Logo image
Logo image

Persoonallisuuden, temperamentin ja luonteen erot

4 minuuttia
Persoonallisuuden, temperamentin ja luonteen erot
Kirjoittanut Sara Clemente
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Persoonallisuus, temperamentti ja luonne ovat kolme käsitettä joita käytetään psykologiassa puhuaksemme eri tavoista tuntea ja ajatella, ja näillä on paljon tekemistä toistensa kanssa. Mutta nämä yhtäläisyydet usein hämmentävät ihmisiä.

Jotta voisimme käyttää termejä kuten persoonallisuus, temperamentti ja luonne oikealla tavalla, aiomme yrittää käsitellä perinpohjaisesti näitä kolmea käsitettä. Mutta ennen kuin alamme käsittelemään niiden eroja, meidän on muistettava, että temperamentti ja luonne ovat persoonallisuuden oleellisia osia.

Temperamentti: perusta

Temperamentti on luonnollinen osa persoonallisuuttamme, joka on peräisin meidän geeneistämme. Ja siksi me näemme sen biologisena ja vaistonvaraisena persoonallisuuden osana. Se on itse asiassa se osa persoonallisuuttamme, joka esiintyy aina ensimmäisenä.

Voimme nähdä eri temperamentteja vauvoissa. Esimerkiksi jotkut vauvat osoittavat ja tuntevat enemmän positiivisia tunteita tai sitten negatiivisia. Jotkut vauvat ovat mitä todennäköisimmin joko hyvällä tai huonolla tuulella. Käytöstä selittävin termein voimme kutsua näitä vauvoja joko ”helpoiksi” tai ”vaikeiksi.”

Koska temperamentti on geneettistä ja peräisin perityistä piirteistä, sitä on vaikea muokata, manipuloida tai muuttaa. Tavalla tai toisella, tämä suuntaus on aina läsnä. Mutta tämä ei tarkoita sitä, ettemme voisi nähdä vaivaa sen parantamiseksi. Jos olisimme jäävuori, temperamentti olisi se osa joka on juuri pinnan alla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että voimme hallita sitä kuinka se esiintyy meissä.

Some figure

Hippokrates ja Galenos: humoraalioppi

Hippokrates oli antiikin kreikkalainen lääkäri. Hänen teoriansa neljästä humoraalista oli yksi ensimmäisistä, joka pyrki selittämään ajatusta temperamentista. Hän ajatteli henkilön persoonallisuuden ja terveyden riippuvan neljän eri aineen tasapainosta: keltaisen sapen, mustan sapen, liman ja veren. Hän kutsui näitä neljäksi humoraaliksi.

Vuosisatoja myöhemmin Galenos vei Hippokrateen ideat vielä pidemmälle kategorioidakseen ihmisiä heidän temperamenttinsa perusteella. Hän päätyi neljään eri ihmistyyppiin: 

  • Koleerinen (keltainen sappi):  Intohimoiset ja energiset ihmiset, jotka suuttuvat nopeasti.
  • Melankolinen (musta sappi): Surulliset ihmiset, jotka masentuvat helposti. Heillä on taiteellista herkkyyttä.
  • Flegmaattinen (lima): Kylmät ja rationaaliset ihmiset.
  • Sangviininen (veri): Onnelliset ja optimistiset ihmiset, jotka ilmaiset rakkautta ja ovat itsevarmoja.

Luonne: kokemusten heijastus

Tämä on se persoonallisuuden osa, joka sisältää temperamentin (perityt piirteet) ja ne sosiaaliset ja koulutukselliset tavat, jotka olemme oppineet. Tämä tarkoittaa sekä luonnollisia persoonallisuutemme osatekijöitä että niitä jotka olemme oppineet. 

Luonne on osa meitä, ja se on peräisin ympäristöstämme.

Se on myöskin elämämme kokemusten ja sosiaalisten vuorovaikutusten tulos, niiden, joista opimme asioita. Ja tämä mahdollistaa sen, että tavoilla on vaikutus temperamenttiimme ja biologisiin taipumuksiimme. Tavat myös säätävät näitä taipumuksia ja kiillottavat niitä, muotoillen persoonallisuuttamme. Siksi luonteen juuret ovat kulttuurissa.

Luonne ei ole niin vakaa kuin temperamentti. Koska se ei ole geneettistä, se ei tule kunnolla esille henkilön kehityksen varhaisissa vaiheissa. Se kokee itse asiassa eri vaiheita ja ottaa itselleen täydellisen muodon nuoruudessa. Siksi myös voimme muokata sitä, esimerkiksi sosiaalisen koulutuksen avulla. Ihmisillä on nykyään tapana sekoittaa tämä käsite persoonallisuuteen, joten on tavallista, että ihmiset käyttävät näitä käsitteitä samalla tavalla.

Persoonallisuus: biologia ja ympäristö

Persoonallisuus muodostuu luonteesta (temperamentista ja opituista tavoista) ja käytöksestä. Tämä tarkoittaa, että se sisältää näitä asioita samaan aikaan. Ja tämä yhteys helpottaa persoonallisuuden, temperamentin ja luonteen erottamista toisistaan.

Siksi emme voi tarkastella sitä geneettisen perinnön tuotteena. Se on myöskin ympäristön vaikutusten aikaansaamaa jokaisessa henkilössä. Persoonallisuus on asia joka erottaa yksilöt toisistaan, mikä tarkoittaa sitä että se on jokaiselle henkilölle luonteenomaista. Ja monien tutkimusten mukaan persoonallisuus on vakaa myös ajan kuluessa ja eri tilanteissa.

Persoonallisuuden määrittäminen

Psykologiassa persoonallisuus on tunteiden, havaintokyvyn ja tekojen ryhmä, joka muodostaa henkilön käyttäytymismallit. Se on tapa jolla tunnemme, ajattelemme tai toimimme. Se on prosession ryhmä, joka on vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, säädellen toisiaan ja muokaten dynaamista järjestelmää. Kaksi laajimmin käytettyä ja eniten hyväksyttyä määritelmää psykologiassa juuri nyt ovat:

  • ”Persoonallisuus on organismin käyttäytymismallien (tämänhetkisten tai potentiaalisten) täydellinen summa, jotka ovat genetiikan tai ympäristön määrittelemiä.” Hans Eysenck (1947).
  • ”Persoonallisuus on tyypillisiä käyttäytymismalleja (mukaanlukien tunteet ja ajatukset), jotka kuvaavat henkilön sopeutumista elämän tapahtumiin.” Walter Mischel (1976).

Mutta ei ole olemassa vain yhtä selvää määritelmää siitä, mitä persoonallisuus on. Näin on siksi, että persoonallisuus on monimutkainen järjestelmä ja siitä on olemassa niin monia määritelmiä kuin siitä on myös teorioita ja trendejä.

Jokainen filosofia tai teoria on antanut asiasta oman näkemyksensä ja käsitteensä, ja ne ovat aina niin samanlaisia, mutta samaan aikaan myös hieman erilaisia. Mutta niillä on kuitenkin yksi yhteinen asia: ne kaikki uskovat, että jokaisella henkilöllä on jokin tietty kuvio, joka saa ihmiset toimimaan tietyin tavoin tietyissä tilanteissa. On tottakai olemassa monia muuttuvia tekijöitä, jotka ovat mukana tässä kuviossa ja jotka muokkaavat sitä.

Näillä muuttuvilla tekijöillä on eri nimiä riippuen trendistä: luonteenpiirteet, materia, osat, ominaisuudet… Pääasia on, että persoonallisuuden psykologian rikkaus perustuu kaikista näistä osuuksista, teorioista ja tutkimuksista. Ja vielä enemmän, kun nämä kaikki on tuotu yhteen. Persoonallisuus, temperamentti ja luonne ovat eri käsitteitä. Mutta tästä erosta voimme löytää osia niiden arvosta. Loppujen lopuksi ne voivat auttaa meitä ymmärtämään käyttäytymistämme, ja voimme käyttää niitä jopa ennustaaksemme käyttäytymistämme.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.