Mikä aiheuttaa järjestäytynyttä rikollisuutta?

21.9.2019
Mitä järjestäytynyt rikollisuus on? Mitkä tekijät mahdollistavat sen? Jatka lukemista selvittääksesi sen!

Järjestäytynyt rikollisuus on tapa tehdä rikoksia. Nämä rikokset vaativat tietyn tason suunnittelua ja yhteensovitettua osallistumista. Tällaisia rikollisjärjestöjä ovat muun muassa Camorra, Cosa Nostra ja ’Ndrangheta jotka ovat italialais-amerikkalaisia mafioita, japanilainen Yakuza, kolumbialaiset ja meksikolaiset kartellit sekä venäläiset ja itä-eurooppalaiset mafiat.

Tässä joitakin näiden rikollisjärjestöjen ydinominaisuuksia:

  • Muodostuvat yksilöiden ryhmästä
  • He ovat yhteydessä toistensa kanssa saavuttaakseen tiettyjä tavoitteita
  • Niillä on monia eri velvollisuuksia
  • Toimivat koordinoidulla tavalla ja noudattavat tiettyjä sääntöjä
  • Toimivat yhtäjaksoisesti
  • Ne luodaan tavoitteena saada taloudellista hyötyä, pääosin laittomin keinoin
järjestäytynyt rikollisuus toimii monessa osassa maailmaa

Mikä järjestäytynyttä rikollisuutta aiheuttaa?

Järjestäytynyt rikollisuus tarvitsee menetelmän voidakseen toimia, tekoja jotka vaativat suurta levittäytymistä ja luottoa ryhmän jäsenten välillä. Jos yksi epäonnistuu, voi tavoitteen saavuttaminen olla vaikeampaa ja jengin jäsenet voivat päätyä vankilaan.

Toisaalta on olemassa kolme tekijää, jotka selittävät sen, miksi joku päätyisi olemaan järjestäytyneen rikollisuuden aktiivinen jäsen: motivaatio, tilaisuus ja funktio.

Aloittaakseen rikollisjärjestön tai sekaantuakseen sellaiseen, täytyy sen tekemiseen olla syy ja motivaatio. Lisäksi tulee olla tietyt vaaditut olosuhteet ja mahdollisuudet. Jos rikollisjärjestöä ei ole lähettyvillä, sellaiseen liittyminen ei ole mahdollista.

Lopuksi, kun rikollisjärjestön sisällä ollaan, täytyy siitä olla hyötyä tai funktioita. Jos siinä ei ole varmuutta tai poissulkemisen riski kasvaa, laskee motivaatio.

”Ei ole sellaista rikosta, välttelyä, temppua, huijausta tai pahetta, joka ei elä salassa.”

-Joseph Pulitzer-

Makrososiaaliset tekijät

On useita teorioita, joilla pyritään selittämään kuinka järjestäytynyt rikollisuus toimii. Makrososiaaliset tekijät kertovat epävakaiden valtioiden sekä epäonnistuneen ekonomian hypoteesista. Niiden nimen mukaisesti nämä hypoteesit ehdottavat, että epävakaat maat, joiden talous on epäonnistunut, olisivat vastuussa järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Tällaiset teoriat eivät kuitenkaan käy järkeen, sillä järjestäytynyttä rikollisuutta on olemassa menestyneissä ja demokraattisissa maissa.

Sosiaaliset muutokset ovat muita tekijöitä, jotka auttavat ymmärtämään järjestäytyneen rikollisuuden alkuperän määrätyillä alueilla. Esimerkiksi maahanmuutto voi mahdollistaa sen tai teknologiset läpimurrot voivat johtaa uusien huumeiden luomiseen.

Lisäksi rikollinen ympäristö synnyttää aina lisää rikollisuutta. Aina on olemassa joku, joka haluaa kostaa jollekulle ja aina on olemassa joku, joka huomaa tilaisuuden hyötyä käyttämällä muita hyväksi.

Toisaalta maantieteelliset tekijät ovat aivan yhtä tärkeitä. Tarkastellaan esimerkiksi Meksikon tilannetta. Meksiko on maa, jota ympäröivät kokaiinia valmistavat maat sekä potentiaalinen markkina-alue: Yhdysvallat.

”Köyhyys on vallankumouksen ja rikollisuuden kasvattaja.”

-Aristoteles-

Mikrososiaaliset tekijät

Mikrososiaalisilla tekijöillä on myös oma roolinsa. Maa voi olla paras paikka järjestäytyneelle rikollisuudelle, mutta loppujen lopuksi itse ryhmän täytyy muodostaa se. Siten tekijät, kuten kyvyttömyys saavuttaa tietty asema tai tehdä tuottoa ovat tärkeitä, kun on kyse järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan taistelemisesta.

Samalla tavalla itsensä poissuljetuiksi tuntevat ryhmät ja vähemmistöt voivat alkaa muodostaa rikollisjärjestöjä. Tämä johtuu hallinnan, kuten lakien tai järjestyksen puutteesta.

Rikollisuuden alakulttuurit ovat myös todella merkityksellisiä. Lapsesta, joka kasvaa rikollisessa ympäristössä, tulee todennäköisemmin rikollinen aikuisena. Tiettyjen taitojen oppiminen on siis perustavanlaatuista. Kaikkeen tähän kannustavat sosiaaliset suhteet rikollisjärjestöjen jäsenten kanssa, varsinkin jos luottamus on yhteinen.

Leonardo di Caprio rikoselokuvassa

Persoonallisuus

Viimeisenä merkittävänä tekijänä on persoonallisuus. Vaikka useimmat rikollisjärjestön jäsenet ovat miehiä, kuuluu niihin myös naisia. Rikollisjärjestöjen väliset roolit jakautuvat tällä hetkellä miesten ja naisten välille.

Sen sijaan jäsenyyden määrittelevät paremmin asiat kuten aikaisempi rikollistausta tai yhteisen identiteetin (joko etnisen, kulttuurisen, kansallisen tai alueellisen) jakaminen rikollisjärjestön kanssa.

Yhteenvetona voitaisiin sanoa, että on eri tapoja päästä rikollisjärjestöön, kuten on myös eri tyyppisiä ryhmiä, jotka järjestäytynyttä rikollisuutta harrastavat.

Huolimatta siitä tavasta, jolla rikollinen liittyy järjestöön, järjestäytynyt rikollisuus vaatii erikoistumista tai erityisiä taitoja.

  • From the Court, L., & Giménez-Salinas, A. (2010). Crime.ogr: Evolution and keys of organized crime . Barcelona: Ariel.