Logo image
Logo image

INFP-persoonallisuus Carl Jungin mukaan

3 minuuttia
INFP-persoonallisuus Carl Jungin mukaan
Viimeisin päivitys: 12 lokakuuta, 2022

Carl Jungin teorian mukaan INFP-persoonallisuus profiloi ihanteelliset ja herkät ihmiset. Heidät määritellään parantajiksi, sillä he ovat kiinnostuneita omasta sekä muiden hyvinvoinnista.

INFP-persoonallisuuden omaavat ihmiset ovat introvertteja, intuitiivisia ja tarkkanäköisiä. Carl Jungin mukaan he ovat herkkiä, luovia ja itsenäisiä. Tämän lisäksi heillä on taipumusta olla idealisteja, intiimejä ja myötätuntoisia. Tästä syystä he ovat sovittelijoita, sillä he välittävät omasta ja myös muiden henkilökohtaisesta kasvusta.

Carl Jungin teos Psychological Types ja hänen teoriansa persoonallisuudesta oli läpimurto. Aikana, jolloin psykologia oli edelleen uutta, tämä kuuluisa sveitsiläinen psykiatri halusi asettaa perustan persoonallisuusmallille, joka perustui erityiseen, mutta vallankumoukselliseen lähestymistapaan. 

Hän esitti käsitteet introverteistä ja ekstroverteistä. Hän perusti nämä ulottuvuudet jatkumon seurauksena. Tässä jatkumossa muut subjektiiviset ja tarkkanäköiset ilmiöt voivat sekoittua keskenään. Tämän perusteella voimme ymmärtää, ettei kukaan ole koskaan täysin “introvetti” tai täysin “ekstrovertti”. Sen sijaan olemme kaikki sen spektrin sisällä, joka koostuu muista dynamiikoista ja kokonaisuuksista.

Persoonallisuustyypit

Carl Jungin persoonallisuusteoria koostuu kahdeksasta eri tyypistä. Vuosikymmeniä myöhemmin ilmestyi Myers-Briggsin tyyppi-indikaattori, joka koostuu 16 eri alatyypistä. Nämä mallit eivät ole yhtä suosittuja kuin esimerkiksi Raymond Cattellin 16PF -kyselylomake.

Kuitenkin tutkimukset, kuten tämä Marshall -yliopiston David J. Pittingerin suorittama tutkimus osoittavat, että Jungin teoria on todella tehokas itsetutkiskelun väline. Tässä artikkelissa puhumme INFP-persoonallisuudesta.

“Näkemyksesi muuttuvat kirkkaaksi silloin, kun voit katsoa omaan sydämeesi. Hän, joka katsoo ulkopuolelle, unelmoi; hän, joka katsoo sisälle, herää.”

-Carl Jung-

 

Mitkä ominaisuudet määrittelevät INFP-persoonallisuuden?

Myers-Briggsin mallin mukaan INFP-persoonallisuus on neljän perusulottuvuuden välisen vuorovaikutuksen tulos.

  • Introvertti: Tapa käyttää ja kanavoida energiaa, keskittymistä, ajatuksia ja vuorovaikutusta.
  • Intuitiivinen: Tapa prosessoida todellisuutta, josta vedetään johtopäätöksiä ja arvioidaan pieniä yksityiskohtia.
  • Tunteva: INFP-persoonallisuuden omaavilla ihmisillä on taipumusta tehdä valinnat tunteiden pohjalta.
  • Spontaani: Kun on kyse ympäristön organisoimisesta ja siihen reagoimisesta, he tekevät sen spontaanisti ja aina luottaen tähän perusulottuvuuteen.

Tämän profiilin tyyppi vastaa INFP-akronyymia (Introversion, Intuition, Feeling, Perception). Täten tämän arviointivälineen luojat, Katherine Briggs ja Isabel Myers, määrittelivät sen parantavana tyyppinä. Tämä tarkoittaa, että INFP-persoonallisuuden omaavat ihmiset ovat ihanteellisia ihmisiä, jotka haluavat luoda onnellisuutta. He siis suosivat sekä omaa että muiden henkilökohtaista kasvua.

Tarkastelkaamme hieman tarkemmin niitä ominaisuuksia, jotka määrittelevät INFP-persoonallisuuden.

He ovat idealisteja, ja he näkevät maailman hyvät puolet

Tämän kyselylomakkeen kirjoittavat osoittavat, että vain 4 %:lla maailman väestöstä on INFP-persoonallisuus.

  • He ovat ihmisiä, jotka elävät ihanteidensa mukaisesti ja uskovat maailman luonnolliseen hyvyyteen.
  • Idealismi ei ole kuitenkaan passiivista. Tämä profiili koostuu lujasta, mutta hiljaisesta omistautumisesta.
  • He ovat introverttejä. Siksi monet ihmiset eivät tunne heidän ideoidensa ja henkilökohtaisten sitoumusten syvällisyyttä.
  • He eivät epäröi seurata omaa henkilökohtaista polkuaan, joka perustuu näihin periaatteisiin. Monet ihmiset eivät kuitenkaan ymmärrä tai todella tunne niitä.

Eettisyys ja myötätunto

Heille on selvää mikä on hyvää ja mikä ei, eivätkä he pelkää pysyä kiinni uskomuksissaan. He osoittavat kunnioitusta, myötätuntoa ja huomiota muita kohtaan yksinkertaisilla ja syvällisillä tavoilla. Lisäksi he ovat rauhallisia ja irrallisia.

Some figure

Itsenäisyys

Voisimme sanoa, että INFP-persoonallisuuden omaavat henkilöt ovat herkkiä, mutta myös itsestään varmoja. Sen lisäksi, että he ovat introverttejä ja varautuneita, he eivät koskaan ole päättämättömiä. He tekevät tämän intuitionsa avulla, sillä he luottavat sisäiseen ääneensä. He tekevät näin myös siksi, että he ovat idealisteja ja koska he uskovat maailman olevan, sen puhtaimmassa merkityksessä, jalo ja hyvä.

Taiteellisuus, herkkyys ja vapaus

INFP-persoonallisuus on usein taipuvainen taiteeseen, kirjoittamiseen ja valokuvaukseen, joiden avulla tällainen henkilö voi ilmaista tunteitaan, ihanteitaan sekä itsevarmaa ja optimistista sisäistä maailmaansa.

He ovat myös todella herkkiä yksilöitä. Tämän seurauksena he arvostavat pieniä yksityiskohtia ja tuntemuksia. He myös tietävät kuinka olla muihin yhteydessä todella yksinkertaisella, mutta taianomaisella tavalla. He eivät ole kuitenkaan mitään suurimpia seuraihmisiä. He ovat kuitenkin hyviä kuuntelemaan, tukemaan muita ja olemaan läsnä silloin, kun heitä eniten tarvitaan. 

Tämän lisäksi meidän on lisättävä, että he toimivat mielellään vaistonvaraisesti. Heidän ei tarvitse suunnitella asioita etukäteen, pitää mukanaan tehtävälistoja, organisoida asioita ja ajoittaa tehtäviä. Heidän kotinsa ovatkin joskus epäjärjestyksessä, sillä he priorisoivat muita asioita.

Some figure

Lopuksi, kuten voimme huomata, INFP-persoonallisuus koostuu idealismista, hyvyydestä ja taiteellisista intresseistä. Tämän persoonallisuuden omaavat ihmiset joutuvat usein pettymäänsillä he ruokkivat odotuksia maailmalta ja sen asukkailta, ja tämä johtaa usein pettymykseen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Gustav, Carl. Jung (2008). Tipos psicológicos. Edhasa

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.