Miten päästä yhteyteen introvertin kanssa

20.12.2018

Meidän on löydettävä se oikea hetki voidaksemme päästä yhteyteen introvertin kanssa. Tähän sisältyy sen oivaltaminen, että he voivat olla erinomaisia keskustelukumppaneita. Voimme myös oppia, että introvertit ovat hyviä ystäviä. Poissaolevan ulkomuotonsa alla he osaavat kuunnella, he välttävät juoruamista ja he muodostavat vahvoja ja lojaaleja yhteyksiä ystäviinsä.

Jos tarkkailemme sulkeutuneisuutta kirjallisuudessa, voimme huomata yhden asian. Vasta vuonna 2010 tämä persoonallisuustyyppi sai negatiivisen leiman. Sitä ennen monet kirjat ja kirjailijat osoittivat introverttien tärkeyden ja voiman. Heillä on paljon positiivisia hyveitä ja ominaisuuksia.

“Ujous on sosiaalisen hyväksymättömyyden pelkoa tai nöyryytystä, kun taas sulkeutuneisuus on sellaisten ympäristöjen suosimista, jotka eivät ole liian stimuloivia. Ujous on luonnostaan tuskallista; sulkeutuneisuus ei ole.”

-David Foster Wallace-

Vuonna 1935 psykologit Davis ja Rulon julkaisivat tutkimuksen, jossa ihmiset pohtivat introverttien mielenkiinnon kohteita. He eivät määritelleet sitä sosiaaliseksi vetäytymiseksi, niin kuin monet olisivat ajatelleet. Heillä oli tarpeeksi taitoja olla mukana missä tahansa yhteiskunnan rakenteessa. Tiedemiehet huomasivat heidät johtuen heidän omistautuneisuudestaan ideoilleen, sekä heidän keskustelutaidoistaan.

Aluksi monet tiedemiehet kritisoivat tätä viimeistä faktaa. Näihin aikoihin sulkeutuneisuus yhdistettiin patologiseen ujouteen, jossa henkilöltä puuttui tarvittavat sosiaaliset taidot. Tämä ajatus kuitenkin kumottiin viime vuosien aikana. Emme saa unohtaa, että sulkeutuneisuus ei ole vain yksi piirre. Jokainen meistä sijoittaa itsemme jonnekin introverttiyden ja ekstroverttiyden välimaastoon.

nainen muurilla

Kuinka päästä yhteyteen introvertin kanssa?

Tiedämme jo, ettei sulkeutuneisuus ole sama asia kuin ujous. Tiedämme myös, että introverteillä ei ole mitään puutteita sosiaalisissa taidoissa. Heillä ei ole mitään patologisia osatekijöitä, jotka vaikeuttaisivat yhteydenottoa heihin. Todellisuudessa se mikä heidät määrittelee, on eri käytösdynamiikat, jotka kulkevat yhdessä heidän henkisen fokuksensa, tunteidensa ja jopa aivojensa kanssa, jotka käsittelevät informaatiota eri tavalla.

  • Nämä ihmiset pitävät hiljaisista paikoista. He saattavat välttää sosialisoimista tai kerääntymistä suuren ihmisjoukon kanssa. Täten tällaiset liian stimuloivat skenaariot kuluttavat heidät loppuun psykologisesti.
  • He ovat introspektiivisiä, tarkkailevia ja mielikuvituksellisia.
  • Heillä on vain muutamia ystäviä ja he pitävät enemmän pienistä ystäväryhmistä, joiden kanssa heillä on vahvat ja merkitykselliset siteet.
  • Introvertit pitävät enemmän syvistä keskusteluista, he eivät pidä juoruamisesta, eivätkä he halua olla huomion keskipisteenä.
  • He ovat huomaavaisia.
  • He työskentelevät luontaisen motivaation kanssa. He pitävät myös arvoistaan kiinni, eikä heillä ole tarvetta tulla toimeen kaikkien kanssa.
  • Heillä on taiteellisia kiinnostuksenkohteita, kuten musiikki, kirjoittaminen ja piirtäminen.

Kun tunnemme introvertin henkilön kiinnostuksenkohteet, käyttäytymisen ja hänet muodostavat dynamiikat, voimme tarkastella niitä avainasioita, jotka voivat auttaa meitä pääsemään yhteyteen tällaisen henkilön kanssa.

1. Hitaasti eteneminen sekä ajan ja kommunikaatiokanavien kunnioittaminen

Kun puhumme introvertille henkilölle, meidän muistettava, että puhumme seesteisemmän henkilön kanssa. Siksi ensimmäinen keskustelumme hänen kanssaan ei pitäisi olla liian dominoiva tai vaikuttava. Emme saa olla liian rohkeita tai vaativia.

Ihanteellinen tapa lähestyä introverttia henkilöä on hyväksyä hänen rytminsä. Paras tapa tehdä tämä on aloittaa keskustelu, joka kiinnostaa molempia puolia. On myös tärkeää ymmärtää, että on olemassa tiettyjä kommunikaatiokanavia joita introverteillä on tapana välttää. He eivät pidä kevyistä keskusteluista ja puheluista. He pitävät enemmän merkityksellisistä keskusteluista.

2. Sipuli, jolla on mielenkiintoiset kerrokset

Introverteilla on monta eri kerrosta. He ovat kuin sipuleja, jotka piilottavat sisällään arvokkaita ja valoisia sisäosia. Kun tiedämme kuinka saavuttaa nämä kerrokset voidaksemme ottaa heihin yhteyttä autenttisesti, meidän on kunnioitettava aikaa.

Meidän on oltava vilpittömiä, nöyriä ja johdonmukaisia koko ajan, jotta voimme luoda hyvän ystävyyssuhteen tähän henkilöön.

poika oven edessä

3. Älkäämme tehkö heistä huomion keskipisteitä

Ei ole hyvä idea suunnitella heille yllätysjuhlia. Emme saisi organisoida syntymäpäiväjuhlia, jossa vieraat täyttävät huoneen, jossa he ovat huomion keskipisteenä. Tällainen voisi toimia ekstrovertin persoonallisuuden kanssa, mutta ei tämän profiilin kanssa. Voimme luoda erityisiä hetkiä, jossa kaikki on yksinkertaista ja spontaania, vain muutaman henkilön kanssa. Meidän pitäisi tehdä tämä paikoissa, jossa ei ole painostusta. Heitä ei saa painostaa tekemään asioita, joita he eivät halua tehdä.

4. Merkitykselliset keskustelut

Välttäkäämme puhumasta itsestämme liian kauan tai rupattelemasta turhia.Tällaisissa tapauksissa he kyllä kuuntelevat meitä, mutta eivät ole kiinnostuneita siitä mitä sanomme. Ollaksemme yhteydessä introvertin henkilön kanssa, meidän on valittava älykkäämpi, syvällisempi aihe. Ihanteelliset keskustelunaiheet voivat sisältää mm. kirjat, TV-sarjat, tavoitteet tai eri projektit. Meidän pitäisi puhua asioista, jotka liittyvät yhteisiin arvoihimme.

5. Hiljaisuudesta nauttiminen

Hiljaisuuden jakaminen toisen henkilön kanssa voi johtaa maagisiin hetkiin. Näissä hetkissä ihmiset tuntevat olonsa luonnolliseksi. Hiljaisuus ei saa olla pakotettua, ja asenteet ja keskustelut voivat olla luonnollisia. Ympäristömme pitäisi olla rauhallinen ja sillä pitäisi olla rauhoittavia vaikutuksia. Hiljaisuuden pitäisi luoda yhteys kahden henkilön välillä. Tämä kumppanuus voi kestää koko loppuelämän.

6. Henkilökohtaisen tilan kunnioittaminen

Heitä ei tarvitse nähdä joka päivä eikä heille tarvitse soittaa kahden tunnin välein. Ei ole tarvetta selittää miten olemme kuluttaneet päivämme tai jokaista ajattelemaamme asiaa. Introvertit ihmiset tarvitsevat yksinoloa ladatakseen energiansa ja ravitakseen itseään. Heidän on tasapainotettava tämä yksinolo ja nautittava heidän omista intohimoistaan. Vaikka introvertin on oltava yksin, tämä ei tarkoita, etteivätkö he haluaisi olla myös perheen ja ystävien kanssa.

Lopuksi, introverttiin henkilöön yhdistyminen voi olla helpompaa kuin kuvittelemmekaan. Lisäksi suhteet introverttien kanssa ovat palkitsevia. He ovat kuin aarteita, jotka voivat kestää koko elämän ajan.