Mielen teoria: empatian juuret

29.9.2019

Mielen teoria on kyky tehdä erotus oman ja muiden mielen välillä. Se saa sinut tulkitsemaan ja ennustamaan muiden käyttäytymistä henkisen mielentilan avulla, jota välität heille. Henkiseen mielentilaan voi sisältyä ajatuksia, tunteita, uskomuksia, haluja ja niin edelleen.

Mieti seuraavaa esimerkkiä; kuvittele, että katsot ulos ikkunasta ja huomaat naapurisi lähtevän kotoa. Kun hän astuu muutaman askeleen, hän alkaa taputella taskujaan, kääntyy ympäri ja palaa takaisin sisälle. Sinulla ei varmastikaan ole mitään vaikeuksia ymmärtää hänen käytöstään – hän on selvästikin unohtanut jotakin. Tämä johtuu siitä, että onnistuit pääsemään hänen mielensä sisään ja tulkitsemaan hänen käyttäytymistään. Psykologiassa tätä kykyä kutsutaan mielen teoriaksi.

Mielen teoria – käsitteellinen järjestelmä

Mielen teoria syntyy konstruktivismiopista, jossa ihmiset nähdään tieteilijöinä, jotka luovat intuitiivisia teorioita käsitteisiin perustuvasta todellisuudesta. Siten mielen teoria alkaa perusteista, joissa kaikki mieleen liittyvät käsitteet ja ideat muodostavat valtavan käsitteellisen järjestelmän. Käsitteellinen järjestelmä on ennemminkin siihen liittyvien käsitteiden määrittämä verkosto kuin tarkka määritelmä.

neuronit yhdistyneinä

Tästä käsitteellisestä järjestelmästä tulee ymmärtää kaksi peruskohtaa:

  • Se on tulkitsevaa – käytämme käsitteitä kuvataksemme henkistä mielentilaa ja rakentaaksemme todellisuuden tämän tiedon ympärille.
  • Se on pääteltävissä – käsitteiden välinen looginen suhde saa meidät selittämään ja ennustamaan tulevaa käytöstä syyn ja seurauksen avulla.

Voimme siis määritellä mielen teorian kognitiivisena järjestelmänä, joka hallitsee, tulkitsee ja ennustaa käyttäytymistä käsitteellisen järjestelmän ja päättelyn avulla. Tämä määritelmä ehdottaa, että mieli on havaitsemisen ja tekojen välinen sovittelija. Jos voit edustaa jonkun toisen mieltä omassa mielessäsi, tulkitset hänen käyttäytymistään.

Mieli toimii käytöksen välittäjänä

Mutta tämä herättää kysymyksen, kuinka mieli toimii havaitsemisen ja tekojen välisenä sovittelijana ja kuinka me tulkitsemme sen mitä muiden ihmisten mielessä tapahtuu? On tärkeää vastata näihin kysymyksiin ymmärtääksemme kuinka pystymme ennustamaan muiden ihmisten käyttäytymistä pelkästään intuitiivisten ajatusten avulla. Psykologi Rivière ja hänen tiiminsä kehitti tämän selittävän syyteorian.

Rivièren mukaan se kaikki alkoi havaitsemisesta, jonka avulla muodostamme uskomuksia todellisuudesta. Kun nämä lisätään meidän kasvatukselliseen ja biologiseen taustaamme, luovat ne haluja, jotka puolestaan muokkaavat meidän aikomuksiamme edistää niiden täyttymistä. Tämä uskomuksien ja halujen välinen vuorovaikutus synnyttää käyttäytymistä, jolla nämä halut pyritään täyttämään.

Tämän mallin rajoituksena on se, että se on liian yksinkertainen selittämään käyttäytymisen todellisuutta. Mutta sinun ei tarvitse oikeastaan nähdä sitä tieteellisestä näkökulmasta, sillä etsimme tapaa, jolla aivot järkeilevät, ei sitä mitä todella tapahtuu. Vaikuttaa siltä, kuin aivot käyttäisivät tätä teoriaa tulkitakseen ja ennustaakseen omia ja muiden ihmisten käyttäytymistä. Se ei välttämättä ole aivan tarkka ja saattaa siis pettää ajoittain, mutta se on nopea oikotie, joka on kuitenkin pääosin tarkka.

yksi ei tiedä, toinen miettii ja kolmas keksii

Kuinka mielen teoria kehittyy?

Emme synny mielen teorian kanssa, synnymme sen potentiaalin kanssa. Se tulee valmiiksi asennettuna aivoissa, mutta se tarvitsee oikeanlaista stimulointia kriittisten kehitysvaiheiden aikana, jotta se voi toimia täysin.

Mielen teoria kehittyy yleensä noin 4-5 vuoden iässä, kun lapset alkavat ratkaista vääriä uskomuksia. Se ei kehity ennen tätä vaihetta, sillä lapsen täytyy ensin kehittää kyky ymmärtää kaksi perusteellista käsitettä:

  1. Halut ja uskomukset – lapsen pitäisi ymmärtää, että ihmisen omat halut ja uskomukset hallitsevat hänen käyttäytymistään. Heidän täytyy oppia, että uskomukset voivat olla vääriä ja halut voivat jäädä täyttymättä.
  2. Ihmiset näkevät objektiivisen todellisuuden subjektiivisesta näkökulmasta – lapsen täytyy ymmärtää, että todellisuuden subjektiivinen arvio hallitsee käyttäytymistä. Siten hän pystyy ymmärtämään väärien uskomusten olemassaolon ja selvittämään syyn niihin.

Jopa silloin kun mielen teoria on täysin kehittynyt, ei se muutu passiiviseksi prosessiksi. Se on kyky, joka vaikuttaa muiden tärkeiden taitojen kehittymiseen, mukaan lukien empatian. Kun lapsi alkaa ymmärtää muiden ihmisten uskomuksia ja haluja, hän voi alkaa asettaa itsensä heidän asemaansa.