Miksi me tuomitsemme?

29.2.2016

”Kun joku tuomitsee sinun polkusi, lainaa heille kenkäsi.” Tämä tavallinen sananparsi on mahtava muistutus. Meistä jokainen on jossain vaiheessa elämäämme kokenut miltä tuomitseminen tuntuu. Me olemme kaikki olleet kohteina mielipiteelle (asiallinen tai ei), joka on saanut meidät tolaltaan tai satuttanut meitä.

Miten me voimme vastata tullessamme tuomituksi?

Ennen kaikkea vedä syvään henkeä ja ota hieman etäisyyttä. Ymmärrä, että mielijohde jakaa tuomioita on yleismaailmallinen. Se on jotain mitä on aina tehty ja tullaan jatkossakin aina tekemään.

Seuraava askel on yksinkertainen. Hyväksy, että se mitä sanotaan ei liity sinuun millään tavalla. “Epähenkilökohtaista” se. Toisen ihmisen sanat tai mielipiteet eivät määrittele sinua. Myöhemmin voit lainata kenkiäsi noille ihmisille ja sallia heidän nähdä aidon todellisuuden.

Yleensä ihmiset, jotka eniten tuomitsevat muita, kärsivät itse alhaisesta itsetunnosta. Kun joku ei hyväksy itseään ehdoitta, he eivät pysty sen enempää hyväksymään muitakaan ihmisiä. He ovat jäykkiä perfektionisteja ja tuomitsevat muita ihmisiä joka tilaisuuden tullen.

Mitä tuomitseminen kätkee taakseen?

Kukaan ei pidä siitä kun tulee tuomituksi. Kun meidät tuomitaan, langetetaan meille leima ja määrätään lokero, joka saa meidät tuntemaan olomme rajoitetuksi ja pieneksi. Psykologien mukaan me kaikki koemme pientä taipumusta määritellä ennalta asetettuja rooleja monille ihmisistä ympärillämme tai niputtaa heitä kategorioihin. Jotkut ovat epäkypsiä tai lapsellisia. Toiset ovat laiskoja. Toiset ovat ailahtelevaisia tai edesvastuuttomia, tai negatiivisia koska he ovat epävarmoja.

Vaikka me kaikki teemme tätä, on silti jotain mistä meidän kaikkien pitäisi olla selvillä: jos et halua ihmisten tuomitsevan sinua, vältä tuomitsemasta heitä.

Nainen niityllä

Vaikka monissa meidän langettamissamme tuomioissa saattaa olla jonkin verran totuutta, ennen kuin tuomitsee jonkun olisi parempi antaa itselleen mahdollisuus kävellä päivä heidän kengissään. Nähdä ja kokea miltä heistä tuntuu, miten he reagoivat, kärsivät, tai miten he ovat vuorovaikutuksessa maailman tai meidän kanssamme.

Ihmiset, joilla on taipumus tuomita muita ylettömästi, usein jakavat seuraavat ominaisuudet:

1. Matala itsetunto

Kun ihmisellä on matala itsetunto, on muiden tuomitseminen heille keino asettaa itsensä hallitsevaan asemaan. Tästä hallitsevasta suhtautumisesta käsin he puolustavat ja suojelevat itseään kaikilta muilta. He kutsuvat sinua “epävarmaksi” tai “epäonnistujaksi”, koska todellisuudessa he kokevat itsensä sellaisiksi. Leimaamalla sinut he koettavat käyttää hyväkseen kontrolliaan sinun suhteesi ja vahvistaa todeksi olevansa itse tämän täysiä vastakohtia.

Toisin sanoen ihmiset, joilla on matala itsetunto, heijastavat muihin ihmisiin heidän omia epävarmuuksiaan ja vikojaan. Ollen kaukana kyvystä nähdä näitä ominaisuuksia itsessään, on näille ihmisille helpompaa heijastaa leimojaan muihin ihmisiin ja tuomita heidät siitä. Tämä on heille voimistavaa ja uudistavaa, ja se tarjoaa heille vaikutusvaltaa.

2. Empatiakyvyn puute

He, jotka suhtautuvat toisten tuomitsemiseen kevyesti ja tekevät niin ainoastaan satuttaakseen, kärsivät empatian puutteesta. Lisäksi ihmiset, jotka ovat kyvyttömiä tunnistamaan muiden monimuotoisuuden ja ymmärtämään, että ihmiset ovat enemmän kuin yksinkertaisia leimoja, ovat luultavasti kyvyttömiä ymmärtämään omia tarpeitaan, tyhjiöitään, vikojaan ja hyveitään.

On helpompaa tarjota muille tuomionsa kuin kääntää katseensa sisäänpäin ja tuntea itsensä nöyryydellä, samalla tarjoten kunnioitusta muita kohtaan.

3. Henkiset haavat

Satutetuksi tulemiseen voi reagoida kahdella eri tavalla. Ensimmäinen on hankkia tapahtuneesta tunteisiin perustuvaa tietoutta, käyttäytyä sitkeästi ja jatkaa eteenpäin. Tästä vuorostaan tulet viisaammaksi mitä tulee tiettyjen tilanteiden käsittelyyn. Tällä tavoin me päädymme entistä empaattisempien ihmisten seuraan, sellaisten jotka tuomitsemisen sijaan tietävät miten paremmin pitää huolta ja ymmärtää jotakuta, ilman että luo heistä ennalta määriteltyjä mielikuvia.

Toisaalla sitten taas on sen tyyppisiä ihmisiä, jotka eivät hoida kivuliaita tilanteita hyvin. He kantavat kaunaa ja katkeruutta. Se on niin rajua ja vahingollista, että se pakottaa heidät tuomitsemaan muita suojellakseen heidän omaa katkeruuttaan, suruaan ja sisäisiä demoneita.

Sen sijaan, että he kohtaisivat hankalat tilanteet avoimin mielin, luovasti ja kunnioittavasta näkökannasta käsin, he tekevät niin alentuen, hyväksyen tappion ilman taistelua tai tahtoa taistelemiseen. Tämä puolestaan on erittäin myrkyllinen ja vahingollinen tapa käyttäytyä.

Tuomitseminen ja surullinen nainen

Ennen kuin tuomitset, pitäisi sinun hyväksyä itsesi ehdottomasti ja varauksetta. Tähän sisältyy sinun vikasi sekä sinun lahjasi ja kykysi. Kun teet töitä itsesi hyväksymisen eteen, kohottaa ja tehostaa se sinun itsetuntoasi. Tämä on se käänteentekevä asia, joka todella muuttaa sen miten olet vuorovaikutuksessa itsesi ja muiden kanssa.