Lapsuudessa tapahtuvan seksuaalisen hyväksikäytön seuraukset

24.1.2019

Pedofilia on termi, jota kuulemme yhä useammin ja useammin. Yhteiskunnan jäseninä emme voi ummistaa silmiämme lasten seksuaalisen hyväksikäytön seurauksille. Nämä rikokset voivat tapahtua missä tahansa ja missä yhteiskunnallisessa luokassa tahansa, koulutuksellisesta tasosta, rodusta tai uskonnosta riippumatta.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole uusi ilmiö. Ei ole mahdollista määritellä milloin tämän ilmestyminen alkoi, mutta on mahdollista, että se on ollut olemassa aina ihmiskunnan alkuperästä lähtien.

“Ihmisrotu näyttää muistavan enemmän ne väärinkäytökset joihin ihmiset on alistettu, kuin hellyydenosoitukset. Mitä suudelmista on jäljellä? Haavat jättävät kuitenkin aina arvet.”

-Bertolt Brecht-

Kaikissa kulttuureissa on yritetty kieltää insesti eli seksuaaliset suhteet verisukulaisten välillä. Mutta kun kyse on vanhempien ja lasten välisistä suhteista – etenkin isien ja tytärten välisistä suhteista – jotkut yhteisöt ovat olleet hieman suvaitsevaisempia kuin toiset.

tyttö halaa kuvaa vauvasta

Isät ja isäpuolet muodostavat alaikäisiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön suurimman prosenttiosuuden, ja heidän pääuhrinsa ovat heidän omat tyttärensä ja tytärpuolensa.

Raiskaaja on yleisimmin ottaen lähisukulainen; arviolta 80 – 95 % lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä tapahtuu perheen sisällä. Myös pojat ovat seksuaalisen hyväksikäytön uhreja, vaikkakin jotakuinkin pienemmässä määrin kuin tytöt.

Lasten kehitys

Yksi Sigmund Freudin tärkeimmistä, ja samaan aikaan kiistanalaisimmista löydöistä oli sen vahvistaminen, että ihmisillä on seksuaalisia impulsseja aina syntymästä asti. Psykoanalyysit paljastivat, että lapsillakin on fantasioita, haluja ja seksuaalista ilmaisua. 

Lapsen seksuaalisuus on todella erilainen kuin aikuisen seksuaalisuus. Tämä on ilmiselvää ottaen huomioon heidän fyysisen, psyykkisen ja intellektuellin kypsymättömyytensä.

Pohjimmiltaan lapsi oivaltaa oman kehonsa ja ensimmäiset nautinnolliset tuntemukset tiettyjen virikkeiden myötä. On kuitenkin jotain paljon tärkeämpää, mikä lapsen on oivallettava: perheen normit.

tyttö peittää silmänsä

Jotta lapsi voi kehittyä normaalisti, hänen on ymmärrettävä, ettei ole hyväksyttyä olla seksuaalisessa suhteessa oman äidin tai isän kanssa. Asia on näin myös muiden perheenjäsenten kanssa.

Tämän säännön seuraaminen on yksi tapa, jolla lapsi voi oppia laista ja kulttuurista. Lapsi voi oppia päästämään irti eri mahdottomista haluista ja saavuttamaan kyvyn tunnistaa ja kunnioittaa eri rajoja.

Jos lapsi ei tiedä tämän olevan väärin, hän alkaa havaita maailman kaaoksena, josta on todella vaikeaa löytää tarkoitus. Tässä suhteessa lapsi tuntee myös syyllisyyttä ja häpeää, vaikka hän ei tietäisikään tarkalleen miksi.

On tärkeää selventää, että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tapahtuu, kun aikuisen ja lapsen välillä  tapahtuu seksuaalinen kontakti, suostumuksen kanssa tai ilman. Seksuaalinen hyväksikäyttö on kyseessä myös silloin, kun kaksi lasta suorittaa seksuaalisen kontaktin yhdessä, jos heidän välillään on enemmän kuin kolme vuotta ikäeroa.

Seksuaalisen hyväksikäytön seuraukset

Lasten hyväksikäytön seuraukset vaihtelevat eri tapauksissa. Tämä riippuu monista eri tekijöistä:

  • Lapsen iästä hyväksikäytön aikana.
  • Kuka on hyväksikäyttäjä (tilanne on aina paljon vakavampi, jos hyväksikäyttäjä on oma äiti tai isä).
  • Tilanteen luonne (uhkailun määrä, väkivalta ja/tai houkuttelu).
  • Hyväksikäytön kesto.
  • Uhrin psykologiset ominaisuudet.
  • Tapa, jolla tilanne ”ratkaistiin.”

Melkein kaikissa tapauksissa on olemassa sekä lyhytkestoisia ja pitkäkestoisia seurauksia. 

Lyhytkestoiset seuraukset

Lyhyellä aikavälillä seksuaalisen hyväksikäytön kaikkein yleisin seuraus on aikaisemman iän taantuminen: ehkä lapsi alkaa taas imemään peukaloaan, tai hän voi esimerkiksi menettää hygieniakasvatuksensa.

On myös yleistä, että lapsesta tulee ahdistunut ja masentunutTodella usein lapsen suoriutuminen koulussa laskee ja hänestä saattaa tulla eristäytynyt tai pahantuulinen. Lapsesta voi tulla myös viettelevä, seksuaalisesti varhaiskypsä tai hänelle voi kehittyä riippuvuuksia tai itsetuhoista käyttäytymistä.

seksuaalisen hyväksikäytön seuraukset

Pitkäkestoiset seuraukset

Pitkäkestoiset seuraukset riippuvat hyväksikäytön vakavuudesta ja terapeuttisesta tuesta, jota lapsi tai aikuinen saa.

Heillä on todennäköisesti ongelmia nukkua tai toistuvia painajaisia, ja myöskin taipumusta masennukseen ja huonoon itsetuntoon.

Lapset tulevat kokemaan suuria vaikeuksia ihmissuhteissa ja seksuaalisessa elämässä. Aikuisena heissä saattaa esiintyä seksuaalisia fobioita tai käsittämätöntä taipumusta joutua epätyydyttäviin suhteisiin.

Kaikkein vakavimmissa tapauksissa seksuaalisen hyväksikäytön seuraukset sisältävät voimakkaan mahdollisuuden skitsofrenian kehittymiselle, itsemurhayrityksille, tai todella vaarallisen siveettömän käyttäytymisen kehittymiselle.

Kenen tahansa, joka on ollut seksuaalisen hyväksikäytön uhri lapsuudessaan, on päästävä terapeutin, psykologin tai psykoanalyytikon hoitoon, voidakseen vähentää tällaisten tapahtumien seurauksia. Mitä aikaisemmin tämä tehdään, sitä parempi.

Kuvat Beatriz Vidal ja Kelly Vivanco.

  • Beitchman, JH, Zucker, KJ, Hood, JE, DaCosta, GA, Akman, D., y Cassavia, E. (1992). Una revisión de los efectos a largo plazo del abuso sexual infantil. Abuso y abandono de niños , 16 (1), 101–118. https://doi.org/10.1016/0145-2134(92)90011-F
  • Edwards, V. J., Holden, G. W., Felitti, V. J., & Anda, R. F. (2003). Relationship between multiple forms of childhood maltreatment and adult mental health in community respondents: Results from the adverse childhood experiences study. American Journal of Psychiatry160(8), 1453–1460. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.160.8.145