Lahjakkaan lapsen aivot

Lahjakkaan lapsen aivot
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lahjakkaan lapsen aivoilla on paljon hyötyjä, mutta myös rajoitteensa. Tällaiset lapset prosessoivat informaatiota nopeasti, heillä on korkea analyyttinen kapasiteetti ja kehittynyt kriittinen silmä. Mutta he eivät aina saavuta täyttä potentiaaliaan, tai heille ei kehity voimakasta mieltä, joka kykenee hallitsemaan heidän kykyjään tai emotionaalista maailmaansa taidokkaasti.

Ensiksi monet saattavat ajatella että tämä on oikea siunaus, mutta todellisuudessa se onkin kaukana siitä. Jokainen lahjakas lapsi kohtaa samat haasteet kuin hänen ikäisensä muut lapset, lisättynä tietenkin niihin haasteisiin, jotka ovat heidän korkeasta älykkyysosamäärästä peräisin.

Lahjakkaan lapset aivot kehittyvät eri tavalla kuin niiden lasten aivot, joiden älykkyys on normaalilla tasolla.

Vaikka usein puhummekin lahjakkaiden lapsien aivojen huomattavista hyödyistä epätavallisten kykyjen suhteen, emme kovinkaan usein muista niitä muita tekijöitä, jotka ovat luonteenomaista tälle osalle väestöä. Puhumme nyt ahdistuksesta, alhaisesta itsetunnosta, eristäytyneisyyden tunteesta, ympäristöstä irtaantumisesta… Näistä ongelmista tulee ilmeisempiä noin 11 vuoden iässä.

Ei ole tarpeeksi, että toimimme tunnistaaksemme tällaiset lapset heidän ollessa nuoria (on arvioitu, että ihanteellinen ikä tähän olisi 3-5-vuoden ikäisinä). Meidän on tämän lisäksi myös ymmärrettävä lahjakkaan lapsen aivoja. On myös todella tärkeää ymmärtää kuinka he kehittyvät ja mitkä ovat kaikkein asianmukaisimpia tukimekanismeja tietyille hermosolujen merkkipaaluille.

pieni tyttö katsoo ulos ikkunasta sateeseen

Lahjakkaan lapsen aivot

Aivotutkijat ovat aina olleet kiinnostuneita ymmärtämään lahjakkaiden lasten aivoja. Kuinka ne eroavat “normaalien” ja “keskiarvon” lasten aivoista? Mitä poikkeuksellisia hermosolujen resursseja heillä on? Voimme nykyään vastata moniin näistä kysymyksistä uudistuvan teknologian, esimerkiksi magneettikuvauksen ansiosta.

Aivokuori kehittyy hitaammin

Tämä tieto on huomiota herättävää. Albert Einsteinin ansiosta tiedämme, että on selvää että älykkäämmillä ihmisillä ei ole isommat aivot. On myös käynyt ilmi, että lahjakkaammilla lapsilla on tavallisesti ohuempi aivokuori. Tämä kuori muuttuu paksummaksi hitaasti, ja lopullisesti nuoruuden saavuttaessaan.

”Normaalin” älykkyysosamäärän omaaville lapsille käy päinvastoin. Heillä on paksumpi aivokuori heidän ollessaan nuorempia. 12 tai 13 vuoden iässä alue näyttää pienentyvän. Mitä tämä tarkoittaa? Periaatteessa sitä, että ajan myötä edistyneempien ominaisuuksien omaavien lasten aivoista tulee hienostuneemmat ja erikoistuneemmat.  Ne saavttavat täyden potentiaalin nuoruudessa.

Eri aivojen alueet ovat erikoistuneita

Lahjakkaammat lapset osoittavat suurempaa harmaan aineen määrää tietyissä aivojen alueissa. Harmaa aine liitetään kognitioon, älykkyyteen ja kykyymme prosessoida informaatiota. Tämä tarkoittaa periaatteessa sitä, että lahjakkailla oppilailla on suurempi kapasiteetti hallita tietoa, analysoida ja tehdä johtopäätöksiä.

Aivoissa on 28 aluetta, joilla on tekemistä kyvyn kanssa järkeillä, toimia, keskittää huomio ja reagoida ulkoisiin aistillisiin ärsykkeisiin. Lahjakkaat lapset osoittavat erikoistumista jokaisella näistä alueista.

lahjakkaan lapsen aivot kukoistavat

Suurempi hermosolujen välinen yhteys

Kun harmaa aine säilöö ja hallitsee informaatiota, valkea aine taas liikuttaa sitä. Se mahdollistaa hermosolujen välisen yhteyden. Siksi tämä on epäilemättä yksi merkittävimmistä lahjakkaiden lasten aivojen ominaisuuksista. Niillä on valtava hermosolujen tehokkuus.

Heillä on monia muita hermosolujen ”valtateitä ja katuja” tiedon, informaation ja käsitteiden kanavoimiseksi. Lisäksi on olemassa viestinnän välisiä reittejä. Tämä on valtava, hienostunut ja yhdistynyt verkosto, jossa kaikki toimii todella nopeasti. Tällä ominaisuudella on myös omat haittapuolensa.

Joskus tässä verkostossa voi olla ruuhkaa. Todella lahjakkaasta lapsesta saattaa tuntua että hän on kovin suuren prosessoidun informaatiomäärän musertama, sillä hän joutuu kohtaamaan niin monia yhteyksiä eri ajatusten välillä. Tästä syystä he saattavat joskus jumittua moniin eri ajatuksiin, hypoteeseihin ja päätelmiin. Niin suuren henkisen ja neuronaalisen aktiviteetin ansiosta he saattavat joskus jäädä jälkeen kokeissa tai jopa silloin, kun heiltä kysytään jokin yksinkertainenkin kysymys.

Neuroplastisuus, suurin hyöty

Suuri määrä aivotutkijoita tekee töitä korostaakseen lahjakkaiden lapsien neuroplastisuutta. Kuten olemme jo aikaisemmin osoittaneet, aivokuori kasvaa hitaammin, se erikoistuu ja muuttuu jatkuvasti. Se luo uusia vaiheittaisesti yhteyksiä ja uusia “valtateitä” mahdollistaakseen oppimisen.

Kun lapsi kiinnittää huomiota uuteen kokemukseen, aivot muuttuvat. Se erikoistuu ja luo uusia reittejä, hermosolujen reittejä kommunikoidakseen eri alueille ja rakenteille. Lahjakkaiden lapsien neuroplastisuus on niin hämmästyttävää, että monet aivotutkijat toteavat sen olevan jatkuvan kehityksen alla. Lahjakkaiden lasten mielet janoavat niin paljon vuorovaikutusta, ettemme aina tiedä kuinka antaa heille heidän ansaitsemaansa huomiota.

tytöllä on maalia käsissään

Lopuksi on hyvä pitää mielessä se tapa, jolla lahjakkaiden lasten aivot kehittyvät. Tämä kehitys on vaiheittaista, mutta hienovaraista, ja se on huipussaan nuoruudessa. Tavallisen älykkyysosamäärän omaavien lasten huippu on 5-6 vuoden iässä. Mutta lahjakkaat lapset ovat haavoittuvaisempia tässä iässä.

Ennen kaikkea he tarvitsevat suotuisan ympäristön, joka sallii heidän venyttää kykyjään vieläkin pidemmälle, kiihdyttäen heidän aivojensa muovailtavuutta. Jos lahjakas 10-11 -vuotias lapsi elää järjestellyssä ympäristössä, joka sopii heikosti hänen potentiaaliinsa, on todella tavallista että hän tuntee olonsa vierautuneeksi ja turhautuneeksiMeidän pitäisi olla herkkätunteisempia näitä mieliä kohtaan, jotka ovat niin valppaita, mutta myös niin haavoittuvaisia. 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.