Kolme tunteiden ja tuntemusten välistä eroa

Lue, mitkä ovat kolme tärkeintä tunteiden ja tuntemusten välistä eroa voidaksesi hallita niitä paremmin.
Kolme tunteiden ja tuntemusten välistä eroa
Julia Marquez Arrico

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Julia Marquez Arrico.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Olet varmasti sekoittanut tunteet tuntemuksiin useammin kuin kerran. Koemme niitä molempia samaan aikaan ja ne on helppo sekoittaa keskenään. Mutta on todella tärkeää tietää tunteiden ja tuntemusten välinen ero. Meidän täytyy hallita kumpaakin eri tavalla, eikä niistä synny samoja tarpeita.

Tässä artikkelissa kerromme lyhyesti kolmesta tunteiden ja tuntemusten välisestä pääerosta. Tällä tavalla opit tekemään eron niiden välille voidaksesi parantaa tunneälyä, ollaksesi pohtivampi ja välttyäksesi katumukselta.

Tunteet ja tuntemukset voivat saada meidät tekemään asioita hetken huumassa, mutta jos näemme vaivaa niiden tunnistamiseksi ja niiden erottamiseksi toisistaan, tulee niistä helpommin muokattavia (Goleman, 1996).

Tunteiden ja tuntemusten välisiä eroja

1. Automaattinen vs. syy

Tunteet ovat suurimmaksi osaksi peräisin limbisestä järjestelmästä sekä aivojen primitiivisimmästä osasta. Tuntemukset taas tulevat etuaivolohkosta. Toisin sanoen tuntemukset ovat abstraktin ajattelun tulosta. Tunteet taas ovat synnynnäisiä ja ne määräytyvät geneettisesti evoluution tuloksena. Niin ikään vaikka se vaikuttaakin oudolta, on olemassa enimmäismäärä tunteita, joita meillä voi olla. Tuntemuksia taas voi olla miten paljon tahansa; enimmäismäärää ei ole olemassa.

Määritämme tuntemukset sanoin, kun taas tunteet määritetään psykofysiologisesti. Tuntemukset syntyvät tapahtumien ja aistimusten tulkinnasta. Tunteet taas syntyvät hermojärjestelmän reaktiosta (sympaattiset ja parasympaattiset).

aivot ja silmät

2. Nopeus jolla niitä esiintyy ja jolla ne muuttuvat

Tunteille on luonteenomaista se, että ne ovat melko välittömiä. Ne edustavat kehon hälytys- ja selviytymisjärjestelmää. Kun ymmärrämme mitä on tapahtunut ja miksi tunnemme tavalla tai toisella, viittaamme tuntemuksiin, emme tunteisiin. Voidaksemme saada tuntemuksia, on tärkeää miettiä mitä on tapahtunut (arvioida tunnetta), pohtia millä tavalla käyttäydyimme ja alkaa kehittää sitä psykologisesti.

Koska tunteet tulevat ja menevät nopeasti, kehollamme on toinen tehtävä ja motivaatiokeino: tuntemukset. Tuntemukset edustavat tunteiden rippeitä. Itse asiassa yksi tunteiden ja tuntemuksien välisistä pääeroista on se, että tuntemukset kehittyvät pikkuhiljaa. Ne voivat jopa muuttua ja kestää päiviä, viikkoja, kuukausia tai ehkäpä vuosia.

3. Tunteet ovat erittäin voimakkaita, kun taas tuntemukset eivät ole yhtä intensiivisiä

Koska tunteet ovat pääasiallinen hälytys- ja motivaatiojärjestelmä, jonka kanssa synnymme, ovat ne erittäin intensiivisiä ja voimakkaita. Yleismaailmallisiin perustunteisiin kuuluvat ilo, viha/raivo, pelko, yllättyminen/säikähtäminen ja suru. Ne saavat meidät aina joko toimimaan tai lakkaamaan toimimasta. Tässä mielessä yllättyminen on neutraali tunne, jonka tehtävänä on auttaa meitä pysymään valppaina ja hyvin tietoisina siitä, mitä tapahtuu.

Elokuvassa Inside out huomaamme, että tunteet työntävät meitä aina joko johonkin suuntaan tai pysäyttävät sen tekemisen. Esimerkiksi suru voi saada meidät etäännyttämään itsemme muista. Tuntemukset ovat kuitenkin vaihtelevampia ja hitaampia. Ne johtavat meidät pohtimaan sitä, mitä voimme tehdä, jotta emme tuntisi oloamme epämukavaksi tai epämiellyttäväksi.

miettivä nainen

On tärkeää korostaa sitä, että voimme hallita epämiellyttäviä tunteita tunteiden aktivoinnin lopettamistekniikoiden ja huomion uudelleen suuntaamisen avulla. Toisaalta sentimentaalisesti korjaavat kokemukset, sokraattinen dialogi ja ohjattu pohdinta auttavat hallitsemaan tunteita. Niiden aktivoinnin lopettaminen ja nopea rentoutuminen voivat myös auttaa.

Tuntemusten vs. tunteiden hallitseminen

Lopuksi, koska tunteiden ja tuntemusten välillä on eroja, on näiden kokemusten hallitsemistapojen välillä myös eroja. Samalla kun tunteet vaativat yhteyden katkaisemista (esimerkiksi välttyäkseen vihan kasvamiselta tai hallinnan menetykseltä), tulee tuntemuksia kuunnella ja ohjata uudelleen.

Joka tapauksessa on mahdollista säädellä sekä tunteita että tulkita uudelleen tuntemuksia, ja nämä asiat auttavat meitä voimaan paremman henkisesti (Bigman, Sheppes & Tamir, 2017).


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Bigman Y. E., Sheppes, G. & Tamir, M. (2017). When less is more: Effects of the availability of strategic options on regulating negative emotions. Emotion, 17(6), 993-1006.
  • Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional (4a ed. edición). Barcelona: Kairos.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.