  • Elämänvietti tai eroottinen vietti. Se taistelee nautinnon, rakkauden ja seksuaalisen halun puolesta.
  • Kuolemanvietti. Se on suunnattu epämiellyttävimpiin paikkoihin. Esimerkiksi sadomasokismi ja aggressiiviset ja tuhoavat taipumukset.

Kun otetaan huomioon nämä erilaiset ominaisuudet ja ilmenemismuodot, on selvää, että on olemassa kaksi epäeettistä viettiä. Ne ovat kuitenkin saman kolikon kaksi puolta.

Itse asiassa molemmat vietit pyrkivät samaan tavoitteen toteuttamiseen tai tyydyttämiseen. Freud uskoi, että ihmisellä voi olla eroottisia tunteita, jotka on ladattu aggressiivisuudella, tai väkivallan muotoja, jotka on kyllästetty aistillisuudella. Molempien viettien perimmäinen tarkoitus viittaa tiedostamattoman halun tyydyttämiseen.

Yliminä, viettipohja, minä

Freud ei enää puhunut kolmesta edellä mainitusta psyykkisestä instanssista, vaan yliminästä, viettipohjasta ja minästä.

  • Viettipohja (id, se). Psykoanalyysin ala omaksui tämän käsitteen määräämään ihmisen vietin. Se on perusvaisto, vanhin, elementaalisin ja arkaaisin osa psyykkistä koneistoamme.

Viettipohjassa näemme alkeellisimpien viettien toiminnan. Ne hallitsevat mielihyväperiaatetta rajoituksetta. Tämä ohjaa jännitteiden ja kertyneen jännityksen sekä lähentyvien prosessien suoraa ja välitöntä purkamista. Esimerkiksi kondensaatio ja siirtymä. Niissä on erehtymätön alitajunnan leima. Lisäksi ne sisältävät seksuaalisuuden ja aggressiivisuuden perusvietit ja spontaanit vietit.

  • Minä (ego). Tämä on psyykkinen vietti, joka ilmentää järjen ja pohdinnan maailmaa. Se yrittää välittää viettipohjalle ulkomaailman vaikutuksen. Lisäksi se pyrkii korvaamaan rajoituksetta hallitsevan mielihyväperiaatteen nautinnon ja todellisuuden periaatteella.

Egon täytyy olla välittäjänä ja päästä yhteisymmärrykseen viettipohjan kolmen vaatimuksen välillä, joka etsii välitöntä tyydytystä. Todellisuuden vaatimukset tekevät kuitenkin joskus mahdottomaksi tai vaaralliseksi jotkut näistä vieteistä. Lisäksi moraalisen omantunnon pakottavat vaatimukset, jotka eivät tavoittele järkevää mielihyvätaloutta, pyrkivät kehittämään syyllisyyden tunteita ja velvollisuutta.

  • Yliminä (superego)Yliminä tai minän ihanne. Tämä on globaali rakenne, jolla on kolme tärkeää tehtävää. Nämä ovat itsensä tarkkailu, moraalinen omatunto ja ihanteiden muodostuminen.

Yliminä muodostuu moraalisten, sosiaalisten ja kulttuuristen normien ja arvojen kritiikittömästä sisäistämisestä. Sisäistäminen tapahtuu peräkkäisten samaistumisten kautta vanhempien idealisoituihin hahmoihin. Kohde omaksuu toisen yksilön piirteen tai ominaisuuden ja muuttaa itsensä joko kokonaan tai osittain mallinsa mukaan.

Tästä syystä, jos yksilö haluaa vahvistaa olemassaolonsa kohtaloita, hänen on kyettävä saavuttamaan kompromissi tarpeen sopeutua todellisuuteen, tarpeen vastata viettipohjan omasta arkaaisesta perinnöstään ruokkimiin vaatimuksiin, sekä sen määräysten ja kulttuuristen ihanteiden välille. Yliminä yrittää pakottaa niitä ihmiselle.

Some figure
Freudin toinen aihe oli uusi metapsykologinen kehitys.

Halun polku moottorina

Halu ei tiedostamattomana ole koskaan puhtaasti eroottista, eikä se välttämättä liity kuolemaan. Halua ei todellakaan voi nimetä, sitä ei voi saavuttaa, eikä se näy meille selkeissä ja helposti tulkittavissa olevissa muodoissa. Halu liikuttaa meitä, elämä motorisoi meitä.

Oletko koskaan kokenut syvää halua? Se kantaa mukanaan tiettyä puutteen tunnetta. Kun uskot, että sinulla on se, se liukuu taas pois. Esimerkiksi, kun huomaat sanovasi, että “Luulin haluavani sen, mutta nyt kun minulla on se, haluan lisää. Haluan jotain muuta. En enää halua samaa kuin ennen”.

Näin mielihyväperiaate toimii. Paradoksaalista kyllä, tekemättä töitä. Siksi aina kun etenet, tiedät, että et ole ajatustesi ainoa omistaja. Itse asiassa, niin hullulta kuin se saattaakin tuntua, sinua ei myöskään ohjaa mielihyvä olla täällä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Ansermet, F., & Magistretti, P. (2011). Los enigmas del placer. Katz Editores.
  • Colín, A. (2015). De la pulsión de muerte, el deseo, y la pulsión invocante. Revista Fuentes Humanísticas27(51), 25-40.
  • Freud, S. (2020). Más allá del principio del placer (Vol. 357). Ediciones Akal.
  • Laznik, D., Lubián, E., & Kligmann, L. (2011). La segunda tópica freudiana: sus dimensiones clínicas. Anuario de investigaciones18, 81-85.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.