Milton Erickson ja hypnoosi

Milton Ericksonia pidetään modernin hypnoosin (hypnoterapian) isänä. Hän oli Amerikan kliinisen hypnoosin yhteisön (American Society of Clinical Hypnosis) ensimmäinen johtaja.
Milton Erickson ja hypnoosi
Gema Sánchez Cuevas

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Gema Sánchez Cuevas.

Viimeisin päivitys: 19 maaliskuuta, 2019

Milton Ericksonia pidetään modernin hypnoosin isänä, jota kutsutaan nykyään hypnoterapiaksi. Tämä amerikkalainen tohtori ja psykologi oli monien hypnoterapiatekniikoiden pioneeri. Tämän lisäksi Milton Erickson oli myös erinomainen perheterapeutti.

Erickson syntyi Phoenixissa, Arizonassa, Yhdysvalloissa vuonna 1901. Tuona aikana ihmiset pitivät hypnoosia edelleen esoteerisena tekniikkana tai jopa sirkuksena. Hän kuitenkin näki vaivaa sen muuttamisessa terapeuttiseksi välineeksi.

Useat psykologiset koulukunnat (etenkin behaviorismi) vaikuttivat hänen työhönsä. Hän oli Amerikan kliinisen hypnoosin yhteisön ensimmäinen johtaja, ja tämä teki hänet kuuluisaksi.

Milton Ericksonin taustaa

Ericksonin elämä ei ollut helppoa. Hänen vanhempansa olivat alemman luokan maanviljelijöitä, ja hän kärsi useista terveydellisistä ongelmista. Hän oppi puhumaan vasta neljän vuoden iässä. Tuon ikäisenä hänelle diagnosoitiin lukihäiriö. Hän oli myös värisokea ja kärsi kuulovammasta.

Kun hän oli 17-vuotias, hän sairastui polioon, joka halvaannutti hänet täysin. Hän pystyi liikuttamaan vain silmiään. Häntä hoitavat lääkärit uskoivat ettei hän voisi parantua, mutta hän itse uskoi parantuvansa. Täten hän alkoi kiinnittämään kovasti huomiota kehonsa tuntemuksiin.

yksinäinen poika nurmikolla

On turvallista sanoa, että hänen tilansa teki hänestä erinomaisen tarkkailijan. Vaikka hän olikin sairas, hän pyrki olemaan tietoinen kaikesta, mitä hänen ympärillään tapahtui. Tämä salli hänen havaita ja ymmärtää monia sanattoman kielen puolia. Huolellisesti pikkusiskoaan tarkkailemalla (joka oppi juuri silloin ottamaan ensimmäiset askeleensa), Miltonkin oppi taas kävelemään.

Ericksonin koulutus

Suurista rajoitteistaan huolimatta Milton Erickson opiskeli tohtoriksi ja psykologiksi. Tämän ajanjakson aikana hän analysoi Clark L. Hullin suggestioalttiuden teoriaa. Kyseinen teoria kiinnosti häntä niin paljon, että hän alkoi tutkimaan hypnoosia ja kaikkea siihen liittyvää todella perusteellisesti.

Ajan myötä Milton Erickson alkoi kritisoimaan Hullin käytäntöjä. Hän tutkiskeli myös Sigmund Freudin työtä, mutta ei ollut samaa mieltä Freudin lähestymistapojen kanssa. Hän uskoi, että hypnoosi oli terapeuttinen väline. Hän kuitenkin uskoi, että potilaalla olisi oltava aktiivisempi rooli.

“Potilaidemme ongelma on se, että he ovat menettäneet välit heidän tiedostamattomaan mieleensä. Meidän tehtävänämme on auttaa tämän suhteen palauttamisessa.”

-Milton Erickson-

Milton Erickson työssään

Milton Erickson ja moderni hypnoosi

Milton Ericksonille terapeuttinen väliintulo ei ollut universaalia. Hän ei uskonut sen soveltamiseen samalla tavalla jokaisen potilaan kohdalla. Päinvastoin, hän painotti ainutlaatuisuuden ja yksilöllisyyden tärkeyttä. Tämä selittää sen, miksi hän uskoi jokaisen prosessin olevan erilainen, ja jokaista prosessia pitäisi käsitellä erityisellä tavalla. Toisin sanoen, hän käytti eri tekniikoita jokaisen potilaan kohdalla.

Ei ole olemassa kahta samanlaista ihmistä. Ei kahta ihmistä, jotka ymmärtäisivät saman lauseen samalla tavalla. Joten työskennellessämme eri ihmisten kanssa, emme saisi yrittää sovittaa heitä omiin käsityksiimme siitä, millaisia heidän pitäisi olla.”

-Milton Erickson-

Ericksonin päätavoite oli auttaa potilaita käsittelemään oireita, jotka vaikuttivat heihin. Saavuttaakseen tämän, hän käytti epätavallisia menetelmiä. Tästä syystä monet pitivät häntä ”guruna” tai jopa ”taikurina”.

Toisin kuin Freud, Milton Erickson ei välittänyt potilaan menneisyydestä. Hän ajatteli että on tärkeämpää keskittyä nykyhetkeen, etenkin nykyisten ongelmien ratkaisemisen kannalta. Hän kehitti lähestymistapoja, joita käytetään edelleen tänä päivänä, kuten esimerkiksi neurokielellinen ohjelmointi ja ratkaisukeskeinen lyhytterapia.

Muut edistykset

Vaikka Milton Erickson käytti hypnoosia pääasiallisena terapeuttisena välineenä, hän alkoi vähitellen hyödyntämään kielenkäyttöä muutoksen työkaluna.

Milton Erickson oli pääasiallisesti kliininen psykologi. Uusien teorioiden kehittäminen ei kiinnostanut häntä niin paljon. Sen sijaan hän keskittyi kehittämään todella tehokkaita käytäntöjä, jotka voisivat auttaa ihmisiä.

50 vuoden iässä hän kärsi poliosta uudelleen, ja käytti sitä hyödykseen analysoidakseen sen aiheuttamia tuntemuksia ja voidakseen kehitellä uusia kivunhallintamenetelmiä. Hän kertoo tästä prosessista yhdessä teoksistaan. Milton Erickson kuoli 78-vuotiaana.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Anna O. ja psykoanalyysin synty
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Anna O. ja psykoanalyysin synty

Sigmund Freud kirjoitti yhdessä Josef Breuerin kanssa hysteriaa käsittelevän kirjan. Yksi heidän merkittävimmistä tutkimistaan potilaista tunnetaan...


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Erickson, M. H. Rossi. EL (1977). Autohypnotic Experiences of Milton H. Erickson. The American Journal of Clinical Hpnosis20(1), 36-54.
  • Haley, J. (1980). Terapia no convencional: las técnicas psiquiátricas de Milton H. Erickson. Amorrortu.
  • O’Hanlon, William Hudson. Raíces profundas: principios básicos de la terapia y de la hipnosis de Milton Erickson. Vol. 25. Grupo Planeta (GBS), 1993.
  • Rosen, S., Wolfson, L., & Eickson Milton, H. (1987). Mi voz irá contigo: los cuentos didácticos de Milton H. Erickson.

Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.