Logo image
Logo image

Kuinka mieli vastaa sotaan?

2 minuuttia
Kuinka mieli vastaa sotaan?
Viimeisin päivitys: 12 kesäkuuta, 2017

Voitko kuvitella eläväsi sodan keskellä? Herätä aamuisin tietäen, että tuleva päivä voi olla viimeisesi? Valitettavasti on monia ihmisiä joiden ei tarvitse tätä kuvitella. Nämä ihmiset elävät päivittäin upotettuina konfliktiin, jolla ei näy olevan loppua.

Käytämme sanaa “hankala” kuvaamaan pitkittyneitä konflikteja ja sotia, joilla ei näytä olevan ratkaisua. Sodan kestävä luonne kuluttaa ihmisiä, jotka joutuvat elämään suoraan sen kautta – joko puolueettomasta asemasta tai vastakkaisilta puolilta.

Ihmiset, jotka joutuvat elämään sodassa pitkiä aikoja, kehittävät selviytymismekanismeja, joiden avulla he vähentävät sodan vaikutuksia elämässään. Ongelmana on, että nämä mekanismit vaikeuttavat rauhan saavuttamista.

Some figure
“Mies ei ole viisas, ennen kuin hän ratkaisee ristiriidat mielen aseidensa kanssa, ei fyysisten.”
-Werner Braun-

Mikä on hankala konflikti?

Jotta konflikti olisi hankala, sen tulee täyttää seuraavat kriteerit:

  • Se on väkivaltaista. Väkivalta voi olla fyysistä, rakenteellista tai symbolista.
  • Jatkuu pitkän aikaa.
  • Keskeistä ja totaalista. Ihmisten toimeentulo on jatkuva huolenaihe, ja heidän tarpeensa täyttyvät vain, jos konflikti niin sallii.
  • Konfliktista kärsivät ihmiset kokevat turvattomuutta.
  • Ymmärretään nollasummana. Vastakkaiset osapuolet eivät täytä vastustajiensa vaatimuksia.

Mielen evoluutio sodan aikana

Ihmiset, jotka kärsivät vaikeasta konfliktista, kokevat muutoksia psyykessä. Negatiiviset kokemukset aiheuttavat sosio-psykologisen henkisen rakenteen muutoksen. Tämä rakenne koostuu kolmesta toisiinsa yhteydessä olevasta osasta:

  • Kollektiivinen muisti: tähän liittyy uskomuksia konfliktin historiasta. Uskomukset kuvaavat sodan alkamista, etenemistä, ja tärkeimpänä tapahtumia, jotka ovat tapahtuneet sen aikana. Kollektiivinen muisti sisällyttää vain sellaiset tapahtumat, joilla on edistävä syynsä. Erilaisia kollektiivisen muistin alatyyppejä ovat tunnettu muisti, virallinen muisti, omaelämäkerrallinen muisti, historiallinen muisti ja kulttuurinen muisti. Tämän tyyppinen muisti uusiutuu uutisten kautta.
  • Konfliktin “henki”: tähän liittyy uskomuksia yhteiskunnallisista ominaisuuksista ja sosiaalisen identiteetin merkityksestä. Se on organisoitu näkemys maailmasta, jonka avulla yhteiskunnan jäsenet voivat ymmärtää konfliktin, jossa he elävät ja jonka mukaan heidän käyttäytymisensä määräytyy. Tärkeimpiä uskomuksia ovat oikeutus ryhmän tavoitteille, positiiviset kuvat, uhrien nimeäminen, vastustajan laittomaksi julistaminen, isänmaallisuus ja yhtenäisyys.
  • Kollektiivinen tunneperäisyys: tällä on taipumusta ilmaista yksinomaan tunteita. Yleisimmin ilmaistut tunteet ovat pelko ja viha, mutta mukaan mahtuu myös nöyryytystä, ylpeyttä ja toivoa.
Some figure

Sotaa kotisohvalta

Tämä rakenne tarjoaa selkeän, kokonaisvaltaisen ja merkityksellisen selityksen sille, miksi konflikti alkoi, miksi se säilyi, ja miksi sitä ei ratkaista. Me, jotka katsomme sotaa turvallisilta kotisohviltamme, omaamme kuitenkin erilaisen sosiopsykologisen rakenteen.

“Paikkasi konfliktissa… Se ei suinkaan rajoitu tekemääsi päätökseen, vaan myös sen seurauksiin.”

-Luis Gabriel Carrillo Navas-

Mielipiteemme konfliktista poikkeavat sen keskellä elävien mielipiteistä, sillä meille seuraukset ovat erilaisia. On tärkeää ymmärtää rakennetta, kun arvioimme päivittäin konfliktin keskellä elävien ihmisten mielipiteitä. On myös tärkeää sisäistää, ettei ratkaisu tule olemaan helppo, jos nämä rakenteet eivät muutu.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.