Logo image
Logo image

Taideterapia: määritelmä ja hyödyt

6 minuuttia
Taideterapia: määritelmä ja hyödyt
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Taide rohkaisee tiedostamattomien asioiden tutkimiseen, ilmaisemiseen ja niistä kommunikoimiseen. Taideterapia voi parantaa ihmisten välisiä suhteita tunteiden työstämisen avulla, koska se keskittyy tunnepuoleen, joka on jokaisen ihmisen pääosa. Ja sillä tavalla se auttaa ihmisiä tulemaan tietoisemmiksi omista piilotetuista osista, jotka auttavat heitä kehittymään.

Taideterapiassa on kyse ihmisistä. Siinä ei ole kyse yhdestä henkilöstä, vaan se on projekti, jota ihmiset tekevät mukavuuden ja muutoksen halusta. Taideterapia pyrkii päivittämään luovan tuotoksen ehdot, tunnistaa eri taidemuotojen tietyt yksityiskohdat sekä ymmärtämään kaikki niiden vaikutukset henkilökohtaisten ja kulttuuristen erojen avulla.

Taideterapia voidaan määritellä tieteenalana, jossa on tiettyjä näkökohtia ja konkreettisia rajoja. Se on tukimuoto (tai toisinaan terapia), joka käyttää visuaalista taidetta tapana auttaa ihmisiä palautumaan takaisin tai parantamaan heidän mielenterveyttään sekä henkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan. Taideterapian tavoitteet ovat samat kuin psykoterapian.

Tämä tuki keskittyy taiteeseen kommunikaation muotona. Ja siten se auttaa ihmisiä ilmaisemaan tunteita ja kommunikoimaan niistä. Se tekee heidän tarvitsemansa käyttäytymisen muutoksen pohtimisesta ja saavuttamisesta helpompaa. Taideluomusten käyttäminen aloittaa erityisen prosessin: se valtaa terapeuttisen tilan ja keskeyttää sitten todellisuuden arvioiden sitä uudelleen.

“Maailma on täynnä pieniä iloja: taide on taitoa havaita ne.”

-Li Bai-

Taidemuodot, joita taideterapia hyödyntää

Taideterapiassa käytetyt taidemuodot ovat visuaalista taidetta. Se tarkoittaa maalausta, kuvanveistoa, kollaaseja sekä näyttämötaidetta, kuten näyttelyä, tarinointia, muisteluteatteria, roolipelejä ja nukketeatteria. Kun on kyse musiikista, käytetään siinä rytmiä, ääntä, instrumentteja ja kirjoittamisessa voidaan käyttää eri genrejä. Taideterapia on tapa kertoa totuus symboliikan avulla. Ihmisten luovuuden avulla ilmaisemat asiat saattavat edustaa aggressiota, hylkäystä, menetystä tai tunteita. He tekevät sen myös epäsuorasti tarkoittamatta sitä.

Some figure

Teatteri

Näytelmissä, draamassa tai nukketeatterissa potilas puhuu henkilöhahmon kautta. Se on taitoa näytellä fiktiivisen hahmon välityksellä. Se on yksilön ja/tai kollektiivisen luomistyön prosessi, joka sijaitsee kahden erillisen maailman välissä: fiktion ja todellisuuden. Ja kun on kyse savenveistosta, aloitetaan vuoropuhelu siinä materiaalilla. Ihmistä rohkaistaan löytämään itsensä kyseisen materiaalin avulla. Mutta siinä on myös kyse läsnäolemisesta heidän matkallaan savesta itseensä.

Maalaus

Maalauksessa potilaat ottavat ensimmäisen askeleen itsensä avaamiseksi. Tällä tavalla he ajautuvat kaikkien heidän kohtaamiensa kuvien, jälkien, muotojen ja värien mukanaan viemiksi. Tavoitteena on estää käsiä peittämästä silmiä, se on kuin eräänlaista torjunnan estämistä. Ja sitten he voivat järjestää asiat myöhemmin ja päästä lähemmäksi syvällisempää minäänsä.

Tanssi ja ääni

Kun on kyse tanssimisesta, on siinä ensimmäinen hetki, jolloin potilaat tulevat tietoisiksi omista liikkeistään. Tarkoitamme sitä, että he voivat kuulla sen ja kuulla itsensä tuon liikkeen välityksellä. Se auttaa heitä pääsemään lähemmäksi itseään ja kommunikoimaan muiden ihmisten kanssa myöhemmin. Kun on kyse äänestä, haluat heidän löytävän ja käyttävän luonnollista ääntään sekä rentouttavan hengityksensä. Voit tehdä sen laittamalla heidät improvisoimaan ja yhdistämään eri ääniä.

Kirjoittaminen

Kirjoittaminen voi antaa potilaille uusia tapoja leikkiä omien kokemustensa kanssa mielikuvituksen välityksellä. Mielikuvitustilanteita ja -ystäviä sekä eri aikajanoja tulee olemaan ja lopulta ne luovat oman tarinansa uudelleen fiktiossa.

“Taiteen tarkoituksena ei ole edustaa asioiden ulkoista olemusta, vaan heidän sisäistä merkitystään.”

-Aristoteles-

Tunteiden työstäminen taideterapiassa

Tunteet ovat äärimmäisen tärkeitä, kun on kyse ihmisen kokemuksista ja kehityksestä. Taiteen parissa työskentely taideterapian kautta auttaa ihmisiä kehittymään yksilöllisesti ja henkisesti. Taideterapia koostuu neljästä tunteiden työstämisvaiheesta: nimeämisestä, tutkimisesta, kokeilemisesta ja eheyttämisestä. Tunteet ovat meidän pääasiallinen kommunikointitapamme ja ne voivat jopa olla tärkeämpiä kuin sanat. Joten jos sanasi eivät mukaudu oikeisiin tunteisiin, ihmiset eivät todennäköisesti usko niitä.

Tavallisesti kun ilmaiset jotakin tunteikasta, käytät kasvojen ilmeitä, mielikuvia, verbaalisia vertauskuvia ja äänensävyä kommunikoidaksesi paremmin ihmisten kanssa. Ne auttavat sinua ymmärtämään ja ilmaisemaan paljon enemmän kuin vain sanoja itsessään, niin kauan kuin tunteet ovat samassa linjassa sanojen kanssa. Taide rohkaisee tiedostamattomien asioiden tutkimiseen, ilmaisuun ja niistä kommunikointiin samalla tavalla kuin muu sanaton viestintä.

Tunteiden työstäminen taideterapian avulla voi parantaa ihmissuhteiden laatua. Se myös keskittyy henkisiin tekijöihin ja auttaa sinua tulemaan tietoiseksi piilotetuista näkökulmista, jotka auttavat sinua kehittymään. Perustunteet kuten pelko, viha, onnellisuus, rakkaus, suru ja epämukava tunne ovat välttämättömiä ja tärkeitä henkisen tasapainon kannalta.

Some figure

Miksi tunteet ovat niin tärkeitä

Kaikilla tunteillasi on oma vaikutuksensa kognitiivisiin kykyihisi, fyysiseen terveyteesi ja ammatilliseen suorituskykyysi. Hyvän tunneälyn omaaminen tarkoittaa sitä, että pystyt ilmaisemaan tietyissä tilanteissa juuri oikeita tunteita ja juuri oikeassa määrin. Se tarkoittaa myös sitä, että pystyt näkemään muiden ihmisten tunnetilan ja olemaan empaattinen.

Taiteen kanssa työskenteleminen voi auttaa ihmisten henkilökohtaisessa ja henkisessä kehityksessä. Tiedostamaton mieli käsittelee enemmän symboleita kuin loogisia sanoja. Siitä syystä taiteen käyttäminen voi helpottaa pohtimisprosessin kehittymistä. Voit keskustella asioista enemmän taiteen välityksellä, varsinkin tiedostamattomasti. Se johtuu siitä, että mielikuvat välittävät paljon enemmän kuin sanat ja ovat turvallinen tapa tutkia vaikeita aiheita.

“Käytät lasipeiliä nähdäksesi kasvosi; käytät taideteoksia nähdäksesi sielusi.”

-George Bernard Shaw-

Psykoterapian hyödyt taiteen välityksellä

Taideterapiasta on hyötyä, kun halutaan kehittää ihmisten vuorovaikutustaitoja. Se saa potilaat olemaan helpommin yhteydessä häntä ympäröivien ihmisten kanssa, koska tällaisen terapian on tapana helpottaa itsensä ilmaisemista. Se on myös erittäin hyödyllinen käyttäytymisen hallinnassa, itsetunnon parantamisessa ja kaikenlaisen ahdistuksen aiheuttaman negatiivisen vaikutuksen välttelemisessä.

Nyt annamme sinulle yksityiskohtaisempaa tietoa kaikista taideterapian tarjoamista hyödyistä:

1. Vaikeasti sanottavien tunteiden ilmaiseminen

Meidän voi olla vaikea ilmaista tuntemiamme tai ajattelemiamme asioita perinteisin keinoin. Siitä syystä taideterapia auttaa rohkaisemaan asioiden ilmaisemiseen ja niiden työstämiseen. Se voi auttaa sinua antamaan muodon niille ajatuksille ja tunteille, joita on niin vaikea purkaa.

2. Terveiden kohtaamistaitojen kehittäminen

Tunteiden ja tuntemuksien kohtaaminen luovalla tavalla voi olla erittäin hyödyllistä, kun pyritään muuttamaan syvään juurtuneita käytäntöjä tai tapoja, joita ihmiset tekevät tuntiessaan tarvetta ilmaista kyseisiä tunteita. Taideterapia auttaa, kun käyt läpi surullisia aikoja ja pyrit käyttämään tuota tunnetta jonkin luomiseen. Se on erityisen tärkeää silloin, kun sinun tulee kohdata tilanne parhaalla mahdollisella tavalla.

3. Mielikuvituksen ja luovuuden tutkiminen

Tällaisen terapian käyttäminen auttaa ihmistä tehostamaan kykyä luoda ja kuvitella asioita. Hän voi myös kehittää näitä taitoja työstämällä niitä keskittyneemmällä tavalla ja terapeutin avustuksella.

4. Itsevarmuuden ja itsetunnon parantaminen

Kun todistat, että pystyt tekemään jotakin itsellesi, auttaa se sinua pääsemään tunteellisesti tasapainoisempaan paikkaan. Sen myötä omien tavoitteidesi saavuttaminen auttaa sinua parantamaan omaa itsevarmuuttasi ja muistuttaa sinua siitä, että sinulla menee hyvin.

5. Huolten tunnistaminen ja selventäminen

Jos jokin huolestuttaa sisintäsi, auttaa jonkin ulkoisessa maailmassa olevan vangitseminen sinua tarkastelemaan sinusta vaikeasti ymmärrettäviä konsepteja käytännöllisemmällä ja esteettömämmällä tavalla. Ne ovat yleensä abstrakteja ajatuksia, jotka voit painaa aivoihisi vain, jos tarkastelet niitä ulkoapäin.

Some figure

6. Kommunikaatiotaitojen lisääntyminen

Taiteen käyttäminen itsensä ilmaisemiseen auttaa ihmisiä saamaan uusia apuvälineitä kommunikointiin. Ja se pitää paikkansa sekä muiden ihmisten että itsensä kanssa kommunikoinnin suhteen. Kun ihmiset pystyvät ilmaisemaan sen mitä heidän on vaikea pukea sanoiksi, opettaa se heitä ilmaisemaan asioita selkeämmin ja sellaisella tavalla, joka linjautuu paremmin sen kanssa mitä he haluavat sanoa.

7. Fyysisten kykyjen parantuminen

Taideterapia tarkoittaa yleensä kehon käyttämistä jonkin sellaisen ilmaisemiseen, mitä et osaa sanoa ääneen. Siitä syystä tällainen terapia on myös hyväksi ihmisille, joiden on vaikea tehdä tiettyjä liikkeitä tai joilla on huono koordinaatiokyky.

8. Stressin ja ahdistuksen väheneminen

Taiteeseen ja luovuuteen liittyvien aktiviteettien tekeminen antaa ihmisille hetken aikaa, jossa heidän stressi- ja ahdistustasonsa laskee. Tällaista terapiaa käyttävät ihmiset kokevat nämä aktiviteetit rentouttavina.

9. Se rohkaisee ihmisiä työstämään sitä kuinka he ajattelevat, ja se auttaa heitä pohtimaan

Tieteellinen ajattelu ulottuu jopa kauemmas ja se on kykyä olla itsenäinen tai ratkaista päivittäisen elämän ongelmia.

10. Keskittymisen, huomiokyvyn ja muistin parantuminen

Keskittymisen oppiminen on tärkeää päivittäisen elämän kannalta. Keskittymiskyky auttaa sinua suuresti, kun sinun täytyy olla tehokas missä vain tehtävässä. Hyvän keskittymiskyvyn omaamisella on tuhansia etuja: se parantaa muistia, päätöksentekokykyä, tarkkuutta sekä joustavuutta parhaillaan suorittamasi tavoitteen suhteen.

Some figure

Eri väestöryhmien ihmiset käyttävät taideterapiaa fyysiseen ja henkiseen terveyteen sekä henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Kun ihmiset tarvitsevat apua heidän kehonilmaisunsa kanssa, voivat he käyttää psykoterapiamenetelmiin perustuvaa taideterapiaa avukseen.

Taideterapiaa voivat käyttää yhtä lailla lapset kuin myös teinit ja aikuisetkin. Sitä voidaan jopa muokata heidän terapeuttisten ja kasvatuksellisten tarpeidensa mukaan. Viimeksi mainitussa voivat kognitiiviset käyttäytymismenetelmät olla suureksi avuksi taideterapiassa (tai päinvastoin), kun on kyse sellaisten asioiden opettamisesta, jotka ovat suoraan osa kasvatuskehitystä.

“Jos joku mies, jopa ihan tavallinen mies, oppisi kertomaan omasta elämästään, hän kirjoittaisi yhden parhaista romaaneista, joka on koskaan kirjoitettu.”

-Giovanni Papini-

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.