Transpersoonallinen tietoisuus

3.4.2019

Transpersoonallinen psykologia on ainoa psykologian koulukunta joka tutkii niitä prosesseja, jotka nousevat yksilöllisen identiteetin ja tietoisuuden tilojen yläpuolelle. Näissä puitteissa tutkinnan kohde on transpersoonallinen tietoisuus, joka perustuu kolmeen laajempaa kehitykselliseen kategoriaan: pre-egoistinen, egoistinen ja transpersoonallinen tai trans-egoistinen. Tätä jälkimmäistä pidetään korkeimpana ihmisen potentiaalina.

Transpersoonallinen psykologi Ken Wilber kehitti tämän tietoisuuden mallin spektrin. Hän kuvaili sitä sisäisen kehityksen prosessina, joka johtaa transpersoonalliseen tietoisuuteen. Pähkinänkuoressa, transpersoonallinen tietoisuus on mielentila, joka sallii ihmisten olla yhteydessä omaan ympäristöönsä.

Käyttämällä Wilberin työtä viitekohtana, monet transpersoonalliset psykologit tutkivat psykopatologioita suhteessa potilaan transpersoonallisen tietoisuuden tasoon (pre-egoistinen tai trans-egoistinen). Tavanomainen psykiatria ei ota tätä huomioon hoitaessaan potilaita.

Mitä on transpersoonallinen tietoisuus?

Tämä psykologian alaluokka sanoo, että normaali tietoisuutemme tila, se missä olemme ollessamme hereillä, on vain yksi ihmisen tietoisuuden tyypeistä. Transpersoonallinen psykologia väittää, että on olemassa useampia tietoisuuden tiloja, jotka ovat erillään toisistaan jollain hienovaraisella tavalla. 

“Aivan kuin jokapäiväinen tietoisuutemme olisi kuin merkityksetön saari, jota ympäröi valtava meri ja aavistamaton ja tuntematon tietoisuus, jonka aallot lyövät jatkuvasti normaalin tietoisuutemme koralliriutalle, kunnes yhtäkkiä ne tulevat läpi, saaden saaremme tulvimaan tiedolla valtavasta, tuntemattomasta, mutta voimakkaan todellisesta uuden maailman tietoisuudesta.

-Ken Wilber-

Ken Wilber

Wilber kutsui tätä tietoisuutta ja ymmärrystä ”ykseyden tietoisuudeksi.” Tämä käsite on itse asiassa ollut olemassa useita vuosisatoja, vain eri nimillä. Jotkut kutsuvat sitä valaistumiseksi, jotkut Nirvanaksi, toiset Satoriksi. Tässä mielentilassa henkilö kokee itsensä järjen ulkopuolella (transparentaalinen identiteetti) ja kokee olevansa yhtä maailmankaikkeuden kanssa. Hän on ykseyden tietoisuuden tilassa.

Transpersoonallisen tietoisuuden malli

Wilburin tietoisuuden mallin spektri on hierarkkinen malli. Jokaisella kolmella kategorialla on omat tasonsa:

 • Pre-egoistiselle tasolle on luonteenomaista somaattiset vaistot ja impulssit. Näitä ovat emotionaaliset ja seksuaaliset impulssit, jotka perustuvat yksinkertaisiin  havaintoihin ja tunteisiin. Transpersoonallisen tietoisuuden oppilaat kutsuvat tätä tasoa myös ”pre-personaaliseksi” ja sillä on kolme vaihetta:
  • Aistillinen-fyysinen
  • Fantasmaattinen-emotionaalinen
  • Esittävä mieli
 • Egoistinen taso. Egoistinen taso saavutetaan sitten, kun pre-egoistisesta tasosta on päästy yli, pääsääntöisesti sisäistämisen tason avulla. Piaget kutsui tätä ”itsekeskeisyyden vähentämiseksi.’’ Toisin sanoen, korkeamman kehityksen tason saavuttaminen tarkoittaa, että meillä on kykyä siirtyä omasta näkökulmastamme ja löytää jokin sitä korkeampi. Tällä tasolla, jota myös henkilökohtaiseksi tasoksi kutsutaan, on kolme ala-tasoa, jotka ovat hierarkisessa järjestyksessä:
  • Mielen rooli
  • Muodollinen refleksiivinen
  • Looginen visio (tai Kentauri)
 • Trans-egoistinentaso. Myös tämä taso kehittyy kolmessa vaiheessa:
  • Psyykkinen taso: tämä on loogisen vision henkilökohtaisen tason huippukohta. Tälle on luonteenomaista lisääntyneet havainnot ja tavallisen mielen kyvyt.
  • Hienovarainen taso: tämä on hengellisen kehityksen keskiaste. Tämä viittaa henkilökohtaisten jumalan, arkkityyppien ja vilpittömän mystiikan kehittymiseen.
  • Kausaalinen taso: Wilber kuvailee tätä tilaa universaalina, muodottomana itsenä. Wilberin omien sanojen mukaan se on ykseyden tietoisuutta ilman rajoja, jonka kaikki voi läpäistä. Olemus, joka on pohjimmiltaan yhtä Ylimmän Itsen kanssa.
ihminen ja maailmankaikkeus

Psykiatrinen fokus

Yleisesti tavanomainen psykiatria ei käytä mitään transpersoonallisen psykologian käsitteitä hoitaakseen monipuolisista psykopatologioista kärsiviä potilaita. Transpersoonallisen psykologian näkökulmasta pre-persoonallisella tasolla ilmenevät patologiat eivät ole samoja, joka ilmenevät transpersoonallisella tasolla. 

Transpersoonallinen psykologia ilmestyi 60-luvun lopulla. Sillä on kuitenkin muinaisia edeltäjiä itämaisissa filosofisissa perinteissäSe on ollut osa joidenkin yliopistojen jatko-opinto-ohjelmia ja loputtomien tutkimusprojektien kohteena ympäri maailman. Tästä kaikesta huolimatta tämä mielenkiintoinen psykologian koulukunta ei ole kuitenkaan monien psykologian ammattilaisten tuntema ala.