Logo image
Logo image

Parhaat terapiat trauman hoitoon

4 minuuttia
Traumaa hoidettaessa on hyödyllistä valita siihen erikoistunut hoito. On olemassa erilaisia hoitoja, joilla on tukenaan hyvä tieteellinen näyttö. Tutustu niihin tässä artikkelissa.
Parhaat terapiat trauman hoitoon
Viimeisin päivitys: 13 kesäkuuta, 2024

Parhaat terapiat trauman hoitoon jaetaan yleensä kahteen osa-alueeseen. On niitä, jotka keskittyvät itse haittatapahtumaan, ja niitä, jotka käsittelevät oireita. Molemmat ovat yleistymässä. Tämä johtuu siitä, että monet ovat havahtuneet traumaattisten kokemusten aiheuttamien haavojen parantamisen tarpeeseen.

Paul Conti on yksi tunnetuimmista psykiatreista tällä alueella. Kirjassaan Trauma: The Invisible Epidemic (2022) hän toteaa, että lähes 70 prosenttia väestöstä on käynyt läpi tai tulee käymään läpi traumaattisen tapahtuman jossain vaiheessa elämäänsä.

Voittoa tavoittelemattoman Mental Health America -järjestön mukaan traumaattiset tapahtumat ovat johtava pitkäaikaisen vamman aiheuttaja maailmanlaajuisesti. Lisäksi traumaperäiset ahdistus- ja masennushäiriöt ovat yleisimpiä sairauksia, joihin ihmiset hakeutuvat hoitoon. Siksi on tärkeää, että saatavilla on päteviä ja tehokkaita resursseja.

“Emme ymmärrä, että trauma muuttaa ihmistä perusteellisesti. Hän muuttuu biologisesti. Hän muuttuu geenien ilmentymisen, hormonien, kemikaalien ja hermovälityksen suhteen, ja se jatkuu ikuisesti.”

-Paul Conti-

Parhaat terapiat trauman hoitoon

Some figure
Erityisesti trauman hoitoon suuntautuneet terapiat ovat tehokkaimpia palauttamaan elämän hallinnan.

Psykologinen trauma ei vaikuta vain aivoihin. Se ei muuta vain tapaamme ajatella, tuntea, muistaa tai käsitellä todellisuutta. Nämä tuskalliset tapahtumat tarttuvat myös kehoon. Kapkaupungin yliopiston (Etelä-Afrikka) tekemässä tutkimuksessa todetaankin, että traumat vaikuttavat koko biologiaamme pysyvästi.

Mitä nopeammin terapeuttinen lähestymistapa alkaa, sitä suurempi on kehitys. Ongelmana on kuitenkin se, että monet terapian aloittavat ihmiset ovat viettäneet vuosia, tai jopa vuosikymmeniä, trauman näkymättömän haavan kanssa.

Toipumisen ja paranemisen tien löytäminen voi olla pitkä ja vaikea, mutta siihen on työkaluja. Tässä on joitakin parhaista terapioista trauman hoitoon:

1. Kognitiivinen prosessointi (CPT)

Kognitiivinen prosessointi (CPT) on tieteellistä näyttöä sisältävä hoito, joka edistää traumaan liittyvien henkisten skeemojen uudelleenmuotoilua.

 • Tämän terapian tavoitteena on, että yksilö integroi kokemuksen pienempään kärsimyksen taakkaan. Lisäksi hän kehittää terveemmän näkemyksen itsestään ja maailmasta. (Resick et al., 2008b; Williams et al., 2011).
 • Sen avulla hän voi haastaa ja muuttaa epätoiminnallisia uskomuksia, jotka pitävät hänet sidoksissa traumaattiseen tapahtumaan.

Tohtori Patricia Resick kehitti tämän mallin 1990-luvulla. Se toimii näissä yhteyksissä syntyneissä tuskallisissa kognitioissa. Missouri-St Louisin yliopiston (USA) tekemä tutkimus viittaa sen hyödyllisyyteen seksuaalisen väkivallan uhrien hoidossa.

2. EMDR

EMDR-hoitomenetelmä on yksi tehokkaimmista trauman hoidossa. Neurologi ja kognitiivinen käyttäytymispsykoterapeutti Francine Shapiro kehitti sen 1980-luvulla. Hän etsi interventiota, jolla olisi parempia tuloksia sotaveteraanien hoidossa.

 • Se perustuu silmänliikkeiden tai kahdenvälisen stimulaation tekniikkaan.
 • Tämäntyyppinen aivostimulaatio auttaa potilasta käsittelemään traumaansa, kunnes hänen tunnetuskansa lievenee.
 • Tämän prosessin aikana herätetään tunteita, muistoja ja kuvia, joiden parissa potilas ja psykologi työskentelevät integroidakseen tuskallisen kokemuksen.
 • EMDR perustuu olettamukseen, että rytmiset silmänliikkeet mahdollistavat traumaattisten muistojen käsittelyn vähemmän häiritsevällä tavalla.

Frontiers in Psychologyssa (2017) julkaistussa artikkelissa todetaan, että EMDR-terapia on hyödyllinen myös psykoottisten tai mielialaoireiden ja kroonisen kivun hoidossa. Tästä tutkimuksesta syntynyt yleinen ajatus on, että EMDR voi olla erityisen tehokas ihmisillä, jotka ovat kokeneet monimutkaisia ja toistuvia traumoja, kuten henkistä tai seksuaalista hyväksikäyttöä lapsuudessa.

3. Robert Cicionen Trauma Relief Unlimited (TRU)

Yksi suositeltu terapia trauman hoitoon on tohtori Robert Cicionen kehittämä Trauma Relief Unlimited (TRU), eli vapaasti suomennettuna “rajaton trauma-apu”. Se keskittyy enemmän oireisiin kuin traumaattisen kokemuksen alkuperään. Tämän terapian tavoitteena on vähentää traumaperäisen stressin vaikutuksiin liittyvää koko kliinistä kuvaa.

 • Se on ei-verbaalinen terapia, jossa käytetään kehonliikkeitä ja taiteellisia tekniikoita.
 • Potilasta ohjataan tekemään piirustuksia, jotka toimivat katarttisina resursseina.
 • Terapeutti ohjaa potilasta suorittamaan sarjan liikkeitä ahdistuksen ja stressin lievittämiseksi.
 • Sitä ei ole suunnattu masennukseen tai traumaattisen kokemuksen alkuperään, vaan se pyrkii vähentämään emotionaalista kipua, kehon reaktiivisuutta, stressiä ja ahdistusta.

Monet ihmiset antavat ajan kulua pitkäänkin ennen kuin he hakevat apua lapsuudessa tai nuoruudessa kokemaansa traumaan. Psykologinen terapia on paras keino saada takaisin oman elämän hallinta.

4. Traumakeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia (TF-CBT)

Traumakeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia (TF-CBT) on erittäin hyödyllinen hoitomenetelmä lapsuuden ja nuoruuden tuskallisiin tapahtumiin puuttumiseen. Lapsuudessa ja nuoruudessa koettuun hyväksikäyttöön ja/tai pahoinpitelyyn liittyvät traumat ovatkin yleisimpiä. Tämä terapia:

 • Auttaa potilasta tunnistamaan, miten psyykkinen trauma toimii, ja ymmärtämään omia reaktioitaan kokemukseen.
 • Auttaa potilasta muotoilemaan terveemmän henkisen lähestymistavan, jolla vähennetään ahdistavia ja vääristyneitä visioita.
 • Käyttää tekniikoita, kuten kognitiivista uudelleenjärjestelyä, emotionaalista säätelyä ja altistumista vastenmielisille ärsykkeille, jos mahdollista.

5. Somaattiset hoidot

Eräitä mielenkiintoisimpia ja hyödyllisimpiä traumojen hoitomuotoja ovat somaattiset hoidot. Tohtori Peter A. Levine on kehittänyt somaattisen kokemisen (SE) lähestymistavan. Hän väittää, että mikä tahansa tuskallinen kokemus, jota ei käsitellä kunnolla, aiheuttaa hermoston toimintahäiriöitä.

Tämä tarkoittaa erilaisten oireiden ilmaantumista, kuten jatkuvaa valppautta, kaiken käsittelemistä uhkana, unettomuutta, keskittymisongelmia ja emotionaalisia häiriöitä.

 • Somaattiset hoidot auttavat vähentämään psyykkisiin traumoihin liittyviä oireita.
 • Vähitellen potilasta autetaan säätelemään muistoihinsa liittyviä tunteita, mikä minimoi yleisen kärsimyksen.
 • Somaattinen lähestymistapa ohjaa potilasta tiedostamaan traumaattiseen tapahtumaan liittyvät fyysiset tuntemukset.
 • Se lähtee siitä ajatuksesta, että mieli ja keho ovat yhteydessä toisiinsa. Siksi kapseloidut muistot jättävät aina jälkensä kehoon.

Monet traumasta kärsivät ihmiset kokevat myös kroonista kipua. Näissä tapauksissa somaattiset hoidot ovat erittäin hyödyllisiä.

Some figure
Traumat on kohdattava. Jos näitä sisäisiä haavoja ei hoideta, fyysinen ja henkinen vaikutus on valtava.

Löydä sinulle parhaiten sopiva traumaterapia

Kuten huomaat, trauman hoitoon on olemassa erilaisia terapeuttisia vaihtoehtoja. Oireisiin (kuten somaattiseen ja trauman lievitykseen) keskittyneet eivät ole hyödyllisiä, jos sinulla on todisteita muista samanaikaisista sairauksista. Esimerkiksi trauma aiheuttaa usein mielialahäiriöitä. Näissä tapauksissa kognitiivis-käyttäytymisperusteinen lähestymistapa on hyödyllinen.

Oikean diagnoosin saamiseksi on välttämätöntä kääntyä asiantuntijan puoleen. Et saa koskaan syrjäyttää tai tukahduttaa kipuasi, etkä saa käyttäytyä ikään kuin sitä ei olisi koskaan tapahtunut. Trauma on kuin mustetahra. Se hämärtää kaiken: sosiaalisen elämäsi, työelämäsi ja jopa fyysisen terveytesi.

On olemassa tehokkaita työkaluja sulkea nämä haavat, saada takaisin elämä hallintaan ja jopa antaa toivoa tulevaisuudesta. Se, mitä menneisyydessä tapahtui, voidaan parantaa tässä kuvattujen hoitojen ansiosta. Älä koskaan epäröi pyytää apua.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Cicione, R.M., Fontaine, L.A., y Williams, C.N. (2002). Trauma Relief Unlimited: un estudio de resultados de un nuevo método de tratamiento. Trauma y Pérdida: Investigación e Intervenciones, 2(2), 25-33. https://traumareliefunlimited.com/Trauma%20relief%20unlimited%20research%20paper%20whole.pdf
 • Dalvie, S., & Daskalakis, N. P. (2021). The Biological Effects of Trauma. Complex psychiatry7(1-2), 16–18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8443929/
 • Resick, P. A., Nishith, P., Weaver, T. L., Astin, M. C., & Feuer, C. A. (2002). A comparison of cognitive-processing therapy with prolonged exposure and a waiting condition for the treatment of chronic posttraumatic stress disorder in female rape victims. Journal of consulting and clinical psychology70(4), 867–879. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12182270/
 • Shapiro, F (1989). Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress, 2(2), 199–223. https://psycnet.apa.org/record/1989-40656-001
 • Thomas, F. C., Loskot, T., Mutschler, C., Burdo, J., Lagdamen, J., Sijercic, I., Lane, J. E. M., Liebman, R. E., Finley, E. P., Monson, C. M., & Wiltsey-Stirman, S. (2023). Initiating Cognitive Processing Therapy (CPT) in Community Settings: A Qualitative Investigation of Therapist Decision-Making. Administration and policy in mental health50(1), 137–150. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9832073/
 • Valiente-Gómez, A., Moreno-Alcázar, A., Treen, D., Cedrón, C., Colom, F., Pérez, V., & Amann, B. L. (2017). EMDR beyond PTSD: A Systematic Literature Review. Frontiers in psychology8, 1668. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5623122/

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.