Empatia ei ole sympatiaa

Empatia ei ole sympatiaa

Viimeisin päivitys: 09 huhtikuuta, 2016

Olemme kaikki kuulleet empatiasta. Empatia on kyky asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää häntä, kyky kanssaelää hänen kokemuksiaan ja tunteitaan. Empaattinen ihminen samaistuu toisen ihmisen tunnereaktioihin ja pyrkii ymmärtämään toisen ihmisen käytöstä, näkökulmaa ja tunnereaktioita.

Tämä ei kuitenkaan välttämättä toimi aina hyvin käytännössä. Jos on totta, että asetamme itsemme joskus toisten asemaan, suurimman osan ajasta teemme sen vain, koska olemme samaa mieltä ihmisen kanssa eli ymmärrämme heitä, tunnemme sympatiaa.

Sympatia

Tästä syystä voimmekin sanoa, että sympatia tarkoittaa toisen kanssa samaa mieltä olemista ja samojen arvojen jakamista. Sympatisoimme ystävien ja sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa koemme jakavamme jotain elämässä, ja tästä syystä meidän on helppo asettautua heidän asemaansa.

Tämä mielessä pitäen, ei meidän ole niinkään helppoa asettautua sellaisten ihmisten asemaan, kenen kanssa meillä ei ole mitään yhteistä. Tässä piilee empatian sudenkuoppa.

Mitä empatia on?

Empatia on kommunikatiivinen asenne, joka antaa meille mahdollisuuden ihmisten väliseen kanssakäymiseen siitä riippumatta miten erilaisia tai samanlaisia olemme, tai mitkä arvot ja asenteet määrittävät meitä. Olimmepa toisen kanssa samaa mieltä tai emme, meidän tulisi pystyä tuntemaan empatiaa heitä kohtaan.

Me voimme määritellä empatian kykynä ilmaista kunnioitusta sitä kohtaan, mitä toinen ihminen edustaa, olimmepa heidän kanssaan samaa mieltä tai emme.

Empatia ei ole sympatiaa

Empatia pitää sisällään ajatuksen kunnioituksesta toista kohtaan ja monissa tilanteissa henkilökohtainen katsomuksemme ei ole merkityksellinen, sillä se voi poiketa täysin muiden mielipiteistä. Jos taas jaamme samat arvot ja ajatukset toisen kanssa, sympatisoimme heidän kanssaan.

Miten empatiaa käytetään?

Empatisoimme ihmisten kanssa, jotka ovat erilaisia kuin me, kun kunnioitamme heidän arvojaan ja asenteitaan. Ilmaisemme empatiamme heitä kohtaan, ymmärrämme ja oivallamme heidän asemansa, sillä pystymme näkemään heidän taustansa ja mielipiteensä, emmekä arvostele tai tuomitse heitä niistä. Esimerkkejä empatiasta: “Ymmärrän, että se mitä kerrot minulle on sinulle tärkeää” tai “Ymmärrän, että olet vihainen tästä, sillä se vaikuttaa sinusta epäoikeudenmukaiselta.”

Milloin ilmaisemme oman mielipiteemme?

Näyttääksemme empatiaa toisia kohtaan, meidän ei tarvitse ilmaista omaa ja mahdollisesti poikkeavaa mielipidettämme. Empatia tarkoittaa toisen kuuntelua, tarkkailua ja kunnioitusta.

Old Friends, Side by Side

On toki monia sellaisia tilanteita, joissa voimme ilmaista mielipiteemme silti empatiaa tuntien. Tärkeintä empatiaa tuntiessa on jakaa kunnioitusta ja ymmärrystä.

Muita hämmentäviä seikkoja…

Joskus luulemme, että olemme empaattisia toista kohtaan, kun todellisuudessa yritämme vain näyttää hyvältä muiden silmissä, miellyttää muita ja saada heidän hyväksyntänsä. Tämä ei tarkoita sitä, että tunnet todellista empatiaa, vaan koet pikemminkin sympatiaa ja haluat saada siitä jotain vastineeksi: kunnioitusta, arvostusta ja hyväksyntää. Tämä ei ole empatiaa.

Muissa tilanteissa olemme samaa mieltä toisen kanssa ja näytämme että suhtaudumme heihin sympaattisesti.

Mitä kunnioitus tarkoittaa?

Kunnioitus tarkoittaa toisen ymmärtämistä ja empatiaa toista kohtaan; meidän on tiedettävä ihmisen taustasta ja tarkkailtava heidän toimiaan pystyäksemme osoittamaan kunnioitusta heitä kohtaan.

Kunnioitus on oletus siitä, että meillä kaikilla on oikeus päättää miten haluamme elää, miten ajattelemme, tunnemme ja käyttäydymme, ja ettei ketään tulisi tuomita näistä syistä. Päinvastoin, kunnioitamme toisia ja heidän tekemiään päätöksiä, vaikka ne eivät vastaa omia ihanteitamme ja ajatuksiamme.

Kun kunnioitamme toista, ymmärrämme mitkä asiat vaikuttavat toisen henkilön asenteisiin, kunnioitamme heidän arvomaailmaansa ja osoitamme empatiaa heidän asemaansa kohtaan ilman että meidän tulee asettautua heidän asemaansa. Oma arvomaailmamme voi olla hyvin erilainen, mutta kunnioitamme toisten poikkeavia ajatuksia silti.

Emme ehkä jaa toisten arvoja, mutta näytämme empatiaa heitä kohtaan kunnioittamalla heidän asemaansa. Emme hingu tai vaadi muutosta heidän asenteisiinsa, emme yritä muuttaa heitä tai kääntää heidän päätään.

Sympatisointi on siis arvojen ja mielenkiinnon kohteiden jakamista. Empatisointi on kunnioituksen osoittamista ihmisten välisiä eroja kohtaan, tuomitsemattomuutta.

Kun kaksi ihmistä asuu yhdessä, kunnioitus on sitä, että antaa kaikkien tehdä niitä asioita, jotka ovat heille tärkeitä ja kunnioituksen näyttäminen heidän päätöksiään kohtaan on empatiaa. Empatia on sitä, ettei yritä muuttaa toista tai tuomita heitä. Empatia on mahtava työkalu ihmissuhteissa, etenkin ammatillisissa suhteissa ja sellaisissa tilanteissa, joissa kohtaa erilaisia ihmisiä eri puolilta maailmaa.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.