Logo image
Logo image

Mikä on ennalta varautumisen periaate?

3 minuuttia
Ennalta varautumisen periaatteen ensisijainen tarkoitus on taata asianmukaisen prosessin lopullinen tulos.
Mikä on ennalta varautumisen periaate?
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Ennalta varautumisen periaate on osa oikeudellista prosessia. Sillä on eräs tietty tarkoitus: tehdä itse prosessista tehokas. Vielä tarkemmin sanottuna se antaa määrätylle tuomiolle oikeellisuutta.

Ensisijainen tavoite on taata prosessin lopputulos käyttämällä eri menetelmiä ja välttää mahdollisia ongelmia. ”Ennalta varautuva” tarkoittaa tässä kontekstissa seuraavaa: tietyn tavoitteen saavuttamisen estäminen tai sen ennakoiminen, mikä sitä saattaa haitata.

Täten laillisesti sanottuna ennalta varautumisen periaate on periaatteessa takuu. Se takaa ihmisille, että annettua tuomiota noudatetaan.

Ennalta varautumisen periaate

Some figure

Ennalta varautumisen periaatetta ei mainita selkeästi missään laissa tai politiikassa. Siitä huolimatta, että hyväksymme sen kansainvälisissä sopimuksissa ja muissa lausunnoissa, joissain maissa ei ole juurikaan nähty vaivaa sen laillisen toteuttamisen eteen. 

Suomessa ennalta varautumisen periaate toteutuu ennakkoarviointeina, ja näiden arviointien päämääränä on riskien vähentäminen.

Jokaisella henkilöllä on oikeus asianajajaan tai itsensä edustamiseen oikeudessa. Mutta ennen kaikkea vastapuolen kanssa on oltava tasapuolinen, jotta keneltäkään ei puutu puolustavaa tahoa.

Lailliset perusteet

Ennalta varautumisen periaatteella on kaksi laillista perustaa, jotka antavat sen olemassaololle tarkoituksen. Näiden latinankieliset perustat ovat periculum in mora ja fumus boni iuris.

 • Periculum in mora, joka tarkoittaa laillista vahinkoa, voi olla pitkäkestoisen laillisen menettelyn aiheuttama. Se viittaa vaaraan, joka saattaa nousta silloin kun konfliktin ratkaiseminen kestää huomattavan kauan. Esimerkiksi valvonnan alaisena oleva henkilö saattaa yrittää paeta, piiloutua tai peukaloida todisteita. Siksi on olennaista toimia nopeasti ja tehokkaasti oikeudenkäyntiä ennen, sen aikana ja sen jälkeen.
 • Fumus boni iuris tarkoittaa, että on olemassa rikoksen todennäköisyys. Tämä tarkoittaa, että jonkun syyttämiseen rikoksesta on tarpeeksi todisteita; oletettu syyllinen. Nämä perusteet on aina tulkittava syytteiden suhteellisuudesta, joilta edelleen puuttuu päätöslauselma. Tämä johtuu siitä, että suhteettomat tai kohtuuttomat toimenpiteet saattavat vahingoittaa yksilöiden oikeuksia, tehden ennalta varautumisen periaatteesta kielteisesti vaikuttavan.

Ennalta varautumisen periaatteen pääominaisuudet

Some figure

Ennalta varautumisen periaatteella on seuraavat ominaisuudet:

 • Sovittelu. Tämä on oikeutettu vain suhteessa ensisijaiseen prosessiin, johon se takaa tuloksen.
 • Provisionaalisuus. Ennalta varautumisen periaatteen ei ole tarkoitus olla lopullinen. Sen sijaan se katoaa, kun se ei ole enää prosessille välttämätön.
 • Väliaikaisuus. Tämän kestolla on lopullinen päivämäärä. Tottakai on olemassa poikkeuksia, jos se vaikuttaa perusteellisiin oikeuksiin.
 • Vaihtelevuus. Ennalta varautuva keskiarvo on helposti muutettavissa, kun sen hyväksymiseen johtanut tilanne muuttuu.
 • Toimivaltuudet. Ennalta varautumisen periaatetta voidaan soveltaa vain oikeudessa. Tämä tarkoittaa, että vain tuomari voi päättää sen soveltamisesta, sillä monet ennalta varautumisen periaatteet vaikuttavat perusteellisiin oikeuksiin.

Varotoimenpiteet

Kaksi eri varotoimenpidettä ovat ennalta varautumisen periaate ja ennalta varautuva lähestymistapa. Nämä taas jakautuvat edelleen pakottavaan ja kieltävään periaatteeseen.

Pakottava

Ennalta varautuva periaate takaa laillisen prosessin tehokkuuden. Sitä sovelletaan tutkinnassa olevaan henkilöön tai henkilöihin, ja jopa vain epäiltyihin, joiden väitetään suorittaneen in flagrante delicto (rikollinen saatu kiinni itse teossa).

Mainittakoon etenkin vangitseminen ensisijaisena ennalta varautumisen periaatteena. Tässä henkilöltä riistetään vapaus sillä tarkoituksella, että hän olisi helposti laillisen auktoriteetin saatavilla.

Täten ennalta varautuva periaate voi kehittyä toimenpiteiden aikana. Tämä on kaikista ylivertaisin laillisten tarkoitusten kannalta. Ennalta varautuva toimenpide voidaan jakaa myös henkilökohtaiseen tai luottamukselliseen, riippuen siitä, koskeeko oikeudenkäynti henkilöä vai omaisuutta.

Tuomioistuimen virkamiehet pyrkivät takaamaan, että henkilö tai omaisuus on paikalla, kun tuomari määrää viimeisen tuomion. Henkilökohtainen ennalta varautuva periaate pyrkii takaamaan, että rikollinen on paikalla täyttääkseen saadun tuomion. Luottamuksellisuus lankeaa omaisuuteen tai omaisuuksiin, joista saattaa tulla relevantteja oikeudenkäynnin aikana; lunnaat tai takavarikointi ovat esimerkkejä tästä. On tarpeellista korostaa esitutkinnallista vangitsemista ja ehdollista vankeusrangaistusta kahtena tärkeimpänä henkilökohtaisena ennalta varautuvana toimenpiteenä.

Lopuksi, ehkäisevä periaate pyrkii välttämään rikkomusta tai toistettua rikkomusta. Näiden tarkoitukset ovat varmistaa sosiaalinen hallinta ja turvallisuus. Nämä ovat melko yleisiä nykypäivänä.

Kieltävä

Verrattuna edelliseen, kieltävä ennalta varautuva periaate rajoittaa tiettyjä oikeuksia. Tietyissä tapauksissa nämä ovat osa ennalta varautuvia toimenpiteitä. Tämä johtuu siitä, että ne luovat vaihtoehtoisen tarjouksen esitutkinnalliselle vankeudelle. Tämän tarkoitus on myös suojella uhreja laillisen menettelyn aikana.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Montero Aroca, J., Gómez Colomer, J.L., Barona Vilar, S., Esparza Leibar, I., Etxebarría Guridi, J.F., Derecho Jurisdiccional Penal III, Tirant Manuales.
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal, LECRIM, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036
 • Artículos 489 a 501 LECRIM, Capítulo II, de la detención.
 • David Ortega Gutiérrez, Profesor Titular. Universidad Rey Juan Carlos. Diciembre 2003. Sinopsis artículo 24 CE, http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=24&tipo=2

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.