Kun itsevarmuuden puute iskee: henkinen epävarmuus

24.10.2018

Elämän läpi navigoiminen henkisen epävarmuuden kanssa on raskas taakka. Kaiken epäileminen, etenkin itsensä, on suuri este henkilökohtaiselle onnellisuudelle. Elämän läpi kulkeminen pelottomasti tuntien itsevarmuuden puutetta ja ollen kykenemätön tekemään päätöksiä on kuin yrittäisi tasapainotella nuoralla samalla jonglööraten tuhansia asioita.

Tämä epävarmuus on ehkä ollut kanssamme lapsuudesta lähtien. Se voi olla onnettoman lapsuuden tulosta. Ehkä emme tunteneet oloamme suojatuksi tai turvalliseksi lapsena. Toisaalta meidän epävarmuus saattoi syntyä spektrin vastakkaisella puolella. Ehkä vanhempamme ylisuojelivat meitä ollessamme nuoria, mikä sai meidät tuntemaan itsemme alempiarvoisiksi ja kelpaamattomiksi. Epävarmuus voi myös syntyä meihin todella paljon vaikuttaneista traumaattisista tilanteista.

Henkinen epävarmuus on edistyksen suurin vihollinen, itsetunnon suurin muuri sekä vahvojen ihmissuhteiden rakentamisen suurin este. Jos annamme henkisen epävarmuuden iskeä mieleemme, ottaa kritiikki ja loputon itsensä epäilemisen kierre vallan. Voimme kuitenkin suojella itseämme, jotta niin ei tapahtuisi. Jos tunnemme olomme jo henkisesti epävarmoiksi, voimme alkaa rakentaa turvallisuuden tunnetta uudelleen. Sukelletaan syvemmälle.

“Epäluottamus on epävarmuuden äiti.”

-Aristofanes-

henkinen epävarmuus ja itsetunnon puute

Mitä henkinen epävarmuus on?

Henkinen epävarmuus syntyy jatkuvasta omien kykyjen, tunteiden ja toimintatapojen epäilystä. Se on jatkuvan epäilyksen tila, joka halvaannuttaa meidät. Kun olemme henkisesti epävakaita, tarvitsemme vahvistusta muilta ihmisiltä saavuttaaksemme niin sanotusti epäaidon onnellisuuden tunteen.

Emme saa unohtaa, että turvattomuus ja epävarmuus ovat osa elämää. Itse asiassa espanjalainen filosofi ja esseisti Ortega y Gasset sanoi, että radikaali epävarmuus voi millä vain hetkellä lakata olemasta. Ongelma on siinä, että emme ole aina tietoisia epävarmuuksistamme. Käytämme aikaa suunnitteluun ja järjestelyyn sekä tulevaisuuden illuusioiden luomiseen. Olemme niin varmoja, että kaikki tulee tapahtumaan tavalla, jolla odotimmekin niiden tapahtuvan. Yhtäkkiä kun kaikki hajoaa tuhansiin palasiin, meidän täytyy kerätä nuo palaset ja aloittaa uusi suunnitelma.

Pienen epävarmuuden kanssa eläminen

Tieto siitä, että kaikki voi muuttua vain sekunneissa, voi auttaa meitä elämään intensiivisemmin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että adoptoimme epävarmuuden ystäväksemme tai seuraksemme. Me ennemminkin otamme huomioon ajatuksen epävarmuudesta. Meidän täytyy olla sujut sen ajatuksen kanssa, että epävarmuus voi iskeä milloin vain. Parasta mitä voimme tehdä, on olla valmis kohtaamaan se sitten kun se tulee.

Tarkoittaako tämä sitä, että on parempi olla epävarma, eikä pitää mitään itsestäänselvyytenä? Ei, tarkoitamme vain, että on parasta vältellä elämistä täydellisessä mielikuvitusmaailmassa, jossa mikään ei mene pieleen. Liiallinen henkinen epävarmuus on vahingollista. Itsevarmuutemme valloittamisen lisäksi henkinen itsevarmuus voi levittäytyä kaikille elämämme osa-alueille. Kuinka jatkamme eteenpäin, kun emme ole varmoja mistään?

On tärkeää tietää kuinka tehdä erotus yleisen epävarmuuden ja äärimmäisen henkisen epävarmuuden välillä. Henkinen epävarmuus on paljon erityisempi tila, joka vaikuttaa meihin ja siihen kuinka arvostamme itseämme. Henkinen epävarmuus pysyy kanssamme ja saa meidät näkemään elämän täysin eri tavalla. Se estää meitä luottamasta itseemme ja se saa meidät etsimään vahvistusta muilta tunteaksemme olomme hyväksi.

Millaisia piirteitä henkisesti epävarmoilla ihmisillä on?

Jotta ymmärtäisimme paremmin henkisen epävarmuuden maailmaa ja sitä kuinka se vaikuttaa meihin, on tärkeää tietää mitä epävarmana ihmisenä oleminen tarkoittaa. Tässä joitakin yleisimpiä piirteitä, joita henkisesti epävarmoilla ihmisillä on:

 • Muiden ihmisten kritiikin, tuomitsemisen ja arvostelun pelko.
 • Jatkuva tarve näyttää saavutuksiaan ja saada ylistystä tunteakseen kelpaavansa ja olevansa kykeneväinen.
 • Taipumus olla perfektionisti ja kilpailuhenkinen.
 • Yleensä puolustava asenne.
 • Alhainen itsetunto.
 • Yritys levittää epäilystä ja epävarmuutta muihin ihmisiin.
 • Epäaidon vaatimattomuuden säännöllinen käyttö.
 • Suuri epäluottamus itseään kohtaan.

“Epäluottamus on heikkouden merkki.”

-Indira Gandhi-

heikko itsetunto

Henkisesti epävarman ihmisen mieli

Epävarmojen ihmisten on taipumus toimia ja ajatella kuin he olisivat jatkuvasti taistelemassa sisällissodassa. Tuo sota on taistelua heidän tarpeensa kanssa erottua joukosta ja todistaa muille olevansa kelvollisia sekä heidän kyvyttömyyden ja hyödyttömyyden välillä. Vakavimmissa tapauksissa, kun henkisesti epävarma ihminen tuntee että kukaan ei arvosta häntä, hänestä tulee näkymätön itselleen.

Itävaltalainen psykoanalysti Alfred Adler esitti konseptin alemmuuskompleksista kuvaillakseen tällaisia ihmisiä. Hän vakuutti, että epävarmat ihmiset ylläpitävät jatkuvaa kamppailuaan paremmuudesta. Tämä paremmuuden tarve voi vaikuttaa negatiivisesti heidän ihmissuhteisiinsa. Heidän onneton olonsa tekee myös muut onnettomiksi. Lisäksi Adler luokitteli tällaisen käytöksen neuroosille tyypilliseksi.

Kaikkia epävarmoja ihmisiä ei kuitenkaan luokitella tällä tavalla. Kaikki riippuu siitä kuinka vähän he luottavat omiin kykyihinsä ja saavutuksiinsa.

Henkisen epävarmuuden hallintakeinot

Jatkuvasta itsensä epäilemisestä ja meitä hallitsevasta epävarmuudesta on mahdollista päästä eroon. On tärkeää tietää, että meidän täytyy tehdä töitä sen eteen. Jos olemme kuitenkin tottuneet aliarvioimaan itsemme, vie tämä prosessi hieman aikaa.

Itseemme uskominen on yksi vahvoista tukipilareista, jonka voimme rakentaa välttyäksemme putoamasta takaisin henkisen epävarmuuden koloon. Epämukavuuden väistämiseksi ja uusiutumiseksi meidän täytyy tehdä päivittäin töitä parantumisprosessin eteen. Meidän täytyy ottaa muutama asia huomioon, jotta voimme parantua:

 • Vältä vertailua.
 • Hyväksy sekä heikkoutesi että vahvuutesi.
 • Älä käännä kritiikkiä joksikin henkilökohtaiseksi.
 • Paranna menneisyyden haavat. Ne synnyttävät huolen ja jatkuvan epäilyksen siemenen.
 • Kehitä huumorintajuasi.
 • Älä etsi muiden hyväksyntää.
 • Arvosta jokaista askelta, jonka otat kohti oikeaa suuntaa.
 • Luovu uskomuksesta olla täydellinen.
 • Hallitse sisäistä dialogiasi.

Nyt olet tutustunut polkuun. Miksi et aloittaisi omaa matkaasi? Itsemme arvostaminen on yksi kauneimmista lahjoista, jonka voimme antaa. Itseemme ja kykyihimme luottaminen saa aikaan valtavan henkilökohtaisen kasvun.