Logo image
Logo image

Milton Erickson ja hypnoosi

3 minuuttia
Milton Ericksonia pidetään modernin hypnoosin (hypnoterapian) isänä. Hän oli Amerikan kliinisen hypnoosin yhteisön (American Society of Clinical Hypnosis) ensimmäinen johtaja.
Milton Erickson ja hypnoosi
Viimeisin päivitys: 19 maaliskuuta, 2019

Milton Ericksonia pidetään modernin hypnoosin isänä, jota kutsutaan nykyään hypnoterapiaksi. Tämä amerikkalainen tohtori ja psykologi oli monien hypnoterapiatekniikoiden pioneeri. Tämän lisäksi Milton Erickson oli myös erinomainen perheterapeutti.

Erickson syntyi Phoenixissa, Arizonassa, Yhdysvalloissa vuonna 1901. Tuona aikana ihmiset pitivät hypnoosia edelleen esoteerisena tekniikkana tai jopa sirkuksena. Hän kuitenkin näki vaivaa sen muuttamisessa terapeuttiseksi välineeksi.

Useat psykologiset koulukunnat (etenkin behaviorismi) vaikuttivat hänen työhönsä. Hän oli Amerikan kliinisen hypnoosin yhteisön ensimmäinen johtaja, ja tämä teki hänet kuuluisaksi.

Milton Ericksonin taustaa

Ericksonin elämä ei ollut helppoa. Hänen vanhempansa olivat alemman luokan maanviljelijöitä, ja hän kärsi useista terveydellisistä ongelmista. Hän oppi puhumaan vasta neljän vuoden iässä. Tuon ikäisenä hänelle diagnosoitiin lukihäiriö. Hän oli myös värisokea ja kärsi kuulovammasta.

Kun hän oli 17-vuotias, hän sairastui polioon, joka halvaannutti hänet täysin. Hän pystyi liikuttamaan vain silmiään. Häntä hoitavat lääkärit uskoivat ettei hän voisi parantua, mutta hän itse uskoi parantuvansa. Täten hän alkoi kiinnittämään kovasti huomiota kehonsa tuntemuksiin.

Some figure

On turvallista sanoa, että hänen tilansa teki hänestä erinomaisen tarkkailijan. Vaikka hän olikin sairas, hän pyrki olemaan tietoinen kaikesta, mitä hänen ympärillään tapahtui. Tämä salli hänen havaita ja ymmärtää monia sanattoman kielen puolia. Huolellisesti pikkusiskoaan tarkkailemalla (joka oppi juuri silloin ottamaan ensimmäiset askeleensa), Miltonkin oppi taas kävelemään.

Ericksonin koulutus

Suurista rajoitteistaan huolimatta Milton Erickson opiskeli tohtoriksi ja psykologiksi. Tämän ajanjakson aikana hän analysoi Clark L. Hullin suggestioalttiuden teoriaa. Kyseinen teoria kiinnosti häntä niin paljon, että hän alkoi tutkimaan hypnoosia ja kaikkea siihen liittyvää todella perusteellisesti.

Ajan myötä Milton Erickson alkoi kritisoimaan Hullin käytäntöjä. Hän tutkiskeli myös Sigmund Freudin työtä, mutta ei ollut samaa mieltä Freudin lähestymistapojen kanssa. Hän uskoi, että hypnoosi oli terapeuttinen väline. Hän kuitenkin uskoi, että potilaalla olisi oltava aktiivisempi rooli.

“Potilaidemme ongelma on se, että he ovat menettäneet välit heidän tiedostamattomaan mieleensä. Meidän tehtävänämme on auttaa tämän suhteen palauttamisessa.”

-Milton Erickson-

Some figure

Milton Erickson ja moderni hypnoosi

Milton Ericksonille terapeuttinen väliintulo ei ollut universaalia. Hän ei uskonut sen soveltamiseen samalla tavalla jokaisen potilaan kohdalla. Päinvastoin, hän painotti ainutlaatuisuuden ja yksilöllisyyden tärkeyttä. Tämä selittää sen, miksi hän uskoi jokaisen prosessin olevan erilainen, ja jokaista prosessia pitäisi käsitellä erityisellä tavalla. Toisin sanoen, hän käytti eri tekniikoita jokaisen potilaan kohdalla.

Ei ole olemassa kahta samanlaista ihmistä. Ei kahta ihmistä, jotka ymmärtäisivät saman lauseen samalla tavalla. Joten työskennellessämme eri ihmisten kanssa, emme saisi yrittää sovittaa heitä omiin käsityksiimme siitä, millaisia heidän pitäisi olla.”

-Milton Erickson-

Ericksonin päätavoite oli auttaa potilaita käsittelemään oireita, jotka vaikuttivat heihin. Saavuttaakseen tämän, hän käytti epätavallisia menetelmiä. Tästä syystä monet pitivät häntä ”guruna” tai jopa ”taikurina”.

Toisin kuin Freud, Milton Erickson ei välittänyt potilaan menneisyydestä. Hän ajatteli että on tärkeämpää keskittyä nykyhetkeen, etenkin nykyisten ongelmien ratkaisemisen kannalta. Hän kehitti lähestymistapoja, joita käytetään edelleen tänä päivänä, kuten esimerkiksi neurokielellinen ohjelmointi ja ratkaisukeskeinen lyhytterapia.

Muut edistykset

Vaikka Milton Erickson käytti hypnoosia pääasiallisena terapeuttisena välineenä, hän alkoi vähitellen hyödyntämään kielenkäyttöä muutoksen työkaluna.

Milton Erickson oli pääasiallisesti kliininen psykologi. Uusien teorioiden kehittäminen ei kiinnostanut häntä niin paljon. Sen sijaan hän keskittyi kehittämään todella tehokkaita käytäntöjä, jotka voisivat auttaa ihmisiä.

50 vuoden iässä hän kärsi poliosta uudelleen, ja käytti sitä hyödykseen analysoidakseen sen aiheuttamia tuntemuksia ja voidakseen kehitellä uusia kivunhallintamenetelmiä. Hän kertoo tästä prosessista yhdessä teoksistaan. Milton Erickson kuoli 78-vuotiaana.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Erickson, M. H. Rossi. EL (1977). Autohypnotic Experiences of Milton H. Erickson. The American Journal of Clinical Hpnosis20(1), 36-54.
  • Haley, J. (1980). Terapia no convencional: las técnicas psiquiátricas de Milton H. Erickson. Amorrortu.
  • O’Hanlon, William Hudson. Raíces profundas: principios básicos de la terapia y de la hipnosis de Milton Erickson. Vol. 25. Grupo Planeta (GBS), 1993.
  • Rosen, S., Wolfson, L., & Eickson Milton, H. (1987). Mi voz irá contigo: los cuentos didácticos de Milton H. Erickson.

 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.