Onko miesten ja naisten aivojen välillä eroja?

23.4.2019

Aivojen toiminnasta ja kyvyistä on olemassa paljon myyttejä. Puhetta on ollut myös molempien aivopuoliskojen välisistä toiminnallisista eroista. Ja tämän lisäksi on mietitty myös sitä, onko naisten ja miesten aivojen välillä eroja. Kuinka paljon nämä voivat pitää paikkansa? Tieteelliset todisteet aivojen sukupuolten välisistä fysionomisista ja toiminnallisista eroavaisuuksista eivät ole niin selviä kuin jotkut saattavat uskoa.

On totta, että on löydetty todisteita miesten ja naisten aivojen välisistä eroista rakenteellisella tasolla. Ja monet ovat tämän faktan pohjalta väittäneet, että miesten ja naisten aivojen välillä on myös toiminnallisia eroja, jotka eivät pidä täysin paikkaansa. Tässä artikkelissa käymme läpi tieteellisiä löytöjä.

5 tieteen tukemaa eroa naisten ja miesten aivojen välillä

Käydään läpi tärkeimmät tieteen tukemat erot:

  • Miehillä on isommat aivot kuin naisilla. Witelsonin suorittaman tutkimuksen mukaan naisten aivojen keskimääräinen paino on 1 248 grammaa, kun taas miesten on 1 378 grammaa. Mutta joidenkin aivojen erillisten havaintojen mukaan joidenkin naisten aivoilla on korkeampi aivojen kapasiteetti kuin jollain miehillä. Koko ei ole suoraan yhteydessä älykkyyteen tai suurempaan kapasiteettiin, joten tämän löydön viittaukset eivät ole täysin tunnettuja.
  • Cahillin vuonna 2006 suorittaman kokeen mukaan naisten hippokampus on tavallisesti isompi kuin miesten, ja mantelitumake on isompi miehillä. Hippokampuksella on tekemistä joidenkin toimintojen, kuten välittömän muistin kanssa, ja mantelitumakkeella on tekemistä tunteiden ja aggression kanssa.
  • Jotkut aivojen alueet aktivoituvat eri tavalla eri sukupuolilla. Esimerkiksi tunteelliset muistot aktivoivat naisilla enemmän vasenta mantelitumaketta, kun taas miehillä ne aktivoivat enemmän oikeaa puolta.
  • Miehet ovat parempia rotaatiotehtävien suoriutumisessa. Rotaatiotehtävät koostuvat geometristen muotojen tarkkailusta ja sen kuvittelemisesta, kuinka kuva kiertyisi psyykkisesti. Kyseessä on visuospatiaalinen tehtävä, kuten kartalla suunnistaminen.
  • Naiset ovat parempia tunteiden prosessoinnissa. Naisilla on enemmän resursseja, kun on kyse tunteiden ymmärtämisestä ja prosessoimisesta. Tällä on tekemistä myös naisten suuremman empatian määrän kanssa.
nainen ja mies miettivät

Myytit miesten ja naisten aivojen välisistä eroista

Sukupuolten väliset erot ovat aina olleet kiistanalainen asia – mutta myös todella mielenkiintoinen. Siksi joitain tieteellisten tutkimusten tukemia lausuntoja on liioiteltu jännittävien otsikkojen keksimiseksi.

On kuitenkin tärkeää löytää informaation alustava lähde. Meidän olisi pistettävä kaikki tiedot perspektiiviin, jotta emme edistäisi myyttejä, kuten nämä:

  • Naisten aivojen toiminta on tasapainoisempaa ja täydellisempää. Kuuluisa kirjailija ja bestsellerin ”Men are from Mars, Women are from Venus” kirjoittaja John Gray kirjoittaa tämän kirjan jatko-osassa ”Why Mars and Venus Collide”, että miehet käyttävät vain toista aivopuoliskoa suorittaessaan tehtäviä, kun taas naiset käyttävät molempia. Tämä on myös monien vitsien perusta, jonka mukaan miehet voivat suorittaa vain yhden asian kerrallaan. Tämän lausunnon takana piilee yksinkertaistettu päätelmä. Tämän lisäksi tästä ei ole olemassa lainkaan tieteellisiä todisteita, joten se on kyseenalainen.
  • Naisten peilisolut ovat ”hyperaktiivisia.” Monet olettavat, että naiset ovat empaattisempia ja prosessoivat tunteita paremmin, sillä heidän peilisolunsa ovat aktiivisempia. Mutta kukaan ei ole todistanut tätä tieteellisesti. On totta, että lukuisat tutkimukset osoittavat että naiset ovat parempia käsittelemään tunteita. Mutta sitä ei ole todistettu, että tämän fysiologinen perusta olisi suuremmassa peilisolujen aktiivisuudessa.

Yksilöiden välisiä eroja ei voida laita sukupuolen piikkiin

Ihmisten käyttäytyminen on todella monimuotoista ja ennalta-arvaamatonta. Ponnistuksista ja tutkimuksista huolimatta on myönnettävä, että heterogeenisyys on kaikille ihmisille luontainen ominaisuus. Huolimatta kaikista pyrkimyksistä laskea sukupuolten välisiä käyttäytymiseroja aivojen eroavaisuuksien hyväksi ei olla todistettu kovinkaan paljon. 

Totuus on, että sukupuolten väliset erot eivät ole yhtä ilmeisiä kuin yksilöiden väliset erot. Luultavasti suuri määrä näistä eroista johtuu kulttuurista. Itse asiassa eri kulttuurilliset uskomukset, esimerkiksi että naiset ovat huonompia matematiikassa, voivat vaikuttaa odotuksiin tai arviointiin, jonka teemme omista kyvyistämme.

lasketaan ja leikitään

Ei olisi yllättävää huomata, että sukupuolten välisillä käyttäytymisen eroilla olisi juuret jokaisen yksilön kasvatuksessa. On tärkeää, ettemme anna itsemme olla houkuttelevien ja silmiinpistävien tietojen hämäämiä.

Sen sijaan meidän olisi tulkittava informaatiota todella tarkasti. On aika lopettaa uskomusten levittäminen, jotka eivät ole täysin totta. Ehkä tällä tavalla voisimme päästä lähemmäs tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja sallia molempien sukupuolten saavuttaa täydet potentiaalinsa.