Hyväksyntä on avain muutokseen

Hyväksyntä on avain muutokseen

Viimeisin päivitys: 23 marraskuuta, 2017

Monet vastaanotolleni tulevista ihmisistä haluavat muutosta. He kaipaavat muutosta ennen kaikkea kohtaamiinsa jatkuviin hankaluuksiin, rauhattomuuteen ja onnettomiin olosuhteisiin elämässään. Suurelta osalta heidän alkuun ilmaisemastaan vastustuksesta psykoterapiaa kohtaan on kyse pelosta hyväksyä se mitä heidän elämässään oikeastaan on meneillään. Hassua sinänsä, sillä suurin osa aidosta muutoksesta syntyy sen seurauksena, että yksilö tunnistaa sen hetkisen tilanteensa. Hyväksyntä on avain muutokseen.

Liian monet ihmiset arvostavat turhan paljon sitä, mitä he eivät ole ja liian vähän sitä, keitä he todella ovat. Osa siitä kivusta jota he kokevat syntyy tavasta, jolla he arvioivat itseään. Samaan aikaan nämä ihmiset ajattelevat, että heidän kokemansa kipu saattaa tehdä heistä yliherkkiä ja riitaisia yksilöitä.

Ne tulkinnat, joita meillä on omista tunnereaktioistamme, tuottavat meille kärsimystä ja luovat meissä sisäisiä ristiriitoja. Loppujen lopuksi me itse olemme itsetuhoisuutemme syy – tai ainakin “rikoskumppani” sen luomisessa.

Nainen lähdössä lentoon

Vastustavan asenteen valitseminen hidastaa monissa tapauksissa kehitystämme. Se estää meitä ymmärtämästä kohtaamamme kärsimyksen syitä, joilla ei ole mitään tekemistä kulloinkin kyseessä olevan laukaisevan tekijän kanssa. Ne ihmiset, jotka vastustavat muutosta, yksinkertaisesti toivovat että heidän ongelmansa vain häviäisivät itsestään. He toivovat, että ongelmat vain selvittäisivät itse itsensä tulevaisuudessa, heidän tarvitsematta omaksua ennakoivaa asennetta. He odottavat korjausta tilanteeseen heidän tarvitsematta muuttaa niitä käyttäytymismalleja, jotka itse asiassa ovat luoneet tuon kyseisen ongelman.

“Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samoin kuin niitä luodessamme.”

– Albert Einstein –

Avain muutokseen: mielenrauha tulee sisältäsi, ei ulkoisesta maailmasta

Monet niistä asiakkaista, jotka astuvat vastaanotolleni, uskovat voivansa löytää vaikeuksiensa lähteen ulkoisista tekijöistä. Se tekee niistä vaikeita hallita. Tämän lisäksi suuri osa heidän kokemastaan epätoivon tunteesta nousee pintaan ja pysyy pinnalla sen takia, että he ovat takertuneet liikaa epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen. Tilanteeseen, jota he eivät kykene hallitsemaan.

Silloin kun emme kykene säätelemään omia tunnetilojamme, meidän on helppo sälyttää syy omasta levottomuuden tunteestamme toisten niskaan. Kun keskittymme toisiin, me itse asiassa annamme omien tunteidemme hallinnan heidän käsiinsä.

Pyöräilevä nainen

Periaatteessa kukaan ei haluaisi tietoisesti ja vapaaehtoisesti antaa omien tunteidensa hallintaa jollekulle toiselle. Me kuitenkin murennumme joka kerta, kun joku ei vastaa meidän asettamiamme odotuksia heitä kohtaan. Paineen ja turhautumisen käsittelyn opettaminen ihmisille on perustavanlaatuinen näkökulma yksilön mielen dynamiikkaa ajatellen. Tämä alkaa siitä, että asiakasta autetaan hyväksymään tilanteensa ja muistutetaan heidän kyvystään vaikuttaa siihen.

Sisäinen muutos tulee ennen ulkoista muutosta

Kun uskomuksemme joutuvat törmäyskurssille toisten ihmisten uskomusten tai olosuhteiden kanssa, jotka poikkeavat omasta näkökulmastamme, meillä on taipumus kehittää toistuvia psyykkisiä vaivoja. Tekemällä aloitteen henkilökohtaisen muutoksen suuntaan me voimme auttaa itseämme keskittymään itseemme ja vältämme uhrin rooliin jumiutumista. Sen avulla myös ehkäisemme suuttumusta ja tilanteeseen alistumista.

Aluksi totuudellisuus itseämme kohtaan saattaa tuntua kipeältä, mutta keskipitkällä aikavälillä huomaamme sen vapauttavan vaikutuksen. Se mahdollistaa totuuden kohtaamisen koskien sitä, keitä me olemme ja kuinka olemme vuorovaikutuksessa itsemme kanssa. Totta puhuen me itse olemme ainoita, jotka voivat herättää levottomuutta sisäisessä maailmassamme.

Lapsi juoksee lokkien seassa

Me itse olemme ainoita, joilla on valta satuttaa meitä. Siitä huolimatta, että olemme vapauttaneet oman mielemme, kuvitteellinen sota sisällämme aiheuttaa psyykkisten taakkojen muodostumista. Niihin kuuluvat syyllisyys, kauna, kateus, viha, rangaistus ja kostonhalu. Kaikki nämä tekijät ajavat meitä terapeutin vastaanotolle, joskus naamioituneina ristiriidoiksi toisten kanssa.

Nämä tunteet ovat seurausta siitä, että olemme tulkinneet menneitä tapahtumia ja tunteita liiallisesti ulkoisten tekijöiden kautta. Ongelmat nousevat pintaan, kun nämä menneet tilanteet ehdollistavat nykyisiä ihmissuhteitamme. Ongelmaksi ne muodostuvat silloin, kun ne estävät meitä menemästä eteenpäin. Avain muutokseen on hyväksyntä. Vain silloin kun hyväksymme menneisyyden, voimme elää nykyisyydessä.

“Älä salli niiden asioiden, joita et voi tehdä, tulla niiden tielle, jotka voit tehdä.” 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.