Logo image
Logo image

Mielisairauden leiman poistaminen

3 minuuttia
Mielisairauden leiman poistaminen ylittää politiikan ja lain. Voidaksemme poistaa leiman, kaikkien tulisi meidän yrittää paljastaa joitakin tavallisimpia siihen liittyviä myyttejä.
Mielisairauden leiman poistaminen
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Psykologinen hyvinvointi yhdistetään usein erittäin negatiivisiin myytteihin. Siitä syystä mielisairauden leiman poistaminen ei ole helppo tehtävä. Sinun tulisi ensin aloittaa kyseenalaistamalla omat ajatuksesi mielenterveyteen liittyen. Sitten kun olet päässyt yli siihen yhdistetyistä leimoista ja myyteistä, huomaat kaiken terveemmästä ja tuomitsemattomasta näkökulmasta.

Periaatteessa siinä on kyse siitä, että ei keskitytä mielisairauteen ja sen negatiivisiin ominaisuuksiin. Sen tehdäksesi sinun täytyy lähestyä tilannetta tavalla, jota et ole koskaan ennen tehnyt.

Mutta määritellään ensin mitä mielisairauden leiman poistaminen tarkoittaa, kuka on avaintekijä tässä prosessissa, mitä haasteita sen mukana tulee, mistä leima on peräisin ja kuinka leiman poistamiseen kannustetaan.

Mielisairauden leiman poistaminen

Mielisairauden leiman poistaminen tarkoittaa sen katsomista uudesta näkökulmasta. Periaatteessa siinä yritetään nähdä mielisairaus eri tavalla.

Siten leiman poistaminen tarkoittaa sitä, että annat mielenterveydelle sen ansaitseman merkityksen tunnistaen samalla siihen yhdistyvät sairaudet toisesta näkökulmasta.

Some figure

Mielisairauden leiman alkuperä

Mielenterveyden leima on kehittynyt ajan kuluessa useiden puolustusmekanismien myötä. Itse asiassa leima on pelkojen, myyttien ja stereotypioiden tulosta, mikä teki mielisairauksista kärsivien ihmisten syrjinnästä hyväksyttävän.

Jopa muinaisina aikoina ihmiset asettivat mielenterveyden erilleen muista terveysongelmista. Mielisairauksia pidettiin usein negatiivisina (ihmiset esimerkiksi yhdistivät sen demonien vallassa olemiseen). Muina aikoina se kuitenkin yhdistettiin nerouteen tai taiteilijana olemiseen.

Näiden muinaisten myyttien takia ihmiset kuitenkin yhä nykyään ylenkatsovat heitä, jotka kärsivät mielisairaudesta.

Toisaalta fyysinen terveys on aina ollut näkyvämpi. Mutta nyt yhteiskunta on hitaasti tajuamassa kuinka tärkeä psykologia on, kun on kyse fyysisistä terveysongelmista ja kuinka ne kaksi liittyvät toisiinsa. Lisäksi Maailman terveysjärjestön mukaan terveys rakentuu psykologisesta, sosiaalisesta ja fyysisestä hyvinvoinnista.

Nykyään monet muutkin terveysjärjestöt ovat yrittäneet saarnata henkisen hyvinvoinnin tärkeydestä perustavanlaatuisena kokonaisvaltaisen terveyden näkökohtana. Siten ihmisten näkökohta mielisairauksiin liittyen on muuttunut progressiivisella tavalla.

Mielisairauden leiman poistamisen haasteet

Voidaksemme vähentää mielisairauksiin liittyvää leimausta, pitäisi meidän aloittaa paljastamalla joitakin myyttejä:

 • Mielenterveys ei ole tärkeää. Terveys on moniulotteista. Jos kiinnität huomiota kaikkiin sen rakenneosiin, paranee elämänlaatusi.
 • Kaikki mielisairauksista kärsivät ihmiset ovat neroja. Tämä myytti on peräisin ajalta, jolloin ihmiset uskoivat hulluuden olevan älykkyyden merkki.
 • Mielisairauksista kärsivät ihmiset ovat aggressiivisia, epävakaita ja vaarallisia. Vaikka mielisairaudet vaikuttavat käytökseen, tunteisiin ja ajatuksiin, ei kaikilla mielisairailla ihmisillä ole näitä piirteitä. Vaikka heidän onkin ehkä toisinaan vaikea hallita käytöstään, ei sitä tapahdu kaiken aikaa tai edes kaikissa sairauksissa. Mielisairaus voi vaikuttaa ihmisiin eri tavoin.
 • Mielenterveys ei vaikuta fyysiseen terveyteen. Useat mielenterveydelliset puolet voivat vaikuttaa fyysiseen terveyteen, sillä nämä kaksi liittyvät vahvasti toisiinsa. Selkeä esimerkki tästä on stressi.
 • Olet oma sairautesi. Ihmiset leimaavat usein sairaan ihmisen siten kuin sairaus olisi osa hänen identiteettiään. He eivät näe tuon masennuksen tai skitsofrenian läpi.

Nämä välinpitämättömyydestä syntyvät myytit voivat päätyä rohkaisemaan syrjintää, joko siksi että mielisairautta pidetään sellaisena jota pitäisi pelätä, tai jota ei pidetä tärkeänä.

Mitä sinä voit tehdä sen suhteen?

Mitä voit tehdä auttaaksesi poistamaan mielisairauden leiman?

 • Työstä empatiataitojasi. Aseta itsesi muiden ihmisten kenkiin nähdäksesi mitä he käyvät läpi. Älä usko pelkästään stereotypioihin ja ennakkoluuloihin.
 • Ole avoin oppimaan enemmän. Ohita se ajatus, mitä ennen ajattelit ongelmasta, ole avoin uusille näkökohdille ja yritä ymmärtää kuinka mielisairaus toimii. Tämä voi osoittautua hyödylliseksi.
 • Ryhmätyö. Työskentelemällä eri alan asiantuntijoiden kanssa pystyt näkemään terveyden moniulotteisesta näkökulmasta.

Suurin haaste saattaa jopa olla se, että mielisairaudesta kärsivät ihmiset nähtäisiin tavallisina ihmisinä. Toinen asia joka sinun tulee ymmärtää on se, että terveys on laaja käsite, jossa eri tekijöillä on omat roolinsa. Sinun pitäisi siis yrittää vältellä vain muiden ihmisten mielipiteisiin uskomista voidaksesi auttaa paljastamaan myytit.

Some figure

Kuka voi auttaa eniten?

 • Järjestöt. Tekemällä kampanjoita, jotka auttavat vähentämään mielisairauksien riskiä ja edistämällä mielenterveyttä, ottamalla käyttöön uusia lakeja ja käytäntöjä sekä työskentelemällä kyseisen yhteisön kanssa ongelman ymmärtämiseksi.
 • Mielisairauksista kärsivät ihmiset ja heidän perheensä. Markkinoimalla mielenterveyttä tärkeänä asiana ja paljastamalla siihen liittyvät myytit.
 • Mielenterveyden ammattilaiset. Selittämällä ihmisille, mitä mielenterveys todella on.

Mielenterveyden edistäminen

Voidakseen vähentää mielisairauden leimaa, voidaan siihen puuttua eri tavoin, kuten:

 • Median kautta. Tavoitteena on edistää mielenterveyden konseptia realistisemmasta ja positiivisemmasta näkökulmasta.
 • Diagnoosin välityksellä. Käyttäen diagnooseja kohtuullisella tavalla stereotypioiden välttämiseksi.
 • Terveydenhuollon avulla. Edistäen tehokasta terveydenhuoltoa mielisairaustapauksissa.
 • Tukijärjestelmän avulla. Selventäen ja paljastaen joitakin myyttejä ja tarjoten oikeanlaista hoitoa mielisairaudesta kärsiville ihmisille.
 • Laillisia toimenpiteitä käyttäen. Taistellen mielenterveyteen liittyvää syrjintää ja väkivaltaa vastaan.

Vaikka onkin tärkeää käyttää politiikkaa ja välittää tietoa asianmukaisella tavalla, eivät nämä toimenpiteet takaa pitkäaikaisia muutoksia. Siitä syystä jokaisen ihmisen pitäisi aloittaa yrittämällä ymmärtää ja tukea paremmin mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä. Mielisairauden leiman poistaminen vaatii kollektiivista vaivannäköä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Balasch, M., Caussa, A., Faucha, M., & Casado, J. (2016). El estigma y la discriminación en salud mental en Cataluña. Barcelona: Apunts.
 • López. M. Laviana, M. Fernández, L., López, A., Rodríguez, A. M., & Aparicio, A. (2008). La lucha contra el estigma y la discriminación en salud mental. Una estrategia compleja basada en la información disponible. Revista de la asociación Española de neuropsiquiatría, 28 (1), 48-83.

 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.