Kolmen renkaan teoria lahjakkuudesta

Älykkyys ei takaa menestystä. Se on etu, mutta ei välttämättä määräävä tekijä. Tänään haluamme puhua kolmen renkaan teoriasta ja lähestymistavasta, jolla se edistää lahjakasta käyttäytymistä.
Kolmen renkaan teoria lahjakkuudesta
Elena Sanz

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz.

Viimeisin päivitys: 28 helmikuuta, 2023

On olemassa erilaisia termejä ja määritelmiä lapsille, jotka erottuvat kyvyillään, taidoillaan ja suorituksellaan. Nero, lahjakas, etevä… Nämä käsitteet viittaavat erilaisiin todellisuuksiin. Eroistaan huolimatta he kaikki ansaitsevat huomion koulutukseen liittyvissä ja sosiaalisissa yhteyksissä. Tässä kohtaa kuvaan tulee kolmen renkaan teoria lahjakkuudesta.

Teorian on kehittänyt koulutuspsykologi Joseph Renzulli. Se on yksi täydellisimmistä teorioista ja näyttää tarjoavan parhaat käytännön ratkaisut. Se ehdottaa, että älykkyys ei ole yksi yhtenäinen tekijä, vaan että on olemassa erilaisia luokkia. Tästä syystä eri elementtejä on yhdistettävä, jotta voidaan puhua lahjakkuudesta. Tässä artikkelissa kerromme Renzullin teoriasta.

Kolmen renkaan teoria lahjakkuudesta ottaa mukaan suuremman osan lapsia.
Renzullin ja hänen tiiminsä mukaan lahjakkuutta on kahta tyyppiä: akateeminen sekä luova tuottava lahjakkuus.

Renzullin kolmen renkaan teoria lahjakkuudesta

Lahjakkuuden käsitteessä on kaksi ristiriitaista virtausta. Jotkut väittävät, että vain ne lapset, jotka osoittavat selvästi keskimääräistä parempia kykyjä tai tuloksia, voidaan luokitella lahjakkaiksi. Toisaalta on niitä, jotka puolustavat, että myös potentiaali tulisi ottaa huomioon. He sanovat, että on tärkeää tunnistaa ja tukea niitä lapsia, jotka oikeissa olosuhteissa voisivat kehittyä ja menestyä.

Samasta syystä kolmen renkaan teoria lahjakkuudesta ei ole niinkään “identifioinnin” tai diagnoosin malli, vaan pikemminkin koulutuksellisen intervention malli. Painopiste on sellaisten olosuhteiden edistämisessä, jotka sallivat lahjakkaan käyttäytymisen ilmaantumisen. Lahjakkuutta ei pidetä vakaana ja ehdottomana ominaisuutena, vaan pikemminkin käyttäytymismallina, jota voidaan kehittää tietyissä puitteissa.

Pääkomponentit

Kuten edellä mainittiin, kolmen renkaan teoriassa kolmen tekijän on oltava vuorovaikutuksessa, jotta lahjakkuus ilmaantuisi.

Reilusti keskimääräistä parempi kognitiivinen kyky

Tämä tekijä viittaa konvergenttiseen ajatteluun, kognitiivisiin piirteisiin ja yksilön älylliseen tasoon. Ne ovat tekijöitä, joita perinteisesti mitataan lahjakkuuden havaitsemiseksi. Esimerkiksi yleiset taidot (kuten muisti tai spatiaalinen päättely) ja suoritus tietyillä aloilla (kuten matematiikka tai musiikki).

Kognitiivista kykyä on mitattu perinteisesti psykometrisilla testeillä ja standardoiduilla älykkyystesteillä. Nyt nähdään kuitenkin välttämättömänä, että myös muita kriteerejä ja tietolähteitä käytetään, kuten koulumenestystä ja lasta lähimpien ihmisten raportteja ja mielipiteitä.

Tehtävään sitoutuminen

Tämä tekijä liittyy sinnikkyyteen, tahdonvoimaan, motivaatioon ja käsillä olevaan tehtävään osallistumiseen. Lyhyesti sanottuna se on yksilön kykyä uppoutua ongelmaan syvään ja sinnikkäästi, kunnes hän saavuttaa tavoitteensa. Se liittyy myös oma-aloitteisuuteen ja itseluottamukseen.

Luovuus

Luovuus viittaa erilaiseen ajatteluun, omaperäisyyteen ja kykyyn ehdottaa uutta lähestymistapaa tiettyä tehtävää tai ongelmaa käsiteltäessä. Visio, kekseliäisyys ja kyky kyseenalaistaa ovat tämän tekijän avainkohtia.

Kolmen renkaan lahjakkuusteorian mukaan kaikkien kolmen elementin on oltava läsnä ja vuorovaikutuksessa, jotta lahjakas käyttäytyminen tai luova tulos tapahtuisi. Kaikki kolme elementtiä ovat yhtä tärkeitä.

Kolmen renkaan lahjakkuusteorian mukaan korkea älykkyysosamäärä ei riitä, jotta ihmistä voidaan pitää lahjakkaana.

Kolmen renkaan lahjakkuusteorian vaikutukset

Tällä mallilla ja sen erityisellä visiolla lahjakkuudesta ja luovuudesta on erityisiä seurauksia:

  • Lahjakas käyttäytyminen voi kehittyä tietyissä ihmisissä ja tietyissä olosuhteissa.
  • Kognitiivinen kyky on vakain tekijä ajan mittaan, kun taas luovuus ja osallistuminen riippuvat suurelta osin hetkestä ja kontekstista. Tämä ei tarkoita, että yksilöstä tulee enemmän tai vähemmän luova tai sitkeä, vaan että näiden ominaisuuksien ilmaisu vaihtelee.
  • Korkea kognitiivinen kyky tai korkea älykkyysosamäärä ei riitä saavuttamaan akateemista tai ammatillista menestystä. Tietyltä älylliseltä tasolta menestys riippuu enemmän muista tekijöistä, kuten luovuudesta tai motivaatiosta.
  • Kaikki lapset, jotka erottuvat tietyllä alueella tai osoittavat varhaisen kehityksen merkkejä, ansaitsevat asianmukaiset koulutustoimenpiteet, vaikka lahjakkuuden diagnosointi saattaa olla vielä liian aikaista.

Tämä viimeinen kohta on olennaisin. Joskus ajatellaan, että lahjakkaat lapset ovat juuri sellaisia kuin ovat ja ettei ulkopuolinen apu ole tarpeen. Todellisuudessa riittämätön koulutus, motivaation puute tai huonot sosiaaliset suhteet voivat kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti näihin merkittäviin mahdollisuuksiin. Ne voivat jopa sammuttaa ne tai estää niiden kehittymisen.

Emotionaalinen rikastaminen

Olipa lapsella yksi erillinen lahjakkuus tai useiden lahjakkuuksien yhdistelmä, hänen täytyy saada emotionaalista ja akateemista tukea. Tämä auttaa muuttamaan hänen potentiaalinsa tai korkean kykynsä todella ylivoimaiseksi kyvyksi. Toisin sanoen kolmea rengasta ja niiden välistä vuorovaikutusta tulisi vaalia, jotta lahjakkuus pääsee ilmaantumaan. Saadaksemme lahjakkaan käyttäytymisen esiin, älyllisten kykyjen lisäksi meidän tulee edistää luovuutta ja osallistumista.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Albert Einsteinin salaisuus oppia se, mitä haluat oppia
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Albert Einsteinin salaisuus oppia se, mitä haluat oppia

Albert Einsteinin mukaan oppiaksesi sen, mitä haluat oppia, sinun on oltava intohimoisesti utelias. Lue lisää täältä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.