Logo image
Logo image

Psykoterapian lyhyt historia

3 minuuttia
Tänään tarkastelemme psykoterapian alkuperää ja tutkimme sen kehitystä tähän päivään.
Psykoterapian lyhyt historia
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Psykoterapia on melko uusi psykologian ala. Sitä ei ollut edes olemassa kuin vasta 1800-luvun loppupuolella, kun ihmiset lakkasivat uskomasta mielisairauksien olevan yliluonnollisten voimien aiheuttamia.

Yhteiskunta on aina pyrkinyt selittämään eri inhimillisiä ilmiöitä, joilla ei ole selkeää biologista aiheuttajaa. Jos haluamme seurata psykoterapian historiaa sen alkuun asti, meidän tulisi tarkastella heimoyhteiskuntia, jotka puhuivat kaikissa luonnollisissa asioissa läsnä olevasta sielusta. He uskoivat animismiin, ja he ajattelivat ihmisten sairastuvan siksi, että he olivat jonkin kummallisen sielun riivaamia. Tämän seurauksena heidän hoitomenetelmänsä sisälsivät seremonioita, joiden tarkoitus oli palauttaa kadonneita sieluja, sekä manaamista, tunnustuksia ja inkubaatioita.

Myöhäisemmässä Kreikassa ja antiikin maailmassa voimme löytää nykyaikaisen psykoterapian ja rationaalisen ajattelutavan alkuperän, ja myöskin filosofian ja lääketieteen alkuperän. Tässä asiayhteydessä Aristoteles kuvaili sanan ”loitsu” eri käyttötarkoituksia. Kyseessä oli vakuuttava sana, joka sai ihmisissä aikaan muutoksen.

Platonin mukaan kauniilla puheella oli vaikutuksia ruumiiseen ja sieluun. Jotkut hänen havainnoistaan koskien intohimoa, unelmia ja tietoisuutta näyttävät olevan freudilaisen ajattelutavan edelläkävijöitä.

Antiikin filosofit

Psykoterapian historiasta ei voida puhua mainitsematta Hippokratesta ja Galenosta.

  • Corpus Hippocraticum on yksi modernin lääketieteen tärkeimmistä virstanpylväistä. Hippokrates yhdisti sairaudet kehon tilaan ja hän esitti neljä temperamenttiin liittyvää humoraalioppia: veri, lima, keltainen sappi ja musta sappi.
  • Galenos kehitti Hippokrateen teorioita, ja hän erotti yliluonnollisen, luonnollisen ja epäluonnollisen toisistaan.
Some figure

Keskiajalta nykyaikaiseen määritelmään

Keskiajalla kirkko piti mielisairauksia paholaisen tahdon tuotteena. Tunnustus oli ainoa tie toipumiseen. Myöhemmin valistuksen aikana eri tutkijat kuten Pinel esittivät ajatuksen mielisairauksien moraalisesta hoidosta. Potilaiden inhimillistämisen käsityksestä ja mielisairauksien optimistisesta näkemyksestä tuli tunnetumpia.

Kuten sanoimme aikaisemmin, psykoterapian alkuperä on 1800-luvulla. Cobbe käytti termiä ”psykoterapeutti” artikkelissaan, jossa hän puolustaa parantumisen roolia. Tämän vaiheen aikana ratkaiseva elementti oli erotella sairaudet, joihin ei sisältynyt fyysisiä vaurioita. Toisaalta ihmiset myös hioivat hypnoositekniikkaa, ja he näkivät sen hyväksyttävänä toimenpiteenä. Se ei ollut itse asiassa vain hyväksyttävää, mutta useimmiten valittu hoitomuoto.

Hypnoosin alkuperä perustuu Van Helmontin eläinmagnetismiin. Franz Freidrich Anton Mesmer oli hypnoosin pääedustaja. Tämän teorian mukaan fyysiset nesteet täyttävät maailmankaikkeuden, ja näiden nesteiden epätasapaino aiheuttaa mielisairauksia. Parannus koostuu näiden nesteiden tasapainon palauttamisesta.

Ihmiset, jotka noudattivat tätä teoriaa, kutsuivat itseään fluidisteiksi, ja tämän teorian parjaajia kutsuttiin animisteiksi. Puysegurin markiisi oli animisti, ja hän käytti hypnoosia eräänlaisena keinotekoisena unena, joka salli potilaan palauttaa mieleen muistoja, joita muilla tavoilla ei voitaisi toteuttaa.

Nancy-koulu

Myöhemmin Braid keksi sanan hypnoosi ja määritteli sen hermostollisena unena. Näiden kehitysten sekä Liebaultin ja Bernheimin töiden ansiosta Nancy-koulu sai alkunsa. He hylkäsivät hypnoosin auttaakseen potilaita saavuttamaan saman tilan hereillä. Tähän aikaan ihmiset alkoivat käyttämään termiä ”psykoterapia.”

Vuonna 1895 wieniläinen neurologi Sigmund Freud julkaisi teoksen Studies on Hysteria yhdessä Josef Breuerin kanssa. Tässä teoksessa he kuvailivat katarttista metodia, jota he kehittivät ja sovelsivat potilaan nimeltä Ana O. kanssa. Myöhemmin he kehittivät vapaan yhdistyksen, joka on metodi, jonka luultavasti kuvittelemme, kun ajattelemme psykoterapiaa: potilas makaa sohvalla, puhuen terapeutille jostain hänen elämänsä osapuolesta.

Psykoterapian lähihistoria

Psykoanalyysin jälkeen ilmestyi joukko vaihtoehtoisia terapeuttisia menetelmiä. Carl Rogers kehitti yhden, joka oli henkilökeskeisempi. Myöhemmin behaviorismi tarjosi eri näkökulmia psykologisille häiriöille. Mutta vasta 60- ja 70-luvulla tutkijat Skinner ja Wolpe loivat perustat käyttäytymisterapialle.

Some figure

Muut mallit, kuten Maslowin humanistinen psykologia ja hänen tarvehierarkiansa ja systeeminen mallinsa ovat myöskin syntyneet tähän aikaan. Terapeutit useimmiten soveltavat näitä teorioita perheterapioiden aikana. Oppimiseen perustuvat käyttäytymisterapiat ovat antaneet nousun myöskin Beckin, Elliksen, Mahoneyn ja Meichembaumin kehittämille kognitiivisille malleille.

Viimeiseksi, 90-luvulla kolmannen sukupolven terapioista (tai kontekstuaalisista terapioista) tuli suosittuja. Ne ehdottivat palaamista radikaaliin behaviorismiin, pitäen mielessä kognitiiviset puolet, mutta yrittämättä muokata sen sisältöä toisin kuin rationalistit. Sen sijaan sen tavoitteena oli muuttaa sitä suhdetta, joka potilaalla oli sisältöön.

Koska on mahdotonta luoda merkittäviä eroja eri terapeuttisten metodien ja teorioiden välillä, jotkut uskovat, että niitä kaikkia on pidettävä tasa-arvoisina. Tätä otaksumaa kutsutaan drontin tuomioksi (The Dodo Bird Verdict) ja se on jokseenkin kiistanalainen psykoterapeuttien keskuudessa. Ei ole silti epäilystäkään siitä, etteikö minkäänlainen psykoterapia olisi tehokkaampaan kuin hoitamatta jättäminen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Feixas, G. y Miró, T. (2004): Aproximaciones a la psicoterapia. Paidós. Barcelona

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.