Logo image
Logo image

Miksi naiset opiskelevat enemmän psykologiaa? 12 neurotieteellistä syytä

6 minuuttia
Miksi naiset opiskelevat enemmän psykologiaa? 12 neurotieteellistä syytä
Viimeisin päivitys: 27 elokuuta, 2020

Sekä konferenssihuoneissa että psykologiaopintojen luokkahuoneissa naispuolisten osallistujien lukumäärä on edelleen selvästi suurempi verrattuna miehiin. Miksi naiset oikein opiskelevat enemmän psykologiaa kuin miehet?

Kymmeniä alan tutkimuksia julkaissut argentiinalainen psykologi ja kirjailija Marcelo Ceberio on antanut meille tästä mielenkiintoisesta ilmiöstä konkreettisen esimerkin.

On kulunut 40 vuotta siitä, kun Ceberio valmistui psykologian opinnoistaan. Hän opiskeli Argentiinan pääkaupungissa Buenos Airesissa aikakautena, jolloin Argentiina eli vaikeita aikoja; armeija oli sulkenut filosofian ja kirjallisuuden yliopiston, jossa opetettiin kasvatustieteitä, filosofiaa, sosiologiaa ja psykologiaa, sillä niitä pidettiin “vasemmistolaisen ideologian” aloina ja tästä syystä myös yhteiskunnallisen järjestyksen näkökulmasta kumouksellisina. Jotkut yksityiset yliopistot kuitenkin jatkoivat psykologian opintojen ylläpitämistä huolimatta siitä, miten paljon tuonaikaiset argentiinalaisen sotilasjuntan äärioikeistolaiset ryhmät sitä kyseenalaistivat ja halveksivat.

Tässä tilanteessa psykologia jatkoi kehitystään, pääasiassa kliininen psykologia, rikkoen toisen juntan lakia, joka laski psykologin työtä mielenterveyteen liittyvien testien suorittamisessa.

Sijoitettuna testejä suorittavan psykologin tasolle, joka kävi läpi 6 kuukauden mittaisen kurssin erikoistuneessa instituutissa, psykologeja koulutettiin erikoistumaan psykoanalyysiin, joka oli tuolloin alan tärkein malli, harjoittaakseen kliinistä ammattiaan suljettujen ovien takana ja herättämättä huomiota.

Tuona aikana luokkahuoneet olivat täynnä naisia; heitä oli jopa noin 60–70 prosenttia opiskelijoista. Ceberio kiinnitti aina huomiota tiettyihin sukupuolen perusteella määritettyjen ammattien valintaan, eli toisin sanoen siihen, miten ammatin harjoittaminen oli lähempänä naisten tai miesten tehtäviä sen soveltuvuuden, asiantuntemuksen, helppouden tai yksinkertaisesti sosiaalisen päättäväisyyden takia.

Sellaiset opinnot kuten hoitotyö tai opetus ja kasvatus olivat selkeästi naispainotteisia, kun taas opinnot kuten insinööriala olivat selkeästi miespainotteisia. Puhumattakaan sellaisista tekniikan aloista kuten mekaniikasta, joka oli ehdottomasti miesvaltainen tai gastronomiasta, joka oli puolestaan ehdottoman naisvaltainen ala. Toisissa opinnoissa, kuten lääketieteessä ja arkkitehtuurissa taas sukupuolet näyttivät jakautuneen varsin tasaisesti. Mutta mikä ratkaisee tämän valinnan? Mitkä luonteenomaiset sukupuoleen liittyvät mallit yhdessä biologian kanssa rakentavat opintojen päätöksentekoa ja kehitystä?

Psykologia: naisten ala?

Lisäksi on havaittavissa, miten nämä valinnat ovat muuttuneet vuosien varrella ja kontekstien puitteissa. Esimerkiksi gastronomian ura on siirtynyt pääosin miesvaltaiselle alueelle, siinä missä kirurgiaan erikoistuminen on nykyään jakautunut tasaisemmin miesten ja naisten kesken, toisin kuin aikaisemmin.

Vuosien mittaan psykologian maailma on suuntautunut enemmän naisvaltaiseksi. Ceberion mukaan esimerkiksi kaikissa argentiinalaisten yliopistojen psykologian opinnoissa nimenomaan naisten osuus on aina vain suurempi.

Näyttää siltä, ​​että psykologin ammatista on tullut naissukupuolen “perintö”. Eikä vain Argentiinassa, sillä se naispuolinen yleisö, joka osallistuu opintoihin, konferensseihin ja seminaareihin niin Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, kattaa tänä päivänä jopa 90 prosenttia ja jopa enemmän. Joten kysymys kuuluu, miksi naiset opiskelevat miehiä enemmän psykologiaa?

Some figure

12 syytä siihen, miksi naiset opiskelevat miehiä enemmän psykologiaa

Argentiinalaisen Escuela Sistémica -koulun (LINCS) neurotieteiden ja yhteiskuntatieteiden tutkimusryhmä on tutkinut samaa aihetta ja kysyi tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa psykologeilta, mitkä ovat heidän mielestään pääasiallisia ehtoja psykoterapian tehokkaassa harjoittamisessa.

Näiden ennakko-oletusten perusteella tehtiin joukko neurotieteeseen ja sosiaaliseen neurotieteeseen sekä miesten ja naisten aivojen välisiin eroihin (huolimatta siitä, että tällä hetkellä tästä erottelusta löytyy useita eri mielipiteitä) pohjautuvia päätelmiä, joissa hormoneja, välittäjäaineita ja aivojen eri alueita kuvataan näiden valintojen selittämiseksi. Mielessä kannattaa tietysti pitää, että nämä erot on määritelty vain yleisellä tasolla.

Katsotaanpa seuraavaksi alta muutamia tässä tutkimuksessa esille nousseista eroista, jotka selittävät, miksi naiset opiskelevat miehiä enemmän psykologiaa.

1. Kyky yhdistää tosiasiat ja tunteet

Naisten aivojen aivokurkiaisesta on löydetty enemmän kuituja, jotka yhdistävät molemmat aivopuoliskot. Aivokurkiainen toimii näin “tienä” aivopuoliskojen välillä; oikeasta aivopuoliskosta, joka vastaa kokonaisvaltaisesta, emotionaalisesta ja luovasta ajattelusta vasempaan aivopuoliskoon, joka vastaa rationaalisesta, loogisesta ja binaarista ajattelusta.

Tämä puolestaan tuottaa parempaa emotionaalista empatiaa ja ymmärrystä sekä kykyä puuttua tunteellisuuden ja emotionaalisuuden voimalla keskittäen painoa potilaaseen. Tarina ja tunne yhdistyvät, mikä puolestaan on terapeuttisessa suhteessa hyvin tärkeää.

2. Puheliaisuus ja kyky kääntää ajatukset sanoiksi

Naisten aivojen kielestä vastaavasta keskuksesta löytyy korkeampi neuronien osuus. Naiset kehittävät tästä syystä paremmin retoriikkaa ja sanavaraston rikkautta jo varhain toisin kuin miehet, joiden nuoruudessa testosteronivirta hämärtää aivotoimintaa ja tekee näin kieliopinnoista haastavampaa.

On laskettu, että nainen puhuu päivän aikana huomattavasti enemmän kuin mies (luvut riippuvat pitkälti kielestä, jota puhutaan). Sanan käyttö terapeuttisissa istunnoissa onkin perustavanlaatuista, sillä kyseessä on väline, joka levittää tietoa.

3. Muistamiseen ja muistiin liittyvä kapasiteetti

Naisten aivojen hippokampukselta, eli toisin sanoen oppimisen ja muistin keskukselta, löytyy miesten aivoja suurempia mittasuhteita. Kliinisen psykologian ammattilaisten monien kykyjen joukosta voimme epäilemättä löytää muistin ja yksityiskohtien kattavan tallentamisen, jonka ansiosta hän voi puuttua potilaan historiaan ja nykyhetkeen liittyvien tekijöiden yhdistämiseen.

4. Yksityiskohtien ja paraverbaalisen kielen (äänensävy, sananpaino, intonaatio) tarkkailun helppous

Naisten aivoista löytyy suurempi perifeerinen visio, joka mahdollistaa sellaisten yksityiskohtien, kuten eleiden, kehon asentojen sekä toimintojen tarkkailemisen, mikä puolestaan muodostaa yhdessä muistin kanssa psykologille välttämättömän ja tehokkaan välineen.

180 prosentin perifeerinen visio on epigeneettinen tuote sen esihistoriallisesta toiminnasta jälkeläisten huolehtimisessa, joka tänä päivänä muodostaa roolin kehittymisen.

5. Empatia (kyky asettaa itsensä toisen saappaisiin)

Vaikka peilisolut – relatiivisen empatian alkupiste – eivät ole feminiininen perintö, niihin liittyy yksi syy, joka selittää sitä miksi naiset opiskelevat miehiä enemmän psykologiaa. Naisten aivojen kyky havaita ja muistaa suosivat nimittäin juuri tämäntyyppisten solujen toimintaa.

Kyky tarkkailla ja tallentaa yksityiskohtia potilaan asenteista, eleistä tai puheen intonaatiosta, jotka ovat kaikki elementtejä, jotka auttavat edistämään psykologin sympatiaa, luovat vakaampaa perustaa paremman psykologisen väliintulon saavuttamiseksi.

6. Multitasking (kyky suorittaa useita toimintoja samanaikaisesti)

Koska naisten aivokurkiaisessa kiertävien kuitujen kautta syntyy suurempi aivopuoliskojen välinen yhteys, tämä mahdollistaa samanaikaisesti useiden eri tehtävien suorittamisen istunnon aikana. Tällä tapaa psykologi voi niin ajatella, muistaa ja analysoida istuntoja jälkeenpäin kuin nähdä asenteita ja kuunnella potilaan kertomusta…

Some figure

7. Affektiivisen suojelun ja huolenpidon asenne

Sen lisäksi, että olemme emotionaalisia ja sosiaalisia olentoja, verenkierrossa kulkee neurohypofyysin erittämää oksitosiinia, joka aktivoituu esimerkiksi vanhemmuuden ja anteliaisuuden tilanteissa. Oksitosiini on juuri se hormoni, joka tekee ammattilaisesta välittävän ja tukevan.

Psykologin tuki on yksi terapeuttisen suhteen tärkeimmistä näkökulmista. Yleensä potilaat saapuvat vastaanotolle huomattavassa tuskassa tai ahdistuksessa. Toisin sanoen psykologin tehtävänä ei ole pelkästään pyrkiä ratkaisemaan potilaan ongelmaa, vaan hänen on myös kyettävä luomaan ilmapiiri, jossa potilas tuntee olevansa turvassa, tuettu ja kuunneltu.

8. Teatraalisuus

Testosteroni tekee miehestä karkeamman, mutta nainen puolestaan omaa korkeamman estetiikan ja huolenaiheen paitsi oman kehonsa suhteen, myös toisen kehon tarkkailemiseksi terapiaistunnossa, minkä ansiosta naispuolisen terapeutin ilmaisutaito on suurempi.

Samanaikaisen terävän tarkkailun lisäksi potilaan kielellä puhuminen on tekniikka, joka suosii psykologisen väliintulon tehokkuutta.

Tämä koostuu hienovaraisesta sekä sanallisen että paraverbaalisen kielen kopioimisesta hyödyntäen näitä reittejä siten, että sillä viestillä jota terapeutti pyrkii välittämään, on saapumispiste, ja että se olisi stokastinen.

9. Terapia on intiimi tila

Oksitosiinin ja dopamiinin yhdistelmä (välittäjäaine, joka edistää motivaatiota ja joka aktivoituu haastavissa tilanteissa) tarjoaa intiimin nautinnon erityisesti silloin, kun naishormoni eli estrogeeni on nousussa.

Terapia-istunto on suuren läheisyyden tila, jossa potilaat käyvät keskustelemaan henkilökohtaisesta maailmastaan. Tämä potilaan avautuminen riippuu muun muassa siitä, kuinka tämä tila on rakennettu paremman omistautumisen saavuttamiseksi. Lisäksi naispuolisen terapeutin empatia ja teatraalisuus tekevät yhteistyötä potilaan kielellä puhumiseksi.

10. Utelias asenne

Naiset on miehiä uteliaampia ja kriittisempiä, sillä naisten aivoilla on taipumusta tarkkailla enemmän yksityiskohtia, kuten viestinnän merkkejä – sekä verbaalisia että nonverbaalisia elementtejä – jotka yhdessä puheliaisuuden ja retoriikan kanssa tekevät naispsykologista kiinnostuneemman arvioimaan ja luomaan hypoteeseja siitä, mitä potilas käy läpi.

Psykologin osoittama kiinnostus kutsuu potilasta puhumaan, pohtimaan ja syventymään omaan ongelmaansa.

11. Hypoteesien rakentaminen

Kaikista edellä mainituista syistä, ja kuten edellisessä kohdassa jo sivuttiin, naiset kykenevät myös tekemään monimutkaisempia hypoteeseja potilaansa tilanteesta.

Tarkastellessaan yksityiskohtia, eleitä ja tapauskohtaisesti kehitettyjä sanoja sekä liittämällä toisiinsa aiempia potilaan historiassa tapahtuneita tilanteita, hänen muistinsa ja samanaikaisuutensa sallivat kaikki nämä toimet samalla hetkellä.

12. Luottamus

Viimeinen syy sille, miksi naiset opiskelevat miehiä enemmän psykologiaa, liittyy oksitosiiniin ja serotoniiniin, jotka varmistavat sen, että ammattihenkilö on luotettava.

Kuten aikaisemmin jo kuvailtiin, terapia-istunto on intiimi tila ja paikka, jossa yksi tai useampi potilas tapaa terapeutin keskustellakseen hänen kanssaan omista ongelmistaan. Tätä valintaa tukee kyseisen terapeutin inspiroima luottamus. Tämä on mahdollisuus panna peliin omat henkilökohtaiset tiedot ja vastauksen odottamisen.

Some figure

Johtopäätökset

Jos laajennamme tämän analyysin emotionaalisiin, kognitiivisiin ja sosiaalisiin muuttujiin, voimme varmasti löytää myös muita erityispiirteitä, jotka vahvistavat edellä mainittua väittämää.

Samalla on kuitenkin selvennettävä, että nämä kuvaukset ovat yleisiä ja sellaisenaan suhteellisia, vaikka samalla voimmekin katsoa, että ne toimivat ohjeellisena ja kuvailevana mallina, joka selittää naisten asiantuntemusta psykoterapian alalla.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.