Logo image
Logo image

Sulkeutunut ja ahdistunut, mutta silti toimintakykyinen – oletko se sinä?

5 minuuttia
Sulkeutunut ja ahdistunut, mutta silti toimintakykyinen – oletko se sinä?
Viimeisin päivitys: 27 lokakuuta, 2022

Oletko sulkeutunut ja ahdistunut, mutta silti täysin toimintakykyinen? Et ole yksin, sillä tämä on paljon yleisempää kuin mitä uskoisitkaan. Täysi toimintakyky voi peittää alleen ahdistuksen tunteen. Vaikka henkilö vaikuttaa ulkoa päin aina ihailtavan tyyneltä ja rauhalliselta, hänen mielensä voi olla täynnä ratkaisemattomia asioita, ylenpalttisia huolenaiheita, pakonomaista asioiden välttelyä tai täydellisyyden tavoittelua.

Sulkeutuneisuudesta on kirjoitettu paljon. Olemme nyt useiden vuosien ajan olleet todistamassa sulkeutuneiden ihmisten “hiljaista” heräämistä, jonka seurauksena introvertit ihmiset alkavat vähitellen löytää oman paikkansa tässä maailmassa. Emme voi jättää huomioimatta sitä tosiseikkaa, että meitä ympäröivä yhteiskunta ja erityisesti yrityselämä, koulu tai yliopisto suhtautuu myönteisemmin ihmisiin, jotka ovat luonteeltaan avoimia, sosiaalisia ja mikä olennaisinta – ulospäin suuntautuneita.

Sulkeutunut ja ahdistunut, mutta silti täysin toimintakykyinen: tämä on oireyhtymä, joka esiintyy suurella osalla ihmisiä. Siihen liittyy piilevää ahdistuneisuutta, joka pysyy hyvin peitossa ja jota on vaikea kitkeä pois.

Amerikkalaisen Susan Cainin teos Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking painottaa niitä luonteenpiirteitä, jotka ovat tyypillisiä sulkeutuneille henkilöille. Niitä ovat luovuus, empatia, harkintakyky ja kyky ratkaista konflikteja. Nämä ominaisuudet voivat nostaa introvertit henkilöt muiden ihailemaan asemaan. Ne myös antavat heille itselleen voimaa jaksaa päivittäisissä tehtävissään.

Tämän vuoksi on tärkeää tunnistaa näiden ominaisuuksien arvo, vahvuudet ja niiden luomat mahdollisuudet. On kuitenkin myös olennaista tuntea näiden ominaisuuksien monitahoisempi ja usein heikentävä puoli. Kaikki meistä ovat persoonallisuudestamme riippumatta jonain päivänä enemmän tai vähemmän alttiita jonkinlaiselle ahdistuneisuudelle. Introvertit ihmiset ovat kuitenkin erityisen taitavia omaksumaan hyvin erityisen ja piilottelevan käyttäytymismallin ahdistusta kohtaan. Tämän vuoksi meidän pitäisi tietää siitä enemmän.

Some figure

Mitä tarkoittaa olla sulkeutunut ja ahdistunut, mutta silti täysin toimintakykyinen?

Meillä on tapana uskoa, että suurimmat aarteet löytyvät syvimmistä paikoista. Kuten kaikki tiedämme, kuiluissa ja syvänteissä on alati pimeää ja niiden ilmapiiriin liittyy tietynlaista uhkaavuutta. Pimeydessä elämisellä on omat etunsa, mutta toisaalta myös omat vaaransa ja riskinsä.

Ennen kuin määrittelemme sen, mitä tarkoittaa olla sulkeutunut ja ahdistunut, mutta silti täysin toimintakykyinen, paneudumme siihen sisältyviin käsitteisiin. Sisäänpäin kääntyneisyys ja ulospäin suuntautuneisuus muodostavat jatkumon. Tämä tarkoittaa sitä, että me kaikki sijoitumme johonkin kohtaan tällä akselilla. On tavallista, että myös näiden ominaisuuksien ääripäihin liittyy yleensä joitakin piirteitä, joiden seurauksena on vaikea nauttia elämästä täysipainoisesti, olla tehokas ja tuottelias sekä huolehtia omista ihmissuhteistaan.

Sulkeutuneet ja ahdistuneet henkilöt eivät ole tämän jatkumon ääripäässä, mutta he ovat lähellä sitä. Tämä tarkoittaa sitä, että he elävät yleensä ottaen tavallista elämää, pitävät huolta velvollisuuksistaan sekä ovat aktiivisia työssään ja ihmissuhteissaan. Näiden henkilöiden täysi toimintakyky näkyy varsinkin heidän työssään ja ihmissuhteissaan. Heidän persoonansa kätkee kuitenkin sisälleen selvittämättömiä solmuja ja monimutkaisen emotionaalisen labyrintin, josta he eivät löydä ulospääsyä. Tämän vuoksi heitä vaivaavat erilaiset pelot, henkinen epävarmuus, itsekritiikki ja huolestuneisuus.

Seuraavaksi perehdymme siihen, mitä ominaisuuksia sulkeutunut ja ahdistunut, mutta silti täysin toimintakykyinen persoonallisuus kätkee taakseen.

Heillä on jatkuva tarve puolustella itseään ulkomaailmaa vastaan

Sulkeutuneet ja ahdistuneet, mutta silti täysin toimintakykyiset henkilöt ovat jatkuvasti valppaina ja heille on tyypillistä puolusteleva asenne muita kohtaan.

Sulkeutuneilla ja ahdistuneilla, mutta silti täysin toimintakykyisillä henkilöillä on jatkuvasti mielessään jotakin, joka huolestuttaa, uhkaa tai häiritsee heitä. Heidän mielensä ei ole sen vuoksi koskaan täysin rauhallinen. Syynä tähän saattaa olla jokin sovittu tapaaminen, haastattelu tai keskeneräinen projekti. Ne ovat tapahtumia, jotka pakottavat heidät jättämään oman mukavuusalueensa ja aiheuttavat heille suuren määrän ahdistusta.

He pelkäävät, mutta teeskentelevät olevansa itsevarmoja

Kuriositeettina on mainittava se, että sulkeutuneille ja ahdistuneille, mutta silti täysin toimintakykyisille henkilöille on ominaista se, että he hukkaavat harvoin konseptejaan. He vaikuttavat ulkoisesti tasapainoisilta, rauhallisilta ja hallituilta. Nämä kaikki ovat piirteitä, jotka muut ihmiset havaitsevat huomaamatta sitä, että niiden taakse kätkeytyy jotakin aivan muuta. Tosiasiassa tällaiset henkilöt kamppailevat jatkuvassa pelon ja epävarmuuden ristitulessa.

Sulkeutuneiden ja ahdistuneiden henkilöiden jatkuva pyrkimys tasapainon ylläpitämiseen on heille henkisesti uuvuttavaa. Sen vuoksi heidän sisäinen maailmansa on täynnä ristiriitaisuuksia. Siihen liittyy tarve piilottaa heidän kokemansa pelko päivittäin ja käyttää suojautumiseen eräänlaista panssaria, jonka kantaminen käy päivä päivältä yhä raskaammaksi.

Some figure

He näkevät maailman eri tavoin kuin muut, ja tuntevat itsensä yksinäisiksi

Introvertit henkilöt tarvitsevat muita ihmisiä rennomman ilmapiirin, jotta he voisivat tuntea olonsa paremmaksi. Se on tarpeen, jotta he voisivat käyttää omia taipumuksiaan ja omia kykyjään täysimääräisesti, työskennellä täysipainoisemmin ja jotta he pystyisivät kohtaamaan oman sisäisen maailmansa. Jotkut viihtyvät paremmin omissa oloissaan kun taas toiset kokevat yksinäisyyden eri tavalla.

Sulkeutuneet ja ahdistuneet, mutta silti täysin toimintakykyiset henkilöt tuntevat olevansa turhautuneita siitä syystä, että heitä ei ymmärretä. He ovat myös vihaisia siitä, että toiset eivät huomaa heidän tarpeitaan tai sisäistä heidän tapaansa kokea ja tuntea asioita.

Heidän mielestään kaiken on oltava täydellistä

Henkilöt, jotka ovat sulkeutuneita ja ahdistuneita, mutta silti täysin toimintakykyisiä, pyrkivät tavoittelemaan täydellisyyttä. Tällaiset henkilöt ovat luonteeltaan vaativia ja itsenäisiä. Perfektionismi tarjoaa heille oman elämän hallinnan tunteen. Kun jokin asia on heidän hallinnassaan, se tuottaa heille positiivisia palkkioita. Tämän kaltainen ajattelu aiheuttaa kuitenkin jatkuvaa ja ehtymätöntä kärsimystä sulkeutuneille ja ahdistuneille henkilöille.

Katso myös: Psykosomaattiset sairaudet

Kivut, tikit, uupumus ja hermostuneisuus

Introverttien henkilöiden salaama ahdistus ilmenee usein eri tavoin. He kärsivät yleisesti psykosomaattisista oireista, kuten iho-ongelmista, ruoansulatusongelmista, migreenistä, lihaskivuista ja hermostuneisuudesta. Ne ovat heidän kehonsa keinoja ilmaista heidän kokemansa sisäinen ahdistus. Heitä rasittaa myös jatkuva huolehtiminen asioista ja heidän välttämättömäksi kokemansa tarve puolustautua maailmaa kohtaan, jota he eivät pysty hallitsemaan.

Tälle persoonallisuustyypille leimaa antava piirre on myös se, miten nämä ihmiset ilmaisevat itseään. He puhuvat usein hermostuneesti ja kiirehtien tavalla, joka tempaa muut mukaansa. Tämä antaa muille sen vaikutelman, että he ovat ulospäin suuntautuneita, vaikka asian laita ei ole todellisuudessa näin. Se on vain merkki siitä, että heidän sisäinen ahdistuksensa on monitahoinen kimppu toisiinsa kietoutuneita ongelmia.

Some figure

Jos tunnistat itsesi näistä ominaisuuksista ja persoonallisuuden piirteistä, sinun on parasta hakeutua ammattilaisen hoitoon. Sulkeutuneisuus ja ahdistuneisuus, johon liittyy täysi toimintakyky, on yleensä krooninen ongelma. Voimme elää tämän vaivan kanssa useita vuosia kunnes siitä ilmenee seurauksia. Näitä seurauksia ovat psykosomaattiset sairaudet ja muut psykologiset häiriöt, jotka ovat edellisiä vakavampia.

Sinun kannattaa ottaa ratkaiseva askel ajoissa, jotta pääsisit irti tästä ahdistuneisuuden labyrintista ja pystyisit elämään entistä tasapainoisempaa elämää.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.