Logo image
Logo image

Minkä verran me voimme muuttaa persoonallisuuttamme?

4 minuuttia
Minkä verran me voimme muuttaa persoonallisuuttamme?
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Kuinka monta kertaa olemmekaan kuulleet jonkun sanovan, ettei hän voi muuttua, sillä “hän on sellainen kuin on”? Kuinka monta kertaa meistä onkaan tuntunut, ettemme voi toimia eri tavalla, sillä meillä on tiettyjä taipumuksia? Molemmissa tapauksissa puhumme persoonallisuudesta: ominaisuuksista, jotka määrittelevät meidät ja tekevät meistä ainutlaatuisia. Mutta minkä verran me voimmekaan muuttaa persoonallisuuttamme?

Persoonallisuus ei ole täysin geeniemme määrittelemä, joten tästä syystä voimme vaikuttaa siihen ja muuttaa sitä. Tehdäänpä pieni koe, ja tarkastellaan hieman menneisyyttämme. Huomaamme, että olemme pitäneet kiinni tietyistä persoonallisuutemme osista, ja hylänneet muut osat. Olemme nyt ehkä hieman ystävällisempiä tai suorempia, järjestäytyneempiä tai kaoottisempia, melankolisempia tai hengellisempiä kuin ennen, jne.

Tämä on todella tärkeä käsite psykologiassa. Tässä artikkelissa puhumme siitä mitä persoonallisuus on, ja kuinka voimme tietoisesti vaikuttaa siihen.

Mitä persoonallisuus on?

Persoonallisuudesta on lukuisia määritelmiä. Useimmat niistä ovat samaa mieltä siitä, että persoonallisuus on psykologinen rakenne, joka viittaa niiden (psyykkisten) ominaisuuksien ryhmään joka yksilöllä on, ja joka määrittää yksilön käyttäytymisen, ajatusten sekä tunteiden taipumukset.

Kaikkien olemassa olevien persoonallisuuspiirteiden joukosta voimme löytää kaksi tyyppiä: temperamenttiset piirteet ja luonteenomaiset piirteet. Temperamenttiset piirteet ovat taipumuksia käyttäytymisessä, ja niillä on enemmän geneettisiä ja biologisia painotteita (olemme syntyneet näillä ominaisuuksilla). Luonteenomaiset piirteet ovat henkilön ja hänen ympäristönsä välisen vuorovaikutuksen tulosta.

Some figure

Lyhyesti, temperamenttisten piirteiden ryhmästä voimme löytää perusteellisia ja universaaleja ominaisuuksia: uusien asioiden etsiminen, vahingon välttäminen, palkitsemisriippuvuus ja sinnikkyys. Ja toisaalta, luonteenomaisten piirteiden ryhmään kuuluvat itseohjaus (itsevarmuus ja kyky ohjata omaa käyttäytymistä meille arvokkaita tavoitteita kohti), yhteistyö ja tuonpuoleisuus (maku esteettisyyttä ja hengellisyyttä kohtaan).

Kaikki nämä piirteet, sekä temperamenttiset piirteet että luonteenomaiset piirteet, muokkaavat persoonallisuutta ja saavat meidät erottumaan muista. Toisin sanoen, kaikilla ihmisillä on näitä piirteitä, ja me eroamme muista sen mukaan, kuinka nämä piirteet meissä esiintyvät. Teknisesti emme sano psykologiassa, että joku ei olisi impulsiivinen tai että joku olisi itsepintainen. Tämän sijaan sanomme, että henkilöllä on alhaista impulsiivisuutta tai todella korkeaa sinnikkyyttä, sillä nämä ominaisuudet ovat tällä asteikolla.

Voimmeko muuttaa persoonallisuuttamme?

Vastaus tähän on selvä: kyllä, voimme muuttaa persoonallisuuttamme. Voimme myös vaikuttaa siihen, mihin suuntaan ja kuinka paljon haluamme muuttaa sitä. Vaikka osa persoonallisuudesta onkin periytyvää, se ei kuitenkaan ole geeniemme ehdoton osa, kuten näin on esimerkiksi myös joidenkin oireyhtymien tapauksissa (esim. Fragile X-oireyhtymä tai Downin oireyhtymä). Persoonallisuus on myös yksi suodattimista, joita käytämme ollessamme tekemisissä maailman kanssa. Maailma on muuttuva ympäristö, ja niin on myös järjestelmä, jolla on oltava kykyä muuttua.

Syitä siihen, miksi sitä voi olla vaikea muuttaa

Luonteenpiirteitä on helpompi muuttaa. Niillä on vähemmän geneettistä vaikutusta, ja kehitämme niitä (ensisijaisesti) olemalla yhteydessä ympäristön kanssa. Kun tarkastelemme temperamenttisia piirteitä terapiassa, kuten impulsiivisuutta, henkilö on tavallisesti vastustuskykyisempi muutosta kohtaan. Mutta sinnikkyydellä ja omistautumisella positiivisten tulosten saavuttaminen on mahdollista.

Jopa vanhempienkin ihmisten kohdalla persoonallisuuden muuttaminen on mahdollista. Tavallisesti vanhemmat ihmiset ovat vastustuskykyisempiä muutoksille. Tämä sisältäisi nimittäin muutokset tavassa olla, tavassa jolla samaistumme ja tunnistamme itsemme. Tätä on ”kypsennetty” pienellä lämmöllä vuosien saatossa.

Tästä syystä usein henkilö välttää muuttamasta tiettyjä persoonallisuuden ominaisuuksia, ja käyttää tekosyitä, kuten hänen ikäänsä, tai sitten sanoo asioita kuten, ”olen tällainen, ja olen ollut tällainen koko elämäni.” Mutta nämä ovat vain tekosyitä. Persoonallisuuden muuttaminen on mahdollista, iästämme huolimatta, ja me itse olemme ainoita, jotka rajoittavat näitä muutoksia. Suuri kysymys siis on: kuinka persoonallisuutta voidaan muuttaa?

Kuinka voimme muuttaa persoonallisuuttamme?

Voidaksemme tarkkailla persoonallisuuden muutoksia, syvällinen ja jatkuva psykologinen työskentely on välttämätöntä. Ensiksi on olennaista, että henkilö todellakin haluaa muuttua. Seuraavaksi pieniä päivittäisiä muutoksia on luotava lyhyellä aikavälillä.

Muutokset, jotka ovat kestäviä ja positiivisia, ovat niitä, jotka ovat kehittyneet vuosien saatossa. Jos suunnittelemme muuttavamme persoonallisuuttamme yhdessä yössä, koska olemuksemme tuo mukanaan ongelmia, olen pahoillani, mutta tehtäväsi on jo epäonnistunut, pelkästään lähestymistavastasi johtuen. Tulet kaatumaan nenällesi. Toisaalta, jos onnistut kuitenkin muuttumaan näin lyhyessä ajassa (joskus ihmeitä tapahtuu), on todella todennäköistä, että palaat takaisin siihen missä olit.

Some figure

Muistakaamme: tarvitsemme aikaa, jotta psykologinen järjestelmämme voisi rakentua uudelleen ja voidakseen oppia toimimaan uudella tavalla. Meidän on tunnistettava ne piirteet, jotka haluamme muuttaa ja mitä jokapäiväisiä käyttäytymisiä nämä piirteet heijastavat. Suosittelemme tekemään listan kaikesta siitä mitä haluamme muuttaa, ja alamme toimimaan niiden muutosten kanssa, jotka ovat vähiten keskeisiä meissä, tai joiden ajattelemme olevan vähemmän vaikeita. Tavallisesti yksi on suhteessa aina toiseen.

Identiteetti on osa draamaa. Kuka olen, miksi käyttäydyn näin, ja olenko siitä tietoinen?”

-Matthew Weiner-

Kuinka mitata muutos

Muuttaaksemme persoonallisuuttamme, meidän on objektiivisesti arvioitava muutos. Tämä tarkoittaa, että sen lisäksi että tunnistamme ne piirteet joita haluamme muuttaa, olisi hyvä, että meillä olisi viittauksia tämän muutoksen ”mittaamiseksi.” Jos piirre jonka haluamme muuttaa on impulsiivisuus, meidän on tiedettävä kuinka tunnistaa se, kun olemme vähemmän impulsiivisia. Yksi mahdollinen ”mittaus” on, että kun suutumme, kykenisimme laskemaan kymmeneen ennen kuin reagoimme.

Jos meillä on sellaisia persoonallisuuden piirteitä joista emme pidä tai jotka aiheuttava ongelmia, on hyvä ajatus puhua psykologille tai terapeutille. Jos tästä artikkelista jää jäljelle epäilyksiä, terapeutin pitäisi olla se, joka ottaen huomioon persoonallisuuden ominaisuudet, voisi selittää tarkemmin kuinka muuttaa persoonallisuutta kyseisen henkilön kohdalla.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.