Strateginen lyhytpsykoterapia

Strateginen lyhytpsykoterapia on herättänyt monien asiantuntijoiden huomion. Se nähdään edullisena ja tehokkaana hoitovaihtoehtona.
Strateginen lyhytpsykoterapia
Gorka Jiménez Pajares

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Gorka Jiménez Pajares.

Viimeisin päivitys: 22 kesäkuuta, 2023

Strateginen lyhytpsykoterapia on italialaisen psykologin Giorgio Nardonen toteuttama malli. Sen tavoitteena on vastata potilaan tai asiakkaan tarpeisiin erittäin lyhyessä ajassa. Tämän saavuttaakseen terapeutti luopuu asiakkaan menneisyyden tutkimisesta ja kiinnittää huomionsa nykyhetkeen.

Strategisessa lyhytpsykoterapiassa terapeutti käyttää erityisiä tekniikoita luodakseen nopeita muutoksia ajattelussa ja käyttäytymisessä:

 • Paradoksi. Sitä käytetään haastamaan ongelman logiikka ja muuttamaan tapaa, jolla potilas näkee sen. Esimerkiksi terapeutti kehottaa potilasta yrittämään toimia päinvastoin kuin mitä hän on tehnyt tähän mennessä ratkaistakseen ongelmansa.
 • Ongelmien uudelleenmuotoilu. Terapeutti auttaa potilasta muuttamaan käsitystään ongelmasta, jotta tämä näkisi sen erilaisella, positiivisemmalla ja vähemmän uhkaavalla tavalla.
 • Yllätys. Terapeutti katkaisee potilaan ajattelu- ja käyttäytymismalleja, mikä rohkaisee joustavuutta. Hän pyrkii luomaan odottamattoman tai yllättävän tilanteen, joka saa potilaan näkemään, että on muitakin tapoja ajatella tai toimia.
 • Huomion kääntäminen pois ongelmasta. Terapeutti kääntää potilaan huomion pois itse ongelmasta ja saa hänet keskittymään ratkaisujen etsimiseen. Hän rohkaisee potilasta puhumaan tietyistä poikkeuksista tämän ongelmissa. Esimerkiksi silloin, kun niitä ei esiinny, tai kun ne ovat vähemmän voimakkaita.
 • Oireiden kuvaus. Terapeutti ehdottaa, että potilas toteuttaa tai liioittelee ongelmakäyttäytymistään tai -oireitaan tarkoituksella. Tämä tekniikka saa hänet ymmärtämään, että hän hallitsee käyttäytymistään. Se voi auttaa vähentämään oireeseen liittyvää ahdistusta.

Todellisuus

Strateginen lyhytpsykoterapia herättää pohdintoja, kuten “mikä on ‘todellisuus’?” tai “kuinka monta ‘todellisuutta’ on olemassa?”. Kun otetaan huomioon tosiasia, että ihminen on organismi, joka “rakentaa oman todellisuutensa”, tämä on yleensä subjektiivista, ainutlaatuista ja jokaiselle yksilölle ominaista. Tällaisella lähtökohdalla Nardonen malli syntyi. Siinä sanotaan, että “objektiivinen todellisuus” on Khimaira (Bartoli et al., 2023).

“Ratkaisu ei ole ongelman loppu, vaan jonkin uuden alku.”

-Giorgio Nardone-

Lyhytpsykoterapia.
Toisin kuin muut hoitomenetelmät, strateginen lyhytpsykoterapia ei keskity ongelman alkuperään, vaan sen vaikutukseen nykyhetkeen.

Strateginen lyhytpsykoterapia

Tämä terapia syntyi kuuluisan Mental Research Instituten (Palo Alto, Kalifornia, USA), systeemisen psykoterapian kehdon, kehityksen ansiosta. Se on nykyhetkeen perustuva ratkaisukeskeinen lähestymistapa, jossa huomioidaan potilaan alkuperä.

Erilaisten strategioiden avulla terapeutti pyrkii katkaisemaan noidankehän, johon potilas on ajautunut. Meillä on nimittäin usein taipumus yrittää korjata ongelmia samanlaisilla menetelmillä, mutta epäonnistumme, joten strategisen lyhytterapian tavoitteena on edistää vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka voivat muokata sitä, mitä Giorgio Nardone kutsuu reaktiiviseksi havaintojärjestelmäksi.

Selitämme sen myöhemmin, mutta mainittakoon, että se saavutetaan ohjeilla, metaforisilla viesteillä, hypnoottisilla tekniikoilla ja strategisilla keskusteluilla (Bartoli et al., 2023).

“Strategisen lyhytterapian vahvuus ei piile ongelmissa, vaan ratkaisuissa.”

-Giorgio Nardone-

Ratkaisujen rakentaminen ongelmien lieventämiseksi

Kun on todettu, että “jokainen henkilö rakentaa oman todellisuutensa”, voidaan myös päätellä, että ongelmien ilmaantuessa yksilö pystyy rakentamaan “omaa vankilaansa”. Giorgio Nardonen mukaan tärkeintä on löytää lukuisia ratkaisuja yhteen ongelmaan, eli laajentaa mahdollisten vastausten valikoimaa.

Yleensä potilas, joka kärsii ahdistuneisuudesta, masennuksesta tai mistä tahansa kliinisestä kokonaisuudesta, on yrittänyt ratkaista tilansa monin eri tavoin. Kaikki nämä yritykset ovat kuitenkin epäonnistuneet. Strategisessa lyhytpsykoterapiassa tavoitteena on tarjota erilainen näkökulma, joka mahdollistaa potilaan tähän mennessä tekemien tehottomien ratkaisuyritysten noidankehän “katkaisun” (Bartoli et al., 2023).

Terapeutti ja potilas tutkivat ongelman tunnistamisen jälkeen, miten se toimii tämän jokapäiväisessä elämässä. Lähestymistapa keskittyy elementteihin, jotka ylläpitävät ongelmaa. Ne voivat olla samoja kuin alkuperäiset syyt tai olla todella erilaisia.

Keskittymällä kliinisen häiriön ratkaisemiseen sen alkuperän sijaan, hoitoon käytetty aika lyhenee eksponentiaalisesti. Giorgio Nardone väittää, ettei potilaalle ole juurikaan hyötyä siitä, että terapeutti keskittyy häiriön “objektiivisiin kliinisiin piirteisiin”. Sen sijaan terapeutti keskittyy mieluummin “ongelmaan sen ratkaisun perusteella” (Bartoli et al., 2023).

Tätä varten hän käyttää strategisia keskusteluja ja kognitiivisia uudelleenjärjestelyjä. Hän saattaa kysyä strategisia kysymyksiä, kuten: “Ovatko mielessäsi tulevat ajatukset aina samoja vai erilaisia?”. Hän voi myös tehdä ehdotuksia, kuten “Katso illalla peiliin ja kysy itseltäsi: “Haluanko lopettaa tällaisen tunteen vai pidänkö mieluummin yllä vihaa?”.

“Ongelma itse ei ole ‘ongelma’, vaan se, kuinka reagoimme siihen.”

-Giorgio Nardone-

Strategiat muutoksiin

Vaikka perinteiset terapeutit olettavat, että heillä on “tieteellistä ja objektiivista tietoa” opettaakseen potilasta, tässä terapiassa potilas on ainoa itsensä asiantuntija. Tämä johtuu siitä, että hän on oman, ainutlaatuisen elämänsä rakentaja.

Tämä rakennusprosessi pyörii myös terapeutin ja potilaan kohtaamisen ympärillä. Kun terapeutti tietää enemmän potilaasta, hän myös “rakentaa” tästä tietoa. Ongelman todellisuuden “yhteisrakentamisen” seurauksena potilaan ja terapeutin välille syntyy ratkaisuja, jotka olivat aiemmin piilossa. Paljastuu polkuja, joita ei ennen nähty.

Nardone väittää, että tieto, joka terapeutilla on potilaasta, on vain “likiarvo todellisuudesta”. Tästä syystä terapeuttisessa työssä keskitytään käytännön asioihin teoreettisten näkökohtien sijaan. Toisin sanoen se keskittyy ongelman ratkaisemiseen sen jälkeen, kun se tarkkailee sen toimintaa ja miettii yhdessä potilaan kanssa, miten se voisi toimia paremmin. Tavoitteena on tarjota potilaalle hyvinvointia (Nardone, 2010).

“Muutos on mahdollista, kun sinulla on selkeät tavoitteet ja toimit strategisesti.”

-Giorgio Nardone-

Psykologinen tuki trauman jälkeisessä prosessissa.
Potilas ja terapeutti keskustelevat ratkaisuista, jotka eivät aiemmin olleet ilmeisiä.

Reaktiivinen havaintojärjestelmä

Tästä terapiasta puuttuu teoria, joka selittäisi, miksi tiettyjä kliinisiä häiriöitä syntyy, ja se käyttää “reaktiivista havainnointijärjestelmää”, tapaa luokitella ongelma. Se koostuu oireiden luokittelusta niiden mahdollisten ratkaisujen perusteella, ei niiden alkuperän perusteella.

Diagnoosi vastaa kysymyksiin, kuten: “Miksi sinulla on tämä ongelma?”, “Kuinka se toimii?”, “Mikä pitää sen käynnissä?”, “Mitä ratkaisuja olet kokeillut?”, tai: “Ovatko ratkaisut toimineet?”. Käytännössä se kuvaa ongelmaa “funktiona ja ratkaisuna”.

Siksi reaktiivinen havaintojärjestelmä on tapa ymmärtää potilaan ongelma sen reaktion perusteella, jonka hän esittelee itselleen, kohteista, joiden kanssa hän on päivittäin vuorovaikutuksessa, ja uskomuksista, joita hänellä on maailmasta yleisesti. (Watzlawick, 2012). Terapeutti pyrkii lisäämään potilaan tietoisuutta “miten” ratkaista ongelma sen sijaan, että keskityttäisiin siihen “miksi” ongelma alun perin syntyi.

“Strateginen lyhytpsykoterapia ei etsi totuutta, vaan hyödyllisyyttä.”

-Giorgio Nardone-

Giorgio Nardonen mallin tehokkuus

Giorgio Nardonen terapia on osoittanut tehonsa. Onnistuneiden ratkaisujen prosenttiosuudet vaihtelevat kuitenkin hoidetun kliinisen kokonaisuuden mukaan (Nardone et al., 2004, 2017, 2018). Esimerkiksi:

 • Pakko-oireisen häiriön tapauksessa se on 89-prosenttisesti tehokas.
 • Seksuaalisia toimintahäiriöitä on hoidettu positiivisesti 91 prosentissa tapauksista.
 • Se on 95-prosenttisesti tehokas fobioiden ja ahdistuneisuushäiriöiden ratkaisemisessa.
 • 83 prosenttia masennuksesta tai syömishäiriöistä kärsivistä henkilöistä hyötyy terapiasta.

Nämä prosenttiosuudet viittaavat interventioihin, joissa ei käytetä psykotrooppisia lääkkeitä. Siksi se voisi olla jopa tehokkaampi kuin perinteinen kognitiivinen käyttäytymisterapia interventiossa edellä mainituissa kliinisissä kokonaisuuksissa (Bartoli et al., 2023).

Kuten huomaat, tällä terapialla on potentiaalia lievittää inhimillistä kärsimystä nopeasti. Siinä keskitytään ongelman syyhyn ja ratkaisuun sen alkuperän sijaan. Ensimmäisestä istunnosta lähtien terapeutti ja asiakas työskentelevät kovasti ratkaistakseen sen mahdollisimman nopeasti.

“Strateginen lyhytpsykoterapia osoittautuu varteenotettavaksi vaihtoehdoksi, kun otetaan huomioon sen merkitys kliinisen ja kansanterveyden tasolla.”

-Stefano Bartoli-


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Bartoli, S., y de la Cruz, R. (2023). Epistemología, historia y fundamentos de la Terapia Breve Estratégica. El Modelo de Giorgio Nardone. Papeles del Psicólogo, 44(1), 36-44. https://doi.org/10.23923/pap.psicol.3009
 • De la Cruz Gil, R. (2022). El modelo de Psicoterapia Breve Estratégica de Giorgio Nardone. Ciencia y Psique, 1(1), 67-80.
 • Nardone, G., y Portelli, C. (2017). Conocer a través del cambio: La evolución de la terapia breve estratégica. Herder.
 • Nardone, G., y Watzlawick, P. (2004). Brief Strategic Therapy. Philosophy, techniques, and research. Rowman & Littlefield Publishers Inc.
 • Nardone, G., y Balbi, E. (2018). Surcar el mar a espaldas del cielo: lecciones sobre el cambio terapéutico y las lógicas no ordinarias. Herder
 • Nardone, G. (2003). Más allá del miedo. Paidós.
 • Nardone, G. (2010). Problem-solving estratégico: El arte de encontrar soluciones a problemas irresolubles. Herder
 • Watzlawick, P. (2012). El lenguaje del cambio: nueva técnica de la comunicación terapéutica. Herder Editorial.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.