Taitamaton psykologi voi aiheuttaa paljon vahinkoa

Taitamaton psykologi voi aiheuttaa paljon vahinkoa

Viimeisin päivitys: 09 syyskuuta, 2017

 

Luotamme terveysalan ammattilaisiin välillä liiankin sokeasti. Kognitiivisen psykologin Daniel Goldsteinin mukaan “psykologia on mielemme ohjekirja”. Mutta mitä tapahtuisikaan ohjekirjalle, jos se joutuisi taitamattoman psykologin käsiin?

Loogisesti ajateltuna, taitamaton psykologi voi aiheuttaa huomattavaa vahinkoa asiakkaan mielelle, aivan kuin kuka tahansa terveydenalan ammattilainen. Taitamaton lääkäri, fysioterapeutti, tai muu terapeutti, voi paitsi estää tervehtymisen, suorastaan pahentaa potilaan tilaa.

Eksistentiaalinen psykologi Viktor Frankl käyttää termiä “iatrogeeninen neuroosi” viitatessaan ongelmiin, jotka juontavat juurensa psykologin taitamattomuudesta asiakkaansa suhteen. Olemmeko sitten täysin yksin tällaisissa tilanteissa? Mikäli emme ole lääkäreitä tai terapeutteja, kuinka voimme päästä voitolle heidän laiminlyöntiensä aiheuttamista ongelmista?

Kuinka taitamattoman psykologin tunnistaa?

Pystyäkseen tunnistamaan taitamattoman psykologin, on parasta tuntea ammattikunta perinpohjaisesti. Juan Armando Corbin, organisaatio- ja valmennuspsykologian ekspertti, on kehitellyt listan joka auttaa, muutamien avainkohtien avulla, tunnistamaan huonon terapeutin.

Tuntuuko kuin sinua arvosteltaisiin?

Terapeuttisi tehtävä ei ole arvostella sinua. Heidän tehtävänsä on ymmärtää, ei painostaa sinua mukautumaan heidän tahtoonsa. Heidän ei tarvitse olla kanssasi samaa mieltä, mutta heidän on oltava empaattisia. Ymmärryksen ja kunnollisten työkalujen avulla heidän on määrä auttaa sinua. Mikäli he arvostelevat sinua, he astuvat henkilökohtaiselle alueelle, joka menee heidän työnkuvansa mukaisten rajojen yli.

Surullinen nainen

Eikö hän kykene auttamaan sinua?

Eri psykologian suuntausten sisällä on monia erikoisaloja. Ammattilaiset tunnetusti käsittelevät suunnatonta määrää toisistaan eroavia tapauksia. Mikäli heiltä ei löydy tarvittavia taitoja, on parasta olla palaamatta heidän vastaanotolleen.

On psykologeja, jotka erikoistuvat miltei kaikkiin psykologisiin ongelmiin. Vaikka psykologilla olisikin laaja näkökulma moniin ongelmiin nähden, on kuitenkin yleisempää, että heidän asiantuntemuksensa on riittävä vain rajattuihin ongelmatyyppeihin.

Keskittyykö hän liikaa itseensä?

Jos terapeutti keskittyy liikaa itseensä, hän ei todennäköisesti ole kovin taitava työssään. Jotkut ammattilaiset käyttävät esimerkkejä omasta elämästään luodakseen avoimen ilmapiirin ja löytääkseen yhteisen maaperän asiakkaansa kanssa. Mikäli psykologi kuitenkin päätyy listaamaan omia saavutuksiaan ja elämäntilanteitaan, joilla ei ole mitään tekemistä asiakkaan haasteiden kanssa, hän ei välttämättä ole oikea henkilö tätä auttamaan.

Vaaliiko hän tervettä tunnetason yhteyttä?

Terapeutin tulisi tehdä asiakkaan olo mukavaksi rikkomatta psyykkisiä rajoja. Terapiasuhteeseen kuuluu luottamus, mutta suhteen tulee olla ainoastaan ammatillinen. Useimmissa psykologian suuntauksissa esimerkiksi fyysisen viehätysvoiman katsotaan haittaavan terapeuttisen intervention onnistumista.

psykologi ja asiakas

Kuunteleeko hän aktiivisesti?

Kuinka psykologi voi auttaa asiakastaan, mikäli hän ei hyödynnä aktiivisen kuuntelun taitoa? Terapian aikana, asiakkaan avautuessa ammattilaiselle, hänen tunne-elämänsä on haavoittuva ja herkkä. Siksi ammattilaisen kaikkien aistien tulisi olla valppaina. Heidän tulisi tietää, kuinka tulkita asiakkaan sanoja ja eleitä, tai ainakin omistaa huomionsa tätä tarkoitusta silmälläpitäen. Muuten heidän yhteytensä asiakkaaseen kärsii. Tämän lisäksi, he voivat jättää huomiotta tärkeitä yksityiskohtia, jotka voisivat auttaa ongelman käsittelyssä.

“Kyky olla läsnä tässä hetkessä on olennainen osa henkistä hyvinvointia.”

– Abraham Maslow –

Vaikuttaako ongelmasi hänelle tärkeältä?

Se mikä on tavanomaista yhdelle, voi olla ylitsepääsemätöntä jollekulle toiselle. Siksi ammattilaisen tulisi arvottaa kaikkia asiakkaiden ongelmia oikeassa määrin. Mikäli psykologi vähättelee ongelmien vaikutusta asiakkaaseen, hän ei pysty ymmärtämään asiakkaan oireita tarpeeksi hyvin eikä tarjoamaan oikeanlaista hoitoa.

Puhuuko hän toisista asiakkaista?

Terapeutteja sitoo täysi vaitiolovelvollisuus asiakkaidensa suhteen. He eivät saa koskaan puhua asiakkaan ongelmista toisille asiakkaille. Jos he mielestäsi antavat sinulle yksityistä tietoa muista asiakkaista, kyseessä on hoitovirhe, ja sinä voit tehdä heistä ilmoituksen.

Ymmärtääkö hän arvomaailmaasi?

Jokaisella on oma arvomaailmansa, ja on mahdollista, että omasi ei vastaa psykologisi arvomaailmaa. Tämä ei kuitenkaan anna hänelle oikeutta kyseenalaistaa omaasi. Jos psykologisi arvostelee sinua ja arvottaa omia uskomuksiaan parempina kuin sinun, hän tekee virheen. Vaikka hän ei pitäisikään tavastasi ajatella, hänen tulee silti kunnioittaa sinua.

psykologi ja potilas

Suositteleeko hän muuta asiantuntija-apua?

Joitakin ongelmia ei voida hoitaa pelkästään psykologian keinoin. Muut asiantuntijat, kuten ravitsemusterapeutit, voivat olla suurena apuna. Tai saattaa olla, ettei terapeuttisi kykene enää auttamaan sinua. Tässä tilanteessa psykologisi kuuluisi ohjata sinut toiselle asiantuntijalle. Mikäli hän ei näin tee, hän tekee hoitovirheen.

“Psykologia auttaa mittaamaan tavoitteen saavuttamisen todennäköisyyden.”

– Edward Thorndike –

Mikäli ajattelet olevasi huonon psykologin käsissä, jätä hoitosuhde välittömästi. Voit olla varma, ettei hän tee sinulle palvelusta. Pidä huoli siitä, että yllämainitut piirteet eivät kuvaa sinun psykologiasi. Valitettavasti kaikilla, jotka kutsuvat itseään terapeutiksi, ei ole oikeanlaista tietoa eikä asennetta sinun auttamiseksesi.


Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.