Logo image
Logo image

8 luonnetyyppiä kommunikaatiossa

5 minuuttia
8 luonnetyyppiä kommunikaatiossa
Viimeisin päivitys: 23 joulukuuta, 2015
“Kuuntele ja unohda. Näe ja muista. Tee ja ymmärrä.”
-Kiinalainen sananlasku-

Kerro minulle kuinka puhut, niin minä kerron sinulle, mistä pidät.

On yleisesti tiedossa, että luonteemme vaikuttaa suoraan tapaamme kommunikoida. Toimintamme perustuu tapoihimme, joten yleensä on avuksi tietää ja pystyä tunnistamaan yleisimmät kommunikointityypit, jotta olemme valmiita toimimaan kunkin tyypin kanssa parhaalla mahdollisella tavalla.

On sekä kiinnostavaa että hyödyllistä osata toimia oikein myrkyllisen kommunikaatiotavan omaavien henkilöiden kanssa, jotka haluavat vain riidellä tai jotka kuvittelevat aina olevansa oikeassa.  Kuten tulemme oppimaan, ovat kärsivällisyys, itsevarmuus ja empatia ne kolme ominaisuutta, joihin meidän tulisi tähdätä tilanteessa kuin tilanteessa.

Luonnetyypit

1 – Päättämätön tyyppi

He ovat luonteeltaan täysin päättämättömiä ja täynnä epäilyksiä. Tähän kategoriaan lukeutuvat henkilöt ovat epävarmoja ja epäröivät kaikkea siihen pisteeseen asti, että jotta heitä voisi täysin ymmärtää, on tehtävä erityisen paljon töitä sen eteen. Tämä ihmistyyppi yrittää pitää kaikki ovet avoimena voidakseen välttää mahdollisen katumisen tulevaisuudessa. He saattavat esimerkiksi usein haluta vertailla monia eri tuotteita keskenään ruokakaupassa ennen kuin pystyvät tekemään ostopäätöksen.

Saattaa olla hankalaa kommunikoida tämän tyyppisen ihmisen kanssa. Ei riitä, että hän tarjoaa vahvan näkökulman johonkin asiaan tai että hän näyttää olevansa täysin varma jostakin, sillä hän saattaa tällaisessa tilanteessa vain takertua itsevarmuuteesi ja siten estää oman kehittymisensä. Paras tapa lähestyä tällaista henkilöä on näyttämällä rauhallisuutta ja luotettavuutta ja käyttää sanoja, jotka rohkaisevat yhteistyötä, kuuntelemista ja empatiaa.

On tärkeää välttää heidän mielensä pahoittamista huomauttelemalla heidän päättämättömästä luonteestaan. Heille puhuessa on paras olla tuijottamatta liian tarkasti yksityiskohtia tai yrittää ylianalysoida tilanteita, sillä he todennäköisesti keskittyvät epärelevantteihin seikkoihin.

2 – Hiljainen tyyppi

Tämän tyyppinen ihminen ei ilmaise ulospäin minkäänlaisia tunteita, olivat kyseessä sitten positiiviset tai negatiiviset tuntemukset. He pitävät kaiken sisällään, mielipiteensä mukaan lukien. He vain miettivät tilannetta sekä tarkkailevat ja analysoivat kaikkea sitä, mitä heidän ympärillään tapahtuu.

Paras tapa kommunikoida tämän tyypin kanssa on ottaa ystävällinen ja empaattinen lähestymistapa. Voit näyttää olevasi kiinnostunut ja samalla saada heidät tuntemaan silti olonsa mukavaksi kysymällä suljettuja kysymyksiä eli kysymyksiä, joihin voi vastata pelkästään sanomalla “kyllä” tai “ei”.

Koska tällaiset ihmiset puhuvat hyvin vähän tai kenties eivät lainkaan, saattaa meille muodostua käsitys siitä, etteivät he kuuntele ja me saatamme silloin korottaa ääntämme. Tällainen lähestymistapa kuitenkin saa heidät tuntemaan olonsa äärimmäisen epämukavaksi ja siksi olisikin äärimmäisen tärkeää välttää sitä aina kun se on mahdollista. Vastaavasti kun he rohkaistuvat osallistumaan keskusteluun, on tärkeää olla keskeyttämättä heitä kesken heidän puheensa.

3 – Itsekeskeinen tyyppi

Tämä luonnetyyppi on sitä mieltä, että hän tietää kaiken ja osoittaa vahvasti mielipiteitään riippumatta siitä, mikä on senhetkinen keskustelunaihe. He käyttäytyvät ylimielisesti, eivät ota vastaan ohjeita ja yrittävät kontrolloida tilannetta kuin tilannetta.

Tämän kommunikaatiotyylin omaavat henkilöt ovat myrkkyä itse itselleen kuten myös niille, joiden kanssa he keskustelevat. He pystyvät ottamaan vastaan ainoastaan kehuja ja viittaavat jatkuvasti omaan tietämykseensä koskien keskusteltavaa aihetta ja vähät välittävät siitä, mitä muilla on asian suhteen sanottavanaan.

Jotta pystyisit kommunikoimaan rakentavasti tällaisen tyypin kanssa (ilman että tulet syödyksi elävältä!), on hänen kanssaan pysyteltävä ehdottoman objektiivisena ja konkreettisena ja perustella tietämyksemme puhtailla faktoilla. On myös tärkeää olla tarkka mutta empaattinen kuuntelija, jotta voisimme edesauttaa positiivisen kanssakäymisen syntymistä.

Mikäli emme ole varmoja pystymmekö siihen, meidän pitäisi ottaa askelia taaksepäin pikkuhiljaa ja ilman, että sulkisimme oven kokonaan. Meidän tulee välttää keskustelun keskeyttämistä röyhkeästi ja olla näyttämättä kärsimättömyyttämme ja epävarmuuttamme.

Some figure

4 – Pohtiva tyyppi

Tähän luonnetyyppiin kuuluva henkilö pyrkii keräämään runsaasti tietoa keskusteltavasta aiheesta. Kun kommunikoimme tämän tyypin kanssa, on ehdottoman tärkeää pysyä kärsivällisenä ja että pystymme vastaanottamaan hänen esittämät tiedot objektiivisesti.

Meidän täytyy antaa heille aikaa ajattelemiseen ja sopeutua heidän rytmiinsä, mikäli pyrimme saavuttamaan sujuvan keskusteluyhteyden. On yritettävä välttää heidän painostamistaan, sillä he eivät ole kaikista parhaimpia neuvonantajia, ja mikäli heitä painostaa valitsemaan kahden eri vaihtoehdon välillä, saa se heidät tuntemaan olonsa hermostuneeksi.

5 – Keskusteleva tyyppi

Tämä henkilö rakastaa puhumista, oli kyse sitten mistä tahansa tai ihan kaikesta. He voivat hypätä sujuvasti keskustelusta toiseen jättämättä väliin mitään olennaista, joten on hyvin tärkeää kiinnittää tarkasti ja jatkuvasti huomiota keskustellessaan tällaisen henkilön kanssa.

He ovat aina kiinnostuneita siitä mitä muilla on sanottavanaan, joten tällaisen tyypin kanssa kommunikoidessamme meidän täytyy pysyä mukana tärkeimmissä käänteissä. Tällaisessa seurassa on suositeltavaa ylläpitää innokasta asennetta ja yrittää olla vaikuttamatta väsyneeltä tai tylsistyneeltä.

6 – Riitelevä tyyppi

Tämä on myös varsin hankala luonnetyyppi, sillä nämä ihmiset nauttivat kaiken vastustamista ja kaikesta riitelemisestä. Keskustelut tällaisen henkilön kanssa voivat saada meidät tuntemaan olomme epäarvostetuiksi, hämmentyneiksi tai syylliseksi.

Tällaisten henkilöiden kanssa keskusteleminen saattaa tuntua kuin myrkylliseltä pilveltä, joka on täynnä heidän ylemmyydentunnettaan ja se voi saada meidät todella testaamaan kärsivällisyytemme rajoja.

On tärkeää, että pystymme puolustamaan itseämme ja että esittelemme faktoja tukemaan mielipiteitämme, jottemme tulisi tällaisen henkilön valtavan egon polkemaksi. On parempi välttää riitoja, mutta samalla meidän ei kuitenkaan tule yrittää käyttäytyä sarkastisesti tai kriittisesti.

7 – Ujo tyyppi

Tällaiset henkilöt ovat ujoja ihmisiä, jotka eivät mielellään katso toista ihmistä silmiin ja pysyttelevät visusti etäisyydellä henkilöistä, joiden kanssa he puhuvat. Heidän huono ryhtinsä kielii epävarmuudesta. On haastavaa kysyä heiltä kysymyksiä, sillä he pelkäävät jatkuvasti tulevansa pilkatuiksi tai että heidän kustannuksellaan naurettaisiin. He tuntevat usein olonsa pelokkaiksi ja hermostuneiksi keskustelujen aikana.

Voimme auttaa tämäntyyppistä henkilöä tuntemaan olonsa varmemmaksi rohkaisemalla heitä, tarjoamalla neuvoja ja keskittymällä positiivisiin asioihin, jotta he voisivat tuntea olonsa mukavammiksi ja avoimemmiksi.

Kaikkein tärkeintä on ylläpitää rauhallista ja rentoa ilmapiiriä ja vähä vähältä rakentaa katsekontaktia, jotteivat he tuntisi tilannetta liian päällekäyväksi tämän sanattoman viestintätavan vuoksi. On parempi yrittää olla lukitsematta heitä pysyvään katsekontaktiin, sillä tämä voi tuntua uhkaavalta ja tekee vähemmän todennäköiseksi sen, että he avautuisivat ja rentoutuisivat tilanteessa.

8 – Epäilevä tyyppi

Tämäntyyppinen ihminen saattaa olla myrkyllinen kommunikointikumppani. He ovat aina puolustuskannalla ja keskittyvät negatiivisiin puoliin samalla vähätellen positiivisia puolia kaikessa, mitä he sanovat.

Heille ei ole tavanomaista muuttaa mielipidettään, joten he ovat harvoin kiinnostuneita keskustelemaan tai väittelemään, sillä heitä ei pysty millään manipuloimaan.

On hyvin tärkeää pysytellä objektiivisella kannalla tämäntyyppisen ihmisen kanssa keskustellessa ja ettei vahingossakaan anna hänelle tilaisuutta tulkita väärin sanomisiamme. Ottaen huomioon heidän tapansa kääntää pienistä kummuista valtavia vuoria, on meidän oltava varuillamme ja näyttää empatiaa, mutta samalla olla silti vahvoja, kriittisiä ja itsevarmoja.

Meidän on harjoiteltava kärsivällisyyttä, joka on kaikkien hyveiden äiti, ja pysyteltävänä tyynessä mielentilassa. On tärkeää olla poistumatta keskustelutilanteesta, sillä sen tekeminen ainoastaan rohkaisee tätä luonnetyyppiä uskomaan, etteivät he saa tarpeeksi huomiota osakseen.

Kuvat: nuvolanevicata

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.