Logo image
Logo image

Tietoisuustaidot voivat tutkimuksen mukaan lievittää kipua

3 minuuttia
Saattaa vaikuttaa näennäistieteeltä, mutta uusi tutkimus on osoittanut, että tietoisuustaidot voivat oikeasti auttaa lievittämään kipua. Tätä tulosta tukevat monet muutkin tutkimukset.
Tietoisuustaidot voivat tutkimuksen mukaan lievittää kipua
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

PAIN -lehden vähän aikaa sitten julkaiseman tutkimuksen mukaan tietoisuustaidot voivat lievittää kroonista kipua. Muut tutkijat ovat myös tehneet samankaltaisia väitteitä. Eräs JAMA-lehdessä julkaistu tutkimus osoitti, että tietoisuustaidot voivat auttaa lievittämään erityisesti alaselkäkipua. Joissakin tapauksissa se oli jopa tehokkaampaa kuin perinteiset hoidot.

Toinen Frontiers in psychology -lehdessä julkaistu tutkimus selvitti myös, että tietoinen meditaatio auttoi loukkaantuneita urheilijoita parantamaan kivunsietokykyään.

Toinen tutkimus puolestaan selvitti, että siitä voisi olla apua kroonisesta tulehduksesta, kuten nivelrikosta tai ärtyneen suolen oireyhtymästä kärsiville ihmisille. Syy tähän voi olla se, että psykologisella stressillä on suuri rooli näissä sairauksissa.

Mutta mitkä aivojen osat ovat vastuussa tästä kipua lievittävästä vaikutuksesta? Pohjois-Carolinan Winston-Salemissa sijaitsevan Wake Forest Paptist Medical Center -keskuksen neurobiologian ja anatomian professorin Fadel Zeidanin johtama uusi tutkimus pyrkii selvittämään sitä.

Tietoisuustaidot ja kipu

Zeidan sanoo, että tietoisuustaidoissa on kyse nykyhetken tiedostamisesta ilman henkistä reaktiota tai tuomitsemista. Jotkut ihmiset ovat parempia tässä kuin toiset, ja he vaikuttavat tuntevan vähemmän kipua.

Some figure

Tutkijat halusivat selvittää sen, onko tietoisuustaidoille altistumisella ja alhaisella kivun kokemisella yhteys, sekä millä aivotoiminnoilla oli osuus tähän, jos näin oli.

He tutkivat 76 ihmistä, jotka eivät olleet koskaan aikaisemmin meditoineet. He arvioivat osallistujien tietoisuustaitojen tasoa käyttäen Freiburg Mindfulness Inventory -mittausasteikkoa. Tällä tavalla mitataan ajatusten tunnistamattomuutta tunteiden, hyväksynnän, avoimuuden, reagoimattomuuden, henkisten prosessien ymmärtämisen sekä nykyhetken tarkkailun avulla.

Sitten tutkijat käyttivät kivuliaita ja kivuttomia lämpötasoja stimuloidakseen osallistujien aivoja. He käyttivät magneettikuvausta (MRI) tarkkaillakseen aivojen aktiivisuutta. He tekivät töitä sen olettamuksen eteen, jossa synnynnäiset tietoisuustaidot korreloituivat alhaisempaan kipuherkkyyteen sekä alhaisempaan aktiivisuuteen aivopiirissä, jota kutsutaan oletusverkoksi (DMN).

Tässä verkossa on useita toisiinsa liittyviä aivojen osia, joista kaikki ovat aktiivisia lepohetkien aikana. Lepohetket ovat hetkiä, jolloin et kiinnitä huomiota ulkopuoliseen maailmaan ja olet ajatuksissasi. Aivojen pääalueisiin tässä verkossa kuuluvat takana sijaitseva aivokuori, etummainen mediaaliaivokuori sekä isoaivojen poimut.

Meditointi ja oletusverkko

Meditointi on huomiokykyharjoitus, jossa keskitytään välittömiin kokemuksiin. Kun meditoit, työnnät sivuun häiriötekijät kuten itseesi viittaavat ajatukset ja mielen vaeltamisen.

Ei ole yllättävää, että tutkijat ovat yhdistäneet meditoinnin alhaisempaan aktiivisuuteen niillä aivojen alueilla, jotka osallistuvat itseensä viittaavien ajatusten prosessointiin. Nämä alueet muodostavat oletusverkon. Kokeneet meditoijat osoittavat myös paljon alhaisempaa aktiivisuutta kuin meditointia harrastamattomat.

Tämän mukaan tutkijat ovat myös yhdistäneet mielen vaelluksen korkeampaan DMN-aktiivisuuteen. Alhaisempaa DMN-aktiivisuutta meditoinnin aikana osoittavilla ihmisillä on parempi keskittymiskyky. Varhaiset tutkimukset ovat ehdottaneet, että meditointi hidastaa oletusverkkoa.

Some figure

Mutta kuinka tietoisuustaidot lievittävät kipua?

Tämä uusi tutkimus selvitti, että synnynnäisillä tietoisuustaidoilla oli yhteys takana sijaitsevan aivokuoren aktiivisuustasoon. Toisaalta he, jotka raportoivat suurimmasta kipuherkkyydestä, osoittivat suurempaa aktiivisuustasoa tällä alueella. Zeidan sanoo, että DMN lakkaa toimimasta silloin, kun teemme asioita kuten luemme tai kirjoitamme.

Hän sanoi myös, että se jatkaa taas toimintaa, kun lakkaamme tekemästä näitä asioita ja palaamme takaisin ajatusten, tunteiden ja tuntemuksien prosessointiin.

“Tutkimuksemme tulokset osoittivat, että tietoiset yksilöt ovat huomattavasti vähemmän sotkeutuneita kivun kokemiseen, mikä yhdistettiin kivun alhaisempaan raportointiin”, sanoi Zeidan. Hän myös totesi, että: “Nyt meillä on joitakin uusia ammuksia kohdistettavaksi tämän aivojen alueen tehokkaiden kiputerapioiden kehittämiseen.”

Hän toivoo, että tämä tietoisuustaitojen tutkiminen tulee lopulta auttamaan ihmisiä lievittämään kroonista kipua: “Aikaisempiin tutkimuksiimme perustuen tiedämme, että voimme lisätä tietoisuustaitoja suhteellisen lyhyiden mindfulness -meditointiharjoitusten aikana, joten tämä saattaa olla tehokas tapa tarjota kivunlievitystä miljoonille kroonisesta kivusta kärsiville ihmisille.”.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Cherkin, D., Sherman, K., Balderson, B., Cook, A., Anderson, M., y Hawkes, R. et al. (2016). Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction vs Cognitive Behavioral Therapy or Usual Care on Back Pain and Functional Limitations in Adults With Chronic Low Back Pain. JAMA315(12), 1240. doi: 10.1001/jama.2016.2323
  • Garrison, K., Zeffiro, T., Scheinost, D., Constable, R., y Brewer, J. (2015). Meditation leads to reduced default mode network activity beyond an active task. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience15(3), 712-720. doi: 10.3758/s13415-015-0358-3
  • Mohammed, W., Pappous, A., y Sharma, D. (2018). Effect of Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) in Increasing Pain Tolerance and Improving the Mental Health of Injured Athletes. Frontiers In Psychology9. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00722
  • Rosenkranz, M., Davidson, R., MacCoon, D., Sheridan, J., Kalin, N., y Lutz, A. (2013). A comparison of mindfulness-based stress reduction and an active control in modulation of neurogenic inflammation. Brain, Behavior, And Immunity27, 174-184. doi: 10.1016/j.bbi.2012.10.013
  • Zeidan, F., Salomons, T., Farris, S., Emerson, N., Neal, A., Jung, Y., y Coghill, R. (2018). Neural Mechanisms Supporting the Relationship between Dispositional Mindfulness and Pain. PAIN, 1. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001344

 

 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.