Oikeuspsykologia

Oikeuspsykologia on tänä päivänä perusteellinen väline oikeuskäsittelyissä ja rikostutkimuksissa. Tässä osiossa saat selville miten rikosoikeudessa tehdään analyyseja, arviointeja ja väliintuloja.

Mikä on ennalta varautumisen periaate?

Ennalta varautumisen periaate on osa oikeudellista prosessia. Sillä on eräs tietty tarkoitus: tehdä itse prosessista tehokas. Vielä tarkemmin sanottuna se antaa määrätylle tuomiolle oikeellisuutta. Ensisijainen tavoite on taata prosessin lopputulos käyttämällä eri menetelmiä ja välttää mahdollisia ongelmia. ”Ennalta varautuva” tarkoittaa…

Rikosilmoituksen tekeminen koulukiusaamisesta

Rikosilmoituksen tekeminen ja asianmukaisen menettelytavan tunteminen ovat olennaisia osia rikoksen tunnusmerkit täyttävän koulukiusaamisen tuomitsemisessa. Vaarana siitä, että tilanteeseen ei puututa ei ole vain se, että teko jää rankaisematta, vaan myös se, että se tulee toistumaan ajan myötä. Koulukiusaaminen on vakava…

Koulutus vankiloissa

On käyty keskustelua siitä, onko koulutus suljetuissa ympäristöissä, kuten vankiloissa, tehokasta. Onko kyseessä vain utopia? Näkevätkö oppilaat tulokset todella? On olemassa paljon mielipiteitä koskien vankien koulutusta, ja haluammekin nyt yrittää valottaa näitä kysymyksiä. “Ihmiset käyvät keskustelua siitä, voiko vangittua henkilöä…

Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden väliset erot

Vaikka järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin välillä voidaan huomata joitakin samankaltaisuuksia, ovat ne loppujen lopuksi hyvin erilaisia. Järjestäytynyt rikollisuus on tapa tehdä rikoksia. Nämä rikokset vaativat tietyntasoista suunnittelua sekä useiden yksilöiden koordinoitua osallistumista. Terrorismin on puolestaan tapana käyttää äärimmäisen väkivaltaisia tapahtumia.…

Voiko aivojen poikkeavuus tehdä sinusta psykopaatin?

Patrick Nogueira tappoi setänsä, tätinsä ja serkkunsa kotonaan Espanjan Piozissa. Jotkut uskoivat että hän teki sen, koska hänellä on aivojen poikkeavuus joka heikensi hänen kognitiivisia taitojaan. Tuomaristo kuitenkin tuomitsi hänet syylliseksi. He uskoivat, että Patrick on psykopaatti, joka tiesi tarkalleen…

Mikä aiheuttaa järjestäytynyttä rikollisuutta?

Järjestäytynyt rikollisuus on tapa tehdä rikoksia. Nämä rikokset vaativat tietyn tason suunnittelua ja yhteensovitettua osallistumista. Tällaisia rikollisjärjestöjä ovat muun muassa Camorra, Cosa Nostra ja ’Ndrangheta jotka ovat italialais-amerikkalaisia mafioita, japanilainen Yakuza, kolumbialaiset ja meksikolaiset kartellit sekä venäläiset ja itä-eurooppalaiset mafiat. Tässä…

Skopolamiini eli “paholaisen henkäys”

Skopolamiini, jota kutsutaan myös paholaisen henkäykseksi tai burundangaksi, on voimakas aine, joka yhdistetään melkein aina rikokseen. Toisin kuin muilla huumaavilla aineilla, tällä aineella ei ole mitään tunnettua riippuvuusongelmaa ja vain hyvin harvat ihmiset maailmassa käyttävät sitä vapaa-ajanviettomielessä. Sen sijaan se…

Pahuuden asteikko – itsepuolustuksesta psykopaatteihin

Oikeuslääketieteen psykiatri ja Kolumbian yliopiston professori Michael Stone on tiedonlähteemme kun on kyse ”pahuuden anatomian” tietämyksestä. Hän kehitti apuvälineen nimeltä ”pahuuden asteikko”, joka on yhtä aikaa mielenkiintoinen kuin myös huomiota herättävä. Tämän asteikon on tarkoitus toimia apuna eri aggressiivisuustason tai psykopaattisten…

Lapsuudessa tapahtuvan seksuaalisen hyväksikäytön seuraukset

Pedofilia on termi, jota kuulemme yhä useammin ja useammin. Yhteiskunnan jäseninä emme voi ummistaa silmiämme lasten seksuaalisen hyväksikäytön seurauksille. Nämä rikokset voivat tapahtua missä tahansa ja missä yhteiskunnallisessa luokassa tahansa, koulutuksellisesta tasosta, rodusta tai uskonnosta riippumatta. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole…

“Sopimattoman” surun ristiriita

Rakkaan ihmisen kuolema on pääasiallisin henkisen kärsimyksen lähde. Lähimmäisen menetykseen ei olla koskaan täysin valmistautuneita, ei edes silloin kun kuolema ei tule yllätyksenä. Jotkin tilanteet tekevät kivun prosessoimisesta kuitenkin jopa vaikeampaa: kun suru on “sopimatonta”. “Sopimattomalla” surulla tarkoitamme sitä, että…

Tunnet luultavasti psykopaatin

Jotkut heistä tekevät massamurhia, toiset suunnittelevat sarjamurhia. Jotkut heistä ovat naapureita, ystäviä, kumppaneita tai pormestareita, eivätkä he välttämättä koskaan tee vastenmielisyyksiä julkisesti. Olipa kyse sitten järjestelmistä, harhaluuloista, välinpitämättömyydestä, vastuun välttämisestä tai muiden ihmisten saavutusten minimoinnista, he yrittävät puolustaa itseään. Tätä…

Epävarmuus: hiljainen tappaja

Varmuus liittyy tarpeeseen tietää mitä tapahtuu seuraavaksi. Näin voimme ennakoida ja hallita elämäämme, jottei se pääse yllättämään meitä. Epävarmuus taas ymmärretään ihmisen motivoijana. Erityisesti sellaisena, joka yllyttää meitä hyväksymään ajatuksemme tai sen mitä aistimme kertovat meille. Vaikka epävarmuudella on tasonsa ja…