Logo image
Logo image

5 persoonallisuustyyppiä Erich Frommin mukaan

4 minuuttia
5 persoonallisuustyyppiä Erich Frommin mukaan
Kirjoittanut Valeria Sabater
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Erich Frommin viisi persoonallisuustyyppiä perustuvat tuottavuuden periaatteeseen. Tämän kuuluisan psykoanalyytikon mukaan vain yksi näistä persoonallisuustyypeistä kykenee investoimaan omaan vapauteensa. Vain yksi näistä viidestä kykenee valloittamaan oman emotionaalisen ja henkilökohtaisen itsenäisyytensä. Muut persoonallisuustyypit edustavat enemmän itsekästä, materialistista ja tuottamatonta osaa yhteiskunnasta.

Persoonallisuudesta on olemassa runsaasti eri teorioita. Meillä on mm. Carl Jungin teoriat, Carl Rogersin, Cattellin, Eysenkin, sekä Costan ja McCraen teoriat. Voimme myös huomata tietynlaista ristiriitaisuutta kaikissa näissä teorioissa. Tarkoittaako tämä sitä, että käyttäytymistieteet eivät ole kyenneet olemaan samaa mieltä siitä, kuinka määritellä ihmisen persoonallisuuden luonne ja ominaisuudet?

”Itsekkäät ihmiset eivät kykene rakastamaan muita, eivätkä he kykene rakastamaan itseään.”

-Erich Fromm-

Jokainen trendi, koulukunta ja kirjailija painottaa heidän omaa määritelmäänsä persoonallisuudesta heidän omien teoreettisten malliensa mukaisesti. Erich Frommin kehittämä typologia sai alkunsa mielenkiintoisesta humanistiseen filosofiaan perustuvasta lähestymistavasta joka tekee siitä aidosti hyödyllisen vielä meidänkin aikanamme.

Jos on olemassa yksi asia johon tämä sosiaalipsykologi todella uskoi, niin se on ihmisen vankka vastuu saavuttaa todellinen autonomia, sekä omaan itsenäisyyteen investoiminen samalla muiden itsenäisyyttä kunnioittaen. Tämän saavuttaminen, Erich Frommin mukaan, on synonyymi tuottavuudelle.

Some figure

Persoonallisuustyypit Erich Frommin mukaan

Erich Frommin teoriat persoonallisuudesta perustuvat kahteen ensisijaiseen tarpeeseen: vapauden tarpeeseen, kuten me jo tiedämme, sekä tarpeeseen kuulua johonkin. Ja kun me luemme hänen teoksiaan, on aina yksi asia johon me kiinnitämme huomiota. Se on se tosiasia että Frommilla, neo-Freudilaisella psykoanalyytikolla, oli negatiivisia näkemyksiä ihmisestä. Hänen mielestään Freud oli liian passiivinen ja oman konsumerismin tarpeensa motivoima.

Täten hän työssään kehottaa meitä edistymään henkilökohtaisen kehityksemme tiellä. Hän sanoo, että meidän olisi asetettava sivuun ulkoisten tekijöiden riippuvuus; materian, menestyksen tarpeen ja tunnustuksen riippuvuus, ja yksinkertaisesti investoitava sellaisiin asioihin kuten rakkaus, kunnioitus, luovuus ja nöyryys.

Ihmisluonne ja -persoonallisuus ovat syvään juurtuneita ja niitä on vaikea muuttaa. Ja silti Fromm vakuuttaa, että olisi tarpeeksi jos me olisimme vain hieman enemmän tietoisia meidän taipumuksistamme ja asenteistamme. Olisi tarpeeksi, jos me voisimme kyetä sitoutumaan itsemme muuttamiseen. Tarkastelkaamme seuraavaksi, mitä nämä viisi Erich Frommin persoonallisuustyyppiä ovat:

1. Vastaanottavainen persoonallisuus

Vastaanottavaiselle persoonallisuudelle on ominaista jatkuva tarve saada hyväksyntää ja tunnustusta muilta. Tämän persoonallisuuden kaikkein huomiota herättävin piirre on se, että tällaisen ihmisen saamaa tukea ei tavallisesti anneta takaisin. Hän ei näe vaivaa muiden ihmisten eteen eikä pyri antamaan apua samalla mitalla kuin mitä itse saa.

Tälle persoonallisuudelle on myös ominaista heikot sosiaaliset taidot, vaikeudet tehdä päätöksiä ja oman potentiaalin selkeä aliarviointi.

2. Hyödyntäjä

Näistä viidestä persoonallisuustyypistä Erich Fromm uskoo tämän olevan kaikkein yleisin. Se viittaa niihin ihmisiin, jotka luovat parisuhteita ja yhteyksiä muihin puhtaasti oman edun takia. He haluavat vain hyötyä itse, ja Fromm itse kutsui tätä ”kaupalliseksi eduksi.”

Tämä hyväksikäyttävä persoonallisuustyyppi on valmiina valehtelemaan ja manipuloimaan saadakseen haluamansa, ja tällainen ihminen menestyy toisen henkilön hyväksikäyttämisessä keskittämällä mielenkiintonsa heihin, jotka kärsivät alhaisesta itsetunnosta.

Some figure

3. Hamstraaja

Kerääjän tai hamstraajan persoonallisuustyyppi viittaa henkilöihin, joiden tavoitteena on vaalia materiaa. Heidän ainoa halunsa, jonka he kuvailevat tarpeena, on omistaa ja kerätä lisää ja lisää eri asioita.

Mitä enemmän heillä on, sitä varmemmaksi he itsensä tuntevat. He tuntevat itsensä vahvemmiksi, ja he uskovat saavuttaneensa suuremman henkilökohtaisen tyydytyksen. On kuitenkin huomioitava, että tämä epäterve tarrautuminen materialistisiin asioihin ei voi koskaan tyydyttää heitä. Heiltä puuttuu aina jotain. Heidän onnellisuutensa ei ole koskaan täydellistä. Kun markkinoille tulee uusia tuotteita, heidän ensimmäinen ajatuksensa on että heidän on saatava nuo tuotteet.

”Vain henkilö joka uskoo itseensä, kykenee uskomaan muihin.”

-Erich Fromm-

4. Markkinointityyppi

Kaikkien näiden persoonallisuustyyppien joukosta Erich Fromm on sitä mieltä, että tämä on kaikkein yleisin työympäristössä, ja myöskin ilmeisestä syystä. Tähän persoonallisuustyyppiin kuuluvat ihmiset luovat suihteita muihin ihmisiin ylläpitääkseen taloudellista hyötyä. Nämä ovat kontakteja, jotka perustuvat selviin taloudellisiin tai kaupallisiin tavoitteisiin.

Se mikä aluksi saattaa vaikuttaa melko tavalliselta tai odotetulta, itse asiassa vahingoittaa Frommin puolustaman ihmisen vapauden horjumatonta periaatetta. Mikä on tämän syy? Nämä kaupalliset yhteydet pyrkivät luomaan eroavaisuuksia sosiaalisessa statuksessa, jossa jotkut saavuttavat arvovaltaa ja voimaa, kun muut taas ovat nöyristeleviä näille muille.

5. Tuottava persoonallisuustyyppi

Tähän asti me olemme käsitelleet persoonallisuustyyppejä, jotka Erich Frommin mukaan edustavat kaikkea sitä mikä on ”tuottamatonta”. Ihmisiä, jotka eivät investoi heidän omaan henkilökohtaiseen vapauteensa ja autonomiaansa, ja vielä vähemmän muiden vapauteen ja autonomiaan. Mutta kaikkea ei ole kuitenkaan menetetty, emmekä me aio antaa sinulle täysin pessimististä kuvaa ihmisestä. On onneksi olemassa viides persoonallisuustyyppi, jossa piilee meidän toivomme ja josta me voimme löytää henkilökohtaiset tavoitteemme.

  • Tuottavaa persoonallisuustyyppiä edustava henkilö kanavoi kaikki hänen ponnistuksensa ja mielenkiintonsa siihen henkilöön, joka on omistautunut muille. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Pohjimmiltaan he ovat yksilöitä, jotka kykenevät rakentamaan rakastavan, rikastuttavan ja merkityksellisen ihmissuhteen vertaistensa kanssa.
  • Lisäksi heillä on todella terveellinen lähestymistapa negatiivisten tunteiden käsittelyyn, sekä paineiden ja hallinnan yritysten suhteen, joita muut saattavat yrittää käyttää heihin.
Some figure

Lopuksi, Erich Fromm kehottaa meitä jälleen pohtimaan ajatusta siitä, jonka me olemme kohdanneet niin useasti henkilökohtaisen kehityksen alalla. Tämä ajatus osoittaa, että vain hän joka investoi omaan psykologiseen arvoonsa, itsetuntoonsa sekä itsenäisyyteensä, vain hän kykenee edistämään näitä puolia muissa ihmisissä. Vain hän kykenee asettamaan perusteet inhimillisemmälle ja toiveikkaammalle yhteiskunnalle. 

Kuten me voimme nähdä, tällä ihmisen persoonallisuuden näkökulmalla on selviä sosiaalisia osatekijöitä, jotka voivat olla todellisen motivaation lähteitä. Sen tarkoituksena on saada aikaan muutoksia jotka stimuloivat meidän henkilökohtaista kasvuamme. Pyritään laittamaan nämä käytäntöön.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.